De Wijsheid van De Raad: Het Meester’s Spel van het Leven / Gechanneld door: Sara London

De Wijsheid van De Raad: Het Meester’s Spel van het Leven

Gechanneld door: Sara London – 18 Juli 2021

Wij zijn zo blij en verheugd de gelegenheid te hebben op deze vreugdevolle dag met u te spreken. Wij herinneren jullie eraan dat, hoewel onze woorden aan jullie belangrijk zijn, dit een vibrationele ervaring is van herinneren wie je werkelijk bent terwijl je in de realisatie komt van de waarheid van jou en de God die je bent, het goddelijke wezen dat je bent, de Schepper die je bent binnen jouw eigen creatie.

Jullie zijn hier. Jullie zijn in dit nu, en alles waar jullie ooit van zouden kunnen dromen en meer is hier in dit nu-moment. Het is hier. Het is beschikbaar voor jullie. Het is in jullie, en het beweegt zich naar jullie toe in perfecte harmonie, in de goddelijke juiste tijd, in de volheid van de hele schepping. Jullie zijn inderdaad scheppers van een Nieuwe Aarde werkelijkheid waar er vrede en vreugde en harmonie is voor alle wezens en waar alle wezens in harmonie leven met elkaar en met de dieren en jullie planeet. Ook al zijn jullie allemaal meesterlijke scheppers van jullie eigen werkelijkheid, toch kan er harmonie zijn tussen jullie allen.

Jullie zijn van nature vreugdevol, jullie zijn van nature overvloedig, en jullie zijn van nature coöperatief. Jullie verlangen van nature naar harmonie. Dat is een staat van zijn die natuurlijk voor jullie is wanneer jullie geen verhalen, overtuigingen en beperkingen creëren die jullie in gebrek, beperking en afscheiding houden.

ullie bevinden je nu in een tijd, in een staat van bewustzijn, en in een potentieel binnen de menselijke ervaring voor iets onvoorstelbaars: de realisatie van de Nieuwe Aarde voor allen die er klaar voor zijn. Er is een grote hoeveelheid nieuwe energie en nieuw bewustzijn dat hier en nu is. Alles wat van jullie gevraagd wordt is het te omarmen, het toe te laten, je ervoor open te stellen, je erop af te stemmen, je ervan bewust te zijn, je erop te richten en het te voelen.

Jullie zijn de scheppers van een Nieuwe Aarde. Niet omdat er iets mis is met de oude Aarde, maar omdat er een uitbreiding is naar meer dat jullie zelf mogelijk hebben gemaakt. Er is een reden waarom jullie hier zijn. Er is een doel voor jullie leven, en jullie zijn belangrijk. En dat jij op dit moment in menselijke vorm op deze planeet bent, is het belangrijkste wat je kunt doen. Al het andere zal door jou worden gedaan, en hoe meer je alle energie en al het licht dat hier voor je is kunt toelaten, hoe meer je zult weten wie je werkelijk bent en waarom je hier bent en wat je van plan was toen je deze prachtige levenservaring op Aarde koos, precies op dit moment.

Jullie zijn hier om het bewustzijn te verhogen, en jullie zijn hier om de vibratie binnen jullie collectief menselijk bewustzijn te verhogen, maar dat doen jullie alleen door je eigen bewustzijn te verhogen. Jullie doen dit alleen door volledig in het moment te komen, in jullie kracht als de schepper die jullie zijn, en via jullie zullen jullie het menselijk bewustzijn bezaaien met potenties en mogelijkheden.

Jullie hebben allemaal een uniek gekozen doel, en het is niet zo specifiek als je misschien denkt. Jullie doel heeft niets te maken met een soort gebrek of beperking. Jullie doel heeft niets te maken met angst en afscheiding. Jullie doel heeft niets te maken met pijn en lijden. Jullie doel heeft alles te maken met vreugde, met liefde, met overvloed, met welzijn, en met vrijheid.

