Boodschappen van de Arcturianen Vergeten en Herinnerd / 1 Juli 2015 / Dr. Suzanne Lie

Boodschappen van de Arcturianen
Vergeten en Herinnerd
1 Juli 2015 / Dr. Suzanne Lie
Van 18 Maart 2015 vond ik deze aantekeningen in mijn journaal. Toen ik op vakantie was en mediteerde, schreef ik de informatie snel op aldus ik mijn gedachte niet zou verliezen. Gewoonlijk heb ik de computer, maar de laatste tijd heb ik een behoefte gevoeld om de boodschap handmatig op te schrijven omdat het meer tastbaar is.
Ik kan met het schrijven met de hand naar een dieper niveau gaan, maar dan moet ik mijn geschreven stuk lezen dat als in een wervelen van informatie naar me toe kwam. Ik ga proberen deze boodschap samen te voegen, wat gaande was gedurende een paar dagen of langer.
De eerste boodschap, was denk ik op 8 maart 2015. Toen ik deze informatie schreef, was ik er zeker van dat ik binnenin het NU was. Daarom, kreeg ik de informatie in segmenten en op andere pagina’s.
Toen ik besloot om de segmenten bij elkaar te zetten, volgde ik een innerlijk instinct om uit te vinden hoe de fragmenten van communicatie in een geheel bij elkaar te zetten. In plaats van de informatie te typen wat te verwarrend scheen te zijn, besloot ik, of werd ertoe geïnstrueerd, om het in te spreken op de recorder.

Toen typte mijn vriend(in) de boodschap van de opname. Zoals jullie kunnen zien, wordt de opname hierboven als gratis aangeboden, en het transcript hieronder.
*****
Dierbare Arcturianen,
Ik had net een afschuwelijke droom. Ik was zo overstuur door deze droom dat ik mezelf wakker maakte. Ik heb verscheidene vragen, welke ik wil stellen. Daarom, stel ik de vraag en sta jullie toe om mij het antwoord te geven.
Vraag: Waar ging de droom over? Enige mensen kwamen een restaurant binnen en begonnen iedereen met machine geweren neer te schieten? In de droom zaten wij aan ronde tafels met rode en witte tafelkleden.
Toen, kwamen deze mensen binnen met machine geweren en begonnen kogels door de gehele ruimte te sproeien. Ik werd ogenblikkelijk wakker en pakte pen en papier om jullie te vragen waar de droom over ging.
Antwoord:  In feite werd er niemand neergeschoten, maar iedereen was zeer bang en verborg zich onder de tafels. Er is een valse vlag operatie in voorbereiding nu, dus vragen wij onze afgezanten om zich niet in angst onder de tafels te verbergen maar om op te staan en te zeggen;
“Wij zullen NIET deelnemen aan die werkelijkheid. Wij zijn niet langer bereid om nog langer tegen gelogen te worden en angstig gemaakt te worden. Wij zijn multidimensionale wezens die naar een derde dimensionaal lichaam gekomen zijn om Gaia te helpen. Wij zullen niet langer meer de leugens en vervormingen van de werkelijkheid tolereren.”Daarom, zeggen wij tegen jullie allemaal – Straal, Straal, Straal het Violette Vuur in/naar ONZE Ascenderende werkelijkheid.
Wij sturen jullie, de onbekende gezichten van duisternis en angst, Onvoorwaardelijke Liefde. Nu dat wij in ons Licht staan, in feite nu dat wij in de eenheid van ons Licht staan, spreken wij tegen jullie als ÉÉN wezen om te zeggen;
“Wij houden onvoorwaardelijke van jullie en bestralen jullie met het Violette Vuur. En terwijl wij dat aldus doen verklaren wij vanuit ons hogere hart dat wij niet deel zullen nemen in/aan een werkelijkheid van illusie en angst”
Wij namen Aarde voertuigen binnenin dit Nu om Gaia te redden uit de klauwen van hebzucht en misleiding. Als ÉÉN wezen zeggen wij;
“Zegeningen aan jullie, diegenen die bang van de waarheid zijn, bang van Ascentie, en bang om jullie macht over anderen te verliezen. Wij zeggen tegen jullie, “Wij Houden Onvoorwaardelijk van jullie, en wij zegenen jullie met het Violette Vuur.”
Wij werden angst aangejaagd door jullie angst maar transmuteren nu die angst in/naar Liefde en wij reageren/antwoorden alleen met Onvoorwaardelijke Liefde. Wij vragen de gehele mensheid om zich bij deze inspanning aan te sluiten van het versturen van Liefde in/naar de gedachtevormen die met vrees gevuld zijn.
