Maitreya: Als jij je voor Maitreya verbergt, wordt de Slang je Leraar. / Joshua David Stone Geplaatst: 17 mei 2015

Maitreya:
Als jij je voor Maitreya verbergt, wordt de Slang je Leraar.
Joshua David Stone
Geplaatst: 17 mei 2015

Maitreya BEN IK. En ik zal voor deze uitgave de gebruikelijke titel ‘Heer’ laten vallen. Want dit is natuurlijk een titel die verkeerd gebruikt is zelfs in de recente geschiedenis van deze aarde, waarop geïncarneerde mensen waren die beweerden dat zij de heren waren over anderen, de heren over anderen, de opperheren over anderen. Ze beweerden zelfs dat ze een goddelijke of een spirituele rechtvaardiging voor deze superioriteit hadden.

En laat mij je dan een ander gezichtspunt bieden op vriendelijkheid. Want omdat ik jullie heb gegeven wat jullie gewoonlijk associëren met vriendelijkheid door mijn vrouwelijke boodschapper, zal ik jullie een andere tint aanbrengen door mijn manlijke boodschapper, die zelf altijd een heel praktische realist is. En de tegengestelde polariteit van de op zachte toon gesproken en zachtaardige vriendelijkheid is niet zoals enkelen van jullie denken, de heel directe strenge, berispende stem. De tegengestelde polariteit van zachtaardige vriendelijkheid is trouwens de volledige eerlijkheid en transparantie van het praktische realisme.

Dit is het praktische realisme dat naar een bepaald iemand kijkt en zonder enige onzin of excuses of fanfare het huidige bewustzijnsniveau van dat individu inschat en dan een heel praktisch pad geeft over hoe het individu zichzelf boven dat bewustzijnsniveau kan uitstijgen.

Wanneer jij je begint af te stemmen op dat praktische realisme, begin je een heel ander perspectief op het leven, op God en vooral het spirituele pad, het pad van initiatie, te krijgen. Praktisch realisme staat volledig boven de belangrijkste eigenschap van het dualiteitsbewustzijn, namelijk waardeoordelen die gebaseerd worden op een relatieve maatstaf, met goed aan het ene eind en slecht aan het andere eind. In het praktische realisme zijn er geen uiteinden – wat de reden is dat de doelen (ends = zowel doel als uiteinde) niet de middelen kunnen heiligen.

Want als je geen eind ziet, besef je dat het einde niet belangrijk is; de middelen zijn belangrijk. Het is niet het resultaat dat je bereikt of niet bereikt; het is de manier waarop je het resultaat dat je voor jezelf bepaald hebt, probeert te bereiken. Want de manier waarop je het resultaat probeert te bereiken – de middelen die je bereid bent te gebruiken om de resultaten te bereiken – zegt alles over je bewustzijnsstaat. En je bewustzijnsstaat is, zoals ik net heb uitgelegd, de beslissende factor om het spirituele rijk in te gaan, voor je ascensie.

De moeilijkheid om de bedoeling van het spirituele pad te vatten
Waarom is het zo moeilijk voor geïncarneerde mensen om de essentie van het spirituele pad te begrijpen? Hoe kan het dat er mensen zijn die leringen van geascendeerde meesters twee of drie of vier decennia bestuderen en toch nog niet de essentie van het pad begrepen hebben?

Welnu, dit is een complex onderwerp, dus ik erken dat het niet mogelijk is om een doorwrochte verhandeling te geven in één uitgave over de vele subtiele aspecten van de bewustzijnsstaat die mensen op het verkeerde pad vasthoudt. Jezus gaf onlangs een absoluut spectaculaire verhandeling, maar zelfs hij erkent dat dit natuurlijk niet een volledig onderzoek naar de factoren was die het zo moeilijk voor mensen maken om precies te zien waar het pad over gaat.

Desondanks zal ik voor deze specifieke uitgave de benadering nemen van een praktische realist en er een paar noemen – net genoeg om je aan de gang te zetten om je mening over het pad van initiatie te onderzoeken. Ik heb hier al over gesproken door mijn vrouwelijke boodschapper, maar laat me jullie dezelfde uitleg geven vanuit het manlijke perspectief. Wanneer ze een lering vinden van een geascendeerde meester is de mening die de meeste mensen over initiatie hebben, eigenlijk een mening die gebaseerd wordt op het verkeerde pad dat door de gevallen wezens en de verkeerde leraren gecreëerd is. Het is de mening die gebaseerd wordt op het idee dat je blootgesteld wordt aan iets waarvan je duidelijk weet dat het een toets of initiatie is.

Het wordt ook gebaseerd op het idee dat je duidelijk weet en begrijpt waar de toets over gaat, namelijk dat je voldoet aan een van te voren vastgestelde norm en een bepaald resultaat levert. Dat daarna geëvalueerd zal worden, hetzij gebaseerd op de duidelijke dualistische maatstaf van of je antwoord goed of fout was, of een andere maatstaf waar je cijfers krijgt op bijvoorbeeld, de soort cijfers die je op school krijgt – die duidelijk in verscheidene niveaus zijn opgedeeld, waarbij sommige niveaus lager zijn dan andere. En daarom is er een cijfer nodig boven een bepaald niveau om voor het examen te slagen en je diploma te behalen.

