ACEA (All Consciousness of Earth Ascension) Mysterie Scholen / 24 Juni 2015 / Dr. Suzanne Lie

ACEA
(All Consciousness of Earth Ascension)
Mysterie Scholen
24 Juni 2015 / Dr. Suzanne Lie
Opmerking van Sue:

Laat in 1998 begon ik boodschappen te krijgen van wezens die alleen bekend bij mij zijn als ACEA, wat staat voor “All Consciousness of Earth Ascension” (Alle Bewustzijn van de Aarde Ascentie). Ik heb enigen van hen eerder gepresenteerd, en ik voel een behoefte om één nu te presenteren. Het is zeer interessant hoe deze informatie meer dan 16 jaren oud is en pas nu begint te relateren aan onze dagelijkse levens.
Terug in de late 80er jaren, of waren het de 90er jaren. Aangezien tijd NU weinig betekenis meer heeft, bracht ik lange tijd bewegend doorheen alle subgebieden van de vierde dimensie door en studeerde in de Mysterie Scholen. In de hoogste frequentie van elk subgebied van de vierde dimensie is een Mysterie School, een Violette Tempel van Transmutatie, waarin wij dat kunnen transmuteren waar wij gereed mee zijn om los te laten, zodat wij verder voort op ons pad kunnen gaan.
Aangezien het HET NU IS voor ons om actief onze Missie te doen, wilde ik dit proces presenteren. Het is een proces dat vanuit de vijfde dimensie kwam en ons zal helpen om naar onze werkelijke, vijfde dimensionale werkelijkheid terug te keren.
Boodschappen van ACEA ~ Januari 1999
Ben je gereed voor je volgende avontuur met de vijfde dimensionale Aarde? Wij zijn verheugd dat je gekozen hebt om jezelf toe te wijden aan het proces van bewust in/naar de vijfde dimensie te stappen. Wij bevelen aan dat jij je aandacht wijdt aan het gewaarworden, creëren en accepteren van de vijfde dimensie in je dagelijkse leven. Herinner jij je hoe je vrijwel al je aandacht toewijdde aan de ascentie gedurende je levens waarin je een Ingewijde in de Mysterie Scholen was? Toen hoefde je niet “naar het werk te gaan”, “de rekeningen te betalen,” of “de was te doen”.
In de Mysterie School van je huidige ruimte/tijd kwadrant, moet je zorgen voor je alledaagse leven terwijl je ook verder gaat op je Spirituele Pad. Daar zijn sommigen, natuurlijk, die gekozen hebben om een leven te creëren waarin zijn niet hoeven te “werken”. Echter, als jouw missie is om anderen te onderwijzen hoe de weg in/naar de vijfde dimensie te bewandelen terwijl zij hun alledaagse leven leven, moet je het eerst aldus zelf doen. Met andere woorden, je moet het leren voordat je het kunt onderwijzen.
Eerst leer je, dan onderwijs je, dan onderwijs je de leraren.
Aan de andere kant, kan het balanceren van de verantwoordelijkheden van een veeleisende baan, de dagelijkse verantwoordelijkheden en het leren in jullie moderne dag innerlijke Mysterie School zeer uitdagend zijn. Gelukkig, kunnen jullie veel van de spirituele vooruitgang doen terwijl jullie slapen.
Wanneer je slaapt, betreed jij je droomlichaam en reist doorheen de vierde dimensie. De vierde dimensie is de doorgang tussen jullie derde dimensionale werkelijkheid en jullie werkelijkheid hier in de vijfde dimensie bij ons, de leden van ACEA.
De vierde dimensie heeft andere subgebieden van bestaan die een interdimensionale reiziger toestaat te rusten en te leren terwijl zijn van de derde naar de vijfde dimensie reizen. Op de drempel van elk vierde dimensionaal subgebied is een Mysterie School, welke je kunt bezoeken in je nachtlichaam om meer over je ZELF te leren.
Wij zullen iedere Mysterie School bespreken, beginnend met de scholen die je voor jezelf creëert op het Fysieke Vlak. De DERDE DIMENSIONALE MYSTERIE SCHOOL waar je leert te herinneren dat JIJ een Multidimensionaal Wezen van LICHT bent.
Omdat je op de rand staat van terug te keren naar je vijfde dimensionale ZELF, creëer je jouw eigen Fysieke Mysterie School terwijl jij de verantwoordelijkheden van je dagelijkse fysieke werkelijkheid tegemoet treedt. Binnenin jouw Fysieke Mysterie School, moet jij jezelf de “tijd” toestaan om in/naar jouw kern te kijken om je dagelijkse leven door jouw Ogen van jouw Multidimensionale ZELF te zien.
Vanuit dit perspectief, kan jij je alledaagse kwesties als kansen voor je persoonlijke groei en bewuste uitbreiding zien. De les om voor jullie allemaal geleerd/herinnerd te worden, ongeacht hoe verschillend jullie je Fysieke Mysterie School ook mogen creëren, is om onvoorwaardelijk van je zelf te houden.
Wanneer jij eenmaal dit kosmische geschenk aan jezelf kunt geven, kan je het ook aan anderen schenken.
