Saul Ontwaken is angst loslaten.

 Saul:
Ontwaken is angst loslaten.

24 augustus 2018 / Door John Smallman

Wij allen, door God geschapen, bevinden ons op een pad van spirituele evolutie dat eeuwig voortduurt.

Je kunt je afvragen: “Waarom? Zijn we niet allemaal al perfecte goddelijke creaties?” En ja, natuurlijk zijn we dat. Maar omdat we creatieve wezens zijn, is er altijd meer om te creëren, oneindig veel meer. En dat is een van de vreugden dat we Eén zijn met de Bron. Er is altijd de vreugde om te ontdekken dat er meer valt te creëren. Wat een paradox!

Zo houdt de vreugde nooit op, het breidt zich uit en wordt intensiever. Woorden – verbale of geschreven taal zoals gebruikt door de wezens in vorm – zijn echter een totaal ontoereikende manier van communiceren. Allen staan in een goddelijke relatie en relatie is een staat van gemeenschappelijkheid. Mensen, als sociale wezens, begrijpen dit heel goed. Evenwel zijn er natuurlijk momenten, dat je afgezien van relaties de stilte wenst te zoeken in je heilige innerlijke heiligdom. Wanneer je echter ontwaakt en merkt dat je op elk moment volledig gewaar bent dat je Eén bent, dan is de relatie constant maar dringt zich niet op. Het is een vredige staat die, als je ervoor kiest om je ermee te verbinden, altijd aanwezig is, die Liefde biedt en geen eisen stelt. Het is een toestand die de meesten van jullie zich moeilijk kunnen voorstellen, omdat jullie allemaal veel veeleisende relaties hebben gehad.

Als mensen zijn je relaties meestal gebaseerd op behoeftes. Ze zijn niet vrij van verplichtingen van welke aard dan ook, hoewel natuurlijk liefde voor anderen er vaak deel van uitmaakt. Liefde, hoofdletter ‘L’, is echter geen verplichting of eis. Het is er gewoon, is altijd aanwezig, altijd beschikbaar, alomtegenwoordig en wanneer je ervoor openstaat, omhelst het je onmiddellijk in volledige acceptatie en zonder voorwaarden van welke aard dan ook.

Het is jouw natuur, tenzij je deze blokkeert of weigert om te accepteren of te erkennen; liefde is alles wat je bent. De enige reden dat je het niet voelt, of dat je je er niet bewust van bent, is vanwege de keuzes die je maakt. Eén van de belangrijkste is de keuze om te geloven dat je Gods liefde voor jou niet waard bent. God veroordeelt je nooit. Alle negatieve zelfveroordelingen en zelfbeschuldigingen die je ervaart komen voort uit je ego. Ego’s zijn angsthazen, die geloven dat ze je te allen tijde moeten beschermen tegen de constante en soms schijnbaar allesverslindende bedreigingen van de omgeving waarin je als mens verkeert.

Wakker worden is angst loslaten, zodat dat jij je volledig bewust wordt dat er niets te vrezen valt. Jullie zijn goddelijke en eeuwige wezens, geschapen uit en bestaande ​​in een eeuwige staat van liefde. Maar, je koos ervoor om het leven in een menselijke vorm te ervaren en jullie menselijke lichamen zijn onderworpen aan angst, lijden en pijn. Vervolgens maken de gebeurtenissen en relaties, die je als mensen meemaakt en tegenkomt, deel uit van de levenspaden, die je voor jezelf gepland hebt voordat je incarneerde, wegens de lessen die je wilde leren. Er zijn geen toevalligheden of coïncidenties -op een hoger niveau heb jij ervoor gekozen-; het zijn allemaal kansen voor jou om te leren. En de les is altijd, er is alleen Liefde.

Hoe meer je de intentie om alleen lief te hebben kunt vasthouden en manifesteren, ongeacht de omstandigheden waarin je jezelf bevindt, hoe minder je zult lijden. Ja, je kunt en zal hoogstwaarschijnlijk ziekte en schade aan je menselijke vorm ervaren wanneer je wordt aangemoedigd om aandacht te schenken aan de lessen die je worden aangeboden.

Maar je kunt deze lessen niet begrijpen door intellectueel redeneren en analyseren. Je moet naar binnen gaan, naar dat heilige innerlijke heiligdom en daar stil verblijven met je denkgeest. Zo stil als je kunt, zodat jij dan je intuïtie gewaar wordt, je leiding die je zal sturen door welke ervaring je ook meemaakt, totdat je dat ‘Aha’-moment krijgt. Dan zal de les die wordt geboden duidelijk en vol betekenis voor je worden.

En de lessen die je worden aangeboden, zijn niet alleen voor jou. Terwijl jij ze beleeft, zullen degenen met wie je op welke manier dan ook omgaat, daar lessen voor zichzelf in vinden. Onthoud dat je ervoor koos om te incarneren op dit cruciale moment, waarin de mensheid spiritueel opbloeit, omdat je er op uit was en bereid om te helpen in dit proces. Het is een enorme uitdaging voor alle betrokkenen, zeer veeleisend wat je geduld en acceptatie betreft, wanneer je aan de slag gaat met alles wat je tegenkomt. In deze geweldige onderneming hebben jullie allemaal, zonder uitzondering, wat je nodig hebt om te slagen te weten de constante en onbeperkte steun van hen in de spirituele rijken met inbegrip natuurlijk van jullie eigen hogere of spirituele zelven.

Wat je met incarneren wilde doen en doet, is absoluut essentieel en kan niet door iemand anders worden gedaan. Ieder van jullie heeft een eigen en individuele rol te spelen en ieder van jullie zal bereiken wat je met je incarnatie wilde bereiken.

Maar het spreekt vanzelf, als mensen is tijdens het ontvouwen van dit goddelijke plan je gewaarzijn ernstig beperkt, zodat het vaak lijkt alsof je in het donker worstelt zonder dat zelfs je weg wordt verlicht door het licht van een kleine zaklantaarn. Ga daarom minstens een keer per dag naar binnen en bij voorkeur vaker als je wacht in het verkeer, wacht in de rij en wacht tot er iemand aankomt. Een moment hier en een moment daar draagt heel krachtig bij ​​aan het voortdurende voornemen om lief te hebben wat er ook gebeurt en ook al weet je niet wat eraan de hand is. Vernieuw gewoon je intentie, zo in het moment en ga dan verder met wat je ook aan het doen bent, wetende dat jij een enorm verschil maakt.

Jullie zijn allemaal zeer geliefd en zeer geëerd als jullie je schijnbaar individuele wegen naar ontwaken volgen. Je ontwaken is goddelijk verzekerd. Als het gebeurt, zal je in verbazingwekkende vreugde ontwaken. Werkelijk, Gods goddelijke plan voor Zijn schepping is zo briljant, dat de betekenis ervan niet kan worden beschreven. Het kan alleen worden ervaren.  En jullie zullen het allemaal ervaren omdat het ontworpen was met jou in gedachten, in Gods Geest, waar jullie allemaal je eeuwige bestaan ​​in hebben.

Met zoveel liefde, Saul.

https://johnsmallman.wordpress.com

Vertaald door:Winfried