Jullie doel is vrijheid. Jullie doel is welzijn. Jullie doel is overvloed. Jullie doel is liefde. En jullie doel is vreugde. En jullie kiezen de hoogste uitdrukking van deze creaties, en terwijl jullie ze uitdrukken en realiseren en in die staat van zijn komen, overspoelen jullie de mensheid, de planeet en het collectieve bewustzijn met meer vreugde, meer liefde, meer vrede, meer harmonie, meer overvloed, meer welzijn, meer vrijheid.

Jullie zijn vrij. Als je in een of ander leven of zelfs in dit leven het gevoel had dat je verwikkelingen of contracten of verantwoordelijkheden of karma had, dan is dat misschien zo. We nemen die overtuiging niet van je over, maar we verzekeren je nu dat niets je ervan weerhoudt de vrijheid van je ziel te ervaren terwijl je alles wat je bent binnen deze menselijke ervaring volledig tot uitdrukking brengt, volledig leeft en volledig liefhebt, elk moment van elke dag, als schepper van een Nieuwe Aarde, schepper van de Hemel op Aarde, schepper van je werkelijkheid.

En inderdaad, terwijl alle dingen hier zijn en alle dingen nu zijn en alle dingen beschikbaar zijn voor jou, ben je in een ervaring van vorm. En terwijl de volledige totaliteit van alles wat je ooit zult creëren nu voor je beschikbaar is, is er grote vreugde in deze reis om alles te worden wat je bent, terwijl je ook weet dat je alles wat je wenst te zijn, al bent.

Dit is een avontuur. Dit is een meesterlijk spel dat je aan het spelen bent. Speel het als een meester. Speel dit spel niet als een beginner, want dat zijn jullie niet. Speel dit spel niet als een beginneling, want dat zijn jullie niet. Speel dit spel niet als iets minder dan meesters, want dat zijn jullie.

Je bent verwezenlijkt. Telkens wanneer je dit hoort, wie je ook bent, je bent verwezenlijkt, en alles wat je hoeft te doen is dat omarmen en toestaan. Wanneer je hardop tegen jezelf zegt, ‘Ik ben verwezenlijkt, ik ben Schepper, ik ben Meester van mijn werkelijkheid, Schepper binnen mijn eigen creatie, de verwezenlijkte, belichaamde, verlichte meester die IK BEN, Ik Ben Dat Ik Ben, en Ik Ben de Schepper frequentie, Ik Ben de Schepper frequentie, Ik draag in mij de frequentie van heel de creatie, en wanneer je dat zegt – Ik Ben de Schepper frequentie van de hele schepping – sta je volledig toe en omarm je het hoogste potentieel, de hoogste mogelijkheid, het hoogste niveau van creatie en manifestatie om zich gemakkelijk, moeiteloos, harmonieus aan je te presenteren.

De energie die hier voor jullie is, is oneindig, eeuwig, grenzeloos. Het licht dat hier voor jullie is, is oneindig, eeuwig, grenzeloos. Alles en alles is mogelijk voor jullie, en toch zijn veel van jullie hoop en dromen nog nauwelijks voorbij gebrek, beperking, angst en afscheiding.

Jullie zijn hier niet gekomen om tevreden te zijn met rondkomen, ternauwernood overleven, het redden, het goed doen. Je kwam hier als Schepper, als een meester, als de verlichte meester die je bent. Je bent een meester in dit spel. Je kwam hier om het meesterspel van het leven te spelen. En zo is het.

Het levensspel van de meester is echt leuk, en het levensspel van de meester is echt speels, en het levensspel van de meester is heel krachtig, en het levensspel van de meester is moedig. Is dapper. De meester heeft het lef om grote liefde en grote overvloed en grote vreugde en grote niveaus van welzijn en grote niveaus van vrijheid te ervaren. Jullie spelen het levensspel van de meester, en er is niets dat jullie niet kunnen realiseren in het besef van de meester die jullie zijn.

Wij spreken met een ritme zodat jullie je ten volle bewust worden van de vibratie en frequentie van onze woorden tot jullie. Je bent een verwezenlijkte, verlichte, belichaamde meester hier op Aarde op dit moment. Je bent belangrijk. Je leven is belangrijk. Je creaties zijn belangrijk. Je dromen zijn belangrijk.