Verder, is Onvoorwaardelijke Liefde de sleutel die je Derde Oog en Hogere Hart opent, zodat je al het leven vanuit het perspectief van Eenheidsbewustzijn enOnvoorwaardelijke Liefde kunt bekijken. Vanuit deze basis van eenheid en Liefde zal je geleidelijk een Meester van Energie worden.
Een Meester van Energie worden is de fundering voor alle vierde dimensionale Mysterie Scholen. De energie die je leert je eigen te maken is de energie die je vanuit je vorm loslaat via je gedachten, emoties en intenties.
Deze vierde dimensionale Mysterie Scholen zijn gelokaliseerd op het:
LAGERE ASTRALE VLAK Mysterie School waar je leert meester over je angst te zijn
EMOTIONELE VLAK Mysterie School waar je leert meester te zijn over je emoties
MENTALE VLAK Mysterie School  waar je leert meester te zijn over je gedachten
CAUSALE VLAK Mysterie School waar jij je de Kosmische Wet van Oorzaak en Gevolg eigen maakt
SPIRITUELE VLAK Mysterie School waar je leert je aan je Ziel over te geven
REGENBOOG BRUG Mysterie School waar je vermengd met je IK BEN Aanwezigheid
Wanneer je de Violette Tempel bezoekt op de Drempel van elk subgebied van de vierde dimensie, zal je leren hoe Onvoorwaardelijk te Houden van dat wat je wenst te manifesteren. Dan hoef je niet afgeleid te zijn door je “angst voor overleving”.
De eerste les om te herinneren in je missie van het integreren van deze lessen in je dagelijkse leven is om te herinneren dat JIJ de schepper van jouw werkelijkheid bent. Daarom, zal wat voor angst dan ook dat nog steeds ingebed is in je bewustzijn, een externe situatie in je leven creëren om die angst naar de oppervlakte te brengen.
Heb vertrouwen/geloof dat je volledig op je Pad bent en dat IEDERE ervaring, zelfs als het onplezierig is, een component van dat Pad is. Vanuit de Vijfde Dimensie, heb je volledig toegang tot alle “lagere” trillingen van je bewustzijn.
Daarom, zie jezelf nu de “trap” aflopen vanuit de vijfde dimensie en in/naar de grot van jouw vergeten angsten. Verzamel deze angst aangaande jou en breng hen naar de oppervlakte.
Als je vrijwillig je angsten naar het oppervlak van je bewustzijn brengt op een consequente en regelmatige basis, zal je geen drama in je leven hoeven te creëren om hen naar voren te brengen.
In plaats daarvan, zal je in staat zijn om deze angsten te zien, van hen te HOUDEN en daarmee hen in VRIJHEID te stellen.
Welnu, ben je gereed voor een andere reis in/naar de Vijfde Dimensionale Aarde?
Goed! Verbeeld jezelf op het strand. Zie hoe de oceaan, het water, subtiel anders is. Het glinstert en sprankelt in kleuren die net een beetje anders zijn dan jullie derde dimensionale oceaan. Zie je de aura van de oceaan? Is het niet prachtig?
De aura van de oceaan straalt helemaal omhoog naar de stratosfeer. De opdracht van de walvissen en dolfijnen is om de aura van de oceaan schoon te maken. Het is de opdracht van de mensen om de aura’s van het land schoon te maken.
Terwijl je voort over het strand wandelt, neem waar hoe je de aura van het land schoon kunt maken.
Je houdt ervan om precies aan de rand van de oceaan te wandelen omdat je ervan houdt om de aura te voelen van het land dat de oceaan ontmoet. Is het niet een verrukkelijke mengeling? Een groot component van vijfdimensionaal te worden is om volledig bewust van je hogere zintuigen te zijn. Dit te doen, moet jij je ervoor hoeden om niet angstig en verontrust te raken in je alledaagse wereld.
Wanneer je bang bent, herinner je dan dat je Ziel jou helpt bij het vijfdimensionaal worden door een drama te creëren dat IEDERE verborgen angst naar voren brengt. Het zijn de verborgen angsten die je trilling verlagen omdat jij je niet bewust genoeg bent om hen met Liefde te balanceren.
Wanneer je trilling omlaag gaat, val je uit de vijfde dimensie vandaan. Terwijl je bewustzijn meer vijfdimensionaal wordt, manifesteer je ogenblikkelijk iedere angstige gedachte en emotie in je externe wereld zodat je hen op mag ruimen.
Om nu door te gaan met je vijfdimensionale wandeling, hurk neer en voel het zand. Het voelt anders omdat in plaats van zeer kleine stukjes zand, aarde, schelpen en steen te zijn, het “zand” in feite kleine stukjes van kristal is.
Zie hoe het zand glinstert wanneer de Zon erdoorheen reflecteert. Stap nu tot aan je enkels het water in. Zie hoe volmaakt zuiver het is en voel hoe kalmerend en vertroostend diens vibratie is. Ja, het is in feite vloeibaar licht. Luister nu. Als het vloeibare licht het kristal zand ontmoet is er een zachte melodie en een regenboog van vijfdimensionale kleuren.
