Saul: Niemand heeft het recht om jouw eigen soevereine autoriteit teniet te doen.

Saul:
Niemand heeft het recht om jouw eigen soevereine autoriteit teniet te doen.

Via John Smallman / 1 oktober 2019

Audio

Jij bent de Eenheid die je zoekt en dat geldt ook voor je zuster, je partner, je vriend en je vijand. Iedereen is de Eenheid die je zoekt! Wanneer je het in jezelf vindt, waar het voor eeuwig verblijft, zoals je zeker zult doen, dan zal je het ook in iedereen vinden. De vrede en liefde die dit je brengt zal je hart vullen. Je bent liefde, je natuur is liefde, er is niets anders! En je zult je hiervan bewust worden wanneer jij jezelf toestaat om jouw hart onbevreesd te openen, het uit te nodigen om binnen te komen, omdat het jouw aard is, die de toegang niet langer dan de kortste momenten kan worden ontzegd.

Je identiteitsgevoel, dat de meesten in hun lichaam situeren, is vals. Je ware identiteit is eeuwig, omdat God je heeft geschapen. Wat Hij creëert is zowel eeuwig als perfect! Er is niemand onder jullie die echt gelooft, dat je lichaam perfect is in zoverre iedereen beperkingen ervaart door in een lichaam te zijn. Het is duidelijk dat perfect zijn loepzuiver is, zonder beperking. Daarom laten jullie lichamen je op elk moment het meest duidelijkst zien, dat jullie dat niet zijn!

Dus, wat ben jij? Je bent één met de hele schepping – met God, met de hele mensheid, met alle bewuste leven. Er is GEEN SCHEIDING. Je bewustzijn, je gewaarzijn dat je leeft en bewust bent, is het Ene veld van Bewustzijn – LIEFDE -, waarin alles wat bewust is zijn eeuwige en absoluut perfecte bestaan ​​heeft. Maar, als mensen in vorm, is je geaardzijn hiervan voor jou verborgen door je eigen keuze, omdat je ervoor koos om het leven in vorm als een mens te ervaren en die ervaring is van nature zeer beperkend.

Je bent vrij – in elk moment. Dat wil zeggen, dat de Jij die Eén is met Bron, eeuwig vrij is geschapen, omdat de Bron LIEFDE is en Liefde niet oplegt, dwingt, beperkt of manipuleert. Het accepteert, eert en respecteert alles van Zichzelf volledig en onvoorwaardelijk. En Jij bent Alles van Jezelf.

Als mensen in vorm, als gevolg van de keuze die jullie hebben gemaakt om de staat van afscheiding te ervaren door als mens te incarneren, merk je dat je ogenschijnlijk ernstig beperkt bent, zowel door je fysieke lichaam als door de staat van wanorde waarin je leeft. Het is als een droom, die allen in vorm hebben ervaren, die vaak helemaal geen zin lijkt te hebben. En dan word je wakker en merk je dat je weer bewust, levend en rationeel bent. Je stemt je vervolgens af op het nieuws en lees je rapporten over wat er allemaal gebeurt in de hele wereld dat volkomen irrationeel is; in feite krankzinnig. Het is een uiterst verwarrende staat waarin jullie je bevinden, vooral omdat het zo materieel en onbetwistbaar echt lijkt te zijn.

De mensheid heeft in het algemeen de machtsstructuren geaccepteerd die verschillende sociale, culturele en religieuze autoriteiten over de eonen hebben gebouwd, zodat enkelen de velen kunnen controleren. Voor velen leek het erop dat degenen met autoriteit het recht hadden om te controleren en te leiden. In de afgelopen paar honderd jaar en met name in de laatste vijf of zes decennia, zijn mensen die autoriteit echter steeds strenger gaan betwisten. Dit is een zeer noodzakelijk aspect van je ontwakingsproces, omdat, degenen onder jullie, die dit lezen of luisteren naar deze en vele andere opbeurende en inspirerende berichten, zich ervan bewust worden, dat jullie elk je eigen autoriteit zijn!

