Arcturiaanse Conversatie – 27 juni 2018 / Donkerste nacht voor de Dageraad – Deel II

Arcturiaanse Conversatie – 27 juni 2018
Donkerste nacht voor de Dageraad
Van Mij tot Wij in het NU – Deel II
Sue/ De Arcturianen: Er heeft veel plaatsgevonden, met name in de Verenigde Staten en degenen beschermd door de Verenigde Staten. Dat is omdat de Verenigde Staten het ontvlammingspunt had moeten zijn van de ascentie.
En het is het nieuwste land, samen met Australië. Zo zullen de Verenigde Staten dit zijn voor het Noordelijke Halfrond en Australië voor de Zuidelijke Halfrond en ze zijn vlak naast elkaar. En die golf van ascentie zal worden geactiveerd met deze twee continenten en dan zich bewegend over de hele planeet. Maar het kan plaatsvinden terwijl die matrix nog steeds actief is en nog steeds gehecht aan de planeet.
Swahnna: Dus als wij allemaal onze persoonlijke evaluatie doen, de grootste bijdragen die wij kunnen leveren is het helpen van zoveel mogelijk mensen om zich te richten en concentreren op hun aarding. Op deze wijze, kunnen wij onze aanwezigheid in deze Hogere Frequentie onderhouden.

Sue/ De Arcturianen: In deze Hogere Frequentie, ja en wanneer wij {Suzille zegt dit nu, maar wij zullen zeggen jullie}, wanneer de mensheid zichzelf aardt, de mensheid is bedoeld om te zijn een geaard beheer. Omdat de mensheid bewust is. Zij zijn bewust van de planeet en zij zijn bewust van de atmosfeer en zij zijn bewust van andere planeten.
En dus zijn er wezens die bewust zijn, evenals wezens die diepgaand van de Aarde houden. En omdat er wezens zijn die zo veel van de Aarde houden, maar zij zijn zich niet bewust van dit soort van concepten, omdat zij leven in landelijk, platteland gebieden of in agrarische bouwgronden, maar zij houden van de planeet.
En deze zijn degenen de definitieve Aardsen (die aarden). Omdat zij van de planeet houden en zij zullen in staat zijn om dat Licht erin te halen en het met de planeet te delen.
En degenen die egoïstische behoeften hebben en de planeet tegenwerken, de daarmee verbonden Lichtfrequentie zal te moeilijk en te gevaarlijk zijn.
Het zal hun egoïstische macht over de behoeften van anderen ontregelen.
Omdat macht over anderen een lage frequentie is en kracht vanuit binnenin is een heel hoge frequentie.
Dus degenen die resoneren met macht over anderen, zij hebben een lage bewustzijnsfrequentie. En dus als dat Hogere Licht erin komt, zullen ze worden gezapt, omdat het te sterk voor hen zal zijn.
En zij zullen op de betreffende matrix worden meegenomen naar een babyplaneet voor een herstart. Omdat er echt geen dood is, gewoon een volgende cyclus.
En wanneer die cyclus gebeurt als die matrix weggaat, dan zullen enkel degenen die echt van de planeet hebben gehouden in staat zijn om op planeet Aarde te blijven, omdat dat is waar zij altijd zijn geweest.
Begrijpen jullie wat wij daarmee willen zeggen?
Swahnna: Ja, de timing is interessant omdat veel van deze informatie aan het licht komt over hoe dit bestaan heeft gefunctioneerd en wat de doelen en intenties zijn geweest en nog steeds zijn. Ik had altijd dit optimisme in mijn gedachten dat ze zeker allemaal zullen gaan beseffen en ik geloof dat de Arcturianen, ik denk dat jullie recent hebben vermeld dat zij bewust gemaakt worden dat hun acties, implicaties hebben. En zo zijn ze in zekere zin gewaarschuwd dat als zij deze wegen aanhouden er consequenties zullen zijn.
Sue/ De Arcturianen: Energie eruit is Energie terug.
Swahnna: Juist en ik heb altijd de hoop gehad, dat wetende, er beslissingen zouden worden genomen die deze intenties zouden veranderen en er meer op welzijn zou worden gefocust omdat er veel meer kracht in liefde is dan in angst.
Sue/ De Arcturianen: Sommigen zullen in staat zijn om de verschuiving te maken vanuit deze macht over bewustzijn, maar een groot percentage van deze mensen die dit macht over bewustzijn hebben, zijn naar de Aarde gekomen door en vanaf andere planeten, andere planeten en vanaf andere planeten.
En in zekere zin zijn ze vernietigers en deel van ………
Sue/ De Arcturianen: Wat is dat geluid Shawnna?
Swahnna: Ha ha, dat is denk ik een alarm dat afgaat. Het is mijn uurwerk.
Het betekent dat de tijd voor hen voorbij is, Dat is wat het betekent.
Sue/ De Arcturianen: Oh, okay goed, de tijd is om voor degenen die egoïstisch zijn.
Maar het lijkt er niet op. Met name in de Vernenigde Staten, het lijkt er niet op.
