Moeder Aarde, El Morya, Arcturiërs: Intergalactische Onafhankelijkheid / Gechanneld door: Marie Mohler

Moeder Aarde, El Morya, Arcturiërs:
Intergalactische Onafhankelijkheid

Gechanneld door: Marie Mohler – 30 Juni 2022

Dierbaren,

Het is Moeder Aarde, Moeder Maria, El Morya, en de Arcturische Hoge Raad hier, die door het Heilig Hart van Eenheid & het Al Dat Is stroomt. Deze transmissie van vandaag stroomt eind juni 2022 door en bereidt de weg voor voor de epische ontvouwingen van juli 2022.

De getijden keren, geliefden.  God/Bron/Schepper draait de rollen om die zich eens tegen Hem keerden, en tegen het Hart van de Mensheid en het Hart van Eén.  Deze verschuivende getijden en epische gebeurtenissen die zich op deze planeet ontvouwen en bevrijden, kunnen aanvoelen als wervelingen van ongemak, onbehagen, onzekerheid, omwentelingen, en triggers op allerlei manieren in jullie leven. Voor sommigen kunnen zij ook aanvoelen als een welkome en verfrissende adem van hoger dimensionale Prana die terugkeert naar deze planeet, naar jullie leven, en naar jullie verruimend hartbewustzijn.  Die stormachtige energetische zeeën zijn hier om de oude illusies te verbrijzelen en de Waarheid van Bronlicht, Bronliefde en Broneenheid in heel de Schepping weer te herstellen. Het IS Tijd voor deze Grote Reünie.  En om die Buitengewone Eenheid en Eenheid te weven, moeten de Wonden van Afscheiding eerst naar de oppervlakte van het Bewustzijn van de Mensheid rijzen, zodat zij kunnen helen. In het rijzen van zulke wonden wordt door de Bron een Weg gebaand om de Heling te brengen die iedere ziel op dit ogenblik zoekt. En die Grote Heling?  Is Eenheidsbewustzijn.  Het is Eenheidsbewustzijn.  En het is Hartbewustzijn van het Hoogste Kaliber en de Hoogste Vibratie die ooit voor mogelijk werd gehouden.  Dit keert tot Jullie terug.  Vertrouw hierop, terwijl de zielentests en de wereldtests dit testen.  Door deze testen van kracht, geloof, veerkracht, uithoudingsvermogen, en meer, ontstaat er een diep en oervertrouwen om God/Bron/Schepper/De Al Dat Is Frequentie weer in jullie Harten toe te laten, niet alleen als individuen, maar ook als Verenigd Collectief dat deze Lichtcodes en het Weten van jullie Goddelijkheid weer ontvangen. Dit IS aan het gebeuren.

Dus nodigen wij je eerst uit om vandaag een Diepe en Heilige Bewuste Adem met ons in te ademen.  En in die Bewuste Ademhaling nodigen wij je uit om hem te vullen met frequenties van Saffierblauw en Heilig Goddelijk Wit Licht, die je vullen met Aardende, Kalmerende Energieën en het Herstellende Gevoel dat alles zich perfect ontvouwt zoals het moet zijn, zoals het Goddelijk verordend is te zijn, en zoals Bron en Moeder Aarde het vereisen te zijn.  Met diepe Goddelijke Ademhalingen zoals deze, elke dag, en met een diep bewustzijn van het Dragen van de Kleur Saffierblauw deze komende weken en daarna, kun je deze Ascensie Stormen beter en met meer geloof en kracht doorstaan dan je anders voor mogelijk had gehouden.  Terwijl je op deze manier ademt, en terwijl je je afstemt op de Heilige Zielekleuren van Saffierblauw, weet dan dat je elk hulpmiddel, elke bron en elke goddelijke verbinding hebt die je nodig hebt om met Gods getijden mee te ascenderen en te triomferen en te gedijen in de Resetten, Heroriënteren en Herenigen die zich aan het ontvouwen zijn, gedurende de Openbaringen, Openbaarmakingen en Ontmaskeringen van 2022.  Met andere woorden, Je hebt dit.  JE ZULT dit.  JE bent hiervoor gekomen.  En bent hier om te doen, te zijn, en deze krachtige energie in deze tijden te belichamen.