Als Eén met de Bron heb je de vrijheid en het onvervreemdbare recht om volgens je eigen liefdevolle leiding vanuit jezelf te leven: het geleide intuïtieve gevoel van wat goed voor je is. Niemand heeft het recht om jullie eigen soevereine autoriteit te negeren en daarom heb jij natuurlijk ook niet het recht om inbreuk te maken op de soevereine autoriteit van iemand anders. Wanneer je Liefde als je natuur herkent en het op elk moment eert, zal je er nooit voor kiezen om iets te doen om een ​​ander kwaad te berokkenen of te overheersen.

Je ontwakingsproces is een groeiend gewaarzijn van de Realiteit, dat Alles Liefde is. Dat er niets anders is dan Liefde, omdat alles wat God heeft geschapen is opgenomen of deel uitmaakt van het oneindige en eeuwige energieveld, dat LIEFDE is. De mensheid wordt zich ervan bewust dat alleen liefde werkt, dat alleen liefde zinvol is en dat alles dat niet in perfecte afstemming is met liefde, altijd tot conflicten leidt.

Scheiding is de droom of het spel dat je bouwde om een ​​staat te ervaren, die los stond van liefde. In waarheid is dat volkomen onmogelijk omdat, zoals ik hierboven al zei, en zoals vele, vele anderen je hebben verteld, er alleen Liefde is. Er is niets anders. Dus de ervaring van vorm – de mensheid, elke vorm van leven, het universum – is volledig illusoir. Vorm, lichamelijkheid, is een zeer slimme constructie die jullie bouwden, waarmee je de niet-realiteit als volledig echt kunt ervaren, als een absoluut alarmerende staat, waarin alle levensvormen gescheiden zijn, de ene van de andere en die overleven door elkaar te gebruiken.

Diep in jezelf is de kennis, dat je één bent met de Bron, altijd was en altijd aanwezig zult zijn.  Het gevolg is, dat als je speelt met het concept van scheiding en met de daaruit voortvloeiende angsten en zorgen, dan hoop en geloof je nog steeds, dat die staat zal eindigen en dat je herenigd zult worden met de Bron, misschien in de hemel na je lichamelijke dood. Terwijl je die hoop elke dag intenser maakt, wanneer je naar binnen gaat naar je heilige innerlijke heiligdom, waar Liefde wacht op jou om uit genodigd te worden, zal je het gevoel van de Bron voelen, van Eenheid, van Liefde die je omarmt en jou volledig accepteert, zoals je bent. Het enige dat je hoeft te doen, is accepteren dat elk gevoel van onwaardigheid of ontoereikendheid, dat jij over jezelf voelt of ervaart, ongeldig is en dan zal Liefde je ervan verlossen.

De overgrote meerderheid van jullie erfde door jullie afkomst een gevoel van niet goed genoeg te zijn, hetzij in de ogen van God, of van familie dan wel van buren. Dit gevoel van persoonlijke ontoereikendheid werd versterkt door de cultuur waarin je opgroeide en door welk religieus geloofssysteem (of geen) dan ook, waaraan je tijdens je jeugd werd blootgesteld. Gescheiden zijn betekent dat je je alleen voelt. Toch zie je overal om je heen anderen die niet alleen zijn omdat ze tot een sociale groep, een peer-groep behoren of andere wijze een soort groep vormen. En omdat je heel graag wilt behoren tot en geaccepteerd worden, maak je de keuze om lid te worden van een van hen, mogelijk zonder zelfs maar te weten dat je ooit zo’n keuze hebt gemaakt.

Dus mijn boodschap vandaag is gewoon om je er met klem en liefdevol aan te herinneren dat jullie, iedereen en elk lid van het menselijk ras – en er zijn absoluut geen uitzonderingen! – het eeuwig geliefde kind van God zijn, permanent aanwezig binnen het oneindige veld van Bewustzijn, dat wil zeggen de Bron, Moeder/Vader/God, Liefde. In die staat omhelzen vrede, vreugde en geluk je op elk moment. Jij bent altijd en zonder pauze, interruptie of welke onderbreking dan ook, permanent Eén met de Bron in een perfecte en liefhebbende Unie.

Met zoveel liefde, Saul.

https://johnsmallman.wordpress.com

Vertaling Winfried