Yeshua/Jezus: Liefde accepteert alles volledig en is volledig zonder oordeel.

Yeshua/Jezus: Liefde accepteert alles volledig en is volledig zonder oordeel.

15 november 2023 / Door John Smallman

Hier in de niet-fysieke rijken groeit onze vreugde als we de kracht van jullie liefde observeren die door het collectieve ontwakingsproces stroomt terwijl het zich zo perfect ontvouwt, precies zoals Moeder/Vader/God het bedoeld heeft, om jullie allemaal in het volle bewustzijn te brengen van jullie ware aard, één met en eeuwig in de Aanwezigheid van onze altijd-liefhebbende Vader. Liefde is … en jullie worden je er dagelijks meer en meer van bewust dat er geen andere Werkelijkheid is dan deze. Hou stevig vast aan jullie geloof in de oneindige kracht van Liefde en herinner jezelf er regelmatig aan dat je dit weet, ook al kunnen jullie je niet onbewust zijn van het enorme aantal plaatsen op jullie prachtige planeet waar dit absoluut niet waar lijkt te zijn. Maar waarlijk, er is alleen Liefde, al het andere is onwerkelijk en lost in feite op of valt uiteen uit de egoïstische aspecten van jullie denkgeest naarmate jullie je vaker en vaker tot het ware weten van jullie harten wenden. God is altijd bij jullie en jullie beginnen Haar Aanwezigheid steeds vaker te voelen als jullie naar binnen gaan, naar jullie heilige innerlijke heiligdommen en Haar uitnodigt om jullie harten te vullen met de warmte en volledige aanvaarding van Haar Liefde voor ieder van jullie. Blijf dit doen, het is een zeer effectief en krachtig ontwakingsmiddel en een essentieel onderdeel van jullie ontwakingsproces.

Zoals ik jullie al vaak heb verteld . . jullie zijn allemaal geïncarneerd om te ZIJN! Zijn is uiterst effectief en krachtig. Jullie wisten dat jullie je het beste hierop konden richten om te helpen bij het collectieve ontwakingsproces van de mensheid en jullie voornaamste pre-ïncarnationele intentie was dan ook om te helpen. Bij aankomst vielen jullie echter, net als iedereen die in menselijke vorm incarneert, in de diepe slaap van het geheugenverlies en dus bevinden ook jullie je in een proces van ontwaken en merken dat het leven soms moeilijk is. Jullie ego’s proberen voortdurend – vaak iets te handig (onderschat dit niet) – jullie af te leiden van je ware levensdoel door jullie volledig bezig te houden met het verkrijgen van de essentiële behoeften van het materiële leven, voedsel, onderdak en kleding, voor jullie zelf en voor degenen die van jullie afhankelijk zijn.

Niettemin wordt jullie ontwakingsproces intenser en is het niet te stoppen omdat het Gods goddelijke en meest liefdevolle intentie is dat jullie allemaal ontwaken en daarom ontwaken jullie. Er is geen andere optie. Jullie zijn eeuwig in de Aanwezigheid van Moeder/Vader/God en Zij duwt jullie – nu … en nu … en nu – naar volledige en complete ontwaking. Vertrouw op jullie Moeder, Haar Wil is altijd in jullie beste belang en is zeer zorgvuldig ontworpen om ieder van jullie persoonlijk precies te leveren wat jullie verlangen en nodig hebben, namelijk je volledige bewustzijn en de daaruit voortvloeiende vreugde van gewoon Zijn … terwijl jullie permanent in Haar liefdevolle Aanwezigheid verblijven, waar jullie enthousiast en gelukkig thuis zijn. Het leven is Liefde, de eeuwige staat van Zijn waarin jullie geschapen zijn en het moment waarop jullie je lichamen te rusten leggen – en ze daarmee bedanken voor hun liefdevolle dienst – is slechts een overgang terug in het bewustzijn van de staat van Werkelijkheid waarin jullie je eeuwige bestaan hebben.