De Verenigde Staten waren bedoeld het ontvlammingspunt te zijn, maar er is een grote strijd aan de gang. En soms moet er iets heel sinisters en eng gebeuren om mensen wakker te maken van: “O, het is allemaal cool, het gaat allemaal goed.”
Nee, het is niet allemaal cool en het is niet allemaal goed. Er is nog steeds genoeg duisternis om te worden getransmuteerd. En dit transformatieproces zal plaatsvinden binnenin iemand die geen innerlijke kracht en licht zoekt.
Transmutatie is een proces dat alleen kan plaatsvinden wanneer eenmaal een mens zich heeft verplaatst naar/in het energieveld van delen en genezen en van energie eruit en het herinneren wie je als mens werkelijk bent, terwijl het ook de herinnering aangeeft van het zijn van een Hoger Dimensionaal Wezen.
Er zijn meer frequenties voor jullie zelf dan jullie zien op het fysieke vlak.
En wanneer de mensheid zich meer en meer verbindt met de Hogere Frequenties van hun eigen Zelf, dan zullen zij in staat zijn om dat Vierdimensionale Perspectief te hebben en dat Vijfdimensionale Perspectief.
 En als dat steeds meer wordt tot een meerderheid en ook dichterbij, dan zullen degenen van kracht van binnenin de controle overnemen.
Swahnna: Welnu, ik wilde gaan zeggen dat leidt tot mijn volgende vraag en dat is:
“Hoe kunnen wij het proces versnellen voor het verwijderen van de 3D matrix?
Ik veronderstel dat het een natuurlijk proces is zoals jullie hebben vermeld, maar kunnen wij impact hebben op welke manier dan ook?
Sue/ De Arcturianen: De Galactischen omgeven de planeet. De Galactischen zijn er om te helpen. Gaia is een vrije wil planeet, zoals gezegd en de mensheid moet vragen om de assistentie. Ze kunnen bidden tot hun God, zij kunnen de Galactischen om hulp vragen en zij kunnen dienst verlenen aan anderen.
En heel veel mensen doen deze dingen, maar ook heel veel mensen zijn nauwelijks aan het overleven. En dat is omdat de macht over samenlevingen hebben gecreëerd waarin te veel mensen uit het rijk van hulp zijn geplaatst.
En totdat de mensheid genoeg kan houden van de mensheid om alles te doen dat zij persoonlijk kunnen doen, op hun eigen manier en veel, veel mensen doen het, maar het is geen 51%. Het percentage moet hoger zijn om de grote verschuiving te gaan maken.
Begrijpen jullie wat wij daarmee willen zeggen?
Swahnna: Ja absoluut. Ik vraag me af hoe ver we op weg zijn?
Sue/ De Arcturianen: Ja, dat is iets dat wij niet zullen delen, want dat is iets dat de mensheid met elkaar moet uitpraten en ontdekken. En de mensheid moet luisteren naar het Licht, naar de Liefde en Licht en Liefde volgen.
En wanneer er angst is en wanneer er onrechtvaardigheid is, is het nodig dat ze er tegen in durven gaan en zeggen, “Nee, wij willen niet deelnemen aan jullie angst. Wij willen niet deelnemen aan jullie onrechtvaardigheid.”
En voordat mensen dat doen, wachten ze meestal totdat het uitzonderlijk extreem wordt.
En dat is een soort storing, probleempje omtrent de mensheid in de derde dimensie.
En fundamenteel zal de mensheid de hulp van de Galactischen nodig hebben.
Maar dat betekent dat de mensheid verder moet gaan dan hun overtuiging dat zij de meest geëvolueerde wezens zijn en zij beseffen om ervoor te kiezen om dit driedimensionale levensschip te dragen, maar er zijn veel anderen die een voertuig dragen van hogere dimensionale mogelijkheden en zelfs hoger dan de zevende dimensie. En deze wezens kunnen het “fixen”, maar zij kunnen het niet “fixen” zonder de meerderheid van de planeet die om hulp vraagt, het is een vrije wil planeet.
Swahnna: Wel, interessant genoeg, voelt het aan alsof we de cirkel rond zijn. Zelfs toen we dit gesprek begonnen en we hadden problemen en er was stilte en er was de kans voor mij om naar binnen te gaan en de diepere boodschap te verkennen.
Het voelde aan, alsof het was, zoals zojuist genoemd, het bereiken van die uitersten, dat soort van katapult om ons deel te laten nemen en het verschil uitmaken en op onze beide voeten wil laten staan en opstaan en het erkennen dat het de tijd is.
Dit is het alarm dat afgaat en dit is het extreme en daarom is het tijd en niet enkel om te luisteren, maar ook om deel te nemen, DOEN.
Sue/ De Arcturianen: Ja en ga uit ontkenning. (een ander mooi woord voor dat is verloochening)
Jullie weten dat teveel mensen leven in ontkenning. Zij zien wat ze willen zien en zij negeren wat zij niet willen zien. En als steeds meer mensen zichzelf echt toestaan om te zien wat er werkelijk aan de hand is, zullen ze zeggen: “Wacht even, dit is niet Okay. Ik wil niet dat dit gebeurt. Wat kan ik doen om te veranderen? Hoe kunnen we samenwerken om dit te veranderen? “
En het is dat WIJ, bewegen van Mij naar Wij en Wij rekenen de planeet mee.