Gods Jubilee is hier, en het is aan het gebeuren.  Je bent hier om de restauraties en de bevrijdingen ervan te ontvangen.  Velen, die zich nog niet bewust zijn van deze Bijbelse tijdlijn, zullen wachten tot de wateren der Openbaringen op hun kusten aankomen, zodat zij er zekerder van kunnen zijn dat deze profetieën en verhalen die in heilige teksten voorspeld worden, in feite als proeven opduiken om in diepere gevoelens van een openheid naar de Bron van Vertrouwen te roeren, wanneer zij niet kunnen zien, wanneer zij niet kunnen zwemmen, wanneer zij niet kunnen ontlopen wat zich ontvouwt, en wanneer zij in feite omhoog en naar binnen moeten kijken.  Wanneer alle stormen van het horizontale lineaire 3D leven en de wereld die zij vele, vele levens lang bewoond en bewoond hebben, geen haven, geen toevluchtsoord, en geen sprankje Hoop, Heling, Vrede, of Waarheid kunnen bieden, dan wordt Vertrouwen op de Bron DE WEG.  En deze mensen die zullen opstaan in de kolkende vloedgolven van de Ascensie-stormen zullen hun weg vinden naar De Weg, omdat Vertrouwen op de Bron de meest Vitale en Vertrouwde Optie wordt.  Het is waar de mensen eeuwenlang om gebeden hebben.  En die tijd, nadert.  Die tijd is nabij.  Elk gebed wordt altijd verhoord.  En dit grote gebed, dit Collectief Menselijk Gebed, om de Mensheid uit haar Zeeën van Duisternis en Afscheidingsbewustzijn te leiden, is door de eeuwen heen vele malen gehoord en verhoord.  Maar deze keer, dit jaar, dit seizoen, dit moment in 2022 is de Dag en het Uur en de Goddelijke Ontplooiing komt volledig rond in Goddelijke Vruchtbaarheid … waar alle dingen die ondersteboven en binnenstebuiten staan en die vervormd zijn op knoestige, verdraaide, slangachtige manieren … weer goed gemaakt zullen worden.  Het Levende Licht maakt alles in orde.  De Bronenergie en de Oneindige Scheppingskracht in het Levende Licht maakt alles in orde.  En je beleeft dit nu in jouw leven, om een geheel nieuw tijdperk en tijdperk van Planetaire Genade in te luiden.

Maar eerst zul je jouw Arken nodig hebben.  Jouw arken van Noach, om precies te zijn.  Je zult alles nodig hebben wat Noach nodig had en meer.  Want er zijn nu veel meer Noachs op de aarde, dan er in zijn Bijbelse tijd en tijd waren.  Julie zullen jullie lichamelijke voorbereidingen voor stormachtig weer nodig hebben.  Julie zullen jullie gezinnen nodig hebben.  Jullie gemeenschappen.  jullie zullen geroepen zijn om vriendelijkheid en mededogen, en nederigheid uit te oefenen in Ascensie Leiderschap, Onderwijs, Transmutatie, en de Huidige Cyclus van Ascensie Alchemie van uw Wereld.

