Arcturiaanse Conversatie – 27 juni 2018 / Donkerste nacht voor de Dageraad – Deel I

Arcturiaanse Conversatie –
27 juni 2018
Donkerste nacht voor de Dageraad

Wanneer het Licht de matrix raakt – Deel I
De Arcturianen deelden enige belangrijke updates met betrekking tot de huidige staat en stand van zaken in de wereld van vandaag.
Ze treden in detail over wat het betekent wanneer zij zeggen,
“De donkerste nacht voor de dageraad.”
Zij vermelden dat de “Macht Over” matrix zal worden geëlimineerd en alleen degenen onder ons die echt op Aarde zijn geaard, in staat zullen zijn stand te houden met de hogere frequentie.
Wij hebben allemaal verantwoordelijkheid om bij te dragen aan deze verandering van frequenties en de waarschuwing heeft geklonken om ieder van jullie in actie te laten komen.
Het volledige bericht is ook in een geluidsopname.
Sue: Kan je de vraag nog een keer zeggen zodat ik naar de focus kan teruggaan?

Swahnna:  Oh. Okay, mijn eerste gedachte was dat, toen wij aan het proberen waren deze technologie  op gang te krijgen voor de ontmoeting, viel er een  stilte voor een paar momenten.  Dat stond mij toe wat rustige introspectie te hebben.

Zo ik ging naar mijn Hart begeleiding om daarmee aan één te sluiten en rustig adem te halen en te zitten. Het voelde alsof het probeerde iets te zeggen over het belang van wat er nu gebeurt en de zaken in perspectief te plaatsen.
In ieder geval voor mij persoonlijk, voelde het als gewoon herkenning ……. en dat sluit aan met dat concept van de donkerste nacht voor de dageraad dat jij zojuist noemde. Het is het hebben van een waarneming om de wereld in een ander perspectief te plaatsen zoals wij het hoofd bieden aan de uitdagingen in onze levens.
Maar ik vroeg mij ook af, gaan we allemaal gewoon door de bewegingstoestanden en misschien niet echt meest effectief stromend door deze tijden, die wij noemen de donkerste nacht voor de dageraad? Wat betekent dat werkelijk persoonlijk voor ons?
Sue: Dus de belangrijkste vraag die ik de Arcturianen zou willen stellen is:
Wat betekent de donkerste nacht vlak voor de dageraad?”
Swahnna: Eigenlijk, ja, hoe dit zich manifesteert om ons heen, net als van binnen bij ons.
Sue/ De Arcturianen: De donkerste nacht voor de dageraad betekent dat
Het is het NU voor een verschuiving in energievelden.
En het is iets dat planetair is aangezien de Zon eerst de planeet raakt, het raakt verschillende delen van de planeet op verschillende tijdstippen omdat de planeet in beweging is.
Dus deze donkerste nacht is net voor de dageraad en wat dat betekent is dat er Licht aan het komen is. Om het licht namelijk waar te kunnen nemen en dan om het licht te accepteren, al van de donkerste nacht/de angst moet bewust worden gemaakt, omdat angst, dat is een geheim van jullie zelf is,  iets is dat jullie niet kunnen aan/toespreken.
En angst, waarover veel mensen denken als zijnde een vijand, is eigenlijk een waarschuwing dat het er is voor jullie veiligheid of het is dat jullie je bewegen naar/in een nieuw gebied van bewustzijn, gedachten, emoties en creativiteit.
Jullie zijn aan het bewegen naar terrein waar jullie niet eerder naartoe bewogen hebben. En dus is het beangstigend, het is gloednieuw.
En zoals Gaia zich voortbeweegt doorheen Haar donkerste nacht en naar de dageraad, dan doet de mensheid dat ook.
De donkerste nacht betekent iets anders voor zo ongeveer waarschijnlijk elke andere persoon.
Maar er zijn groepen van mensen en gebieden die hun duisternis vertegenwoordigen. En wat deze duisternis of donkerte is, dat is een metafoor voor verandering en er is iets dat de verandering nodig heeft.
En verandering is constant en aanhoudend.
Deze donkere nacht voor de dageraad is een diepgaande verandering.