We horen jullie vragen. We horen jullie hoop en dromen. We horen jullie angsten. En we vertellen jullie keer op keer dat jullie alles zijn wat jullie willen zijn. Dat zijn jullie al. Het zit allemaal in jullie, en dat is altijd zo geweest. En als jullie gewoon de waarheid van onze woorden tot jullie willen voelen vanuit de vibratie en de frequentie die afgestemd is op de waarheid van wie jullie werkelijk zijn, zullen jullie alles realiseren waar jullie van dromen en nog zoveel meer.

Wij nodigen jullie uit om met ons op reis te gaan naar nieuwe niveaus van bewustzijn binnen deze menselijke ervaring waar weinigen ooit zijn geweest, een reis om te leven als een volledig verlichte opgestegen meester op Aarde in deze tijd, een reis om te ontdekken hoe een meester dit spel van het leven speelt.

We nodigen jullie uit om alles los te laten waarvan je dacht dat je het was. We nodigen jullie uit om de oude verhalen los te laten. We nodigen jullie uit om je gehechtheden los te laten. We nodigen jullie uit om je verstrikkingen los te laten. We nodigen jullie uit in dit moment om jezelf te bevrijden. Bevrijd jezelf. Maak jezelf vrij.

Voel in dit moment en concentreer je op de ruimte waar je je geest hebt. Ga naar de ruimte die je brein is en sta een bewuste, opzettelijke upgrade van je besturingssysteem toe. Zie elk neuraal pad van potentieel en mogelijkheid oplichten in je brein. Zie elk neuraal pad van voorspoed en positiviteit en potentieel oplichten in je brein. Niets specifieks, geen verhalen, gewoon het upgraden van een nieuw besturingssysteem in de ruimte die je brein is, het controlepaneel.

En wanneer het geïnstalleerd is, is er een kleine knop diep in je hersenen die zegt: AANZETTEN. Als je er klaar voor bent, druk je op die knop in je hersenen en zet je de stroom aan – de stroom van je geest, de stroom van je potentieel, de stroom van alle mogelijkheden, de stroom van al je mogelijkheden. Zet het aan, zet het aan, en voel een energie, een signaal, een frequentie gaan van je hersenen naar elke cel van je lichaam, langs je nek, langs je rug, over je schouders, langs je armen, in je vingertoppen, langs je borst, in je buik, tot aan de basis van je ruggengraat, langs je benen, over je knieën, door je scheenbenen, tot aan de onderkant van je voeten. Elke cel van je lichaam is ingeschakeld, geactiveerd, vibrerend, elektrisch, levend.

Voel de frequentie. Voel de stroom door je lichaam gaan. Zet aan. Kracht aan. Zet aan. Je bent er klaar voor. Het is nu. Al je kracht is aangezet, is geactiveerd, is nu hier. Voel een download van dit nieuwe besturingssysteem in elke cel van je lichaam. Voel hoe elke cel van je lichaam hogere trillingen, hogere frequenties, hogere lichtniveaus, hogere bewustzijnsniveaus downloadt. Voel je hele lichaam tot leven komen terwijl je kracht begint te stromen, de stroom, de frequentie, de trilling van de Bron die je bent en de liefde die je bent en het licht dat je bent en de God die je bent, stromend in elke cel van je lichaam. Je staat aan. Gevoed. Voel het in elke cel van je lichaam.

En voel, als een golf die over je heen spoelt, deze nieuwe vibratie, deze nieuwe energie, en dit nieuwe bewustzijn dat in je is geïnstalleerd. Voel dat er een Nieuwe Aarde realiteit in jullie is geïnstalleerd. De nieuwe jij, de echte jij, de Schepper jij leeft nu in jou, bestaat nu in jou, straalt nu in jou, en niets zal ooit nog hetzelfde zijn. Het zal helderder zijn. Het zal mooier zijn. Het zal moediger zijn. Het zal gemakkelijker zijn. Het zal overvloediger en voorspoediger zijn. Het zal vreugdevoller zijn, liefdevoller, vrediger, harmonieuzer. Je zult meer vitaliteit voelen dan ooit tevoren, meer welzijn dan ooit tevoren, meer energie omdat je het besturingssysteem hebt geïnstalleerd dat meer energie, meer licht, meer bewustzijn mogelijk maakt. En zo is het.