“Wij sturen zegeningen naar allen die bang van de waarheid zijn,
Bang van Ascentie.
En bang om jullie macht over anderen te verliezen.
Wij sturen jullie ALLEMAAL Onvoorwaardelijke Liefde en het Violette Vuur.”
Wij de Arcturianen, herinneren jullie allemaal eraan dat als jullie resonantie in/naar de frequentie van het vijfde dimensionale bewustzijn verhuist, wat jullie beloofd hebben te accepteren in jullie zijnheid tijdens deze incarnatie, zullen jullie multidimensionale gewaarwordingen/inzichten online komen.
Jullie allemaal hebben unieke energiegebieden die jullie individuele resonantie dragen. Terwijl jullie terug beginnen te ascenderen in/naar jullie vijfde dimensionale zelf zullen jullie je herinneren hoe de energiegebieden en gedachtevormen te zien.
Wanneer jullie bewustzijn eenmaal die frequentie van jullie multidimensionale zelf bereikt, zullen jullie je herinneren dat deze gedachtevormen en energiegebieden jullie energiegebied op zullen pakken en het zullen delen met het energiegebied helemaal over Gaia heen. Op deze manier zullen jullie beginnen het territorium van Gaia uit te breiden dat jullie beloofd hebben te beschermen.
Verder, zullen jullie dan in/naar een collectieve versie van jullie zelf verhuizen. Met andere woorden, als jullie energiepakket opgeveegd is door dit vijfde dimensionale energiepakket, zullen jullie in/naar een staat van diepe Eenheidsbewustzijn verhuizen met ALLE wezens binnenin dat energiepakket.
Jullie zijn je er natuurlijk bewust van wie jullie zijn. Jullie zullen waarschijnlijk dit moment van het NU ervaren wanneer jullie in meditatie zijn of in een korte droom omdat jullie de tijd zullen verlaten. Komen dan terug in/naar de tijd in wat toeschijnt te zijn slechts een paar minuten.
In werkelijkheid is dit opvegen van diegenen die gereed zijn om in Eenheidsbewustzijn te dienen iets dat aan het uitbreiden en groeien is met iedere minuut van iedere dag van Gaia’s ronddraaiende planeet.
Wanneer alle van de geïncarneerde versies van jullie persoonlijke zelf eenmaal in Eenheid verzameld zijn, zullen jullie gebracht worden in/naar wat jullie waarschijnlijk waar zouden nemen als een sterrenschip. Dan, binnenin dat NU, zullen jullie alle versies van jullie zelf collecteren die ooit op de Aarde incarneerden. Voor sommigen van jullie zijn dat een paar incarnaties, voor anderen zijn dat er veel.
Wanneer al deze menselijke expressies van levens op de Aarde ingezameld zijn, gaan jullie verder naar jullie niet menselijke expressies op de Aarde. De uitdaging die jullie beloofden te vervullen was dat jullie alle overblijfselen van jullie bewuste, onbewuste en superbewuste staten van jullie zelf zouden verzamelen.
Jullie beloofden toen dat jullie niet langer jullie gedachten en emoties, gedragingen en beslissingen toe zouden staan om in de weg van jullie ascentie te staan. Jullie zijn aan het ascenderen.
Daarom:
Als je kiest om te ascenderen,
Als je kiest om het contract te vervullen dat je schreef voordat je deze incarnatie nam,
Als je kiest om in/naar je vijfde dimensionale Lichtlichaam te verhuizen,
Zal JIJ een volledige Meester moeten zijn van je gedachten en emoties.
Je moet dit meesterschap verkrijgen omdat, wanneer je frequentie stijgt in/naar de vijfde dimensie, je gedachten ogenblikkelijk gedachtevormen worden en gedachtevormen worden zeer snel werkelijkheid.
Als en wanneer je een op angst gebaseerde gedachte hebt zal het ogenblikkelijk deel uitmaken van jouw werkelijkheid omdat alles dat je creëert je in het Nu zult creëren. In de vijfde dimensie zijn je creaties ogenblikkelijk omdat er geen tijd is.
Kunnen jullie begrijpen waarom jullie de meester van jullie iedere gedachte moeten zijn?