Kijk nu naar je vijfdimensionale hand voor je gezicht. Zie hoe diens aura sprankelt, zoals het kristallen zand. Als jij je hand beweegt, laat het een spoor van regenboogkleuren achter zich. Kijk naar het spoor en zie hoe je de kleuren met je geest/gedachten kunt veranderen.
Raak nu je derde dimensionale hart aan met je vijfde dimensionale hand. Voel hoe het je angsten geneest. Terwijl je door je dag heengaat, ben je bewust van iedere seconde van angst en genees het ogenblikkelijk door je vijfde dimensionale hand op je derde dimensionale hart te plaatsen.
Dat is alles voor vandaag. Bezoek de oceaan spoedig en zie het vijfdimensionaal.
ACEA
19 januari 1999
Wij waarderen de moeilijkheid die je hebt met het toestaan van AL jouw verborgen angsten om naar het oppervlak te komen. Natuurlijk, je hebt ontdekt dat jouw verborgen angsten dezelfde angsten zijn waar je altijd al vanaf wist – alleen dieper. Met dieper bedoelen wij, dat zij angsten zijn die een component zijn van jouw oorspronkelijke natuur – je dierlijke zelf.
Vele derde dimensionalen hebben gesproken over het innerlijke kind; wel, daar is ook het externe dier. Herinner jij je de “droom” waarin je was en het lichaam van een varken droeg? Je was aan het rennen en zag de wereld vanuit het perspectief van het varken in plaats vanuit het menselijke perspectief. Je zag eerst de grond en je moest je nek buigen om de hemel te zien.
Dat is het probleem in de derde dimensie – soms raak je zo betrokken bij wat er gebeurt op de grond dat je vergeet omhoog te kijken. Als je naar de hogere dimensies terug wilt keren, zal je bereidwillig moeten zijn, en in staat, om volledig de fysieke wereld “los te laten”.
Dit is zeer moeilijk om te doen omdat het precies zo aanvoelt als sterven. Echter, in je bewuste geest kan jij je het sterven niet herinneren. Daarom, ontsteekt de ervaring jouw diepe onbewuste geest waar de herinnering van sterven (en geboorte) verblijft.
In vele levens, stierf je met angst in je bewustzijn. Daarom, net voordat je naar de plaats van het totale loslaten geraakt, komt een extreme angst – de angst voor het sterven – naar de oppervlakte. Deze ervaring kan zeer verwarrend zijn omdat het voor jou bewuste, derde dimensionale verstand niet toeschijnt dat je aan het doodgaan bent, en je kunt niet begrijpen waarom je een dergelijke extreme angst hebt.
Om bewust in/naar de vijfde dimensie te stappen, in die zin, zonder te sterven, zal je iedere ervaring in ieder derde en vierde dimensionaal leven waarin je in angst stierf moeten genezen. Welnu, wij weten dat dit klinkt als een monumentale taak, maar je hoeft niet naar elk van deze levens individueel te kijken.
Je kunt op een gevoelsniveau werken door jezelf toe te staan bewust de gehele som van al je ervaringen van het sterven in angst te voelen. Dit wordt mondjesmaat gedaan. Je zult het gevoel toestaan om naar voren te komen zolang als je het kunt verdragen, en dan zal je het drama afbreken en herstellen terwijl je die angst met Liefde in balans brengt.
Ja, jij bent in controle. Jullie allemaal kiezen om “een probleem te hebben” voor zolang als jullie de angst kunnen verdragen dat het ‘probleem” onbloot. Je “zet het probleem uit” door een andere ervaring te kiezen. De valstrik is dat het derde dimensionale leven jullie goed geleerd heeft hoe moeilijkheden te creëren maar is tekort geschoten met jullie te leren hoe geluk en Liefde te creëren.
Echter, het is de taak van de derde dimensie om moeilijke situaties te creëren zodat je gedwongen zult zijn om omhoog te kijken, buiten het lichaam van het varken, en in/naar de hemel (hogere dimensies) om het antwoord te vinden. Dat antwoord is altijd LIEFDE.
Liefde zal je bewustzijn boven de illusie van de derde dimensie verheffen en jou toestaan om je te herinneren wie je werkelijk bent. Jullie zijn allemaal grote Lichtwezens die naar de derde dimensie reisden in deze speciale tijd om Lady Gaia met Haar Ascentie te helpen.
Gaia heeft jullie vele, vele levensspannen als een schoolruimte gediend voor de training van jullie goden en godinnen. Nu is het jullie beurt om Haar en ook jullie zelf te helpen. Wanneer jullie je verhogen en in grote getale de vijfde dimensie binnengaan, zullen jullie allemaal de vervulling van jullie bestemming ervaren.
Wij van ACEA zijn bij jullie. In feite, wij van ACEA zijn JULLIE!

Wij ZIJN het Water 
Wij ZIJN de Aarde
Wij ZIJN de Lucht
Wij ZIJN het Vuur
Wij zijn GAIA
Wij van ACEA zullen terugkeren om tegen jullie te spreken over elk van de Mysterie Scholen.