Conversatie met de Arcturianen / Suzanne Lie en Shawnna Donop / 12 Januari 2017

Conversatie met de Arcturianen
Suzanne Lie en Shawnna Donop
12 Januari 2017
A: Hallo iedereen wij zijn de Arcturianen en wij zijn hier weer met Shawnna vandaag. Suzille en Shawnna wilden hebben dat wij ons melden  met jullie omdat, wow, de dingen worden de laatste tijd behoorlijk uitdagend voor veel van degenen die Ascenderen.
En jij Shawnna? Wij weten dat Suzille echt heel veel dingen heeft die aan de gang zijn. En jij?
S: Ik moet toegeven dat ik mij hetzelfde voel. Het is zeker een belangwekkende wervelwind van activiteit.
A: Ja, wat eigenlijk aan het gebeuren is, speciaal voor degene die de leiders zijn, is dat de leiders Nu worden geroepen voor de actieve dienst. De reden voor dat is omdat er heel veel hogere frequenties van Licht zijn in het gebied waar Gaia aan het reizen is binnen in dit NU.
Daarvoor, wij allemaal, de Galactische familie, zijn hier om jullie te helpen,
De Pleiadianen zijn hier om jullie te assisteren, wij de Arcturianen zijn hier om jullie te assisteren en de Antareanen zijn hier om jullie te assisteren. Er zijn wat Geascendeerde Draconianen en zij zijn ook hier om jullie te assisteren.
Wij willen dat jullie allemaal onthouden dat jullie niet alleen zijn. En, de Geascendeerde Meesters zijn er om jullie te assisteren; de Aartsengelen zijn er om jullie te assisteren. En jullie kunnen elk van deze wezens aanroepen die wij hebben genoemd en andere wezens die een deel van jullie realiteit kunnen zijn.
Roep Jezus Sananda aan. Jezus is gekend als Sananda en Hij is de commandant van het Ashtar Commando. Het Ashtar Commando heeft de leiding van de landingen en deze landingen zullen komen. Zij zullen komen binnenin het NU. Wij zeggen, binnenin het NU omdat voor ons alles is binnenin het NU, omdat wij niet langer resoneren met tijd. Maar waar wij wel mee resoneren zijn de energievelden van de meerderheid van de mensen op de planeet.
Nu, zoals wij afstemmen op deze energievelden binnenin dit NU, zien wij dat er leiders zijn die voorbij gaan aan de roep door schrijven, dienen, geven en helpen. Aan het andere einde van het spectrum zijn er mensen die absoluut, volledig slapende zijn. Zij hebben geen idee van wat er aan het gebeuren is.
Zij hebben gewoon hun driedimensionale levens en dat is al dat zij kennen. Dan zijn er mensen in het midden ervan. De mensen in het midden zijn degene die juist nu op de grens van het ontwaken zijn.
Dit zijn de mensen, die wij, jullie Galactische familie, aan de leiders vragen om zich daarop te richten. Degene die absoluut ongeïnformeerd  en niet geïnteresseerd zijn, zouden waarschijnlijk enkel angstig worden en boos over jullie vijfde dimensionale informatie. Dus, in termen van wat het beste is voor de planeet, is het het beste om deze mensen toe te staan om in die realiteit te leven op de manier waarop zij kiezen om het te leven.
Deze mensen leven op de driedimensionale matrix en zij zullen blijven op de driedimensionale matrix. Echter, de driedimensionale matrix zal worden verplaatst naar een andere planeet. Daarom zal niemand worden achtergelaten. Niemand gaat falen voor de Ascentie. Iedereen die aan de beurt is voor Ascentie, zal Ascenderen.
Aan de andere kant, degene die geheel niet gereed zijn om zelfs de mogelijkheid te bevatten, zullen blijven in het leven zoals zij het kennen. Zij zullen op diezelfde matrix zijn waar zij hun hele leven op geweest zijn en zij zullen worden gewikkeld rondom een andere planeet die voor hun zal verschijnen, precies lijkend op de planeet Aarde.
Wij willen jullie graag laten weten dat er geen noodzaak voor angst is. Degene die genoemd worden de Illuminati, de duisteren- al deze diverse aanduidingen, voor deze wezens, sturen wij Onvoorwaardelijke Liefde en Violet Vuur. Zij zullen hun eigen matrix hebben, wanneer zij niet veranderen. En, die matrix zou zijn een lagere vierdimensionale matrix.
