Yeshua/Jezus: God vertrouwt jullie in ieder moment.

Yeshua/Jezus: God vertrouwt jullie in ieder moment.

25 november 2023 / Door John Smallman

Hier in de niet-fysieke rijken kijken we met intense vreugde toe hoe het collectieve ontwaken van de mensheid snel naar zijn prachtige goddelijke voltooiing gaat. Jullie ontwaken is, zoals jullie zo vaak is verteld, absoluut verzekerd, dus laat alle twijfels los waaraan jullie je misschien vastklampen, of die onbedoeld opkomen om jullie vertrouwen in God te verstoren of te ondermijnen. Alles is goed, God is met ieder van jullie op elk moment, omdat afscheiding nooit heeft plaatsgevonden en nooit zou kunnen plaatsvinden omdat jullie eeuwig in Eenheid met Moeder/Vader/God zijn.

Jullie eeuwige leven, jullie leven op dit moment terwijl jullie deze boodschap lezen of beluisteren, wordt geleefd in de liefdevolle Aanwezigheid van je goddelijke Schepper. Echter, wat jullie ervaren als een leven in vorm, met alle angsten, vrees, pijn en lijden waarmee het jullie confronteert, is een pure en volkomen onwerkelijke illusie. Het is een toestand die ieder van jullie gekozen heeft – met behulp van jullie door God gegeven en volledig krachtige vrije wil – om te ervaren. Terwijl jullie in vorm zijn, lijkt het volkomen echt omdat dat jullie intentie was toen je daar binnengingen. En ja, het biedt jullie lessen en ervaringen aan die jullie verkozen te ondergaan voor je eigen voordeel en voor het voordeel van allen met wie jullie in wisselwerking staan. En ja, jullie maken fouten – een ander aspect van mens zijn – en jullie wisten, voordat jullie incarneerden, dat ook dit zou gebeuren. En het hele doel van deze oefening is om jullie weer bewust te maken van het feit dat jullie Liefde zijn en alleen Liefde, net als jullie altijd liefhebbende Vader.

Nogmaals, alles is goed. Verheug je, want jullie keren naar Huis terug. Met andere woorden, jullie ontwaken uit de droom of beëindigen je intense focus op het spel waarmee jullie bezig zijn geweest en terwijl jullie dat doen zullen alle angsten, pijn en elk gevoel van onwaardigheid oplossen in de pure vreugde van jezelf opnieuw te kennen als Eén met Moeder/Vader/God. In Eenheid met God is waar jullie altijd hebben geleefd en altijd zullen leven, eeuwig en ononderbroken. Het is jullie ware en enige natuur om Eén te zijn met, in Eenheid met en toch te leven als een gedifferentieerde of geïndividualiseerde uitdrukking van Moeder/Vader/God, wat jullie en Haar een onvoorstelbare intensiteit van vreugde brengt.

Als jullie jezelf gewoon toestaan om te weten en je er bewust van te zijn, zoals jullie altijd diep van binnen zijn, dat jullie op elk moment Eén zijn met God; dat Liefde jullie enige natuur is, je enige Werkelijkheid, zullen jullie ontdekken dat je ene en enige verlangen is om je hemelse Vader te behagen, zoals Hij jullie op elk moment zo volmaakt ondersteunt en liefheeft. Al jullie angst, twijfel, bezorgdheid, woede, wrok en de behoefte om anderen te beoordelen en de schuld te geven zullen gewoon wegvallen.

Jullie zullen merken dat je bewust leeft en van iedereen houdt met wie jullie op wat voor manier dan ook omgaan. Jullie zullen geen behoefte hebben om iemand te veroordelen of de schuld te geven, omdat jullie erkennen dat jij en alle anderen de volmaakte en volkomen geliefde kinderen van God zijn. Jullie zullen inzien dat degenen wier gedrag je eerder zou hebben beoordeeld en veroordeeld en die jullie daarom bestraft zou willen zien, allemaal waarlijk hun best doen, dat ze op dit moment, net als jij een moment geleden, volkomen verloren zijn en ervan overtuigd dat de illusie echt is. Ze reageren op de intense angst die ze ervaren – en die ze meestal ontkennen – en staan zo toe dat hun ego’s hun houding en gedrag sturen om hen veilig te houden voor hun ingebeelde vijanden.