Dit is natuurlijk duidelijk waar Master MORE over sprak, namelijk het mechanische bewustzijn. Als je genoeg weet om aan de eisen te voldoen, slaag je met vlag en wimpel voor de initiatie door de juiste antwoorden te geven. En als je het proces volgt dat uitgestippeld wordt, bijvoorbeeld, in het educatieve systeem – of in geheime organisaties, zoals de Vrijmetselaars – nu dan ga je vooruit door de cijfers tot je een allerhoogst niveau van initiatie bereikt. En daarna krijg je een diploma.

Dit zie je in principe op alle universiteiten over de hele wereld. Als je een goede student bent, volgens de criteria bepaald door dit specifieke instituut, of zelfs door het land als geheel, dan zul je automatisch een diploma halen. Er wordt aangenomen dat als je kunt slagen voor de initiaties in de klas, dat je dan geschikt bent om de taak te doen waar je diploma je toe machtigt, zoals een dokter of een psycholoog.

Maar wat is er voor nodig om een goed dokter of psycholoog te zijn? Is er enkel intellectuele kennis voor nodig, enkel boekenwijsheid? Is in staat zijn bepaalde theorieën en feiten te onthouden en te reciteren een teken dat je goed bent in het omgaan met mensen die in op-leven-en-dood-situaties verkeren? Nee, wat bijna iedere dokter of psycholoog je zou kunnen zeggen, als ze bereid waren om de eerlijkheid en het praktische realisme over zichzelf en hun professie te hebben.

Dus waar wordt dit hele pad van initiatie dan op gebaseerd? Ah, wanneer je goed kijkt, zie je dat het gebaseerd wordt op het in staat zijn iets te verbergen. Je kunt het educatieve systeem in de meeste landen volgen – of zelfs de initiatiesystemen zoals de Vrijmetselaars of andere esoterische organisaties – en door te slagen voor van te voren vastgestelde vereisten, kun je het hoogste niveau halen en een diploma of graad krijgen – terwijl je nog steeds je basale persoonlijkheid, je basale bewustzijnsstaat verbergt. Ben je echt oprecht en vriendelijk en eerlijk, of ben je een volledig op zichzelf gerichte ego-maniak, die enkel de uiterlijke baan wil vanwege het prestige of het geld dat het geacht wordt je op te leveren.

Je weet natuurlijk wel dat er dokters zijn die prestige zoeken en je weet dat er mensen zijn die dokters geworden zijn, omdat dokters veel geld verdienen. Je weet dat hetzelfde geldt voor de meeste andere beroepen. En dus zie je dat bedrog een fundamenteel element is van het verkeerde pad van initiatie.

Op het echte pad kun jij je niet verbergen
Wat is dan het echte pad van initiatie dat ik in Maitreya’s mysterieschool aanbood en dat ik tegenwoordig nog steeds in Maitreya’s mysterieschool aanbied? Het is het pad, zoals Jezus in zijn verhandeling uitgelegd heeft waarop je niet je echte bewustzijnsstaat, je echte innerlijke wezen, voor de leraar kunt verbergen. Je kunt mij niet voor de gek houden, want ik zal door alles heen zien en alles in je psyche wat je voor mij tracht te verbergen.

Zoals ik net gezegd heb, zal de Slang ook doorzien wat er in je psyche zit wat je tracht te verbergen. Het verschil is dat hoewel ik zal zien wat je verbergt, het aan je blootleg op een heel realistische manier en dan je een praktische manier aanbied om het te transcenderen, nu in plaats van deze aanpak, zal de Slang doorzien wat je tracht te verbergen en je de volmaakte rechtvaardiging aanbieden om het te blijven verbergen – als jij je maar onderwerpt aan bepaalde andere dingen die de Slang jouw wil laten doen.

En juist omdat je eraan gehecht bent om te verbergen wat je dacht dat niemand zou kunnen zien, waaronder de Slang, zal het je lijken of je een lage prijs betaalt om je aan de aanbevelingen of voorwaarden van de Slang te onderwerpen, om in staat te zijn het gevoel te hebben dat jij je kunt blijven verbergen, terwijl je op den duur wel in de hemel komt, want dit belooft de Slang je natuurlijk.

Je weet wel dat als je niet bereid om naar Maitreya te gaan, of iedere andere echte leraar, en de leraar je psyche bloot laten leggen, welnu dan kun je niet op de mysterieschool komen en je kunt niet het spirituele rijk ingaan waarvoor de mysterieschool opgezet is om je toegang tot te geven. Dus als je dacht dat er geen andere manier was om in de hemel te komen dan door de mysterieschool, dan zou je weten dat als je niet bereid bent om je te onderwerpen aan de eisen van de echte leraar, je geen andere manier had om er binnen te gaan. Dus natuurlijk moet de Slang je beloven dat er een andere manier is om het koninkrijk binnen te gaan dan de echte leraar te volgen en zijn strikte eisen op te volgen.

Want de Slang heeft een sluiproute ontdekt, een alternatieve route die je in de hemel kan brengen – als je maar aan deze uiterlijke vereisten voldoet die de Slang je zal tonen en je helpen te vervullen, terwijl je dan in staat zult zijn je basale psyche te verbergen. O, hoe verleidelijk is het voor degenen die niet bereid zijn om verantwoording voor hun eigen gemoedstoestand te nemen.

Hoe moeilijk, mijn geliefden, is het om de leugen hier te zien? Wat hebben we jullie verteld in de dictaties die wij uitgegeven hebben, te beginnen bij Gautama Boeddha? We hebben jullie verteld dat de enige echte sleutel om het geascendeerde rijk binnen te gaan, je bewustzijnsstaat is en dat jij de enige bent die je bewustzijnsstaat kan veranderen. Maar wanneer je beslist dat je niet bereid bent om de volledige verantwoording om je bewustzijnsstaat te veranderen te nemen, dan word je gevoelig voor de slangachtige leugen.