Als jullie zouden kunnen zien wat wij zien, zouden jullie wonderbaarlijke gedachtevormen van Ascentie, Eenheid, Onvoorwaardelijke Liefde en het Violette Vuur waarnemen. Maar dan kunnen deze gedachtevormen plotseling uitgezet worden door een willekeurige, negatieve, onzekere, angstige of egoïstische gedachte die net de randen van jullie bewustzijn aanraken.
Jullie zijn niet langer kinderen in training meer. De frequentie op Gaia verhuist in/naar de vijfde dimensie. In feite, in bepaalde ervaringen van het Nu landen bepaalde vijfde dimensionale werkelijkheden en verbinden zich met Gaia. Dan horen jullie over een wonder dat zich in die tijd-ruimte voorgedaan heeft.
Aan de andere kant zijn er nog steeds vele handelingen van willekeurig geweld. Daarom, moeten jullie deze handelingen van geweld jullie Onvoorwaardelijke Liefde en het Violette Vuur sturen. Stuur deze Liefde en het vuur in/naar de kern van de gedachtevormen en energiegebieden die jullie waarnemen/gewaarworden voordat het in het lichaam van Gaia geaard raakt.
Als je de gedachtevorm van de negatieve, angstige gebeurtenis waar kunt nemen, kan je het transmuteren voordat het het component van de werkelijkheid wordt. Als een negatieve gedachtevorm toegestaan is om op Gaia te aarden, kan het zoals onkruid groeien om angst te verspreiden in diegenen die deze gedachtevormen en energiegebieden waarnemen/gewaarworden.
Daarom, vragen wij aan jullie, onze afgezanten op de Aarde. Om deze energiegebieden van potentialiteit die resoneren met iedere frequentie minder dan Onvoorwaardelijke Liefde gewaar te worden/waar te nemen. Jullie hoeven niets te DOEN omdat jullie vijfde dimensionale bewustzijn het component zal zijn van jullie zelf dat deze mogelijke werkelijkheden waarneemt.
Vandaar dat, jullie zullen functioneren via jullie vijfde dimensionale bewustzijn. Wanneer jullie deze mogelijke werkelijkheden waarnemen/gewaarworden stuur hen onvoorwaardelijke Liefde en het Violette Vuur. Haast je niet naar de telefoon of het Internet of de computer om het eerst met een ander persoon te bevestigen.
Als je deze informaties gewaarwordt/waarneemt transmuteer hen dan ogenblikkelijk.
Als je deze gedachtevormen transmuteert, verzeker je ervan dat je hen met het NU omringt, wat de werkelijkheid van “geen-tijd” is, omdat het Nu resoneert met de vijfde dimensie en daaraan voorbij.
Als je deze energiegebieden omringt met het vijfde dimensionale Nu, dan begint iedere keer een gelijksoortig energiegebied of gedachtevorm te ontkiemen, dat het energiegebied dat jij rondom de eerste gedachtevorm geplaatst hebt zal helpen bij het transmuteren van alle gelijksoortige gedachtevormen en energiegebieden op een hogere frequentie.
Denk eraan dat wanneer jullie bewustzijn eenmaal in/naar de vijfde dimensie opstijgt, jullie gedachten ogenblikkelijk emanaties en gedachtevormen zullen verzamelen. Als leden van onze schoonmaakploeg is het belangrijk dat jullie deze gedachtevormen en energiegebieden lokaliseren, transmuteren en dirigeren in/naar jullie Onvoorwaardelijke Liefde en het Violette Vuur.
Aangezien jullie niet buiten jezelf kunnen doen voordat jullie het binnenin jullie gedaan hebben, wordt aan jullie gevraagd om jullie iedere gedachte iedere emotie met Onvoorwaardelijke Liefde en het Violette Vuur te reinigen.
Op dit punt zullen jullie alle hulp hebben die jullie nodig zijn, maar deze hulp zal NIET vanuit de 3D Matrix komen. De hulp die jullie zullen ontvangen is voorbij tijd en ruimte en binnenin het NU van jullie vijfdimensionale werkelijkheid.
Daarom, sta jezelf toe om onophoudelijk te vragen om, te luisteren naar, en te leven in deze hulp aangezien het komt van de JIJ die resoneert op een hogere frequentie. Sta het gedeelte van jouw Portaal toe dat geaard is in de derde dimensie om schoongemaakt en geopend te worden de gehele weg doorheen de vierde dimensie en in/naar de vijfde dimensie.
Op deze manier, kan jij je verbinden met je eigen ZELF die jou begeleidt vanuit het perspectief van het NU van de ENE. Ben je er alsjeblieft bewust van dat tijdens je tijd van transmutatie en verschuiving in/naar deze volgende frequentie van jezelf je niet in staat zou kunnen zijn om veel te doen.
