Ganesh De Innerlijke Aanwezigheid van Je Goddelijkheid / 20 Mei 2015 / Julie Miller

Ganesh
De Innerlijke Aanwezigheid van Je Goddelijkheid
20 Mei 2015 / Julie Miller
Ergens binnenin jou is er een roep welke oer en bekend is bij je ziel die naar voren wil komen en bekend wil raken en verwelkomd wil worden met Onvoorwaardelijke Liefde en Onvoorwaardelijk mededogen. Deze roep is rustig, doch bekend bij je ziel en begrepen door je hart. Het einde van creatieve labels voor dit en dat, het einde voor het beschermen van mensen en dingen in/naar categorieën omdat er geen doel is wanneer een ieder van jullie een hart verslaat, deelt in het ritme van het leven dat diep innerlijk en verbonden is. Wanneer je door je dag heengaat, en een moment neemt om van de Zon te genieten, of het helder glinsteren van de sterren te verwelkomen, die jullie nachtelijke hemel beschilderen, denk niet dat je de enige in de wereld bent die van die Zon of van die sterren geniet.
Wat het binnenin jullie is, dat diep en diepgaand is prachtige kinderen, Is de vonk van Goddelijk Licht dat daar is, in alle wezens en in alle schepselen. Als jullie je aandacht vaker binnenwaarts keren, zullen jullie mettertijd bij jezelf gewaarworden te beseffen hoeveel innerlijke ruimte jullie hebben laten schieten ten gunste van de volgende afleiding of verlokking. Het neemt toegewijde discipline om gefocust te blijven en niet te verwijzen naar wat iemand anders doet om voor jou positieve actie voor je leven te ondernemen.
Wat een ander persoon in diens leven doet, hoe zij hun spirituele roeping uitoefenen is volmaakt voor hen, het betekent niet dat het volmaakt voor jou is. Je moet die plaats binnenin jezelf vinden, dat natuurlijke, onverstoorde zelf en de vrede toestaan van deze staat van zijn jou en je kostbare hart aan te sturen naar wat voor jou bedoeld is om te doen. Te vaak schrapen jullie nauwelijks de oppervlakte van het kennen van jullie ware zelf. Zeer weinig nemen in feite de tijd voor diepe meditaties en lange periodes van stille eenzaamheid, eenvoudig omdat de drukte van de mentale activiteit in teveel verschillende richtingen aan hen trekt.
Tenzij je gefocust bent op je doelstellingen, zal je een moeilijke tijd hebben met ervoor te zorgen dat zij een werkelijkheid worden. Frustratie begint gemakkelijk op gang te komen wanneer je afgeleid en je focus bezoedeld raakt. Je kunt anderen de schuld geven van jou af te leiden, maar jij bent het die jezelf toegestaan heeft afgeleid te worden. Heel veel mensen zijn nog steeds ongemakkelijk met verantwoordelijkheid te nemen voor hun gedachten, acties en keuzes, maar het is door je bekwaamheid om meer verantwoordelijk te zijn voor waar dit pad jou brengt dat je de gratie en schoonheid ziet van wat er tot dusverre in dit leven overwonnen werd.  
Het moment dat je alles kunt zien dat er voor je ligt zonder emotionele gehechtheid en zonder het toevoegen van verwachtingen aangaande hoe de dingen “zouden moeten” zijn, is het moment waarop overzichtelijkheid jouw manier van zijn binnenkomt en je ermee begint om het leven rondom je heen anders te verwerken, op een veel zuiverder niveau van begrip. Terwijl jij je weg doorheen je dag maakt, neem dan de tijd om je geestesstaat in beschouwing te nemen. Stel vast als je kunt, of je vanuit een plaats van Onvoorwaardelijke Liefde en Onvoorwaardelijk Mededogen komt of dat je klem zit in het één of andere egoïstische denkbeeld van façade. Een manier van te weten of je gedachten en acties van het hoogste van het goede zijn, is als je nadenkt over hoe zij zouden zijn als zij aanbiedingen als geschenken aan God waren. Wij weten dat jullie begrijpen dat de Heer bij vele namen genoemd wordt, inclusief Shiva, Krishna, zelfs Allah en er zijn vele anderen namen die verwijzen naar een Opper Wezen … denk nu na over deze gedachten en acties die je recentelijk uitgespeeld hebt; waren zij van hebzucht, lust, jaloezie, haat, vrede, Onvoorwaardelijke Liefde, oprechte vriendelijkheid, enzovoorts. Als je welke van deze dan ook aan God aanbood, Welke zou je dan op prijs stellen om als een aanbod te maken? Zou je de Ene, waar jij je gebeden tot richt, een aanbod van hebzucht willen geven boven een aanbod van oprechte vriendelijkheid? Wanneer je Onvoorwaardelijk aan anderen geeft, ongeacht van wat je geeft, geef je ook aan Hem. Wanneer je met condities geeft, ontvangt Hij hen ook, maar het zijn de geschenken die vanuit de puurheid van de goedheid van je hart en ziel komen die harmonieus samenwerken die Hij het meest op prijs stelt/koestert.
God leeft welzeker in ieder bescheiden/nederig aanbod dat jullie maken en het is in jullie aanbiedingen Dierbare Harten, die de kans bezitten om alle egoïstische acties in/naar grootse spirituele ontwakingen te wenden. De volgende keer dat je een deur voor iemand opent, denk er dan aan als het openen van de deur voor God; of de volgende dat iemand voor jou treedt, laat hen passeren alsof het God was die voor jou treedt. Wanneer je het Goddelijke in alle dingen ziet, neig je er minder naar om kwaad te worden en vriendelijker en meer inlevend te worden.
Het is niet van jou vereist om diep spiritueel te zijn of religieus een spirituele weg uit te oefenen, of te oefenen om het huidige moment te waarderen en er met je gehele, authentieke zelf ja tegen te zeggen. Om je innerlijke zelf te weerstaan is uitermate zinloos want dit innerlijke deel van jou, de authenticiteit van wie je werkelijke bent, wil dat jij je overgeeft aan alles dat het leven jou te bieden heeft, het goede samen met het slechte. Beëindig de behoefte Dierbare Harten om dat tegen te werken wat probeert om door te breken dat van het hoogste goede voor het moment is waar je momenteel doorheen aan het werken bent.
Je hebt niet de één of andere voortreffelijke richtlijn nodig die omschrijft hoe je het leven zou moeten leven, alles dat je nodig hebt is om je ware zelf te verkennen en te ontdekken, het zelf dat onbelast is door overmatige zorgen, het zelf dat vertrouwt op en gelooft in dat hun hart en ziel hen dirigeert naar waar zij bedoeld zijn om te zijn. Eén van de rechtschapen manieren waarop je de zuiverheid van je hart en ziel in actie kunt demonstreren is door te accepteren en door te omhelzen dat je niet 100% volmaakt zou kunnen zijn, niettemin ben je compleet en heel, precies zoals je bent, en dat je bereid bent om iedere wakende dag meer te worden, aangezien iedere nieuwe dag een frisse start is naar de opmerkelijke reis waar je mee ingestemd hebt om te vervullen voordat je dit leven binnenging.
Het goddelijke dat binnenin jou is, is helder en het danst zoals een zonnestraal, vol van helder vreugdevol Licht dat stroomt zoals een zachtaardig getijde dat weet wat er losgelaten moet worden en wat er binnen gebracht moet worden. Omhels jouw volledige, goddelijke Zelf want ik heb dat al gedaan.
IK BEN Ganesh via Julie Miller
Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/