SAUL: Wanneer je alleen Liefde Uitdrukt, ben je Verenigd met Moeder/Vader/God.

SAUL: Wanneer je alleen Liefde Uitdrukt, ben je Verenigd met Moeder/Vader/God.

Kanaal: John Smallman – 10 Februari 2024

Wat jullie op dit moment in de wereld om je heen zien, zijn belangrijke aanwijzingen van jullie collectieve ontwaken. De onthulling van massaal bedrog, conflict en corruptie op wereldschaal maakt het onmogelijk voor iemand om onbewust te blijven van de noodzaak van enorme veranderingen in de manier waarop jullie met elkaar omgaan, zowel met jullie directe families en vrienden als in internationale relaties. Overal zijn enorme veranderingen in menselijke relaties nodig en steeds meer van jullie worden zich hiervan bewust. De enige manier waarop je problemen kunt oplossen, of het nu tussen individuen of tussen naties is, is door op een respectvolle manier met de betrokkenen samen te komen en zonder direct oordeel te luisteren naar wat ze nodig hebben en willen uitdrukken. Als je dan volledig naar hen hebt geluisterd, zorg er dan voor dat je volledig hebt begrepen wat ze hebben gezegd, in gedachten houdend dat de betekenis van woorden die mensen gebruiken aanzienlijk kan verschillen van wat je eronder verstaat, vanwege de context waarin je het gesprek voert – je hebt dit allemaal wel eens meegemaakt bij familieruzies of meningsverschillen. Dan, en alleen dan, kun je je eigen beoordelingen geven van de redenen die conflicterende meningen of meningsverschillen veroorzaken, en mogelijke manieren voorstellen om er op een zinvolle manier mee om te gaan.

Zorg er altijd voor dat je de ander volledig eert, respecteert, naar hem luistert en hem begrijpt. Als dat gedaan is, ga dan doelgericht en liefdevol met hen in gesprek met de eerlijke intentie om eventuele problemen tussen jullie op te lossen op een manier die iedereen eert, respecteert en oplossingen biedt die iedereen kan accepteren, zodat iedereen weet dat er met liefde, eerlijkheid en integriteit aan hen is voldaan.

Allen zijn Eén, dus een conflict aangaan met iemand is in oorlog zijn met jezelf, wat een krankzinnige manier van leven is. Je bent Liefde, dus druk het uit in elk moment, en laat alle gevoelens of overtuigingen die je hebt die je aanmoedigen om anderen negatief te beoordelen. Je weet niet genoeg om over iemand te oordelen, alleen God heeft de kennis en het begrip om dat te doen, maar omdat Ze volkomen en compleet van jullie houdt, accepteert Ze jullie precies zoals jullie zijn, geheel zonder voorwaarden van welke aard dan ook, en Ze oordeelt nooit over iemand.

God is Leven, is Liefde, is jullie Bron, en Zij drukt Zichzelf voortdurend en zonder ook maar een moment te onderbreken door ieder van jullie uit. Er is en kan geen afscheiding zijn omdat er alleen het Ene is in eeuwige Eenheid met Zichzelf en daarom met al Haar creaties. Ontwaken is je angstige greep op je geloof in afgescheidenheid loslaten, en op alle overtuigingen die je ervan proberen te overtuigen dat je alleen bent, verlaten, of verdwaald in een gevaarlijke en bedreigende omgeving waarin je elk moment je leven kunt verliezen.

Je hebt Eeuwig Leven, waar je voortdurend wordt vastgehouden in de goddelijke omhelzing van Liefde. Jullie schijnbaar geleefde ervaring gescheiden van jullie Bron is onwerkelijk en tijdelijk, en jullie zullen je gehechtheid aan dat waanzinnige geloof loslaten en ontwaken in oneindige vreugde, wat jullie eeuwige en natuurlijke staat is.

De angst die zovelen van jullie dagelijks ervaren, misschien zelfs voortdurend, leidt en moedigt je van nature aan om anderen te wantrouwen, en wanneer je anderen ontmoet en met hen omgaat die soortgelijke gevoelens ervaren, worden je eigen angsten op die manier schijnbaar vergroot en bekrachtigd – ik wist dat hij onbetrouwbaar was, ik had me nooit met hem moeten inlaten of met hem in verband moeten brengen!

Jullie voelen en ervaren allemaal de effecten van de energievelden van degenen met wie je omgaat, zelfs als je je daar niet van bewust bent, en vaak zijn het grotendeels weerspiegelingen van de energie die je zelf uitstraalt. Wanneer je in de aanwezigheid bent van degenen van wie je houdt en waar je je veilig voelt, reflecteer je hun eigen liefdevolle energie naar hen terug en zij doen hetzelfde naar jou, en zo voel je je in vrede, veilig en geaccepteerd. Je voelt je ook gezien, gehoord en begrepen en dat is hoe iedereen zich wil voelen. Echter, wanneer je werkt vanuit angst en wantrouwen blokkeer je je vermogen om dit te doen door ervoor te kiezen niet liefdevol te zijn, denkend dat dit je beschermt tegen schade, en dus je eigen wantrouwen is gewoon naar je teruggekaatst, vaak heel intens.

Waarlijk, de enige bescherming tegen kwaad is Liefde. Wanneer je alleen Liefde uitdrukt, ben je verenigd met Moeder/Vader/God en heb je dus geen bescherming nodig, want er is niets anders. Als je dat niet doet, sta je je ego’s toe of moedig je ze aan om je te leiden en te sturen, wat niet helpt omdat hun motivatie angst is. Jullie collectieve ontwakingsproces vereist dat jullie alleen Liefde uitdrukken, en steeds meer van jullie komen tot een diep begrip van deze goddelijke Waarheid en kiezen ervoor om dit te doen, en jullie kunnen hier overal ter wereld tekenen van zien.

Maar als je meestal alleen leeft, schijnbaar gescheiden van dierbaren die ofwel druk bezig zijn met hun eigen leven, of die al getransformeerd zijn van hun menselijke vormen, kun en zul je enorme aantallen mensen vinden die alleen Liefde uitdrukken als je ervoor kiest om online naar hen te zoeken. Jullie zijn allemaal omringd door liefdevolle wezens, dus open gewoon je hart en nodig uit en laat de veelheid van die liefdevolle stromen van energie, waarin je waarlijk voortdurend ondergedompeld bent, toe om hen te vullen, in plaats van je ego-gedreven angsten of bezorgdheden toe te staan om de goddelijke Waarheid te blokkeren van wie jij en elk ander bewust wezen waarlijk is. Wanneer jullie je in Liefde openen en dit tot uitdrukking brengen, zullen jullie ontdekken dat jullie het op de meest onverwachte plaatsen ontmoeten. Open je hart en geniet van de vrede en vreugde die je tegenkomt.

Met heel veel liefde, Saul.

Bron

Nederlandse vertaling: wakkeremensen.org