Saul: “Zich liefdevol gedragen vanuit het weten dat wij allen liefde zijn”

Saul:
Zich liefdevol gedragen vanuit het weten dat wij allen liefde zijn”

Via John Smallman – 9 Augustus 2020

Audio:

Wij allen zijn inderdaad Eén. De meeste mensen vinden echter dat de huidige wereldwijde beperkingen van jullie vrijheden steeds meer verdeeldheid zaaien en uiterst verontrustend zijn. De taak voor degenen die bewust een spirituele weg volgen, is het intensiveren van hun intentie om alleen maar liefdevol te zijn en om liefde en genezing te sturen naar de hele mensheid. Dit is uiterst effectief en zal een grote bijdrage leveren aan het verlichten en vervolgens oplossen van de liefdeloze splijtende energieën die de angst in zoveel mensen aanwakkert.

In de tussentijd gaat het collectieve ontwaken van de mensheid gewoon door zoals goddelijk gepland, dus, ondanks de schijn, is er niets om bang voor te zijn. Jullie ontwaken zal niet worden vertraagd. Blijf bij je intentie om liefdevol te zijn, wat er ook gebeurt en ga niet in conflict, maar ga in plaats daarvan een vreedzame discussie aan waarin zorgvuldig en zonder oordeel wordt geluisterd naar elk van de betrokkenen die zich uitspreekt.

Het is goed om een moderator te hebben die de agenda voor de discussie vaststelt, waar iedereen het mee eens kan zijn en dan kan iedereen openstaan om de mening van anderen te horen zonder dat het nodig is om de discussie naar een uitkomst te drijven die past bij een bepaald individu, want dat is vaak een nogal verdeeldheid zaaiende tactiek die kan leiden tot vijandigheid in plaats van harmonie. Vergeet niet dat er veel nieuwe informatie ontstaat, die kan leiden tot meer passende oplossingen voor veel vraagstukken, die wereldwijd problemen hebben veroorzaakt, informatie die tot voor kort niet beschikbaar of verborgen was. Daarom is het essentieel om heel goed te luisteren, want de nieuwe informatie kan wel eens op onvoorziene of totaal onverwachte plaatsen ontstaan.

De kennis en informatie die nodig zijn om essentiële veranderingen door te voeren is in feite vrij gemakkelijk toegankelijk als je je bereidwillig kunt openstellen voor ideeën en concepten, die in tegenspraak kunnen lijken met je eerdere opvattingen over hoe de mensheid vooruit moet. Velen zijn zo gewend geraakt aan concurrentiestrijd en uitdagingen als een middel om de volgende passende, noodzakelijke en progressieve stappen te zetten, dat een harmonieuze discussie in plaats van een vijandige provocatie vrij tegendraads lijkt te zijn. Vergeet niet dat er alleen maar Liefde is, al het andere is onwerkelijk en dus niet creatief. Nieuwe creatieve ideeën om oude problemen op te lossen zijn beschikbaar, maar om ze te vinden en een nieuw gevoel van perspectief te ontwikkelen, is een liefdevol perspectief nodig. Opsplitsen in teams om de positieve effecten van brainstormen te versnellen kan zeer nuttig zijn, zolang de teams hun resultaten openlijk delen, zodat ze verder kunnen worden ontwikkeld, in plaats van te proberen de ideeën die andere teams aanbieden af te doen als onwerkbaar of inadequaat. Liefde werkt altijd mee en echte samenwerking vindt altijd de ware creatieve oplossingen.

Jullie zijn allemaal wezens van Liefde en daarom zijn jullie zeer creatief. Echter, wanneer jullie in een staat van angst verkeren of bang zijn dan worden jullie creatieve vermogens onderdrukt. Daarom, wanneer jullie je dagelijks voornemen om alleen maar liefdevol te zijn, vergeet dan jullie zelf niet!  Als je jezelf niet met liefde en respect behandelt, zal je niet in staat zijn om anderen liefdevol te behandelen. Je kunt het proberen, maar de ander (en natuurlijk jij) zal weten dat je je ware gevoelens niet uitdrukt en zal je ongemak voelen op dat moment. Daarom is de manier waarop je jezelf behandelt van vitaal belang. De meeste mensen groeien op van de kindertijd tot de volwassenheid – ongeacht hun nationaliteit, etniciteit, cultuur of religieuze overtuiging – in een omgeving die hen regelmatig laat zien dat ze tekortschieten of niet goed genoeg zijn, of beiden. Aldus raakt een zeer negatief zelfbeeld, dat volkomen ongeldig is, diep in hen ingeworteld en opereren ze dan vanuit deze volstrekt onjuiste kijk op zichzelf.