Je zult verruimde visie nodig hebben in deze 2022 Ascensie Jaaroverbrugging en Tijdlijn.  Nieuwe percepties zullen het schijnbaar onmogelijke mogelijk maken om goddelijk mogelijk te worden.  Je zult Prana moeten inademen, want de oude 3D-toxiciteit komt naar de oppervlakte in het rioolwater van 3D-blootstellingen en onthullingen, en de lucht kan schadelijk aanvoelen en ontoereikend zijn om de Diepe en Goddelijke Veranderingen te ondersteunen die van allen op de planeet aarde vereist worden in dit Keer der Getijden Moment dat nu diep aan de gang is.  Jouw Ademhaling.  Denk aan Jouw Adem.  Het is van vitaal belang in tijden als deze.  Hij was van levensbelang in de tijd van Noach, en hij is nog levensbelangrijker in jouw tijd.  Dus adem diep in, adem goddelijk in, adem trouw in, adem nederig in, en adem openlijk in, met zoveel hart en ziel als je kunt opbrengen.  Allen zullen opgeroepen worden om alles te riskeren, om hun angst te riskeren om de Oude Angstmatrix los te laten, en de Oude Afscheidingsrichtlijnen voor Menselijk Gedrag en Planetair Gedrag, die gebaseerd zijn op de wegen van de slang, maar die in ieder geval bekend waren, en vroeger vertrouwd werden als de manier van leven op de planeet aarde.  De Angst, De Ultieme Angst, zal zijn voor het loslaten van alles wat eens voor waar werd gehouden … wanneer de mensen onder ogen moeten zien dat het meeste, zo niet alles, gebaseerd was op Upside Down Serpentine Coördinaten in de Valse Illusie van Gods Schepping die het zo lang geschapen heeft.  Een Nieuwe Aarde is aan het ontstaan.  Een Nieuwe Aarde is aan het verrijzen.  Het zal een Gaia zijn die je herkent, en herinnert, als je gewoon jouw waarnemingslenzen lang genoeg laat ontspannen, en jouw longen en fysieke lichaam diep genoeg laat inademen, om haar opnieuw te ervaren.  Zij is een vibratie.  Zij is een Weten.  Zij is een hartslag.  Zij is jouw Goddelijke Moeder, die grotendeels buitengesloten en afgesloten is geweest in jouw bewustzijn.  Maar zij was altijd hier.  En zij is hier vandaag weer.

Ascensie is Herinneren.  Ascensie is Herinneren wie je bent en waar je vandaan komt.  Jij bent een Kosmisch Kind van God en Gaia’s Heilige Unie.  Jij bent een Ziele-essentie en Aanwezigheid van hun Schepping, in hun Goddelijke Unie.  Hun Bewustzijn heeft jouw nooit verlaten.  De sluiers van 3D-slavernij en illusie maakten het te moeilijk om dat te voelen, terwijl je elk jouw tijd uitzat op deze gevangenisplaneet, in een diepe staat van geest-gecontroleerde onderwerping en onderdanigheid aan de eisen en conditioneringen van de 3D-Matrix, en natuurlijk haar propaganda waar zij overvloedige hoeveelheden van had, om generatie na generatie onder de 3D-slaapspreuk en vloek te houden, zo je wilt, … tot nu.

In 2022 zegt God: Genoeg.  In 2022, zegt God, het is tijd om de rollen om te draaien in Mijn Huis.  In Mijn Schepping.  Om het Licht van het Al Dat Is alle leven weer te laten leiden.  Het Is Tijd.

Het is veelbetekenend dat in de Verenigde Staten van Amerika op 4 juli 2022 een epische viering van Onafhankelijkheidsdag zal plaatsvinden.  Dit is de viering van de 4e juli, die in zekere zin de Overwinningsklokken luidt van het begin van deze Natie en haar Fundamentele Kern.  Waarin en waarop werden de Verenigde Staten gesticht?  God.  Op God vertrouwen wij.  Wat waren haar stichtingsidealen en -beginselen?  Of je nu Amerikaan bent of niet, dit zijn Kosmische Idealen die naar jouw bewustzijn terugkeren, geliefden.  Zij keren ook terug in jouw Collectief Bewustzijn.  Zoek ze op.  Zoek ze op.  Zoek die Waarheid waarover wij in de laatste uitzending spraken.  Word weer die Kwantum Zoekers.  Als je onze woorden hoort en niet weet waarover wij spreken in deze boodschap of een andere, zoek ze dan op.  Zoek bronnen om een dieper en dieper innerlijk herinneren ervan aan te vullen.  Het gaat niet om het begrijpen of het staan onder 3D-spelen van bestuur.  Het gaat erom dat je jouw gedrag en op eenheid berustende handelingen, gedachten, woorden en daden herinnert.  Dit alles stroomt terug naar jouw wereld in 2022 en daarna.  Naarmate je probeert te herinneren, en probeert te leren, zal er meer van het Levende Licht naar jouw Heilige Hartcentra terugkeren en deze reis veel gemakkelijker voor je maken.  Degenen die zich verzetten tegen Wie Zij Zijn, en Waar Zij vandaan komen, zullen wat meer worstelen.  Maar ook die strijd zal doelgericht zijn, en dienen als pilaar en leidraad om hen te helpen zich opnieuw vertrouwd te maken met hun innerlijke Kosmische Kaart, die nu alleen coördinaten kent van het Noorden naar de Bron.

