Orion- We zullen elkaar danken voor de rol die we met verve speelden

We zullen elkaar danken voor de rol die we met verve speelden

4 juni 2024 / Kanaal: Jolique Rietveld

Technologische ontwikkelingen, daterend uit voorgaande beschavingen, zullen herrijzen, boven water komen. Zij zullen beschikbaar zijn. Voor de gewone man. Het zal schokkend zijn dat wat al bestond lange tijd verborgen is geweest, is weggehouden bij het grotere publiek en enkel beschikbaar was voor elitaire groeperingen. Deze schok zal stof doen opwaaien, mensen zullen op diverse manieren reageren. Hier houden we rekening mee, met chaos, met verwoesting, met nog meer destructie. Toch zul je rustig blijven als je weet hoe het in elkaar steekt. Je zult de schok snel te boven komen doordat je weet dat je deze technologieën niet nodig hebt zodra je weer in contact komt met de giften uit de Bron.

In de Nieuwe Wereld zullen nieuwe technologieën klaarstaan, geüpdatet naar de nieuwe tijd. Je zult niets kwijt zijn, je zult weer zo rijk zijn als je was. En let wel, rijkdom zit niet in geld. Het geldsysteem zoals jullie het kennen, zal niet bestaan. Ieder zal genoeg hebben, ware het niet evenveel. Geld en ongelijkheid spelen geen rol op de Nieuwe Aarde. Dat zal Gaia niet toestaan. De Nieuwe Aarde is een plek om bij te komen van de zware taak die jullie ten deel is gevallen, door de rol waarvoor jullie gekozen hebben en die jullie hebben ondergaan.

De Nieuwe Aarde is een vruchtbaar paradijs, vol mogelijkheden, vol vreugde, waar je doorheen kunt bewegen met innerlijke rust en vrede, vanuit liefde voor jezelf en alles om je heen. Vanuit een eenheidsbesef. Wetende dat je kind bent van God, dat wij allen kinderen zijn van God. Zielsverbanden zullen worden hersteld. Goed en kwaad komt samen. Je zult elkaar bedanken voor de rollen die met verve zijn gespeeld. Je zult weer één familie zijn. Je zult weer bij jezelf komen en dat is het grootste goed wat er is. God wilde ervaren hoe het is om uit de eenheid te stappen. Op de Nieuwe Aarde ben je nog steeds één en toch ook samen. Individuen met een eenheidsbesef tot in het diepst van hun kern. Dat zal het verschil maken, dat doet alle destructie en ellende verdrijven. Bereid je voor op een plek waar alle nare gevoelens die je nu ervaart geen plek meer hebben.

Orion