Moeder Aarde, Bron, Moeder Maria, El Morya, Arcturiaanse Hoge Raad: Waarheid en Licht. / Kanaal: Marie Mohler

Moeder Aarde, Bron, Moeder Maria, El Morya, Arcturiaanse Hoge Raad: Waarheid en Licht.

Kanaal: Marie Mohler – 25 November 2023

Geliefden,

Het is Moeder Aarde, God/Bron/Schepper, Moeder Maria, El Morya en de Arcturiaanse Hoge Raad hier, stromend door het Licht van 1000 Zonnen en de Frequenties van de Eenheidsster, die sommigen van jullie misschien kennen als de Ster van Bethlehem. Er is zoveel licht dat jullie wereld vult, deze planeet, en elk hart van elk bewust wezen dat hier woont. Ze zijn hier misschien niet op aangesloten, of op afgestemd, en toch is de schoonheid van de Goddelijke Schepping dat het Licht er voor iedereen is. En het is dit Licht dat epische bevrijdingen orkestreert van alle 3D-verstrikkingen waar de mensheid en het gevoelsleven hier al eeuwenlang in vastzitten.

Het Licht is de Dirigent van de Grootste Bevrijding in de hele Schepping.

Het is het Licht dat jullie versterkt, leidt, geneest, omarmt en inspireert in tijden dat de planeet in haar grootste duisternis en uur van nood lijkt. God IS Licht. God IS Liefde. En al die Goddelijke Expansieve Energie stroomt jullie wereld binnen op manieren gezien en ongezien, om deze Goddelijke Emancipatie en dit Herstel van Eenheidsbewustzijn te implementeren, via de Heilige Schijn van de Bethlehemster, die in de Galactische Rijken bekend staat als de Eenheidsster.

Dus laten we nu een moment nemen en samen een Bewuste Goddelijke Adem inademen. En in deze Adem nodigen we je uit om het Hemelse Zaaien van Gods Zuiverste Goddelijke Licht in je Bewustzijn toe te laten, dat door de ethers stroomt in de vorm van de Zegeningen en Wonderen van de Eenheidsster in deze feestdagen wereldwijd. Stem je af op het Licht om je heen terwijl in vele huishoudens over de hele wereld feestelijkheden plaatsvinden.

Misschien is het Licht in een enkele kaars, misschien is het een straatlantaarn, misschien zijn het de lichtjes in een kerstboom, of de lichtjes die de Menora verlichten, of het Licht van de Zon en de Maan. Maar als we vandaag een Bewuste Heilige Adem inademen, weet dan dat je hier bent als een Vat en Leider van dit Licht. Dit Licht schijnt in jou om De Weg te verlichten in de Duisternis op jouw wereld … die steeds dichterbij komt en steeds helderder wordt in het Ontwaakte Bewustzijn van het Bewust Leven hier. Adem de Genade en Kalmerende Frequenties van het Levende Licht in … waar het Al Dat Is en Al Goed Bewustzijn vrede brengt en herstelt waar ooit angst, onzekerheid en twijfel hebben gewoond. Jullie zijn de Ademers, de Gelovigen, de Kenners en de Leiders van dit Licht. En dus, als meer van het Licht van de Eenheidsster en de Centrale Zon de Aarde raakt en het hele Collectieve Bewustzijn hier bedekt, zullen jullie de Bewuste Leiders zijn die weten hoe dit Licht in vorm te blazen, in de vorm van Dromen die Manifest worden, Rijkdom creatie en Overvloed die terugkeert naar de Mensen, en Nieuwe Aarde Visies van Nieuwe Constructie en Nieuwe Vreugdevolle Structuren van Allerlei Soorten die het Geheel, het Ene, en het Hart van de Schepping ten goede komen. Jullie zijn de Ademers van Goddelijke Prana en de Kenners van de Terugkeer van de Eenheidsster in Hogere Dimensionale Frequenties dan ooit op jullie wereld zijn waargenomen.