Het is een verandering die in de donkerte is geweest, wat betekent dat jullie helemaal niet over deze verandering hebben geweten. Jullie hebben je er niet voor voorbereid. En dus voelt het als donker omdat het nieuw is, het is anders en jullie weten niet waar het jullie zou kunnen brengen.
Maar de dageraad is jullie deel. Dat Licht, het Licht binnenin jullie, bedoelend, een ieder die naar dit bericht zou luisteren of lezen. Dat Licht van binnenin bij jullie geeft jullie het Okay, dat het nu goed is, jullie zijn sterk genoeg om dit stukje van het donkere onder ogen te zien. Jullie zijn voldoende geëvolueerd om te bewegen naar/in dat wat in het verleden het donkere is geweest, maar het was enkel donkerte omdat jullie jullie Licht nog niet erop hebben laten schijnen.
Begrijpen jullie wat wij zeggen?
Swahnna: Ja, het klinkt alsof er veel facetten mee verbonden zijn. Elk binnenin ons bewustzijn en ook binnenin het collectieve bewustzijn. Ik zie er manifestaties van op vele manieren en in vele gevallen.
Sue/ De Arcturianen: Ja en als jullie zouden leven op een planeet als Venus, waar de wezens op de planeet op één lijn staan ofwel dezelfde golflengte, dan zou het veel gemakkelijker zijn. Maar planeet Aarde is een planeet met grote diversiteit en er zijn heel veel verschillende soorten mensen en op verschillende plaatsen en om de donkerste nacht te wenden naar de dageraad, is het nodig dat er gevoel van en voor eenheid is.
Mensen kunnen besluiten, “Okay, wij stellen dit vast als duisternis. Dit is wat moet worden getransmuteerd. En wij willen ons Licht naar dit plaatsen. Maar wat is ons Licht, wat is ons individuele Licht en hoe delen we ons individuele Licht met anderen? En hoe laten wij ons individuele Licht samensmelten naar collectief Licht?”
En dit heeft te maken met de grote uitdaging op Gaia en voor Gaia.
Jullie begrijpen wat wij zeggen, ja?
Swahnna: Ja, dat is een behoorlijke onderneming. Ik denk dat dit een inherent deel is van het uitbalanceren van polarisatie. En ook het oplossen van dualiteit?
Sue/ De Arcturianen: Ja……. En Nee.
Omdat net als verschillende mensen, verschillende rassen en verschillen besturingssystemen, verschillende manieren hebben om te denken en waar te nemen, zo geldt dat ook voor de planeet.
De mensheid is zo gewend geraakt om macht over de planeet te hebben, dat ze hebben vergeten om hoe naar de planeet te luisteren, naar het collectief, naar iedereen. En om een planetaire verschuiving te laten plaatsvinden, moeten mensen zich bewegen tot in de planeet (essentie) en zich verplaatsen in de gevoelens van de planeet.
Omdat de planeet de grote Vereniger is. Omdat al de verschillende mensen van heel verschillende oorden komen, leeftijden, achtergronden. Het is praktisch onmogelijk voor al deze zo verschillende mensen om samen te komen voor hetzelfde.
Het is niet als op de Plejaden waar iedereen een behoorlijk eender leven heeft en een behoorlijk eendere omgeving. De aarde is een beginpunt geweest voor vele, heel veel verschillende mensen. En dus de enige manier waarop mensen zich kunnen verenigen is door de planeet omdat het enige is wat de mensen gemeen hebben.
Dat ze allemaal leven op de planeet Aarde.
Nu is er nog een ander deel. Er zijn mensen die niet in staat zijn om te kunnen denken in termen als dat de Aarde een levend wezen is, een groeiend wezen en zo zullen zijn niet in staat zijn om deel te nemen aan dit omdat de enige manier om deel te nemen, is om deel te nemen via de planeet omdat de enige verenigende bron is.
Begrijpen jullie wat wij zeggen of zouden jullie het in jullie eigen woorden willen zeggen zodat andere een gelegenheid hebben om erover na te denken, wat zij ervan, erover denken?
Swahnna: Ja, ik denk dat dat een belangrijk punt is, omdat het een vereiste is om door te gaan op het pad van de verschuiving van duisternis naar Licht en om te erkennen dat wij allemaal deel zijn van dit ene collectieve bewustzijn en de planeet is onze bron van Licht.