Natuurlijk zijn er deze leugen volledig te geloven, maar een paar voorwaarden die je moet accepteren. Dit zijn hele subtiele voorwaarden en ze kunnen je heel misschien heel onbelangrijk toe lijken – tenminste wanneer je in de gemoedsgesteldheid bent waarin je iets wilt verbergen. En dus, bedrogen door je eigen wens om te verbergen, accepteer je een leraar die iets voor jou verbergen zal – in plaats van de echte leraar die niets voor je verbergt en daarom je niets voor de leraar of jezelf laat verbergen. De verkeerde leraren zullen je niet toestaan om iets voor hen te verbergen, omdat ze heel bekwaam zijn om je psyche te doorzien. Maar ze zullen je toestaan te geloven dat je iets kunt verbergen, niet enkel voor hen, maar ook voor God, of tenminste de wezens die beoordelen of je de hemel in mag.

Want de Slangen zullen je zeggen dat de wezens die beoordelen of je de hemel in mag, niet naar de dingen zullen kijken die jij tracht te verbergen. Ze zullen enkel kijken naar hoe je aan de uiterlijke eisen voldoet, die door de Slangen bepaald zijn. Hoe moeilijk, mijn geliefden, is het om het bedrog hier te zien?

De realiteit is dat je de geascendeerde staat krijgen, niet een kwestie is van aan uiterlijke eisen voldoen. Het is een kwestie van je bewustzijnsstaat veranderen. Je bewustzijnsstaat veranderen kan niet bereikt worden door het doen of niet doen van bepaalde zaken in het materierijk. Het kan enkel bereikt worden doordat je in je eigen bewustzijn kijkt. Er is geen andere manier.

Het verkeerde pad van initiatie onder de Slangen
Wat hebben we gezegd in eerdere dictaties in deze serie? De poort naar het geascendeerde rijk is de open deur die niemand kan sluiten. Hoe kun je de open deur naar de hemel ingaan? Doordat jij de open deur wordt.

Zie je wat dit inhoudt? Er zijn geen voorwaarden die bepalen of je door de poort naar de hemel kunt lopen, er zijn geen voorwaarden die je moet vervullen om door die deur te lopen.

Om door die deur te lopen, moet je alle voorwaarden in je eigen geest overwinnen, zodat jij de open deur bent. Mijn geliefden, wat is een open deur? Is het geen deur die transparant is, wat betekent dat je door de open deur heen kunt kijken en je kunt zien wat er aan de andere kant van de deur is – zonder dat je gezichtsveld geblokkeerd of gekleurd wordt door iets. Dus wat is er voor nodig om de open deur te worden? Welnu, is het niet nodig dat je dan alles uit je eigen wezen verwijdert dat het licht van God blokkeert of kleurt en zo verhindert dat jij of anderen door je heen zien naar wat aan de andere kant van de deur is dat naar het geascendeerde rijk leidt?

En hoe kun je de voorwaarden veranderen die het licht blokkeren of verduisteren? Welnu, je kunt ze enkel verwijderen wanneer je bereid bent er goed naar te kijken. Want raad eens wie die voorwaarden in je eigen geest en wezen geplaatst heeft? Dat was Maitreya niet, en het was ook niet de Slang – of de duivel, of Satan, of de prins van de wereld, of je tante Agaat, of iemand anders. Dat was JIJ, mijn geliefde.

Dit is niet om je te veroordelen. Dit betekent niet dat ik je de schuld geef.

In tegendeel, het betekent dat ik je bekrachtig. Want wat is er gebeurd dat je bent begonnen te geloven in de illusies van de Slang? Welnu, je hebt eigenlijk een pad van initiatie onder leiding van de Slangen, de verkeerde leraren, belopen. Maar in plaats van het pad van initiatie dat je geleidelijk helpt de voorwaarden uit je wezen te verwijderen, heb je het pad naar initiatie belopen dat je bekwaamheid heeft laten toenemen om deze voorwaarden te verdedigen.

Natuurlijk is dit pad niet onderworpen aan dezelfde wetten als het echte pad. Het verkeerde pad is onderworpen aan de wet van karma, aan de wet van actie en reactie en aan wat ik de tweede wet van de thermodynamica heb genoemd. Dus wat er gebeurt, is dat wanneer je accepteert dat er bepaalde dingen in je bewustzijn zitten die je wilt verbergen, het dan onvermijdelijk is dat je mentale of psychische energie door die voorwaarden op de kosmische spiegel projecteert.

En wat doet de kosmische spiegel? Ze spiegelt de voorwaarden naar je terug waar je niet bereid bent naar te kijken, naar de materiële wereld terug. Deze voorwaarden zullen natuurlijk niet alleen het geloofssysteem geheel bevestigen dat je niet bereid bent te onderzoeken en daarom zullen de omstandigheden die je in het materiële rijk tegenkomt je wereldbeeld enigszins aanvechten, zullen de allereerste illusie enigszins aanvechten, die je van de Slang geaccepteerd hebt.

Je overtuigingen vergelijken met observaties van de werkelijkheid
Zie je, de Slang kan je enkel illusies aanbieden. Het zijn slimme illusies, ze bevatten vaak een bepaalde mate van waarheid, maar op den duur zal de tweede wet van de thermodynamica ervoor zorgen dat ze aangevochten worden. Dit is dan je kans om te zeggen dat als de materiële wereld mijn overtuiging aanvecht, betekent het dat mijn overtuiging onjuist is, dat hij geen voeling met de werkelijkheid heeft? Dit was bijvoorbeeld de initiatie waar de katholieke gemeenschap in de Middeleeuwen voor stond, toen de eerste wetenschappers met de observaties kwamen die de katholieke doctrine tegensprak dat de aarde het centrum van het universum was, waar de zon en alle andere planeten om heen cirkelden.