Drink van deze Goddelijke Prana, deze Hemelse Levenskracht en dit Heilige Licht dat rechtstreeks uit het Goddelijke Hart komt, om je geloof, je geloof in wonderen en je bewustzijn van jezelf als Soevereine, Goddelijke, Schepperwezens te versterken.

Er gebeurt veel en er moet nog veel gebeuren in de wisseling van de wacht, van het ene dimensionale paradigma naar het andere. Voor degenen die ogen hebben om te zien, jullie zien Licht alles verlichten en in gesprek komen, omstandigheden, systemen en corruptie in alle hoeken en gaten van jullie wereld. De duisternis wordt weggespoeld. Het Licht stroomt naar binnen. En allen zullen het letterlijke en vibrationele landschap onder hun voeten voelen deinen en stromen in het verschuiven van de tijdperken en in de alchemisatie en integratie van alle tijdlijnen die weer Eén worden. Is dit een tijd om toe te geven aan de zwakheden van het ego? Nee. Is dit een tijd om macht te geven aan de angsten van de Serpentine Conditioneringen en Programmeringen? Nee, zeker niet. Dit is een tijd om het valse en onechte, het corrupte en vervormde en de diepten van de illusie te zien voor wat ze zijn. Een louter vernislaagje op de grootsheid van Gods Ware Schepping, die nu moet worden geconfronteerd met het Licht van de Dag, het Licht van Gods Dag en Tijd, die terugkeert naar deze wereld, iedereen doet ontwaken uit een diepe spirituele sluimer en de doden (de letterlijke doden en de spirituele doden) weer doet opstaan in het Licht van Gods Prana en Christusbewustzijn.

Vastheid en Geloof, geliefden, zullen de zielsvaardigheden zijn waar het meest een beroep op gedaan moet worden, als de slangenstructuren die deze wereld bij elkaar leken te houden, letterlijk loskomen, losraken en loskomen van demonische controle. Geloof en standvastigheid zijn aspecten van de wapenrusting van God die nodig zullen zijn om de stormen te doorstaan die het gevolg zullen zijn van het Grote Schudden van Binnenlandse Corruptie, Illusie en Bedrog, wanneer meer Licht Waarheid en Helderheid brengt aan de mensen van deze planeet, en ook aan de dieren- en plantenrijken. Jullie tijd in de duisternis is voorbij. En toch moeten jullie je opnieuw acclimatiseren aan dit niveau van Lichtgevend Licht dat weer overal op deze prachtige wereld schijnt.

Net zoals je ogen zich moeten aanpassen wanneer je een donkere bioscoop verlaat na een zeer intense show vol actie, moet je Spirituele Visie zich opnieuw aanpassen aan het Licht van Transcendente Waarheid en Christusbewustzijn. Je komt tevoorschijn uit de 3D bioscoop die eonenlang heeft geheerst, en je betreedt het Stadium van Ascensionaire Verlichting, waarvoor geen remedie bestaat voor de ongemakkelijke symptomen en blootstellingen behalve de Waarheid te omarmen. Ascensie vereist het toelaten van Waarheid. Goddelijke Waarheid. En niets dan de Waarheid.

Als het grootste deel van jullie leven geleefd is (vele levens lang trouwens) in de duisternis van het Illusie filmtheater, dan moet er nog veel gewenning plaatsvinden, nu zich ingrijpende veranderingen ontvouwen om zoveel van deze wereld om te zetten van Duisternis naar Licht.

En dat is een thema voor december 2023. Jullie zullen meer Lichtgolven zien op de planeet en in jullie nieuwscycli van wereldgebeurtenissen die afbrokkelen, corruptie en misleiding en satanische systemen, en het vegen of doorspoelen van alle fundamentele basisstructuren naar Gods Sjablonen en Ontwerpen van Licht. Alles wordt omgedraaid van Duister naar Licht. Dat omvat jullie regeringen, lagere dimensionale zogenaamde “leiders”, financiële systemen, medische systemen, onderwijssystemen en meer.