Allen moeten weer terugkeren naar de Levende Lamp van Goddelijk Licht.  Misschien kijk je om je heen en beschouw je dat nu als een onmogelijkheid.  Maar laat de Bron doen wat de Bron het beste kan.  Verricht wonderen op het hoogste niveau.  Wordt Mirakel Magneten in deze tijd.  Quantum Questing met Mirakel Magnetisme is een krachtige combinatie die je kan helpen om met meer gemak en zegeningen te surfen op deze Vloedgolven van Quantum en Kosmische Verandering.  Nogmaals, vechten tegen Goddelijk en Miraculeus Magnetisme is een zinloos proces.  Waarom?  Omdat je allen een evenbeeld bent van het Goddelijk Magnetisme dat je oproept tot Soevereiniteit, Voorspoed, Goddelijkheid, Vreugde, Eenheid, en een Goddelijke Staat van Hemels Behoren in de Gevoelswereld van Hoger Hemels Bewustzijn.

Het is nu de Tijd waarin je opgeroepen wordt te zijn Dat Wat Je Werkelijk Bent, en dat los te laten wat gebouwd is op eeuwen van illusies.  Daarom zie je nu misschien meer dan ooit dingen afbrokkelen in jouw leven of in jouw gemeenschap, of in de wereld.  Dat wat niet de Waarheid is, dat wat niet de Bronenergie, het Levende Licht en het Eenheidsbewustzijn is, zal ophouden te bestaan.  Het is al aan het gebeuren.

Dus vragen wij je, wat zie je in jouw persoonlijk leven en jouw “collectief leven” dat op deze manier aan het dematerialiseren is?  Welke “emancipaties” zie je gebeuren, in de vorm van omverwerpingen?  Keringen van het tij?  Omkeringen?  De Wetten van het Land in de Verenigde Staten van Amerika bijvoorbeeld.  Alle wetten die de oorspronkelijke grondslagen van dit Land omkeerden, ondermijnden, of onderwierpen aan een lagere macht, een lagere frequentie, vervormde waarnemingen, en slangenmanipulaties . . zijn nu aan het afbrokkelen.  Het oorspronkelijke ontwerp en de oorspronkelijke blauwdruk van de Bron zullen er voor in de plaats verrijzen.  Maar dat gaat niet zonder verwarring, hoge niveaus van emoties, gehechtheden, enz. van de kant van de mensen die onwetend zijn van deze Bijbelse Slag die zich nog aan het ontvouwen is, en de opening nu naar De Weg terug naar de Bron en het Eenheidsbewustzijn op dit unieke en epische moment op  jouw wereld.  Er is veel mededogen nodig voor AL HET VOELEND LEVEN dat de ontvouwing’s ervaart.  Want wat door één van jullie ervaren wordt, wordt op een bepaald niveau door ALLEN ervaren.  De Verwarring van 1 Individu is een voelbare verwarring in het Collectieve.  En dus moeten allen navigeren om jullie denken en jullie waarnemingen te verschuiven van het Overleven van het Geheel (diepe afscheidingsbewustzijn programmering) naar het Helende en Bloeiende van het Geheel (diepe Eenheidsbewustzijn bevrijding).