Ze hadden de kans om hun overtuigingen met observaties van de werkelijkheid te vergelijken en daardoor de benadering te nemen van de praktische realist, die is, dat als mijn overtuigingen mijn observatie van de werkelijkheid tegenspreekt, ik mijn overtuigingen opnieuw moet onderzoeken. Maar het pad van initiatie van de Slangen is, dat wanneer de werkelijkheid je overtuigingen aanvecht, je gewoon je overtuigingen verandert, zodat je nog steeds kunt verdedigen dat jij je blijft verbergen, terwijl je nog steeds het gevoel hebt dat je enige superioriteit of gezag op deze wereld hebt. In plaats van je overtuigingen aan te passen aan de werkelijkheid, pas je jouw geloofssysteem aan, zodat je kunt verdedigen waarom je de werkelijkheid negeert of wegredeneert.

Dat zag je in de katholieke religie. Je hebt het in vele andere religies gezien. Je hebt het in politieke systemen gezien. Je hebt het in het wetenschappelijk materialisme gezien, wat zelfs tot op heden het verband ontkent tussen bewustzijn en je observaties in de materiële wereld. Hoewel de wetenschap bewezen heeft dat elke observatie beïnvloed wordt door het bewustzijn, zullen materialisten het ontkennen – net als de meeste religieuze mensen. Want ze willen niet toegeven wat elke praktische realist meteen zal toegeven, namelijk dat waarneming niet hetzelfde is als de realiteit – tot je geest de open deur is geworden.

Want zolang er iets is wat je probeert te verbergen, zul je ‘door een donker glas moeten kijken’, je moet door een filter zien dat gekleurd wordt door de dingen die je tracht te verbergen. En hier is een simpele illustratie van hoe dit werkt. Je weet dat een caleidoscoop een buis is waarin verscheidene ramen van helder materiaal zitten en ertussenin zitten stukjes gekleurd glas. De stukjes gekleurd glas zullen het licht kleuren of ze zullen, als ze dik genoeg zijn, het licht helemaal verduisteren.

Stel je nu voor dat een caleidoscoop helemaal heldere ramen heeft als delingen, zodat je er ongehinderd doorheen kunt zien als de caleidoscoop leeg was. En dit betekent dat als er geen glazen stukjes in de caleidoscoop zaten, je de werkelijkheid zou kunnen zien zoals ze echt is. Maar nu begin je de caleidoscoop met de glazen stukjes te vullen en natuurlijk zullen ze je zicht op de werkelijkheid kleuren, of ze zullen helemaal bepaalde aspecten van wat je anders misschien door de buis zou zien, verduisteren.

En dus kun je zien dat wanneer je bepaalde aspecten in je bewustzijn hebt waar je niet naar wilt kijken, dan zal je waarneming op een dergelijke manier beïnvloed worden dat er bepaalde dingen zijn die je gewoon niet kunt zien. Want je kunt niet toegeven dat de werkelijkheid je overtuigingen tegenspreekt. De reden is dat je besloten hebt dat er bepaalde zaken in je zijn waar je niet bereid bent naar te kijken. En zolang je die beslissing handhaaft om niet naar iets in jou te kijken, wel, dan kun je dat niet toegeven wanneer de buitenwereld je wereldbeeld uitdaagt.

De verkeerde zoektocht naar status en het verkeerde gevoel van eigenwaarde
En wat is dan het wereldbeeld dat je hebt, wanneer je het pad van de verkeerde leraren volgt? Het wereldbeeld dat je waarde hebt, status, die afhangt van de uiterlijke initiaties die je op dit verkeerde pad gevolgd hebt.

Denk aan hoe iemand die een diploma krijgt als dokter of architect ogenblikkelijk een bepaalde status in de maatschappij krijgt. Mensen met een diploma kunnen soms een baan krijgen zelfs als hun persoonlijke psyche hen totaal ongeschikt maakt voor die baan. Maar in veel gevallen is het diploma genoeg – en pas later ontdekken de werkgever of medewerkers hoe totaal ongeschikt de persoon is vanwege zijn/haar menselijke eigenschappen, of gebrek aan eigenschappen.

Dat bouw je dan op als je het verkeerde pad volgt. Je bouwt zelfachting op, gebaseerd op je uiterlijke verworvenheden, je kennis, je inzicht. Maar wat de meest spirituele studenten niet begrijpen, is dat hoewel het het verkeerde pad is dat het je mogelijk maakt om deze zelfachting op te bouwen, het verkeerde pad ook van je eist dat je deze zelfachting opbouwt. Want het verkeerde pad kan je niet de echte zelfachting geven, omdat je niet echte zelfachting kunt opbouwen zolang er in je eigen wezen iets is waar je niet naar wilt kijken. Waar jij niet naar wilt kijken, verhindert dat je jouw eigen wezen doorziet, tot je door de nexus van zuiver gewaar zijn heen ziet en je naar het Eenzijn met je Aanwezigheid projecteert – zodat jij jezelf kunt zien zoals je Aanwezigheid je ziet.