Jullie hebben GEEN vijanden en dat is eenvoudigweg zo omdat Allen Eén zijn!

Ja, het is eerlijk om degenen die anderen pijn willen doen en misbruiken in toom te houden, maar dat moet op een medelevende en liefdevolle manier gebeuren met het begrip dat ze leven in en werken vanuit een intens gevoel van angst en twijfel aan zichzelf. Als jullie eigen kleine kinderen bang zijn, troost en bescherm je ze. Welnu, die volwassenen die in angst verkeren hebben ook jouw troost en bescherming nodig, bescherming tegen zichzelf en tegen die anderen die bang zijn en die hen zouden willen straffen. Liefde is de weg, de enige weg naar jullie ontwaken. Alleen liefde is echt.

Naarmate jullie bewuster worden van de Realiteit van jullie Ware aard en jullie vaker je intentie opnieuw plaatsen om consequent mindful te zijn wanneer jullie denken, spreken of actie ondernemen, zullen jullie merken dat je steeds meer in vrede bent naarmate je vollediger accepteert dat je op ieder moment precies daar bent waar je hoort te zijn, precies datgene doet of bent waarvoor je geïncarneerd bent. Jullie zelfacceptatie zal groeien en jullie zullen niet langer gestoord worden door gedachten over hoe anderen over jullie zouden kunnen oordelen. Jullie toegenomen bewustzijn van je goddelijke uniciteit zal jullie volledig vertrouwen geven dat God je op elk moment vertrouwt en wetende dat jullie niet langer de behoefte zullen voelen om jezelf te verdedigen als anderen het niet met jullie eens zijn. Iedere behoefte om elke vorm van dogmatische regels en voorschriften te gehoorzamen – of ze nu van politieke, wetenschappelijke, gouvernementele, militaire, zakelijke of religieuze organisaties komen – die vereisen dat iedereen dezelfde opvattingen en overtuigingen heeft als een voorwaarde voor acceptatie in die samenleving, zal gewoon oplossen als jullie jezelf gaan vertrouwen in de zekerheid dat de enige gids die je nodig hebt Liefde is, waarin jullie elk moment omhuld zijn.

Wanneer jullie je essentiële dagelijkse stille tijd nemen, alleen en één op één met Moeder/Vader/God in je heilige innerlijke heiligdommen, herinner jezelf er dan aan dat het Gods Wil en de jouwe is dat jullie op dit moment als mens incarneert. Jullie aanwezigheid op Aarde is nu essentieel en goddelijk betekenisvol. Jullie zijn precies waar jullie nu fysiek zijn om prachtig en zo bekwaam mogelijk te assisteren bij het ontwaken van de mensheid. Jullie hebben ervoor gekozen om hier uit liefde en mededogen te zijn en hebben een zeer moedige keuze gemaakt om dit te doen, terwijl jullie heel goed wisten dat ook jullie aan een intens geheugenverlies zouden lijden en dus vaak en misschien wel heel lang, totaal vergeten zouden zijn wat jullie ware doel op Aarde was. Jullie wisten echter dat jullie, ondanks de menselijke levensverplichtingen waarvoor jullie waarschijnlijk verantwoordelijk zouden worden, uiteindelijk tot bewustzijn zouden komen van de ware betekenis van jullie leven op Aarde op dit moment en dat je goddelijk geleid zou worden om het perfect te volgen, ook al zou je soms afgeleid worden door gebeurtenissen en relatieproblemen die zich in jullie dagelijkse menselijke leven zouden voordoen.

Dus ik bevestig voor jullie dat ieder van jullie precies is waar je moet zijn en ervoor gekozen hebt om magnifiek te helpen bij het collectieve ontwaken. Vertrouw op Gods liefde en leiding in ieder moment, vertrouw op jullie eigen goddelijke intuïtie terwijl jullie je dagelijkse leven leiden en wees in vrede, zelfs wanneer anderen dat misschien niet zijn. In vrede zijn troost en ondersteunt anderen en dit is jullie goddelijke doel waarmee jullie volledig en zeer bekwaam bezig zijn.

Jullie liefhebbende broeder, Yeshua/Jezus.

Vertaling: Sjra -voor wakkeremensen.org