Je bent in dit moment, en het is eeuwig. Je bent in deze realiteit, en je hebt het geschapen. Je bent perfect, maar je bent altijd aan het groeien en meer aan het worden. En je bent alles wat je wenst te zijn, en toch is de reis van het worden zo mooi.

Wij nodigen jullie uit om in de Nieuwe Aarde werkelijkheid te zijn die jullie individueel en collectief hier en nu hebben gecreëerd. Alles is hier. Alles is nu voor jullie beschikbaar. Dus speel, creëer, heb plezier. Jullie zijn Scheppers van een Nieuwe Aarde. Jullie spelen het meesterspel van het leven.

En terwijl jullie van hieruit verder gaan naar nieuwe niveaus van deze reis, naar nieuwe avonturen en nieuwe creaties en nieuwe manieren van expansie en de ervaringen die zullen voortvloeien uit het feit dat jullie je concentreren op de realiteiten die jullie voor jezelf kiezen, zullen jullie de Nieuwe Aarde overal om je heen beginnen te zien. Jullie zullen een schoonheid, een vrede en een harmonie zien die jullie nooit eerder hebben gezien. Jullie zullen liefde zien in jullie relaties op niveaus zo diep en zo mooi. Jullie zullen overvloed in alles zien, en overvloed zal zich op grenzeloze manieren aan jullie tonen. Als je zo moedig kunt zijn om de rijkdom van het leven toe te laten zich aan je te presenteren, zul je het meest buitengewone leven ervaren als het jouw keuze is. Jullie hoeven niet allemaal hetzelfde te kiezen. Sterker nog, geen twee van jullie zullen precies hetzelfde kiezen. En toch is dat perfect. Dat leidt tot meer expansie en meer schoonheid en meer potentieel en meer mogelijkheden en meer creatie en meer liefde en meer plezier.

Jullie zijn hier voorbij transcendentie gegaan om te ascenderen naar de hoogste niveaus van bewustzijn die voor jullie beschikbaar zijn. Jullie zullen in nieuwe niveaus van werkelijkheid creëren en spelen als de meester die jullie zijn. Onthoud altijd dat je op elk moment kunt kiezen om in gewaarzijn te komen, een gewaarzijn en een perspectief dat is afgestemd op het bewustzijn van God, het bewustzijn van eenheid en eenwording, waar je je herinnert dat jij het universum bent en het universum jij bent.

Er is zoveel dat jullie nu nog geloven over jullie wereld en jullie werkelijkheid dat gebaseerd is op gebrek en beperking. Jullie geloven dat jullie universum er op een bepaalde manier uitziet, dat jullie zonnestelsel er op een bepaalde manier uitziet, dat jullie planeet er op een bepaalde manier uitziet, dat de Aarde er op een bepaalde manier uitziet, en toch zien wij een heel ander perspectief. Wij zien een heel ander universum. Onderzoek alles met nieuwe ogen vanuit deze nieuwe staat van bewustzijn in deze nieuwe energie alsof je nooit eerder iets van dit alles hebt waargenomen en je zult realiteiten zien vanuit een bewustzijn waarin alles er nieuw voor je uit zal zien.

De oude Aarde is geen slechte Aarde. Het is geen verkeerde Aarde. Het is geen Aarde die veranderd of hersteld moet worden. Het is een springplank naar het nieuwe, naar de Nieuwe Aarde, naar nieuwe niveaus van creatie, naar nieuwe niveaus van realiteit, naar nieuwe potenties en mogelijkheden die allemaal door jullie werden gezaaid toen jullie jezelf op deze menselijke ervaring richtten.