De reden hiervoor is omdat zij niet in staat zijn geweest om te leren over oorzaak en gevolg gedurende het leven op deze planeet, dan gaan zij naar de lagere astrale vlakken. Op de lagere astrale vlakken, energie eruit, die komt onmiddellijk terug. Dan zullen zij leren dat, “ Wow dit is niet zo’n aardige manier om te gedragen want het voelt helemaal niet goed wanneer het terugkomt.”
Op deze wijze, zullen zij leren. Dan, wanneer zij leren, zullen zij gaan naar de andere planeet waar de mensen aan het leven zijn op de betreffende matrix en zullen zij opnieuw beginnen als “ gewone ordelijke, normale mensen” zonder de indoctrinatie en de angst die zij hebben geleden als leden van de Illuminati.
Dan zijn er onze geliefden, geliefden die iedere dag hard werken, ieder uur, iedere minuut om hun bewustzijn aan te passen, om liefde te sturen, om anderen te helpen en om door intense meditaties te gaan en initiaties omdat zij besloten hebben, omdat zij hebben toegewijd, omdat zij beloofd hebben om Gaia te helpen. Ook, herinneren zij zich dat zij nietalleen voor henzelf hier zijn. Zij herinneren hun ware, multidimensionale zelven.

Zij herinneren hun hogere dimensionale zelven, zij herinneren zichzelf van hun thuis werelden en zij herinneren zichzelf van hun Sterrenschepen. En, zij herinneren zich dat zij hebben gekozen om op Gaia te blijven en anderen te helpen om hun Hogere Zelf te herinneren.
We wensen jullie te bedanken, onze dapperen liefsten. Wij wensen jullie om al van onze hulp te sturen. En wij herinneren jullie eraan dat jullie Galactische Familie altijd bij jullie is. Wij, de leden van jullie Galactische Familie, zijn er altijd om jullie te helpen.
Shawnna, wil je iets delen of om ons enige vragen stellen?
S: Ja, ik zou eigenlijk willen beginnen met gewoon een verklaring van dankbaarheid, om te zeggen dank jullie voor alles – de berichten die jullie brengen, de ondersteuning, de aanmoediging en de erkentelijkheid en herkenbaarheid die jullie zoeven verstrekten. Omdat ik weet dat velen van ons zich afvragen. “Doen wij genoeg? Valt het allemaal goed uit? Zijn wij in staat om ons bewustzijn uit te breiden? En hoe doen wij het?” Ik denk dat dit heel behulpzaam is om te horen dat zij een schouderklopje krijgen voor het doen van al dit moeilijke, uitdagende werk en om ze te laten weten dat ze ervoor worden gewaardeerd.
A: Ja en wij danken allen van jullie, onze ambassadeurs bij de Aarde, voor het ons bedanken. Wij danken jullie voor het realiseren dat wij echt zijn. En dat hoewel, wij doorkomen via de stem van een mens die een Aarde voertuig draagt, dat wij de Arcturianen heel echt zijn. In feite, wensen wij voor een moment te spreken voor andere wezens, zoals degene die voor ons een Aarde voertuig draagt waardoor wij kunnen spreken.
Velen van jullie gaan door zeer moeilijke initiaties heen. En jullie laten het niet stoppen. Jullie gaan door en jullie doen alles dat jullie eigen hogere begeleiding jullie verteld om te doen, ondanks de dagelijkse kwesties waarnaar jullie je moeten richten, zo wel als de uitdagingen die zo overweldigend lijken.
Wij, de Arcturianen, willen jullie graag vertellen dat deze situatie waardoorheen jullie je bewegen eigenlijk een oefenterrein voor jullie is. Jullie bewegen door al de moeilijkheden, uitdagingen en angsten van dat proces van laten gaan van het leven zoals jullie het kennen en het laten gaan van alles waarvan jullie dachten dat het echt was.
Gelijktijdig, houden jullie je aan iets vast dat jullie alleen kunnen waarnemen in jullie bewustzijn, dat jullie alleen kunnen waarnemen in jullie dromen en dat jullie alleen kunnen in jullie meditaties.
Wij herinneren jullie eraan dat iedere Geascendeerde Meester in de historie van de Aarde heeft moeten gaan door moeilijke initiatie na initiatie. Met andere woorden, zij hadden de rommel, het waardeloze spul, de onzuiverheden te ruimen uit hun wezenszijn. Zij hadden te realiseren dat diep van binnen bij hen, zij de moed hebben, het Licht hebben, dat zij de verbinding hebben en zij de verplichting hebben om door hun Ascentie proces te gaan.