Jezelf zien zoals je Aanwezigheid je ziet, is de enige echte bron van echte zelfachting. Want het staat boven alles op aarde. Dus wanneer je niet bereid bent je naar eenzijn te projecteren met Maitreya of Eenzijn met de Aanwezigheid, kun je geen echte zelfachting hebben. De Slangen weten dit, dus ze bieden je heel slim een alternatief aan. Maar als je eenmaal dat alternatief zelf maar begint te overwegen, zul je heel zachtjes toegetrokken worden naar het accepteren van het schijnbare weldadige aspect van het verkeerde pad, maar ook naar het duidelijk disfunctionele aspect.

Want het hele idee van het verkeerde pad is natuurlijk dat er een uiterlijke maatstaf die op aarde bepaald kan worden, die je ingaan in de hemel bepaalt. En dit betekent dat degenen die aan de maatstaf voldoen in de hemel geaccepteerd worden, terwijl degenen die niet aan de maatstaf voldoen niet geaccepteerd worden – en daarom zou één van beiden op aarde moeten blijven of eeuwig in een brandende hel moeten branden. En dus verhindert het verkeerde pad niet alleen dat je echte achting voor jezelf krijgt, maar het geeft je ook de urgentie om dit verschrikkelijke lot om in de hel te branden, te vermijden. En dit maakt het des te dringender om een verkeerd gevoel van zelfachting op te bouwen door te voldoen aan de uiterlijke eisen.

Het delicate evenwicht van de Opgevaren Schare
En, mijn geliefden, kun je dus nu dan misschien de situatie waarin wij, de Opgevaren Schare, in verkeren, beginnen te waarderen. Wanneer we omgaan met studenten die niet door het dualiteitsbewustzijn worden beïnvloed, dan het echte pad van initiatie uitleggen en een student helpen dat pad af te lopen, is een tamelijk rechtdoorlopende zaak. Maar als we te maken krijgen met studenten die beïnvloed worden door het dualiteitsbewustzijn – omdat ze nog iets hebben wat ze willen verbergen – dan staan we voor een oneindig complexere situatie.

We kunnen gewoon geen uitleg geven van het echte pad in haar praktische, realistische vorm. We moeten je een pad, een verklaring, geven dat aangepast wordt aan je huidige bewustzijnsniveau en de dualistische illusies die je nog niet bereid bent te onderzoeken. Als we jullie een heldere omschrijving van het echt pad zouden geven, zou je het of totaal niet begrijpen, of je zou het waarschijnlijk, of tenminste aspecten ervan afwijzen.

Praktische realisten kunnen dit zien, door naar alle vorige organisaties van geascendeerde meesters, hun studenten en de reacties van die studenten te kijken. Als je aan me twijfelt, ga dan gewoon naar één van die organisaties toe, zoals ze er tegenwoordig uitzien, en kijk naar een paar studenten met het gewaarzijn van wat ze proberen te verbergen. Je zult zien dat in al deze organisaties de studenten een duidelijke neiging hebben te geloven dat hun ascensie of hun verlossing gegarandeerd wordt zolang ze de uiterlijke eisen van die organisatie maar opvolgen. Je zult een duidelijke neiging zien dat studenten het gevoel hebben dat ze op bepaalde manieren superieur zijn, niet alleen aan de leden van andere organisaties van geascendeerde meesters, maar zelfs superieur aan de mensen die leden van andere organisaties zijn van geascendeerde meesters. – die niet de echte zijn of niet zo zuiver als de door hen uitgekozen organisatie.

En dit toont duidelijk aan dat degenen die begonnen zijn zich af te stemmen op het praktisch realisme dat er nog steeds iets is wat deze studenten proberen te verbergen. Ze proberen nog steeds het feit te verbergen dat ze geen echte zelfachting hebben en daarom proberen ze juist de voorwaarden die hen laten voelen dat ze dit verkeerde gevoel van zelfachting hebben, te verbergen, of vermijden ze te onderzoeken, door bij een organisatie te horen of door een bepaald pad van initiaties gevolgd te hebben dat aangeboden wordt in die organisatie van geascendeerde meesters. Kijk naar de leiders die al vele jaren in deze organisaties zijn en zie hoe zij het gevoel hebben dat dit hen recht geeft op enige status en enige bewondering en respect van de nieuwe leden of van degenen die niet een uiterlijke positie hebben.

Je zult het overal zien, zoals je het in de meeste religies ziet of politieke of wetenschappelijke organisaties: deze zoektocht naar uiterlijke status, deze zoektocht om wijs onder de mensen geacht te worden. Dus zie je dat wij, de Opgevaren Schare, een ietwat delicaat evenwicht onder ogen moeten zien? Hoe krijgen studenten die, gegeven alles wat we weten over het echte pad, zoveel subtiele overtuigingen hebben die van het verkeerde pad komen, zover dat ze hun verkeerde overtuigingen beginnen te transcenderen, zodat ze dichterbij het herkennen van het echte pad komen?

Wat er in alle eerdere organisaties gebeurd is, is dat we in staat waren de studenten naar een bepaald niveau te tillen en daarna was een meerderheid van de studenten niet meer bereid om verder te gaan. Ze kwamen op een punt dat er bepaalde hen goed uitkomende overtuigingen waren over het verkeerde pad die ze niet bereid waren op te geven. Want ze waren niet bereid om de volle en laatste verantwoording te nemen voor hun eigen gemoedstoestand. Ze waren niet bereid om te erkennen dat hun waarneming fundamenteel gekleurd werd door de overtuigingen waar ze niet naar wilden kijken en dat ze enkel verder op het pad wilden gaan als ze bereid waren hun meest fundamentele waarneming over dat pad te onderzoeken.