Het als mens in vorm te incarneren is een extreem kortstondige ervaring, een ervaring die jullie verkozen te ondergaan om het ontwaken van de mensheid in grote mate te ondersteunen. Zoals jullie weten uit jullie wereldgeschiedenis is de aanwezigheid van de mensheid op Aarde iets dat zeer recentelijk heeft plaatsgevonden in vergelijking met de leeftijd van jullie planeet of van het universum. Toen de mensen voor het eerst op Aarde aankwamen, voelden zij zich verloren en verlaten vanwege hun geheugenverlies en daarom hadden zij geen herinnering aan de Werkelijkheid. Zonder besef van Moeder/Vader/God, het goddelijke Wezen dat op elk moment voor jullie allemaal zorgt en vanwege de angst die deze toestand met zich meebracht, voelden ze een extreem sterke behoefte aan hun eigen persoonlijke god. Vanwege de beperkingen die het in vorm zijn hen oplegde, waren ze alleen in staat om een autoritaire figuur te bedenken en uit te vinden, zoals een vader die uiteraard hun onderdanigheid en gehoorzaamheid zou eisen, net als, maar schijnbaar veel indrukwekkender en machtiger dan welke mannelijke familie- of stamleider dan ook die ze in hun eigen leven hadden ervaren. Na verloop van tijd stichtten verschillende stammen en culturen hun eigen denkbeeldige god-figuren en bedachten ze een reeks dogmatische regels waarvan hij eiste dat ze die zouden eren en gehoorzamen … of anders!

Jullie collectieve keuze om te ontwaken is het resultaat van jullie groeiend bewustzijn van de kracht van Liefde en van jullie groeiend besef dat alleen Liefde ECHT is – dat Het God is! En in dat bewustzijn hebben jullie je natuurlijk gerealiseerd dat Liefde alles volledig accepteert en volledig zonder oordeel is. Deze realisatie is een enorme prestatie na eonen van angstige onderwerping aan de verschillende afgoden van verschillende naties, culturen en religies. Moeder/Vader/God heeft geduldig gewacht tot dit bewustzijn in jullie opkwam en tot bloei kwam. Er zijn eerdere momenten geweest waarop deze realisatie bijna plaatsvond, maar nu, eindelijk, is het stevig gevestigd en zo is jullie collectieve ontwaken verzekerd. Het is altijd al goddelijk verzekerd geweest, maar nu komt het tot zijn meest verbazingwekkende prachtige bloei.

Voor de massa van de mensheid om opnieuw te weten en te erkennen dat er slechts EEN is – Moeder/Vader/God – die zonder uitzondering ieder bewust en voelend wezen in goddelijke Eenheid met Zichzelf voor alle eeuwigheid omvat, is een ervaring van onophoudelijke onsterfelijkheid in oneindige vrede en vreugde. Dit te weten, terwijl jullie nog steeds de tijdelijkheid van het fysieke leven in vorm ervaren, brengt ieder van jullie, naarmate jullie bewustzijn sterker en intenser wordt, troost en het soort openbaring waarvan jullie hebben gehoord, maar die jullie hoogstwaarschijnlijk nog nooit hebben ervaren. Zoals ik al eerder heb gezegd: De mensheid is goed op dreef!

Richt jullie aandacht zo vaak en zo aandachtig als jullie kunnen op de Werkelijkheid, op Liefde, omdat dit jullie bewustzijn van je Eenheid ermee krachtig versterkt. Wat jullie als mensen in vorm hebben ervaren, is – zoals jullie ego’s altijd van plan waren – heel effectief geweest om jullie af te leiden van het regelmatig nemen van de noodzakelijke stille tijd om jezelf toe te staan toegang te krijgen tot je diepe innerlijke weten van de realiteit van Wie jullie werkelijk zijn. Jullie weten wel wie jullie zijn, maar jullie ervaringen als mensen die opgroeien in een cultuur die – al is het heel zachtjes – van jullie eist dat jullie het accepteren en ermee bezig zijn, hebben er heel vaak toe geleid, zelfs aangemoedigd, dat jullie je onwaardig, incompetent en beschaamd voelen. Deze gevoelens zijn volstrekt onwaar. Vanwege de competitieve aard van de meeste culturen worden jullie echter vaak aangemoedigd om jezelf met anderen te vergelijken, wat jullie gevoel van persoonlijke ontoereikendheid nog versterkt, waardoor jullie een leven leiden waarin jullie worstelen en ernaar streven om het beter te doen, of een leven van depressie en ellende.

Vergelijk jezelf niet met anderen. Jullie zijn allemaal totaal unieke uitdrukkingen van God, lichtende voorbeelden van gedifferentieerde wezens die onafscheidelijk met Haar verbonden zijn. Haar Wil voor jullie is dat jullie volledig en volledig jezelf zijn en zo Haar uitdrukken zoals alleen jullie dat kunnen. En jullie individuele wil is volledig in overeenstemming met Haar wanneer jullie jezelf toestaan trouw te zijn aan jezelf en daarom ervaren jullie stress en verwarring wanneer anderen van jullie eisen dat jullie je conformeren aan een reeks willekeurige regels in plaats van gewoon de creatieve uitdrukkingen van Gods Liefde te zijn die jullie allemaal zijn. Wat jullie werkelijk voor jezelf willen, is altijd ook de goddelijke Wil.

BEN JEZELF!

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Vertaling: Sjra -voor wakkeremensen.org