SAUL: Vreugde, gelukzaligheid en liefde is jullie ware en onveranderlijke natuur.

SAUL: Vreugde, gelukzaligheid en liefde is jullie ware en onveranderlijke natuur.

Gechanneld door: John Smallman – 28 September 2022

Terwijl de mensheid doorgaat op haar snelle pad naar ontwaken, blijven wij hier in de niet-fysieke rijken met vreugde en verrukking toezien op de opmerkelijk snelle vooruitgang die jullie allemaal boeken op deze veeleisende en vaak pijnlijke reis.  Wij verwachtten inderdaad dat jullie deze opmerkelijke vooruitgang zouden boeken, omdat jullie er allemaal heel genereus voor kozen om deze broodnodige pelgrimstocht te maken, en omdat het het goddelijke plan is, kunnen jullie niet anders dan deze perfect voltooien.  Niettemin is het voor ons werkelijk zeer verheffend en inspirerend om jullie zo positief te zien omgaan met alle onvoorziene en onverwachte problemen die zich voor jullie voordoen, ook al lijkt het voor jullie vaak dat jullie geen vooruitgang boeken, dat jullie niet bekwaam zijn voor de taak die jullie op je hebben genomen, waardoor jullie gevoelens van hulpeloosheid en onwaardigheid ervaren.  En dit alles is inderdaad een onderliggend en zeer verontrustend aspect van jullie menselijke reizen.

Ja, jullie hebben allemaal zeer zorgvuldig en met goddelijke leiding jullie huidige levenspaden gekozen voordat jullie incarneerden, wetende dat ze veeleisend zouden zijn en dat jullie herinneringen aan jullie keuzes om deze paden te volgen voor jullie verborgen zouden blijven terwijl jullie “in het spel” waren, en natuurlijk ook wetende dat jullie niet konden falen.  Goddelijke plannen kunnen niet mislukken!  Maar terwijl jullie feitelijk jullie onwerkelijke nachtmerries en dromen ervaren, en de pijn en het lijden die jullie elk op jullie eigen specifieke en schijnbaar individuele manieren ondergaan, is het vaak uiterst moeilijk voor jullie, zelfs wanneer wij jullie eraan herinneren dat jullie elk op jullie eigen gekozen paden zijn en op de meest prachtige wijze voortgaan, om te aanvaarden dat jullie zijn waar jullie horen te zijn, precies doen wat jullie horen te doen, en zo op de meest fantastische wijze helpen bij het menselijke ontwakingsproces.  Wij bieden jullie dus onze hartelijke gelukwensen aan en bevestigen nogmaals voor jullie dat “alles goed gaat!”.

Het leven is eeuwig – en dat weten jullie – maar toch vragen velen zich soms nog af, vooral als ze onder veel stress staan door werk, relaties of ziekte, of er werkelijk leven is na de dood.  Intellectueel geloof en accepteer je dat dit zeer zeker het geval is, maar er ontstaat twijfel, vooral als je een goede vriend of geliefde verliest aan de dood; en zelfs als je opbeurende verhalen hebt gelezen van sommigen die bijna-doodervaringen hebben gehad.

Daarom wil ik jullie er absoluut van verzekeren dat jullie allemaal eeuwige wezens zijn, oneindig geliefde kinderen van God, die nooit iets kan overkomen.  Wat jullie in vorm als mensen ervaren, hoewel vaak pijnlijk en veel leed veroorzakend, is onwerkelijk!  Wanneer jullie ontwaken, wat jullie allen zeer zeker zullen doen, zullen al jullie twijfels zijn opgelost en zullen jullie vervuld zijn van een glorieus en blijvend gevoel van vrede en vreugde.  Herinner jezelf aan deze goddelijke waarheid wanneer je je dagelijkse reis naar binnen maakt, naar je heiligste innerlijke heiligdommen, en open je harten om het Licht en de Liefde die je elk moment omringen toe te staan je te omarmen terwijl je het uitnodigt je te troosten en je angsten en twijfels te verlichten – die bijna eindeloze egoïstische afleidingen – die je zo vaak belagen en je aandacht afleiden van gewoon zijn.

Zoals ik jullie hierboven herinnerde, en zoals ik jullie in eerdere boodschappen zo vaak heb herinnerd, ZIJN jullie de eeuwig geliefde kinderen van God en kan er GEEN kwaad of schade komen om jullie relatie met Moeder/Vader/God te veranderen.  Jullie ervaren een onwerkelijkheid als mensen in vorm, en die lijkt volkomen echt omdat jullie, voor een onbeduidend en praktisch oneindig klein ogenblik, dachten jezelf af te scheiden van Liefde, van je Bron, en onmiddellijk een onwerkelijke toestand construeerden met als doel afscheiding.  Dat is onmogelijk omdat er nergens een plaats is waarheen je je zou kunnen afscheiden.  Daarom is en blijft, gedurende deze schijnbare eonen van tijd waarin het universum zich heeft uitgebreid en die hebben geleid tot de verschijning van de mensheid op de planeet Aarde nog niet zo lang geleden, tijd een volledig onwerkelijk aspect van de niet-bestaande omgeving die jullie hebben geconstrueerd en waarin jullie ervoor hebben gekozen je onder te dompelen en afscheiding te ervaren.  Zelfs de moderne fysica wordt zich nu bewust van de onwerkelijkheid van de tijd, en dit is inderdaad zeer verwarrend voor de betrokken wetenschappers.

Keer dus dagelijks terug naar de Werkelijkheid, het diepe innerlijke weten waartoe je toegang hebt wanneer je je aandacht verwijdert van de bijna constante stroom gedachten waarmee je egoïstische denkgeest je voorschotelt, en sta jezelf toe diep in jezelf te graven naar het veld van goddelijk Bewustzijn, de Eenheid, waaruit je nooit bent weggeweest, en kies ervoor door of voorbij de sluier, mantel of mist te kijken die tijdens je dagelijkse leven in vorm de Werkelijkheid voor je verbergt. Het is altijd hier/daar! Het is Alles, en jullie zijn onafscheidelijk en eeuwig aanwezig als Het en daarin.

Vreugde, Gelukzaligheid en Liefde is jullie ware en onveranderlijke natuur, en jullie kortstondige uitstapje naar onwerkelijkheid is, zoals jullie je kort maar zeer zeker bewust worden wanneer jullie ervoor kiezen diep naar binnen te gaan om stille momenten met Julliezelf door te brengen, aan het afsluiten, en begint te vervagen uit het zicht, terwijl jullie het weten aanvaarden dat jullie Eén zijn, Eén met de Bron en voor altijd in Haar onophoudelijke en schitterende Aanwezigheid.

Met heel veel liefde, Saul.

Vertaling: wakkeremensen.org