En dus begonnen ze bepaalde beweringen die we hadden gedaan uit hun verband te halen en ze te gebruiken om te verdedigen waarom ze niet hun eigen overtuigingen over het verkeerde pad hoefden te onderzoeken. En mijn geliefden, het gevaar van je een lering geven die in woorden wordt uitgedrukt, is juist dat woorden gebruikt en geïnterpreteerd kunnen worden om op manieren die zo ongeveer alles verdedigen wat ze maar willen verdedigen. Dus het is heel goed mogelijk om de woorden die een geascendeerde meester gesproken heeft – door een gesponsorde boodschapper die deze woorden op zo zuiver mogelijke manier naar voren heeft gebracht – en nog steeds die woorden gebruikt om bepaalde overtuigingen te verdedigen over het pad die door de gevallen wezens, door de verkeerde leraren, gegeven werden.

Dit is niet enkel mogelijk; het is heel gemakkelijk – wanneer er bepaalde dingen zijn in jou waar je niet bereid bent om naar te kijken. Want juist de zaken waar jij niet naar wilt kijken, zullen verhinderen dat je de diepere realiteit achter die uiterlijke woorden ziet. En daarom zal het je goed uitkomen om niet in staat te zijn de woorden te zien – of in staat om te verdedigen waarom je ze negeert – die niet bevestigen wat de gevallen wezens je vertellen. Je zult je in plaats daarvan concentreren op de woorden die wel lijken te bevestigen wat je wilt geloven. En daarom voel jij je volledig gerechtvaardigd om het verkeerde pad te volgen – terwijl je in werkelijkheid denkt dat je het echte pad volgt dat door de geascendeerde meesters bepaald wordt, een pad dat je ascensie zal garanderen.

Echte zelfachting komt enkel uit Eenzijn
Als ik zou kunnen, zou ik je echte zelfachting aanbieden, zodat je in staat zou zijn naar alles in je eigen bewustzijn te kijken, zonder het gevoel dat jij je moet oordelen of veroordelen, zoals de gevallen wezens je oordelen en veroordelen. Want dit is natuurlijk nog een subtiel aspect dat je – zonder het te beseffen – bent gaan accepteren wanneer je het verkeerde pad accepteert. Want juist het feit dat er bepaalde voorwaarden zijn waaraan je moet voldoen om naar de hemel te gaan, betekent dat je ook moet geloven dat het niet alleen juist, maar zelfs noodzakelijk is, te oordelen juist met die voorwaarden als basis.

En dus, wanneer de gevallen wezens het voorrecht hebben gepakt of de voorwaarden formuleren om naar de hemel te gaan, hebben ze ook de maatstaf bepaald waardoor iedereen zichzelf en ieder ander zouden moeten beoordelen. En dit creëert de Catch-22.

Hoe meer je denkt dat je volgt een echt pad is dat gesponsord wordt door de geascendeerde meesters – hoe meer jij je ervan overtuigt dat je superieur bent aan anderen, omdat je dit pad volgt – hoe moeilijker het voor je is om eigenlijk te bevestigen en toegeven dat je een verkeerd pad gevolgd bent. Want als je zou toegeven dat je door de verkeerde leraren om de tuin geleid bent, dan zou jij jezelf beoordelen volgen de maatstaf waarmee je anderen hebt beoordeeld die niet in jouw organisatie zaten, of die niet zo hoog in die organisatie zaten als je dacht dat je zelf zat.

Dus ik kan je gewoon geen echte zelfachting aanbieden, ik kan je zelfs niet eens aanbieden om te zien hoe ik jou beoordeel. Ik kan je zelfs niet eens helpen te zien dat ik je niet beoordeel, want ik heb geen maatstaf die door de gevallen wezens bepaald wordt. Ik zie dat dit niet de voorwaarden zijn die jij in gedachten had die je in de hemel zullen brengen. Ik zie dat dit juist de voorwaarden zijn die je in gedachten uit de hemel weghouden. En dus wil ik alleen maar dat jij je bevrijdt van die voorwaarden.

Dus wat is de werkelijkheid van het echte pad naar initiatie? Het is dat ik, Maitreya – of welke andere geascendeerde meester ook – een pad voor je afgebakend heeft. Want jij bent de enige die je eigen persoonlijke pad bepaald heeft. Jij bent degene die het pad bepaald heeft door bepaalde voorwaarden te accepteren, die geformuleerd zijn door de gevallen wezens. Jij bent degene die besloten heeft wat er in jouw bewustzijn zit waar je niet bereid bent naar te kijken, en dat heeft de voorwaarden bepaald die door de gevallen wezens bepaald zijn die aantrekkingskracht op je uitoefenen – omdat ze rechtvaardigen waarom je niet naar jezelf gekeken hebt en waarom je door kunt gaan met niet naar jezelf kijken en nog steeds geloven dat je de geascendeerde staat zult halen.

Dus begrijp je: wij, de Opgevaren Schare, hebben niet voorwaarden voor je geschapen. Jij hebt de voorwaarden voor jezelf geschapen. En je hebt die voorwaarden geschapen niet met de echte leringen van de geascendeerde meesters als basis, maar met de verkeerde leringen van de gevallen wezens als basis. Wat wij, de geascendeerde meesters, je bieden, is een pad waarop we je – als je daartoe bereid bent – zullen helpen om verder te zien dan de voorwaarden in je geest, je de onwerkelijkheid helpen zien van die voorwaarden, zodat je ze gewoon los kunt laten, zodat je er gewoon vandaan kunt lopen.