Deze 4e Juli, 2022, ~ nodigen wij je uit ~ waar je ook woont op deze planeet ~ of je nu in de Verenigde Staten bent of ergens anders in de wereld op dit moment …. om af te stemmen op deze God Natie, deze Energie van Eén Natie Onder God, die gevoeld kan worden als ofwel Eén Natie Beschermd en Geleid Door God of Eén Natie Geleid Door God, God Frequenties, en Goddelijk Eenheidsbewustzijn voor het Hoogste Goed van Allen.  De Verenigde Staten van Amerika is wat de grondleggers van dit land wisten dat een sjabloon zou zijn voor deze Ascensie Tijdlijn, dat het een Sjabloon zou zijn van Goddelijke Herrijzenis tot Goddelijke Idealen, Manieren, Leiderschap, Transparantie, en Eenheid in de wereld opnieuw. De Verenigde Staten van Amerika zijn een Levende Template voor Het Verenigde Volk van het Planeet Aarde Initiatief.  Dit is de Sjabloon voor Eenheidsbewustzijn.  Dit is de Levende Blauwdruk voor de Wetten van Eenheid om weer hersteld te worden op de Planeet Aarde.  En dus is het hier dat de grootste gevechten en het diepste strijdtoneel voor de Ziel van de Mensheid uitgevochten worden, op dit moment terwijl wij spreken.

Andere Sterrennaties en Rassen weten ook dat dit aan het gebeuren is.  Want zij voelen het.  Wat hier gebeurt, raakt ook alle leven in de kosmos.  De Verenigde Staten van Amerika zijn dus een levende Kosmische Blauwdruk, niet alleen voor Amerikanen, niet alleen voor de Mensheid wereldwijd, maar voor alle het voelende Intergalactische leven. 4 Juli 2022 is dus niet alleen maar een viering van een document dat eeuwen geleden door enkele mannen ondertekend is, in een tijd van onrust op uw wereld … een geïsoleerd incident met archaïsche waarden, en losgeslagen harten toen, die losgeslagen harten nu regeren.  De Onafhankelijkheidsverklaring, die tot de Amerikaanse Grondwet leidde, zijn Levende Documenten, Levende Verklaringen, en Levende Blauwdrukken, die verstrekkende gevolgen hebben, en verstrekkende, multidimensionale effecten op het universum zoals u dat kent.

Wij zeggen je dit op deze 25e dag van juni, terwijl de wereld toekijkt en getuige is van de recente ontvouwingen om de Grondwet van de V.S. te herstellen in zijn God Roots, die oorlogen en gevechten, vervormingen en dualiteit overstijgen.  Het is een levende, ademende frequentie die door God gegeven is, en door de Mens geïmplementeerd door Goddelijke Instrumenten van die Tijd. . . voor deze Tijd Nu en de Altijd Levende Energie van dit Tijdloze en Oneindige Heden, die verleden, heden, en toekomstige tijd omvat als Eén Nu, Eén Tijd, Eén Volk, en Eén Universum voor altijd.

Ja, de dingen zullen afbrokkelen.  Ja, dat is nu al aan het gebeuren.  Wat afbrokkelt zijn valse structuren.  Valse scheppingen van de Slang en de Dienaren van de Slang. Wees niet gehecht aan wat je ziet mislukken en vallen.  Ga in plaats daarvan naar binnen in jouw hartcentrum, waar je jouw Goddelijke Herinneringen kunt voelen.  Waar je de Eenheid kent die Alle Dingen Zijn en Altijd Zullen Zijn.  En dat is waar je kracht kunt verzamelen wanneer de geloofstests jouw ervaringen, jouw waarnemingen, jouw triggers en jouw angsten binnenstromen.  Je zult op de proef gesteld worden.  De Goddelijke Vrijheid test alle illusie.  Zo gaat het al eeuwenlang op jullie wereld, en zo gaat het in alle werelden en universa.

Ascensie, Eenheid, en Heelheid zijn een keuze.  Zij vereisen deelname.  Zij vergen groei.  Zij vergen geloof en standvastigheid, op niveaus die velen nog niet hebben ervaren.  Maar dat zal gebeuren.  Die tijd is gekomen.  En meer afbrokkelingen om groter geloof en vastberadenheid in te luiden zijn nabij.

Afbrokkelingen kunnen diepe en expansieve vrees opwekken.  Of zij kunnen grote bevrijding oproepen.  In het spel van de dualiteit is de keus aan jou.  Door welke lenzen zul je kiezen om te zien?