Sue/ De Arcturianen: Ja en als de mensheid eenmaal diepgaand beseft dat de planeet een bron van Licht is, dan zouden ze van de planeet houden en ervoor zorgen, wat niet voor de meeste mensen zich voordoet.
En helaas zijn enkele van de meest “geciviliseerde” mensen, degenen die Gaia het minst verzorgen. En sommige van de mensen die het meest “primitief” zijn, zijn degenen die de grootste zorg verlenen.
En dus degenen die zogezegd groot en belangrijk zijn en rijk en beroemd, voor hen is het nodig om te communiceren met degenen die eenvoudig zijn en liefdevol en geven om de werkelijke planeet, de werkelijke plaats waarop wordt gewoond.
En dat is een enorme onderneming.
Begrijpen jullie wat wij daarmee willen zeggen?
Swahnna: Zeer zeker, met mijn eigen persoonlijke reis, denk ik dat – en veel van ons – herken ik de kracht en de aarding en de schoonheid en gewoon eerbied voor leven wanneer wij verbinden met planetair besef en natuur. En ik heb dat zelfs gehoord van mensen die meer gericht zijn met wat wij noemen “duistere initiatieven”, dat het een aspect van de natuur was dat hen omdraaide en hen werkelijk deed realiseren dat het leven een geschenk is en er is een optie is de focus te verschuiven naar eerbied en waardering voor het leven.
Sue/ De Arcturianen: Ja, eigenlijk is het aan het vragen ook aan de zeer geciviliseerde mensen, om terug te gaan naar hun eigen primitieve zelf,
Hun eigen primitieve zelf dat ziet dat een boom een levend iets is en dat de grond “leven” is en dat ieder dier een wezen is en ook belangrijk.
En wat er is gebeurd, is dat de moderne mensen begon te geloven dat zij meer belangrijker waren dan de planeet en dat zij controle konden hebben of dat zij konden verzinnen/uitvinden of dat zij geld konden verdienen van/met alle dingen die zo strikt driedimensionale menselijke dingen.
En deze driedimensionale menselijke dingen zijn geen dingen die überhaupt de planetaire ascentie zullen helpen en ze zullen ook niet bijdragen aan persoonlijke ascentie. En één van de dingen die moet gebeuren en het is een zeer moeilijke taak, is dat deze mensen die niet in staat zijn om de planeet waar te nemen als een levend wezen, de mensen moeten zijn die zullen veranderen.
De gekunstelden moeten terug gaan naar hun primitieve zelf en hun blote voeten op de Aarde plaatsen en omhoog kijken naar de Zon en genieten van de bries en zich realiseren dat het meest belangrijke ding wat er kan worden gedaan, ietsis dat de planeet zal helpen en niet iets dat weelde en rijkdom zou geven.
Swahnna: En ik denk dat het een belangrijk punt is als wij allemaal overwegen wat onze bijdrage is. Ik weet dat jullie ons het belang geleerd hebben van bekrachtiging en de gevoelens dat wij het vermogen hebben om een verschil uit te maken.
En dat is de perfecte aanpak om aan te nemen, gewoon eerbied belichamen en de waarheid delen met iedereen die op onze unieke wijze wordt ontmoet.
Sue/ De Arcturianen: Ja en het is een moeilijk iets om te doen. Suzille is dit aan het doen geweest sinds begin jaren tachtig en jullie weten, hoeveel verschuiving heeft er plaatsgevonden? Zijn de mensen beter geworden, zijn mensen erger geworden?
Bedoeld wordt, er zijn behoorlijk gruwelijke dingen gebeurd die mensen hebben gedaan.
Het wordt een soort van uiterste, alsof er extremen zijn ten gunste van het leven en deze wezens hebben er echt aan gewerkt om de planeet te helpen en om vervoermiddelen te hebben die geen vervuiling veroorzaken en de Aarde te helpen.
En dan zijn er mensen aan/van de andere kant, het andere uiterste en dat gaat allemaal om hen. Het gaat allemaal over mensen, ik wil, ik wil, ik wil.
Uiteindelijk zullen ze afgescheiden worden omdat degenen die zichzelf boven de planeet plaatsen, alleen op de matrix leven.  En dat is waarom zij de behoeften en verlangens van de planeet kunnen negeren, omdat ze niet op en met de planeet leven. En op een dag zal deze matrix zich afscheiden van de planeet en de planeet zou niet in staat zijn te ascenderen voor deze gebeurtenis met de matrix.