Begrijp je dat de voorwaarden die je laten fixeren op het doel, op deze allerhoogste initiatie halen? En zolang je gefixeerd bent op het slagen voor de initiatie, je niet het gewaarzijn hebt om een stapje achteruit te doen en te zeggen: “Is er misschien iets verkeerd met mijn voorwaarden? Is het mogelijk dat ik deze laatste initiatie niet hoef te doen, omdat hij bepaald wordt door mijn voorwaarden? Is het mogelijk dat ik deze laatste initiatie niet hoef te doen, omdat hij bepaald wordt door mijn voorwaarden? Maar wat ik echt moet doen om vrij te worden, is mijn voorwaarden onderzoeken en ze zien als de onwerkelijkheid die ze zijn – en er dan gewoon van het gehele verkeerde pad weglopen en totaal niet gehecht zijn aan de gevallen wezens, die naar me zullen gillen, dat ik pas kan vertrekken als ik de allerhoogste voorwaarde heb voldaan. Want nu zie ik dat ik nooit aan de allerhoogste voorwaarde kan voldoen die door de gevallen wezens gesteld worden, want die is totaal onecht.”

Leren om Maitreya overal te zien
Dit is het echte pad van de geascendeerde meesters, waar maar heel weinig studenten klaar voor zijn om het te accepteren. Maar toch is het juist de rol van de Kosmische Christus om je dit echte pad aan te bieden, dit pad van praktisch realisme, in plaats van het verkeerde pad om een kunstmatige status te verwerven door deze uiterlijke initiaties te gaan. Wat heb ik door mijn vrouwelijke boodschapper gezegd? Ik ben de Grote Initiator, niet omdat ik deze verheven leraar ben die je enkel kunt bereiken door vele lagen initiaties, voor je het waard bent mijn uitgestrekte retraite in te gaan.

Nee, ik ben de grote initiator, omdat ik degene ben die je niet ziet. Je ziet me niet als initiator. Je ziet niet dat door deze schijnbaar gewone situatie in je dagelijkse leven Maitreya echt verschijnt in een vermomming, in de vorm van bepaalde omstandigheden of andere mensen. En daardoor zou je in plaats van de situatie met het respect behandelen dat je aan deze grote initiator zou geven die jij je in je geest verbeeldt, je deze situatie met onverschilligheid of minachting, of diverse andere dualistische oordelen, behandelt.

Er is een oeroud verhaal van een zoeker in het Oosten die Maitreya al lange tijd aan het zoeken was zonder hem te vinden, zonder een directe ontmoeting met mij te hebben. Maar na vele jaren van rondzwerven door India en de Himalaya’s kwam hij op een dag een hond tegen die aan de kant van de weg lag met een grote open wond aan zijn poot en de wond was geïnfecteerd door maden. Hij voelde compassie voor de hond en wilde de maden uit de wond verwijderen. Maar omdat hij zich toch ook realiseerde dat het ook een vorm van leven was, voelde hij daarna compassie voor de maden en wilde ze niet doden. Dus hij besloot om te knielen en de maden uit de wond te likken, om hen niet te beschadigen en de hond er toch van te bevrijden. En toen hij deze daad van volledige nederigheid verrichtte, kwam hij toen de levende Aanwezigheid tegen, want toen zag hij mij in de meest nederige en walgelijke materiële omstandigheden.

Als je bereid bent om je persoonlijke pad naar een hoger niveau te brengen, als je bereid bent de initiaties van het Jaar van de Moeder te ondergaan, denk dan over deze woorden na. Denk na over hoe jij een fundamentele verschuiving in je bewustzijn kunt maken, zodat je deze kunstmatige deling tussen wat jij als gewoon beschouwt of wereldlijke activiteiten en wat je een spirituele activiteit vindt op het pad van initiatie.

De meeste van jullie zullen wel weten dat het mijn belofte was om te trachten de mensen op aarde met vriendelijkheid te winnen. Wat is vriendelijkheid? Het is niet gewoon op zachte toon spreken; het is niet gewoon zachtaardig. Het kan een bereik hebben van een heel directe vorm van vriendelijkheid, maar het is niet boosheid, het is niet angst, het is niet oordelen. Het is praktisch realisme.

En het praktisch realisme van vriendelijkheid is precies wat Jezus 2000 jaar geleden onderwees, toen hij zei: “Doe aan anderen wat je wilt dat zijn aan jou doen.” Je kunt dat zelfs nog verder doorvoeren en zeggen: “Doe aan anderen wat je aan Maitreya zou doen, wat je aan de Geest van Vriendelijkheid zou doen.” Zie de Geest van Vriendelijkheid in iedereen en in iedere situatie en stem je dan af op mijn Geest, zodat je de open deur kunt zijn om juist die tint van vriendelijkheid eraan te geven die de grootste kans heeft om al het leven in die situatie te verhogen.

Stap over het idee heen dat je andere mensen moet evalueren of beoordelen op uiterlijke criteria, of gebaseerd op of ze dit of dat in woorden uitgebrachte lering, geloven, of of ze tot deze of gene organisatie behoren, of of het gevallen engelen zijn of een ander soort engelen, of die of die status hebben in overeenstemming met een of andere spirituele lering die de één boven de ander stelt. Vriendelijkheid kent geen oordeel, want vriendelijkheid kent geen relativiteit. En daardoor kan vriendelijkheid niet een ander deel van het leven neerhalen, vriendelijkheid is een magneet die aan alle delen van het leven trekt. Omdat het in werkelijkheid geen ‘delen’ van het leven ziet; het ziet slechts het onderliggende eenzijn van alle leven.