Dit is bij ontwerp. Je moet stil/rustig en ontspannen zijn om je lichaam toe te staan om je hart en geest te vermengen. Je zult ook in jezelf moeten kijken om de tegengestelde reflectie te zien die jij ook bent.
Besef dan dat één twee kunnen worden, als zij hun licht in/naar ÉÉN uitbreiden.
Wij zeggen nu tegen jullie om zeker te zijn om aan je zelf te geven. Als je niet aan jezelf geeft, dan heb je niets om aan anderen te geven. Per slot van rekening, hoe kan je weggeven wat je niet hebt?
Jullie allemaal, onze geweldige vrijwilligers, downloaden in/op dit moment een grote hoeveelheid van informatie. Deze informatie komt naar jullie toe in de Licht Taal. Het komt naar jullie in een frequentie welke alleen waargenomen kan worden door een geopend Hoger Hart en een ontwaakt Derde Oog.
Daarom, het meest belangrijk dat jullie op dit moment kunnen doen is om jullie zelf toe te staan gekalibreerd te worden naar zo een hoge frequentie als jullie kunnen tolereren. Dan, ontspan, houd van, genees en herinner. Terwijl jullie ontspannen, houden van en genezen, zullen jullie je herinneren wie jullie werkelijk zijn.
Dan, langzaam maar zeker, zullen de dingen in/naar jullie geheugen komen waar jullie je gedurende een zeer lange tijd voor verborgen hebben. Jullie verborgen je voor deze herinneringen omdat het nog niet het NU voor jullie was om naar actie over te gaan. Daarom, zou het niet veilig voor jullie geweest zijn om te weten wie jullie waren of waarom jullie naar de Aarde kwamen.
Aangezien wij voorbij de tijd tegen jullie spreken, kunnen wij tegen jullie zeggen dat er vele frequenties van jullie werkelijkheid zijn, en elke van deze frequenties representeert die versie van werkelijkheid. Vandaar dat, waar wij over spreken zich voor zal doen in verschillende tijdlijnen welke afhankelijk zijn van de staten van bewustzijn van dat gebied.
Als de algemene staat van het bewustzijn van een gegeven gebied gelimiteerd is aan de derde dimensie, zullen er niet genoeg mensen zijn om de gewoonte van het zien van de derde dimensie als zijnde echt te doorbreken.
Er moeten groepen van mensen zijn die resoneren met de vijfde dimensie die verenigd zijn met elkaar omdat zij verenigd zijn met hun hogere eigen expressies van zelf. Deze mensen kunnen zeer intiem zijn met elkaar omdat zij intiem zijn met hun eigen Hogere Zelf.
Er zijn meer mensen zoals dit dan jullie je voor zouden kunnen stellen. De uitdaging waar jullie nu mee geconfronteerd worden is voor jullie allemaal om een manier te vinden om elkaar te vinden en samen te komen. Als jullie elkaar vinden, zullen jullie je beginnen te herinneren wat jullie in de hogere frequenties doen.
Deze situatie is zeer gelijk aan wanneer je een oude vriend van de oude middelbare schooldagen of je eerste baan terug zou zien en dat jullie lachen en elkaar omhelzen en een praatje met elkaar beginnen. Deze lang verloren herinneringen worden dan naar de voorgrond van je bewustzijn getrokken.
Op dezelfde manier, zal je multidimensionale geheugen geschud worden wanneer je deze wezens ontmoet die gelijkaardige herinneringen hebben. Wij zeggen “wezens” omdat niet al deze wezens mensachtige vormen zullen dragen.
Sommige van deze vrienden zullen dieren zijn. Sommige zullen honden, katten, vogels, bomen of watervallen zijn. Gaia is in leven en elk deel van Haar lichaam kan tegen jou spreken. Je zult gewoon die taal moeten leren lezen.
Als jullie, onze geliefde, gegrondvestigden, bedoeld zijn om de interface tussen Gaia en de hogere frequenties te zijn, moeten jullie leren de Licht Taal te begrijpen, te lezen en te versturen. Jullie moeten ook leren, hoe de taal van Gaia te begrijpen, lezen en te versturen, wat de taal van Gaia’s planetaire natuur is.
Zegeningen, wij weten dat jullie deze talen leren. Wij WETEN ook dat jullie jullie belofte zullen vervullen.
Wij zijn de Arcturianen