Zouden jullie daarop alstublieft commentaar op willen geven ?
Swahnna: Ja, zien jullie dat gebeuren op een natuurlijke en organische manier, naarmate de frequentie stijgt en dat het bestaan niet in staat is om een verbinding met de hogere frequenties te onderhouden?
Sue/ De Arcturianen: Ja dat heeft er zeker mee te maken. Het gaat over het verkrijgen van meerderheden in tegenstelling tot minderheden.
Er is al een minderheid van mensen die op deze manier leven. Zij houden van de planeet en zorgen voor de planeet. Maar het is zeker een minderheid.
En dan zijn er degenen die op de rand staan van overleven en zij proberen niets negatiefs te doen met betrekking tot de planeet voor hun eigen persoonlijke gewin.
Ze proberen gewoon een manier te vinden om te overleven en om hun familie te laten overleven.
En dan zijn er de mensen met de grootste hoeveelheid macht, de mensen die de meest kwalijke behoeften hebben en dat is een primair probleem.
Maar zij leven niet echt op de planeet. Zij leven op de matrix. Zij leven in hun stijl van huizen, eilanden en al die verschillende plaatsen waar zij leven en zij scheiden zich af  van andere mensen en van de planeet. Het gaat over hun positie en weelde.
En Swahnna je stond op het punt iets te zeggen, doe het alstublieft….
Swahnna: O ja, wat zeker een vraag is van hoe het mogelijk is om de macht te verschuiven van degenen die geïnteresseerd zijn in macht over, hoe we die verschuiving kunnen maken van degenen die de planeet controleren en in grote mate beheersen. We voelen ons machteloos om enige verandering te doen.
Dus als we manieren vinden om bij te dragen en om het te laten groeien van een minderheid naar een meerderheid, zullen wij onszelf en de planeet zeker een dienst bewijzen, als we de manieren vinden waarop wij de macht hebben om de verschuiving te maken. Omdat ik denk dat het niet dat het vrijwillig zal gebeuren vanuit het perspectief van de matrix.
Sue/ De Arcturianen: Nee……uiteindelijk zal die matrix worden getroffen en die matrix zal breken en uit elkaar vallen. Maar Gaia is een planeet met vrije wil en Zij is een liefhebbende Moederplaneet en ze wil proberen de verlorenen beter te maken.
Maar…..ze zullen niet beter worden. Uiteindelijk zal Gaia zich realiseren dat zij niet beter worden. En uiteindelijk en dit is iets waar anderen over gesproken hebben, dat er uiteindelijk een soort van straal van Licht zal komen en deze straal van Licht is een frequentie die te hoog is voor deze matrix, maar een niet te hoge frequentie  voor de planeet.
Nu, de reden is, zoals je een industriële  stoof/kachel hebt, het moet altijd geaard zijn. Wanneer er een industrieel licht is, moet het altijd geaard zijn.
En dus degenen die geaard zijn op het lichaam van Gaia, zij zullen veilig zijn voor deze Lichtfrequentie die zal treffen, omdat zij geaard zijn.
Maar degenen die leven op de matrix en zoeken en hebben macht over en die niet geven om de planeet en leven in hebzucht en gierigheid en niet om anderen geven, zij zijn niet geaard. Zij leven op de bedoelde matrix.
En dit Licht zal de matrix treffen. Het zal de matrix breken en dan degenen die deze matrix bewonen zullen vertrekken met deze matrix.
En dan Gaia, de planeet, zal dan in staat zijn om haar proces van transmutatie naar Hogere Frequenties te beginnen.
Als jullie nadenken over en reflecteren met Deel I van het bericht, alstublieft deel wat jullie opvalt en laat ons weten waarom.
Deel alstublieft in de betreffende –comments-
Overweeg hoe wij waarneming kunnen delen en andere kunnen aanmoedigen om te aarden met de planeet om stand te houden met de hogere frequenties en om Gaia te vergezellen met deze transformatie.
Er is ook een geluidsopname, datum 21 juli 2018 !!!
Vertaald voor wakkere mensen door Anja – Liefde en Zegeningen