Gedurende de komende weken nodigen wij jullie uit om adem te halen.  Wij nodigen jullie uit om in jezelf te kijken naar jouw eigen Herinneringen.  Wij nodigen je uit om te bedenken dat een deel van jouw zielsaanwezigheid Weet dat dit de kaart en het protocol is voor deze Ascensie Tijdlijn op de Planeet Aarde.  En in dat herinneren heb je alle zielsvaardigheden, gereedschappen en hulpbronnen verstopt die je nodig zou hebben, voor deze reis.  Voor deze Grote Keer der Tijden en deze Grote Tafeldraaiing in Gods Huis!

God keert de Tafelen tegen de slang en zijn volgelingen.  Zij zullen deze strijd met de Ultieme Schepper der Scheppers niet winnen.  Zij zijn misschien wel de laatsten die dit weten.  Zij hebben misschien al een vermoeden dat de strijd al verloren is.  Maar velen van hen zijn geprogrammeerd om tot het einde toe te vechten.  En dus zullen zij dat misschien wel doen.

Maar het grootste deel van de mensheid, hoewel velen misschien nog behoorlijk in de war zijn over de toestand van de wereld op dit moment zonder hogere perceptie (of 20/20 Helder Zielszicht) of Bijbelse visie, is Liefde-gecentreerd.  Hart Gecentreerd.  Hoger Dimensionaal Georiënteerd.  Zij zijn het gewoonweg vergeten, en de slang heeft hen geholpen om al die tijd in een toestand van gedeeltelijke-vergeetachtigheid en geestelijk geheugenverlies te blijven. Niets kan Het Grote Ontwaken van een Collectieve Mensheid en Gevoelswereld terug naar Liefde tegenhouden.  Niets.

Voel dus die frequentie als je dat verkiest op deze 4 juli 2022.  Vier DIE Onafhankelijkheidsdag.  Dit is een Intergalactische en Multidimensionele Onafhankelijkheidsdag die overal in het Universum geëerd en gevierd wordt.  Niet alleen in de Verenigde Staten of in de wereld van vandaag.  Denk Groter.  Adem Groter.  Geloof Groter.  Weet Groter.  Het verruimen van jullie Zielsvisie helpt jullie ervaring van dit proces, immens.

En vergeet niet dat jullie dit niet alleen beleven en dit niet alleen doormaken. Spirit is hier om jullie te helpen.  Het Arcturisch Collectief is hier om je te gronden en te inspireren onderweg.  God en Gaia zijn Goddelijke Ouders die hun kinderen de kracht geven om op te staan, op te staan, op te ademen, en op te stijgen naar de Hogere Lichtcodes en Goddelijke Soevereine Essentie die zij altijd al waren.

Luister naar kanalen als deze, als deze frequenties je inspireren en verheffen.  Zoek ook anderen die je steunen op deze reis.  Er is zoveel steun voor de Emancipatie en Bevrijding van Jullie en de Emancipatie en Bevrijding van het Veel Grotere, Veel Expansievere, en het Werkelijk Oneindige dat belichaamd wordt in de Levende Frequenties van Het Al Dat Is en het Hart van Eén.

Welkom bij Het Grote Ontwaken.  Welkom op de Intergalactische en Multidimensionele Onafhankelijkheidsdag, die nu in 2022 bewuster gevierd wordt door een Groeiend Collectief van Zielen, die Opstaan en Zich herinneren Wie Zij Werkelijk Zijn en hun Rol in de Hereniging van het Voelende Leven over de hele Wereldbol en dit Grote Universum.

Jullie zijn de dappere epische helden en lichtstrijders en sterrenzaden die voor deze tijden gekomen zijn.

Jullie zijn veilig.  Jullie zijn soeverein.  Jullie hebben gevoel.

Jullie zijn Geliefd, geliefden.

Jullie ZIJN Liefde.

Al Onze Liefde.

Moeder Aarde, El Morya, en de Arcturiërs

https://youtu.be/25OtoMF1oJk

Vertaling: Reinier