Nu, degenen die ons zijn voorgegaan hebben grote uitdagingen gehad. Er waren velen Geascendeerde wezens die door hun Ascentie heengingen ongeveer al 2000 jaar geleden. Zij kwamen naar de Aarde omdat dat een tijd was waarin Gaia in een zeer, zeer slechte vorm verkeerde.
Bijgevolg, stuurde Gaia haar oproep uit. Zij zei, “ Lieve, Lieve ÉÉN, ik heb wat hogere wezens nodig om naar mijn planeet te komen, om door dit proces van Ascentie heen te gaan. Dit proces van persoonlijke ascenties zal mij zeer helpen om de resonantie van mijn planetaire lichaam te verhogen. Omdat de mensheid zulke immense schade heeft gebracht aan mijn planeet, weet ik niet of ik op de as (lijn) kan blijven zonder deze assistentie.
Gaia heeft deze oproep twee, drie, vier verschillende keren moeten doen. Wij willen dat jullie allemaal herinneren dat Gaia een levend wezen is, zoals jullie zijn. Jullie zijn een levend wezen dat rechtop staat, een hoofd heeft op jullie bovenaan en voeten aan jullie onderste. Gaia is een levend wezen dat een circulair wezen is.
Zij heeft een Noordpool bovenaan Haar Lichaam en een Zuidpool aan het onderste van Haar lichaam. Mensen hebben een hart en een ziel langs jullie wervelkolom met hun koendalini krachten binnenin de wervelkolom en hebben mogelijkheid om zichzelf te transmuteren in Lichtlichamen. Op dezelfde manier heeft Gaia een hart en een ziel binnen de kern van Haar circulaire lichaam, waar Zij haar Kern Kristallen heeft die haar de mogelijkheid geven om te transmuteren in een Lichtplaneet.
Wij wensen dat jullie allen een moment nemen van dit NU om jullie zelf toe te staan om jullie voor te stellen om te zijn in de kern van Gaia. In de kern van Gaia zullen jullie de vele hoge wezens vinden die vanuit daar binnenin, haar kern, Gaia assisteren.
Sanat Kumara en al de andere Kumara’s die jullie misschien niet kennen in dit Nu, Geascendeerde Meesters, Aartsengelen, Geascendeerde Atlantiërs, Geascendeerde Lemurianen, de Lemurianen die daar geleefd hebben sinds de val van Lemurië en de prachtige wezens van Pan die vooraf gegaan zijn aan de werkelijkheid van Lemurië.
Er zijn zoveel wezens daar. We nodigen jullie allen uit om Gaia te vragen, “Alstublieft lieve Gaia, zou u mij/ons toe willen staan om uw kern te bezoeken?” Dan zal Gaia jou/jullie vragen, “ Houden jullie van mij, hou je van mij, jullie, jouw Moeder Planeet, – onvoorwaardelijk? Kunnen jullie herinneren dat jij en ik, planeet en persoon, één wezen zijn – onvoorwaardelijk?’ Wanneer jij dat kan, jullie dat kunnen, zeg ja, dan zal worden toegestaan om de prachtige kern van Gaia te bezoeken.
Shawnna, heb je iets dat je graag zou willen zeggen ter afsluiting van onze bespreking?
S: Zoals gewoonlijk, waarderen wij echt jullie inzicht en de ondersteuning. Ik denk dat het een prachtige herinnering is dat wij hier niet voor onszelf zijn; wij zijn hier voor de planeet. Het is zo mooi dat wij deze Ascentie samen kunnen dansen en één worden. Nu dat wij deze uitnodiging hebben, kijk ik er naar uit om iedereen te zien daar binnen de kern van Gaia.
A: Ja en dat doen wij ook, de Arcturianen en ook de Pleiadianen, de Antareanen en de vele andere wezens die Gaia assisteren en ALLEN van Haar inwoners.
                  Jullie, geliefde mensheid, zijn niet alleen in de kern
                  en Jullie zijn niet alleen binnenin jullie Hogere
                  Dimensionale Expressies van het Zelf.
Zegeningen ! Wij zijn verheugd over een ontmoeting met elk en iedereen van jullie. Roep ons gewoon met jullie onvoorwaardelijke liefde en wij de Arcturianen, zowel als allen van jullie andere Galactische Familie zullen komen om jullie te helpen binnenin dit NU.
Zegeningen aan jullie allemaal!
De Arcturianen.
Wanneer jullie een persoonlijk afschrift van dit bericht zouden willen, alstublieft klik hier …….

https://www.youtube.com/watch?v=rmdMvMrqLdg

Vertaald voor Wakkere Mensen. 14 Januari 2017.