Als jullie kijken naar de Indianen (inheemsen) en al de mensen, de boeren en de mensen die van de Aarde houden en de mensen die dienst verlenen eraan, WIJ omvatten de planeet. Zij zijn er van bewust dat alles wat er in jullie lichamen voorkomt, ook komt van iets uit de planeet. Jullie fysieke lichamen zijn gemaakt van de Elementen, net als de elementen van de fysieke Aarde. Jullie zijn een brok van de Aarde die het bewustzijn heeft van jullie Hogere Dimensionale Zelf.
En dus wanneer dat bewustzijn zich beweegt in al de gebieden van dat brok van de Aarde dat is het lichaam dat jullie aan het dragen zijn, dan zal de mensheid zich in hoge mate gaan herinneren en ontwaken. En ontwaken en herinneren zijn hetzelfde omdat wanneer jullie ontwaken, herinneren jullie en als jullie herinneren, ontwaken jullie.
De Sterrenschepen zijn er klaar voor. Er is ZO veel hulp. De Pleiadianen zijn druk in de weer met de planeet op regelmatige basis en ze spreken met mensen op regelmatige basis. Wij, de Arcturianen, spreken met mensen op regelmatige basis en andere Hogere Wezens, Aartsengelen en Geascendeerde Meester en de Elohim.
Het is een kwestie van tijd —– en het verlatenvan de tijd.
Zolang de mensen denken in de tijd, dan zitten ze er als het ware in klem en zitten ze klem in de driedimensionale tijd.
Het is het verplaatsen van het bewustzijn naar het Nu dat iemands percepties toestaat om de tijd te verlaten en naar de Hogere Frequenties van de Hogere Vierde en Vijfde Dimensie te gaan die niet gebonden zijn door tijd en van het toneel afgaat binnen het Nu van de Ene.
Swahnna: En ik denk dat dit de perfecte overgang is naar één van onze belangrijkste aandachtspunten, welke de kracht van het Hier en Nu zijn.
En ik denk dat iedereen die luistert naar of  deze conversatie leest, waarschijnlijk dat punt heeft bereikt om wakker te zijn en in die fase van het herinneren.
Wij willen gewoon iedereen eraan herinneren dat zij een verantwoordelijkheid hebben om bij te dragen.
Sue/ De Arcturianen: Ja, het is een verantwoordelijkheid. En dat is één van de eerste dingen die mensen zich realiseren wanneer ze beginnen te ontwaken.
Zij realiseren zich dat zij een verantwoordelijkheid hebben om deze planeet te helpen. Deze planeet heeft veel problemen. Het is nodig dat zij op de een of andere manier helpen.
En jullie hoeven geen genie te zijn, jullie hoeven niet rijk of welvarend te zijn en jullie hoeven geen speciaal persoon te zijn. Want de planeet is gemaakt van heel gewone mensen. Het is een alledaagse planeet en alledaagse mensen in hun dagelijkse leven kunnen het verschil uitmaken, veel meer verschil uitmaken dan ze zich kunnen voorstellen.
Swahnna: Absoluut. Als wij ons allemaal richten op de kracht van binnenin, dan herkennen wij het. Wij zijn belangrijk, wij hebben unieke bijdragen te verrichten en samen zullen we het verschil uitmaken.
Sue/ De Arcturianen: Ja, samen, Samen is het woord, toch?
Ja samen als Één, omdat wij Één zijn.
Wel, dank jullie wel voor het spreken met ons.
Heb je nog een laatste vraag, Swahnna, of is dit goed voor jou zoals het is?
Swahnna: Ik denk dat dit een uitstekend gesprek afrond, dat werkelijk relevant is voor iedereen om dit op dit moment te horen/lezen. Zoals altijd zijn we dankbaar voor deze begeleiding en wij hebben te beschouwen en om over na te denken en om naar te handelen.
Sue/ De Arcturianen: Ja dank, voor jullie allemaal en Zegeningen voor jullie allemaal.
En wij altijd hier bij jullie en wij hebben de deuren naar de vierde en de vijfde dimensie wijd open, net zoals de deuren naar de zovele Sterrenschepen die resoneren met net even verder.
Het is een deel van de reden waarom de duisteren zo bang zijn en hun schandelijke wegen opvoeren omdat ook zij weten, dat Wij, de Hogere Frequenties van Werkelijkheid, de Hogere Frequenties van mensen die een Aarde voertuig dragen, hen omringen. Ze zijn er boven en te midden van hen.
Zegeningen!
Als jullie nadenken over en reflecteren met Deel II van het bericht, alstublieft deel wat jullie aandacht trekt en laat ons weten waarom.
Deel alstublieft in de betreffende onderstaande  comments- op de website.
Er is ook een geluidsopname !!!
Vertaald voor wakkeremensen door Anja – Liefde en Zegeningen