Jullie zullen vooruitgang in het menselijk bewustzijn zien in een versneld tempo zoals jullie nog nooit hebben meegemaakt. Jullie zullen in de komende weken, maanden en jaren innovatie en technologische vooruitgang zien die jullie realiteiten zullen voortstuwen naar ervaringen die jullie je op dit moment nog niet eens kunnen voorstellen. En het is allemaal zo goed. En jullie zijn de scheppers van een Nieuwe Aarde. Jullie zijn niet de redders van de oude Aarde. Jullie zijn niet de opknappers van de oude Aarde. Jullie zijn de scheppers van een Nieuwe Aarde. Onthoud dat.

En vraag jezelf af, vooral nu, hoe zou de meester dit spel van het leven spelen? Hoe zou de meester het spel van het leven spelen? Omdat jullie de meester zijn. Jij bent de meester, en jij speelt het levensspel van de meester. Wat zou de meester eten? Wat zou de meester drinken? Wat zou de meester dragen? Waar zou de meester heengaan? Hoe zou de meester spreken? Hoe zou de meester denken? Wat zou de meester scheppen? Hoe zou de meester liefhebben? Hoe zou de meester? Hoe zou de meester? Hoe zou de meester – de verlichte meester, de gerealiseerde meester, de opgestegen meester?

Jullie zijn ons, en wij zijn jullie, en wij zijn een collectief van opgestegen meesterwezens, wat betekent dat jullie een collectief van opgestegen meesterwezens op Aarde zijn. Kun je dat echt in je opnemen? We nodigen je uit om dat echt in je op te nemen. Jij bent ons, en wij zijn jou, en wij zijn een collectief van opgestegen meesterwezens, wat betekent dat jij een collectief bent van opgestegen meesterwezens. Jullie zijn de meester. Jullie zijn de Schepper. Jullie zijn alles wat je wenst te zijn. Jullie zijn het al.

Het is dus heel belangrijk voor jullie om te spelen, om plezier te hebben, en om je te concentreren op het creëren. Het is zo belangrijk voor je om vreugde, vrede en vrijheid te voelen, en het is zo belangrijk voor je om alle liefde te voelen die in je is, en het is zo belangrijk voor je om je overvloed toe te laten, en het is zo belangrijk voor je om je welzijn toe te laten.

Het doet er niet toe. Niet één ding vóór dit moment doet er nu toe. Niet hoe vaak je geprobeerd hebt om die ziekte te genezen of rijkdom te creëren of meer geld te verdienen of die relatie op te lossen of die zielsverwant te manifesteren. Het doet er niet toe, niets van voor nu, omdat je nu een nieuw besturingssysteem hebt. Je bent in een nieuwe vibratie. Je bent in een nieuwe frequentie. Je speelt een nieuw spel. Kun je genezing, overvloed, welzijn, vrijheid, vrede, vreugde toelaten? Kun je het toestaan?

En dat betekent niet dat je geen momenten hebt waarop je een traan wegpinkt voor degenen van wie je houdt, of dat je op een bepaald moment iets anders zou willen in een bepaalde omstandigheid of toestand. Het betekent dat je bewust en aanwezig kunt blijven en je ervan bewust bent dat je in alle momenten nog steeds je welzijn toestaat, nog steeds vrede toestaat, nog steeds liefde toestaat. Je kunt door alles heen navigeren terwijl je nog steeds vreugde, vrede, liefde, harmonie, welzijn, overvloed en vrijheid toestaat. En hoe meer je speelt en hoe meer je plezier hebt en hoe meer je creativiteit en expansie ervaart en alles uitdrukt wat je bent en je ervaringen creëert, hoe meer je de liefde en de vreugde en de vrede en de harmonie en de vrijheid en het welzijn en de overvloed en de schoonheid in elk aspect van je leven zult uitbreiden, binnen elke dimensie van bewustzijn, naar elke uitbreiding van de Bron die het multidimensionale wezen is dat je bent. Speel, creëer, heb plezier, haal adem.

En zo is het.

Kanaal:  Sara London

Vertaling: Martien / wakkeremensen.org