Saul: Vier feest. Niet één van jullie is hier toevallig ten gevolge ……………..

Saul:
Vier feest. Niet één van jullie is hier toevallig ten gevolge van de omstandigheden.

 door John Smallman / 14 november .2020

Audio:

We kijken naar de mensheid, vanuit het spirituele, of, als je dat liever hebt, vanuit de niet-fysieke sferen, in verwondering en verbazing, terwijl je doorgaat met het versnellen van het collectieve pad van spirituele evolutie naar je onvermijdelijke en op handen zijnde ontwaken. Ik weet dat jullie allemaal van jullie gidsen en kanalen blijven horen dat jullie ontwaken op handen is en dan kijken jullie om je heen naar de wereldwijde angst en verwarring en komen bij jullie de twijfels naar boven. Laat ze gaan!

Jullie weten allemaal diep in jezelf, in jullie hartcentra, dat alles goed is, dat er niets te vrezen valt en toch ontstaan er nog steeds twijfels in jullie. Het zijn uiteraard aspecten van het collectieve ‘gedoe’ dat ontstaat om losgelaten te worden, terwijl de mensheid zich door het ontwakingsproces beweegt. Dat geldt ook voor de chaos, de onzekerheid, de verwarring, de onenigheid en de luidruchtige verdelende beweringen die jullie in het nieuws zien en die ook voortdurend herhaald worden op alle sociale mediakanalen.

Besteed daar geen tijd aan, omdat het je eigen energievelden leegzuigt en bijdraagt aan de collectieve en schadelijke verdeeldheid. Ga in plaats daarvan naar binnen – zelfs als je geen gevoel krijgt dat het zinvol of de moeite waard is om dat te doen – want als je dat doet, versterk en intensiveer je je individuele energievelden, zodat ze vollediger en effectiever kunnen integreren met de Tsunami van de Liefde.

Jullie zijn allemaal extreem krachtige wezens, ook al voelen jullie dit waarschijnlijk niet. Wanneer jullie individueel de intentie hebben om alleen maar liefdevol te zijn, wat er ook mag ontstaan in jullie eigen individuele levens, of wereldwijd, is het buitengewoon effectief. Natuurlijk zijn jullie geïncarneerd om in vorm te zijn juist om dit te doen op dit moment in de evolutie van de mensheid of, nauwkeuriger gezegd, zijn terugkeer naar het kennen van zichzelf als de Realiteit. Niet één van jullie is hier toevallig ten gevolge van de omstandigheden. Iedereen die incarneert, is op elk moment in de geschiedenis van de mensheid altijd geïncarneerd vanwege een wijze en liefdevolle keuze die hij voor die specifieke incarnatie heeft gemaakt. Het leven heeft een unieke en specifieke betekenis die van het grootste belang is voor de entiteit die het ervaart, behalve wanneer hij, door zijn eigen keuze, afscheiding ervaart als een individu in vorm – jouw schijnbare huidige staat van bestaan – en vergeten is wat het is.

Het leven kan niet zonder betekenis zijn! Het heeft een goddelijke betekenis gekregen puur door het feit van zijn schepping. Die betekenis is om in eeuwige vreugde te zijn en om één te zijn met de Bron. Als mens is het bewustzijn van die goddelijke en prachtige waarheid voor je verborgen, enkel en alleen vanwege je keuze om afscheiding te ervaren, wat een staat van onbewustzijn is. Er zijn maar weinig mensen onder jullie die niet in staat zijn om dat onbewustzijn in anderen te herkennen als ze door het leven worstelen met hun menselijke intentie, die bijna volledig gericht is op overleven Toch lijkt het voor jezelf vaak dat je je bewust bent vanwege je eigen doel en intentie om te overleven. Overleven is echter niet je doel en is niet optioneel of voor korte duur. Het leven is eeuwig en het maakt niet uit op welke wijze jij je mensenlevens leeft, je bent altijd eeuwig Eén met de Bron. Niets kan dat veranderen en je ‘voortbestaan’ is goddelijk gegarandeerd.

Toch lijkt het voor de meeste mensen erop, dat het leven kort is of zal zijn en dat het onvermijdelijk eindigt met de dood van jullie menselijke vorm. Echter, als je geestelijk evolueert door ontelbare menselijke levens, wordt jij je op een gegeven moment – misschien na een paar incarnaties, misschien na duizenden – bewust van het feit dat het leven veel zinvoller is dan jij je had gerealiseerd en begin jij je open te stellen voor de ware betekenis van het leven – Liefde – en dan begin je het op te zoeken. Niet de romantische interpersoonlijke liefde en intimiteit – hoewel je dat ongetwijfeld ook zult zoeken – maar je goddelijke Bron, Moeder/Vader/God, waarvan je nog geen moment gescheiden bent geweest, maar van Wie het wel lijkt voor jouw als mens, dat je volledig gescheiden bent. Die schijnbare toestand, wanneer je je er bewust van wordt tijdens je spirituele evolutie, is uiterst pijnlijk voor je.

Het is pijnlijk, omdat zich afgescheiden te voelen van Moeder/Vader/God, Bron, Liefde, ondraaglijk is. Zoals ik en zoveel anderen je er steeds aan blijven herinneren: “Er is alleen liefde!” Daarom zou het gescheiden zijn van de Bron betekenen dat je bestaan is beëindigd! Diep in je, als een mens die blijkbaar gescheiden is van iedereen en alles in je omgeving, heb je wel een gevoel, een bijna vergeten of ontoegankelijk weten, dat het leven volkomen en volkomen vreugdevol zou moeten zijn. Je weet dat er iets ernstig mis is. Om te voorkomen dat je de intense pijn daarvan ervaart, begraaf je dat weten door je zo volledig mogelijk bezig te houden met de droom/nachtmerrie die het beperkte leven is dat je als mens in vorm ervaart. Dat is natuurlijk totaal onbevredigend, waardoor je een intens verlangen hebt naar iets meer – meer betekenisvol, in feite VREUDEVOL – en toch lijkt het erop dat zo’n toestand niet bestaat en dus niet kan worden bereikt.

Daarom vraag ik u nogmaals om te feesten, want ik kan je absoluut verzekeren dat je gaat ontwaken in de oneindige Vreugde die ECHT en LIEFDE is, je ware en eeuwige staat van bestaan. Het feestvieren verhoogt je frequentie, waardoor je de eerste opwellingen begint te voelen van het weten, dat je EEN bent met en in de Aanwezigheid van Liefde, waar je altijd al geweest bent en waar je absoluut THUIS HOORT.

Je bent gewoon heel tijdelijk (de tijd is onwerkelijk) vergeten dat JIJ ALTIJD EEN BENT MET DE BRON, MOEDER/VADER/GOD, REALITEIT, LIEFDE, IN EEUWIGE VREUGDE.

Met zoveel liefde, Saul

https://johnsmallman.wordpress.com/

Vertaald door Winfried