Saul: Wanneer jij je één voelt met een ander, lossen angst, conflict en wantrouwen op

Saul:
Wanneer jij je één voelt met een ander, lossen angst, conflict en wantrouwen op.

27 november 2018 / door John Smallman

Verandering hangt in de lucht. In feite zullen enorme veranderingen en onthullingen binnenkort zich voordoen, terwijl de mensheid volledig doelgericht toewerkt naar het moment van zijn grote ontwaken. Je ontwaken is altijd Gods Wil voor jou geweest. Gods Wil, de goddelijke Wil, in feite de Wil van de mensheid – jouw collectieve wil toen de onwerkelijke maar als zeer echt schijnende afgescheiden ervaring begon – is Eén Wil en Het wordt altijd bereikt. Er zijn geen uitzonderingen!

Natuurlijk vragen velen van jullie zich af en blijven zich afvragen: “Als God Liefde is en Zijn Wil is dat wij gelukkig zijn, waarom is er dan zoveel pijn en lijden in de wereld?” Hoe moeilijk het ook voor je is om te begrijpen en te accepteren, de Ene Wil, jouw collectieve Wil en die van God is voor jullie allen, dat jullie eeuwige VREUGDE ervaart! Dat is de Realiteit! Wat je ervaart, en lijkt te ervaren eonen lang – oordeel, schuld, conflict, pijn en lijden – is een illusie. Ja, de pijn en het lijden zijn zeer overtuigend en lijken volkomen echt, omdat je fysieke vorm, het menselijk lichaam, zintuigen en gevoelens bevat die erin verwerkt zijn om het in staat te stellen voor zichzelf te zorgen en van het leven te genieten. En deze gevoeligheid heeft een prijs – je hebt een gezegde: “aan alles hangt een prijskaartje”. Die prijs is het vermogen om plezier en pijn, geluk en lijden te voelen. Jullie lichamen zijn gevoelige instrumenten, waardoor in het bewustzijn de onwerkelijkheid van scheiding van de Bron tijdelijk wordt ervaren.

De ervaring van scheiding was slechts een tijdelijke gewaarwording, maar het lijkt al duizenden en duizenden jaren aan de gang te zijn. In de Werkelijkheid is er alleen Liefde – die vrede, tevredenheid, geluk, zorgzaamheid, samenwerking, harmonie omvat – en alles wat je als mensen ervaart dat geen Liefde is, is onwerkelijk, ook al lijkt het heel echt. De meesten van jullie identificeren zich bijna volledig met hun lichaam, hun menselijke vormen en de gevoelens en sensaties die ze ondergaan. Wanneer je echter in meditatie gaat, in contemplatie, of gewoon ontspanning en je “hersen gebabbel” vermindert of zelfs voor een tijdje ophoudt, dan vind je jezelf in vrede met zichzelf, in zelfacceptatie.

Lijden is te wijten aan je gedachten en de oordelen en verwijten die daarmee gepaard gaan. Dat is waar het gevoel van afscheiding om draait. Wanneer je je één voelt met een ander – je partner, echtgenoot, kinderen, in een liefdevolle relatie – lossen angst, conflict en wantrouwen op. En als je fysieke, mentale of emotionele pijn hebt vanwege ziekte of gebreken aan je lichaam, hetzij wegens emotionele of psychologische redenen, dan werkt de aanwezigheid van geliefden vaak verzachtend.

Dat is waar relatie over gaat: één zijn, liefdevol ondersteund worden, wetende dat je niet alleen bent. Dat weten, dat innerlijke gevoel van verbondenheid, van thuis zijn, bemind en geaccepteerd worden, dat is waar iedereen naar op zoek is. En natuurlijk, dat is de Realiteit! Dat is waar je bent in elk moment van je eeuwige bestaan. Jij hebt slechts tijdelijk de toegang tot bewust gewaarzijn ervan verloren.

Het gescheiden zijn van Liefde, van de Bron is ondraaglijk. En dat kan nooit gebeuren. Maar als afzonderlijke individuele mensen lijkt het erop dat je afgescheiden bent, alleen, geïsoleerd van iedereen. Jullie dromen allemaal als je slaapt. Soms zijn je dromen afschuwelijk en angstaanjagend echt en soms zijn ze saai en onbeduidend maar ook kunnen ze leuk, opwindend en opbeurend zijn. Je wordt wakker en dan zijn ze er niet meer, omdat ze onwerkelijk waren. Heel snel vergeet je ze helemaal. Welnu, afscheiding, wanneer je het ervaart als mensen in vorm, is ook een droom. Het is onwerkelijk en je zult wakker worden. En zoals met dromen, zal alle herinnering aan afscheiding ook vervagen. Wanneer dat gebeurt zal jij jezelf opnieuw hervinden, waar je altijd bent geweest, Eén met de Bron en in totale Vreugde.

Jullie zijn zich er allemaal van bewust dat er enorme veranderingen plaatsvinden, ook al ben je niet echt in staat om vast te stellen wat het is dat aan het veranderen is. Je voelt het en je weet dat het gebeurt. En tegelijkertijd, terwijl er meer “dingen” opduiken die zowel in jezelf als in anderen met wie je verbonden bent afgehandeld dienen te worden, is en kan het leven voor sommigen erg ongemakkelijk en zeer verontrustend zijn. Accepteer gewoon dat wat er gebeurt een noodzakelijk en onvermijdelijk aspect is van het ontwakingsproces.

Aangezien de meesten van jullie ongewenste veranderingen in je leven hebben meegemaakt, veranderingen die zich plotseling en onverwacht hebben voorgedaan, zijn jullie allemaal geneigd op je hoede te zijn voor veranderingen. Velen plannen hun leven om verandering te vermijden, maar onvermijdelijk is de echte verandering van de onwerkelijk staat van gescheidenheid, die je als mens ervaart. Dus, in plaats van je zorgen te maken over wat er kan gebeuren in jullie individuele levens en je overstuur of ongerust te maken…… VIER FEEST, omdat je ontwaakt uit de droom van afscheiding en in de totale vreugde van Eenzijn terecht komt. Diep in jezelf weet je dit wel. Ja, de meesten van jullie zijn vergeten wie ze zijn, maar de sluier van vergeetachtigheid moet worden verwijderd. Verbazing en vreugde zullen voor altijd die tijdelijke maar angstaanjagende onwetendheid vervangen van wie je werkelijk bent.

Ga elke dag zonder mankeren naar binnen en in momenten gedurende de dag als de gelegenheid zich voordoet, maak contact met Liefde, met de Bron, met Moeder / Vader / God, die altijd daar aanwezig is om je te omhelzen en je te helpen de volledige acceptatie te voelen die jouw recht en je erfgoed is. Je bent altijd door God geliefd, en niets kan daar ooit verandering in brengen.

Met zoveel liefde, Saul

https://johnsmallman.wordpress.com/

Vertaling Winfried