SAUL: Nu Is Het Moment Om ALLE Zelftwijfels En Negatieve Zelfoordelen Los Te Laten.

SAUL: Nu Is Het Moment Om ALLE Zelftwijfels En Negatieve Zelfoordelen Los Te Laten.

Gechanneld door: John Smallman 30 November 2021

Er is alleen de Ene.  Jullie weten dit allemaal, maar, als mensen die een leven in vorm leiden, zijn de meesten van jullie het vergeten, en daardoor zijn jullie je gewaarzijn van je goddelijke natuur kwijtgeraakt als Eén met de Bron.  Jullie geloven dat er een Wezen is van oneindige Liefde en Wijsheid, dat er spirituele rijken zijn voorbij het fysieke, en jullie bidden tot en eren diegenen in die uitgestrekte rijken, waarvan jullie meestal geloven dat ze spiritueel veel geavanceerder zijn dan jullie zelf zijn.  Maar hoe is dit mogelijk?  Jullie zijn allen volmaakte goddelijke wezens, geschapen in oneindige Liefde en Wijsheid door de Bron en daarom zijn jullie ALLEMAAL volmaakt, precies zoals jullie werden geschapen.  Dit is nooit veranderd, het kan niet veranderen want wat God schept is eeuwig volmaakt en volkomen onveranderlijk.

Nu is het moment aangebroken om ALLE zelftwijfels en negatieve zelfoordelen los te laten en jezelf volledig te accepteren, net zoals de Bron dat doet.  Jullie eigen gebrek aan zelfaanvaarding is de sluier of de mantel die jullie ware aard voor jullie verborgen houdt, verwijderd uit jullie veld van bewustzijn.  Laat het los in dit nu, terwijl je leest of luistert naar deze liefdevolle boodschap over je weigering om jezelf te eren en lief te hebben zoals God dat volledig en volkomen doet.  Deze weigering om jezelf te accepteren, te eren en lief te hebben – en het is een individuele en volledig persoonlijke keuze die ieder van jullie heeft gemaakt – dient noch jou noch Moeder/Vader/God.  Het zou beide onteren als je droom echt was, maar dat is niet zo.  Onteren of beledigen is van de droom, is onwerkelijk/illusoir, en is daarom onmogelijk.  Ontspan je dus in Liefde en begin jezelf te kennen zoals de Bron dat doet – schitterende Wezens die eeuwig het Licht uitstralen dat Alles is.

Waarom zijn jullie nu op Aarde, als mensen in deze tumultueuze tijden van chaos en verwarring, als jullie goddelijke Wezens zijn die het oneindige Licht van de Bron uitstralen?  Waarom stralen jullie die Liefde niet uit met oneindige energie en kracht vanuit de spirituele rijken?  Omdat jullie er met oneindige Liefde en Wijsheid voor kozen om te incarneren en massaal te helpen in het collectieve ontwakingsproces van de mensheid door gewoon je liefdevolle zelf te zijn en de Liefde die je bent te delen en uit te breiden naar iedereen met wie je in wisselwerking staat – één of miljoenen – op welke manier dan ook.  Door alleen dat te doen – en in werkelijkheid is alleen dat doen een wonder van onvoorstelbare proporties – jezelf te zijn, ontmaskerd en volledig open, brengen jullie mensen tot een bewustzijn van wat Liefde is, dat Het Alles is dat bestaat.  Je hiervan bewust te worden, dit te weten, is te ontwaken.

Jullie kozen ervoor om nu te incarneren vanwege jullie intense liefde voor de mensheid, ook al wisten jullie dat jullie, door de vergeetachtigheid en het niet-bewustzijn die belangrijke aspecten zijn van de droom waarin jullie binnentreden, de kennis van wie jullie werkelijk zijn voor jezelf zouden verbergen.  Jullie wisten dat het jullie lijden zou berokkenen, mogelijk onvoorstelbaar lijden, en toch incarneerden jullie!  Dat is Liefde, dat is Wie jullie zijn!  Daarom, aanvaard en eer jezelf.  Dat is jullie plicht en jullie menselijk doel, want door dat te doen, aanvaarden en eren jullie alle anderen, door hen te tonen wie ze werkelijk zijn en hen krachtig tot bewustzijn te brengen.  Waarvoor jij geïncarneerd bent om te doen, kan niemand anders voor jou doen, en jouw aanwezigheid op Aarde op dit moment in het collectieve ontwakingsproces is absoluut essentieel.

Ja, jullie hebben allemaal twijfels over jullie waardigheid, jullie heiligheid en jullie schitterende uitstraling omdat jullie ego’s bijna voortdurend jullie menselijke tekortkomingen onder jullie aandacht brengen.  Een belangrijk aspect van de onwerkelijke omgeving van vorm is in jullie een gevoel van ontoereikendheid en onbeduidendheid te leggen in vergelijking met de schijnbare uitgestrektheid van het Universum waarin jullie leven.  Zij doen dit omdat het hun doel is jullie te misleiden en te verwarren door jullie in angst te houden, en zo hun greep op jullie te handhaven of zelfs te versterken door jullie, via jullie twijfels en negatieve zelfoordelen, de realiteit te bevestigen van deze onwerkelijkheid waarin jullie levens tijdelijk lijken te zijn, van korte duur, en voortdurend het gevaar lopen geëlimineerd te worden.  En natuurlijk zijn ze van korte duur omdat jullie zeer binnenkort zullen ontwaken tot de vreugde van de Werkelijkheid.  En jullie ego’s vrezen dat intens.

Daarom moeten jullie dagelijks tijd maken om naar binnen te gaan, diep in en voorbij het onwerkelijke rijk van jullie ego’s, naar jullie heilige innerlijke heiligdommen, waar de Liefde permanent verblijft, wachtend op jullie om Haar in jullie harten uit te nodigen om jullie te omhelzen, te troosten en gerust te stellen over jullie ware en onveranderlijke aard die Eén is met de Bron.  Het ontvangen van deze meest liefdevolle geruststelling geeft jullie de kracht die jullie nodig hebben als fysieke wezens om de Liefde die jullie zijn te accepteren, te delen en uit te breiden naar allen met wie jullie in wisselwerking staan, zonder verward en gedesoriënteerd te raken door de pogingen van jullie ego’s om jullie weten van wie jullie werkelijk zijn te ondermijnen.

Met heel veel liefde, Saul.

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org