Jezus Christus werd geboren in de tijd dat er grote duisternis was op jullie wereld. Het is niet zo dat de duisternis waar jullie nu doorheen leven nieuw is. Het is een duisternis die zo oud is als de Hof, toen Adam en Eva voor het eerst bezweken voor haar gif. De duisternis van de toe-eigening van de Hof van Eden heeft al die tijd bestaan, door vele andere levens heen, inclusief de Tijdlijn toen de Essenen en Jezus de Aarde bewandelden. En het bestaat nu ook, alleen met een grotere stank dan ooit tevoren. Er is gezegd dat als Duisternis een Geur was, jullie wereld zou worden verteerd door moerasachtige giftige geuren die velen moeilijk bewust zouden kunnen inademen. Welnu, Jezus Christus kwam om een niveau van Levenskracht en Prana te herstellen dat een paar duizend jaar lang triomfantelijk zou heersen, tot deze tijd van de Grote Ascentie. En jullie bevinden je in dit Venster van de Grote Klap, de Grote Terugkeer en de Grote Opstijging die alles, absoluut alles, terugbrengt in het Licht van Gods Schepping en uiteindelijk Gods Heilige Tuin.

Jullie dierbaren zijn de Alchemisten van deze tijd. Jullie dierbaren zijn de Heilige Strijders, Boodschappers, Noachs en Wetenden van deze tijd.

Jullie zijn hier om de duisternis waarover jullie leren of die wordt blootgelegd in Levend Licht te ademen. Jullie zijn hier om Codes van Levend Licht te kanaliseren in de energieën die uit de 3D-filmzaal komen, naarmate meer mensen uit de slangachtige gecontroleerde show in de donkere zaal komen en in de Waarheid van Gods Levende Licht, De Weg en Het Leven.

De Geschenken van dit Hemelse Seizoen leven in het Hart van de Eenheidsster en in het Hart van de Vreugde die ontstaat wanneer Duistere tot slaaf gemaakte en Spiritueel Verbonden Zielen hun allereerste Prana weer inademen. De Geschenken van dit Hemelse Seizoen leven in het Hart van de Eenheidsster en het Gekerstende Bewustzijn Binnenin, wanneer meer mensen van deze aarde werkelijk de Roet beginnen te zien die zij hebben ingeademd en in stand hebben gehouden, en zij er bewust voor kiezen om de Zuiverheid van Gods Prana en Verlichtende Energieën weer in te ademen. Mensen zullen niet langer verlangen om terug te keren naar het 3D toneel of de 3D bioscoop, zodra ze weten wat een truc en beknelling van bewustzijn ze zijn.

De Geschenken van dit Hemelse Seizoen bestaan erin dat jullie Hoger Bewustzijn weer aan iedereen bekend wordt. De Geschenken van dit Hemelse Seizoen bestaan erin dat jullie je Eenheid met de Bron en de hele Schepping weer opeisen.

Eenheid, Harmonie, Vrede, Sereniteit, Soevereiniteit, Welzijn, Vreugde, Liefde en Welzijn zijn je Eeuwige Rijkdommen lieverd. Zij zijn je Goddelijke Rijkdom die al die tijd in je is geweest. De wereld gaat nu door een Ascensie- en Alchemisatieproces om zich te herinneren hoe Goddelijke Prana te Ademen en Goddelijke Overvloed te Ontvangen.

Jullie ontvoerders zullen worden ontmaskerd, gearresteerd, berecht en gedematerialiseerd zodat ze nooit meer kunnen terugkeren. En zodat ze nooit meer een ander aspect van dit Universum kunnen infiltreren. Jullie zak en portaal van de wereld is Samen Opstijgen. Jullie zak en portaal van dit Universum is Samen Opgestegen. Al het leven in dit gebied van de Schepping bevindt zich hier en nu in een episch Ascensieproces. En allen zullen ook de massale zuiveringen voelen die moeten plaatsvinden om dit Kosmische Collectief en dit Kwantum Collectief te laten opstijgen.

