KWAN YIN – AUGUSTUS 2021

KWAN YIN – AUGUSTUS 2021

Gechanneld  en Gepubliceerd door: op 31 juli 2021 ©Marlene Swetlishoff, Scribe/Channel, auteur en maker van deze inhoud. Alle rechten voorbehouden.

Geliefden,

Ik kom om met jullie te spreken over de intense energieën die ieder van jullie, de Lichtwerkers en de rest van de mensheid op aarde overspoelen. Er vinden voor ieder van jullie vele wonderbaarlijke gebeurtenissen plaats. Jullie gaven van innerlijk zien en innerlijk horen worden geopend. Jullie zullen dingen zien en horen die voorheen niet voor jullie zicht openstonden. Jullie zullen je gidsen, leraren en engelen gaan zien terwijl ze je omringen.

Jullie gaan een periode in waarin jullie goddelijke gaven ontvangen die je rechtmatig kunt claimen. Jullie die deze woorden lezen, zijn degenen die het recht hebben verdiend om jullie gaven van de geest op te eisen. Om deze geschenken te ontvangen, geliefden, moeten jullie naar binnen gaan, in stilte, ontspanning en een open hart. Daar, in jullie gouden hart, zullen je gaven aan je geopenbaard worden. Sta alsjeblieft toe dat er tijd verstrijkt voordat deze gaven zich in jou en door jou manifesteren.

Dit is een Goddelijke dispensatie van Vader/Moeder God aan alle zonen en dochters van de Schepper om jullie in staat te stellen meer hulp te bieden aan jullie zusters en broeders op aarde. Om dit te kunnen doen, moeten jullie je weer herinneren wat je te bieden hebt. Jullie grote gaven van de geest zullen zich op precies het juiste moment voor jullie manifesteren, in de gebieden waar jullie je nu bevinden.

Velen van jullie hebben gemerkt dat Goddelijke leiding en synchroniciteit in jullie leven aan het werk zijn. Er gebeuren veel wonderbaarlijke gebeurtenissen met jou en voor jou. Dit is het begin van de dagen van verwondering en magie. De Gouden Eeuw manifesteert zich nu en ieder van jullie helpt het naar binnen te brengen en stevig in de aarde te verankeren. Jullie zijn degenen die jullie nieuwe wereld creëren, of liever, jullie nieuwe wereld herscheppen, want alles wordt veranderd, alles is in beweging, wat sommigen ‘chaos’ hebben genoemd. Het betekent alleen dat het Licht komt, geliefden.

Elk van de Lichtwerkers krijgt nu alle gelegenheid om zich in een veilige situatie te vestigen, zodat geen afleidende zaken jullie in de dagen die voor je liggen van je focus kunnen afbrengen. Jullie focus blijft fungeren als de bakens en ankers van kosmisch Licht, en handhaaft de balans en innerlijke vrede, ongeacht wat er in de wereld om jullie heen lijkt te gebeuren, want jullie kennen allemaal je taak of zullen dat spoedig weten, en hebben je verlangen toegezegd om op deze manier behulpzaam zijn.

Blijf elke dag voelen en dankbaar zijn, vreugde en verheffing voelen – want terwijl jullie dit doen, breiden deze gevoelens zich uit in de wereld en helpen ze de mensen om je heen te bekrachtigen. Dit gebeurt natuurlijk eerst op de etherische niveaus en degenen om jullie heen zien of erkennen je geschenk aan hen niet, niettemin worden ze op zielsniveaus het meest gewaardeerd.

Binnenkort zullen er vele onthullingen zijn die schijnbaar razendsnel naar voren zullen komen en inderdaad, zo is het en zal het zijn. Alle zielen op aarde hongeren naar positieve verandering en kunnen het voelen in de atmosfeer om hen heen, en dit is waar jullie, de Lichtwerkers, elke dag mee helpen. Alleen al jullie aanwezigheid, op jullie huidige station, verlevendigt de atmosfeer om jullie heen met positieve frequenties en trillingen.

Ik zeg dit niet om jullie ego te strelen, maar als een waarheid van de hogere niveaus. Jullie zijn stuk voor stuk prachtige wezens van Licht en liefde, incarnerend op de Aarde om haar en alle bewoners te helpen bij haar overgang naar de hogere dimensies. Laat ons jullie verzekeren dat, hoewel alles chaotisch lijkt, er in feite een georkestreerd Plan aan het werk is. Jullie zijn zowel de aanstichters als de getuigen van de opwindende veranderingen die nu op jullie planeet plaatsvinden. Er hangt liefde en vreugde in de lucht! Dat is in deze tijd hard nodig.

Blijf doorgaan, dierbaren, blijf je openstellen voor de begeleiding, inspiratie en innerlijk weten dat zich in jullie ontvouwt. Jullie werken allemaal eendrachtig samen op de hogere gebieden; daarom zijn er op dit moment zoveel wonderbaarlijke en onmiskenbare synchroniciteiten in jullie leven. Wees blij!

IK BEN Kwan Yin.

Kanaal: ©Marlene Swetlishoff.

Vertaling: Martien / wakkeremensen.org