Om jezelf te bevrijden van dit negatieve zelfbeeld, herinner je jezelf eraan dat je perfecte wezens bent, omdat je gecreëerd bent door Moeder/Vader/God, Bron, Opperste Intelligentie – Liefde – Die alleen maar perfectie schept!

Ja, als mensen lijkt dat dit niet het geval is, komt dat grotendeels door de oordelende omgeving, waarin jullie van jongs af aan tot volwassenheid zijn opgegroeid. Die opvoeding heeft angst, vrees en boosheid in je verankerd, omdat het eenvoudigweg uiterst oneerlijk en ongerechtvaardigd was. Nu worden jullie je bewust van de ongeldigheid van die gevoelens in jullie. Dus kunnen jullie werken aan het loslaten ervan door jullie er heel krachtig aan te herinneren Wie jullie geschapen heeft en zo te bevestigen dat jullie natuurlijke staat – wie jullie werkelijk zijn – niets anders kan zijn dan Liefde. Met dat versterkte bewustzijn binnen in jullie, maken jullie er een gewoonte van om jezelf te behandelen met de liefde en het respect dat jullie soevereine recht is als kind van God.

Zo zullen jullie ook alle anderen liefhebben, eren en respecteren, ook al zijn jullie het niet noodzakelijkerwijs eens met hun opvattingen over vele onderwerpen. Het wordt dan mogelijk om kwesties te bespreken en ze vanuit vele gezichtspunten te bekijken, waardoor een breder onderzoeksgebied nieuwe nuttige perspectieven kan onthullen, die jou leiden tot een begrip van wat belangrijk is voor die anderen en waarom. Dit begrip is, zoals jullie allen hebben ervaren, een essentieel aspect van een zinvolle discussie. Zo zal het leiden tot positieve en alomvattende oplossingen voor de problemen in kwestie.

Vandaag, elke dag, NU is de tijd om problemen aan te pakken, die jou op welke manier dan ook dwarszitten. Wachten op het juiste moment is vaak slechts een egoïstische vertragingstactiek. Pak NU alles aan wat je dwarszit! Wanneer je vervolgens een intuïtief gevoel krijgt dat dit echt niet het moment is, richt je dan op het krijgen van een nieuw intuïtief duwtje in de rug, voordat het te lang duurt. Vaak is dat eerste gevoel dat “dit is niet het moment” ontstaat door emotionele stress die wordt veroorzaakt door je drang om de kwestie(s) aan te pakken. Neem een pauze, ontspan, neem een kopje thee of koffie en dan, wanneer je in vrede met jezelf bent, zal er een nieuw idee bij je opkomen om je vooruit te leiden.

Onopgeloste kwesties komen op dit moment bij veel mensen naar boven, omdat ze moeten worden aangepakt en opgelost, zodat de Liefde in jullie harten kan stromen, die alle schuld, schaamte, onwaardigheid, oordeel, wrok, bitterheid of haat zal oplossen. Geen van die gedachten, gevoelens of emoties zijn verenigbaar met Liefde. Wanneer je ervoor kiest om Liefde toe te staan om ze op te lossen, zal het dat ook doen.

Liefde is God, Bron, Opperste Wijsheid, de echte JIJ. Wanneer je die goddelijke Waarheid in je hart kunt accepteren, zal alles wat niet daarmee in overeenstemming is in het niets oplossen van waaruit het is ontstaan – je gespleten en verwarde ego-geesten – en jou in een staat van diepe innerlijke vrede brengen.

Dus begin nu, op dit moment, met je voor te nemen om alles los te laten wat je niet langer dient, alles wat je ellendig of ongelukkig maakt, alle verhalen over mensen of omstandigheden die jou al zo lang hebben afgehouden van de vreugde van het leven. Wanneer je dit doet, zal je verbaasd zijn over de verandering, die in je heeft plaats gevonden en word je je bewust van zoveel dingen die je wil en wenst te vieren, met inbegrip van vanzelfsprekend het leven zelf.

Met zoveel liefde, Saul.

Vertaald door Winfried

https://johnsmallman.wordpress.com/