Hoe kun je echt vriendelijk zijn? Enkel wanneer je verder kijkt dan de uiterlijke vorm en het onderliggende eenzijn van alle leven ziet. En daardoor probeer je alle leven te verhogen in plaats van te proberen te oordelen en een willekeurig deel van het leven naar beneden te halen.

Tenslotte zijn het de middelen die ertoe doen
Je beseft dat het niet het doel is wat er toe doet; het zijn de middelen. Het doet er niet toe hoeveel grote daden je misschien in de ogen van de mensen hebt gedaan of in de ogen van de gevallen wezens. Alles wat ertoe doet, is in welke mate je de Geest van Vriendelijkheid hebt belichaamd.

Want besef je niet dat als je echt wilt spreken over een maatstaf, dat dan de enige maatstaf die op aarde telt, vriendelijkheid is? Waarom? Omdat ik, Maitreya, de planetaire Boeddha, de Kosmische Christus voor de aarde ben. Daardoor is de Geest die ik ben de hogere maatstaf voor hoe jij je ascensie van de aarde behaalt. Enkel degenen die één worden met de Geest van Vriendelijkheid zullen hun ascensie van de planeet aarde bereiken.

Als dit vooruitzicht je niet aanstaat, nu dan heb je een alternatief. Als jij je echt nog eens eonen van tijd wilt blijven verbergen voor mijn vriendelijkheid, blijf dan op aarde incarneren en hoop dat ik ergens in de toekomst verhuis en een andere meester mijn plaats inneemt – die een andere Godeigenschap heeft die hij of zij belichaamt. En daardoor wordt dit dan de hogere maatstaf, die je misschien beter uitkomt dan mijn vriendelijkheid. Natuurlijk kan dit je misschien ook wel helemaal niet zo goed uitkomen. Want echt, of je het nu vriendelijkheid of liefde noemt, of macht, of wijsheid, of zuiverheid, of waarheid, of vrede, of vrijheid noemt, of welke andere Godeigenschap ook, ze zijn allemaal hetzelfde hierin dat ze niet toelaten dat er iets verborgen blijft.

Want het zijn niet eigenschappen in die zin dat ze het licht blokkeren. Het zijn eigenschappen in de zin dat ze het licht van de Schepper vergroten. En daardoor vergroten ze al het leven. Als je niet bereid bent om al het leven te vergroten, maar bepaalde aspecten van het leven te veroordelen of naar de hel te verdoemen volgens jouw maatstaf, dan bezit je geen vriendelijkheid.

Je dit zeggen, is niet onvriendelijk van mijn kant. Het is simpel praktisch realisme en dat is trouwens de hoogste uitdrukking van vriendelijkheid waar je voor moet slagen om van de planeet Aarde te ascenderen.

Wat een vreugde is het geweest voor degenen van ons die de gelegenheid hebben gekregen om door deze twee boodschappers te spreken bij deze heel nederige en onaangekondigde gebeurtenis. Wat een vreugde is het voor ons om de reacties te zien van degenen die naar de vorige uitgaven hebben geluisterd en ze hebben gelezen, en die gevoeld hebben dat een cyclus veranderd is en een nieuw tijdperk volledig zichtbaar begint uit te botten.

Ik eer degenen van jullie die bereid zijn om de transformatie te volgen die al sinds vorig jaar en meer aan de gang is. Ik eer degenen van jullie die beseft hebben dat het tijd was om verder te gaan, want de oude dispensatie had zijn bedoeling gediend. En het was trouwens tijd om hogerop te gaan en veel stappen te nemen om dichter bij het punt te komen dat we een lichaam van boodschappers en studenten krijgen die in staat zijn de lering te ontvangen die niet aangepast wordt aan het gevallen bewustzijn en die studenten die zich proberen te verbergen. Maar het is inderdaad een lering die een zuivere open deur is voor het praktische realisme dat mensen echt helemaal mee zal nemen naar hun ascensie.

Ik dank allen van jullie die bereid zijn om hogerop te stappen, die deze boodschapper op diverse manieren gesteund hebben. En ik dank jullie vooral, omdat jullie bereid zijn jullie eigen bewustzijn te verhogen. Want tenzij iemand op aarde bereid is om een kelk omhoog te houden, kunnen we het levende water van de Geest er niet inschenken. Want er moet een kelk zijn die de uitgave van het licht kan ontvangen, omdat het niet toegelaten wordt dat het op de grond verspild wordt of aan de honden gegeven. De honden die janken in hun behoefte om te oordelen en vervloeken, in plaats van gewoon af te stemmen op de Geest van Vriendelijkheid die iedereen zal laten beseffen dat niemand uitgesloten wordt van het ware pad van initiatie – als ze bereid zijn om hun bewustzijn te veranderen, zodat ze kunnen beginnen om op iedere situatie te reageren met tenminste één van de144 soorten vriendelijkheid.

Kunnen jullie misschien mijn immense, niet te beteugelen, onvoorwaardelijke liefde voelen? Een vreugde die zo vol is dat ze overstroomt. Als je het kunt voelen, kun je opvangen wat overstroomt en daardoor heb je een talent gekregen dat je kunt vermenigvuldigen, zodat je in de toekomst meer kunt krijgen.

Ga met vriendelijkheid, en WEES vriendelijkheid.
Want de wereld heeft vriendelijkheid nodig – alle soorten vriendelijkheid.
(Ontvangen via Hs voor wakkeremensen.blogspot.nl)