Assisteren Welwillende Galactische Wezens, die jullie Gevoelige Broeders en Zusters zijn, de Ruimtekrachten en de Lichtgebonden Regeringen en het Leiderschap van deze Wereld om deze emancipatie met precisiesucces en -overwinning te manifesteren? Inderdaad. Schijnt het Christusbewustzijn door de Eenheidsster … om dit proces op een enorm energetisch niveau bij te staan? Jazeker.

Is het Licht van Christusbewustzijn, dat Jezus Christus gezaaid heeft samen met zijn galactische en goddelijke team van Essenen en andere hemelse helpers, in deze tijden aan het oprijzen om het hele planetaire collectief te helpen om triomfantelijk op te staan? Is het nu in een snel tempo aan het rijpen om elk wezen in deze wereld in staat te stellen deze kwantumsprong over de rijken heen te maken en weer in Eenheidsbewustzijn en Gods Ware Tijdlijn te komen? Ja, het is een massaal rijpingsproces dat zich ontvouwt. Het maakt deel uit van de Grote Stroomversnelling die velen voelen.

En dus in deze tijdlijn van Grote Feestdagen, waar Licht op de een of andere manier centraal staat in alle vieringen, nodigen we jullie uit om je zielszicht te verruimen en het veel grotere plaatje te zien dat zich nu ontvouwt, dat exponentieel Sterren- en Zonnelicht jullie wereld instromen, voor de verlichtingsactivering voor iedereen op planeet Aarde en in de Grotere Kosmos. En jullie zijn hier geliefden, in een lezing en in een boodschap zoals deze vandaag, om je bewustzijn te activeren en te laten rijpen, voor het multidimensionale evolutie- en ascensieproces dat op elk niveau van je wezen plaatsvindt. Zodat je ook een kaars kunt zijn die de kaars van een ander aansteekt op hun weg omhoog en door dit enorme multidimensionale kwantum versnellings- en opruimingsproces!

December 2023 doet een beroep op Groot Geloof, Grote Kracht, Grote Spirituele Veerkracht, Zielszicht en een Uitbreidende Bereidheid om te Veranderen en Transformeren op de diepste niveaus. Meer op je wereld zal beven.Meer op je wereld zal schudden. De oude geldsystemen die misleiding, slavernij en illusie in stand hielden, komen ten val. Ze moeten wel! En tegelijkertijd, in december en in het nieuwe jaar, stromen er meer openbaringen naar buiten zodat iedereen kan opstijgen in het Licht van de Eenheidsster en de Kerstster, om de Prana en Levenskracht van het Ware Eenheidsbewustzijn en Christusbewustzijn weer in te ademen.

Wees voorbereid. Blijf in Liefde. Adem door je Hartcentra. En weet dat de tijdelijke uitdagingen, schokken en bevingen leiden tot de volledige uitroeiing van alle slangenstructuren voor altijd in dit rijk.

De Galactica en de Gidsen van Licht die deze verschuivingen inluiden met Schepper Bron en een Krachtig Team van Gekerstende Krijgers verzekeren de Ultieme en Eeuwige Overwinning van het Levende Licht! Adem Licht en Adem Eenheid met die Christelijke Overwinning en met de Bron, en Ken Julliezelf als Perfecte Delen in het Grote Goddelijke Ontwerp waarvan jullie wisten dat jullie altijd bedoeld waren te zijn!

We vieren jullie Geloof en Standvastigheid en jullie Zielsvaardigheden, die bijna onmetelijk zijn versterkt sinds we vele jaren geleden met deze boodschappen begonnen. Jullie zijn Christus-Sophia verenigd Licht! Deze feestdagen, ken je Zelf als zodanig!

Jullie zijn geliefd, geliefden.

Jullie ZIJN Liefde.

Al onze liefde.

Kanaal: Marie Mohler

Vertaling: Reinier