Op aarde is nu dit ontwaken gaande en niet meer te stoppen.

Saul:
Op aarde is nu dit ontwaken gaande en niet meer te stoppen.

19 juli 2019 / door John Smallman 

Audio

Er is alleen De Ene, Bron, Moeder / Vader / God, waarin iedereen eeuwig is gewikkeld. Veel termen zijn in de loop van de eonen in veel verschillende culturen gebruikt in een poging om onze Bron te beschrijven en zelfs te definiëren. Tegenwoordig lijkt een oceaan of een oneindig veld van bewustzijns voor de meeste mensen te werken. Maar ongeacht welke term of reeks woorden worden gebruikt, ze blijven volledig ontoereikend om te beschrijven of te definiëren wat nooit onder woorden te brengen is. Bron moet worden ervaren! Geen andere manier om het te weten of zich ervan bewust te zijn heeft enige betekenis. Niettemin heeft elk levend wezen van binnen – diep in haar binnenste – een herinnering of spoor van zijn goddelijke aard, welke nooit kan worden verwijderd of vernietigd en die het wezen ertoe zal brengen om op zijn eigen tijd te ontwaken in zijn ware Natuur, Eén met de Bron.

Nu, op Aarde, is dit ontwaken gaande en niet meer te stoppen. Het was in gang gezet, overeenkomstig de goddelijke planning, toen de collectieve beslissing een paar decennia geleden door de mensheid werd genomen om te ontwaken. Sindsdien heeft het proces exponentieel zijn voortgang versneld. Je ontwaken is heel dichtbij. Ik kan het niet in tijd aangeven, omdat, zoals je weet, er alleen het NU is! Maar ik kan je wel vertellen, dat het moment van nu, waarvoor jullie allemaal hebben gebeden en erop gehoopt, zeer snel nadert.

Al het bewuste leven werkt harmonieus samen om het tot wasdom te brengen. Dus ondanks de ogenschijnlijke wereldwijde chaos, conflicten en verwarring, zal je ontwaken. Je vreugde zal dan ver buiten je vermogen liggen om je dit te verbeelden of je het voor te stellen, omdat de ernstige beperkingen die de menselijke vorm op jou legt, je vermogen enorm vermindert om de wonderen te voorzien die voor je liggen.

Wat je kunt doen is zich voornemen om zich te openen voor het gewaarzijn – een gewaarzijn dat diep in ieder van jullie wordt bewaard – dat er iets van overweldigende grootsheid in het verschiet ligt en dat het de bedoeling is om permanent alle problemen en kwesties op te lossen, die leiden tot conflicten en het lijden voor zovelen. Jullie allen zijn goddelijk gezegend en goddelijk geliefd; jullie zijn allemaal eeuwig veilig in het oneindige veld van bewustzijn dat jouw Bron is en niets kan daar ooit verandering in brengen. Verandering hoort tot de illusies van jullie levens in de vorm en is onwerkelijk, hoe intens echt het je ook lijkt.

Iedereen heeft zijn eigen individuele pad naar ontwaken, omdat, als schijnbaar afzonderlijke wezens, iedereen zijn eigen lessen volgt, individueel geselecteerd onder goddelijke leiding, die hun pad bepalen. Er zullen natuurlijk overeenkomsten zijn tussen paden, en dus zullen in verschillende stadia van hun spirituele evolutie sommigen zich met anderen verenigen om samen verder te gaan. Aan het einde van het pad is Eén, is Eenheid, omdat ze allemaal naar diezelfde en enige bestemming leiden. Naarmate je spiritueel evolueert, terwijl je in de menselijke vorm bent, word je je steeds meer bewust dat alles Eén moet zijn, omdat er maar Eén is en dat daarom scheiding in feite een illusie is, ook al ervaar je het als heel echt. Dit is relatief eenvoudig voor jou te accepteren nu de moderne technologie het mogelijk en beschikbaar heeft gemaakt om een ​​virtuele realiteit te ervaren. Een onwerkelijke maar visuele en hoorbare omgeving – die volledig je aandacht trekt en uitsluit hetgeen je als mens ervaart als de materiële wereld, die op zichzelf onwerkelijk is, zoals jij deze ervaart!

De Werkelijkheid als zodanig zal met jou en door jou in contact komen op een wijze die oneindig de mogelijkheden te buiten gaat van ofwel de virtuele realiteiten gecreëerd door moderne technologie, dan wel de onwerkelijke realiteit die jij ervaart, terwijl je ervoor kiest om in de vorm te zijn. Het Licht en de Liefde van de Werkelijkheid zullen zich volledig en meest wonderbaarlijk met je verbinden wanneer je ontwaakt. Je herinneringen aan jouw situatie in de vorm, voor zolang ze duren – omdat ze snel zullen oplossen nadat je ontwaakt – zullen als een erg slechte roman of film lijken die je niet de minste neiging geven om verder te lezen of te kijken.

In Werkelijkheid is Leven Vreugde! Er is niets los van of anders dan die staat. Echter, door te kiezen om te ervaren hoe scheiding zou zijn als een mogelijke manier van bestaan, kozen jullie er ook voor om Liefde, Bron, Werkelijkheid voor jezelf te verbergen door een vergeefse sluier van illusie te plaatsen tussen deze en jullie zelf. Je bent je nu aan het voorbereiden om die sluier permanent te verwijderen door zich ervan bewust te worden en zich voor te nemen om te onthullen waar de sluier van gemaakt is: oordeel, bitterheid, haat, wrok, slachtofferschap en al het andere in jou dat niet in overeenstemming is met Liefde. Liefde wacht geduldig op jouw beslissing om de blokkades, die jij hebt geplaatst tussen Zijn Tegenwoordigheid en jullie zelf, op te heffen.

Liefde is eindeloos geduldig en heeft er eeuwen op gewacht dat jullie collectief zouden kiezen voor ontwaken. Het dwingt, duwt noch manipuleert. Het wacht gewoon liefdevol en geduldig, -wetende dat je datgene waarmee je Zijn Aanwezigheid blokkeert zult loslaten – op het moment dat je het toestaat om je geheel en volledig te omhelzen als je terugkeert naar het volledige bewustzijn van je ware natuur in de Ene…. voor altijd.

Met zoveel liefde, Saul.

https://johnsmallman.wordpress.com/