Saul: Massale bevrijding van oude trauma’s maken ruimte vrij om…………

Saul:
Massale bevrijding van oude trauma’s maken ruimte vrij om Liefde binnen te laten en alles te omhelzen.

19 december 2020 / door John Smallman

 Audioblog

Nu het einde van het jaar nadert, ervaart het menselijk collectief een aanzienlijke angst en bezorgdheid, omdat de steeds meer autoritaire inperkingen van de bewegingsvrijheid en de vrijheid om sociaal te communiceren een zeer negatieve invloed hebben gehad op familiebijeenkomsten, met name tijdens de landelijke feestdag op Thanksgiving. Nu lijkt het waarschijnlijk dat deze beperkingen ook met Kerstmis en het nieuwe jaar zullen voortduren. De mensen vragen zich natuurlijk af of deze beperkingen wel nodig zijn, omdat het steeds duidelijker wordt dat er geen praktische plannen zijn om een einde te maken aan deze beperkingen en omdat het ook heel duidelijk wordt dat het aantal mensen dat aan alle oorzaken sterft het hele jaar door zo goed als normaal is gebleven, niettegenstaande de ernstige waarschuwingen die werden gegeven toen het virus voor het eerst werd geïdentificeerd. Het is duidelijk dat de schade die door deze beperkingen wordt veroorzaakt, veel groter is dan de schade die het virus daadwerkelijk heeft veroorzaakt.

Toch ontwaakt de mensheid. . .Thans! De verwarring en de chaos die zich hebben voorgedaan en die iedereen sinds het begin van het jaar heeft ervaren, hebben het collectieve bewustzijn van de mensheid enorm versterkt in de opvatting, dat verandering van grote omvang essentieel is in je overtuigingen, je houding en je gedrag, wanneer je wilt ontsnappen aan de dreiging van een groot conflict en wilt overstappen op een staat van vrede en vrijheid voor iedereen.

Jullie willen allemaal vrede, maar door de manier waarop mensen over een zeer lange periode met elkaar zijn omgegaan en door de ervaringen die uit die betrokkenheid zijn voortgekomen, voelen en geloven mensen, dat het leven onveilig is. Dat daarom verdedigingen moeten worden opgebouwd en onderhouden om je bestaan veilig te stellen. In de afgelopen maanden zijn deze afweermechanismen versterkt, waardoor je je nog meer afgescheiden voelt van elkaar en nog meer bedreigd door elkaar. Dit is krankzinnig!

Jullie zijn goddelijke wezens, jullie natuur is goddelijk en die natuur is Liefde. De beperkingen die jullie de laatste maanden zijn opgelegd, hebben de neiging gehad om de Liefde uit te sluiten door angst, achterdocht, wantrouwen en agressie van anderen – zelfs binnen families – in jullie op te wekken. Het voordeel hiervan is dat je al je diepgewortelde overtuigingen en angsten in twijfel trekt. Terwijl je dat doet wordt het steeds moeilijker voor je om ze te rechtvaardigen. Het leven is niet gevaarlijker geworden. In feite is er de afgelopen decennia verhoudingsgewijs meer vrede op aarde geweest dan op enig moment in jullie bekende geschiedenis. Het is tijd om het ingesleten trauma dat jullie allemaal hebben meegemaakt te erkennen, te bedanken en los te laten – de ‘dingen’ die in jullie allemaal ontstaan. Door dit te doen opent zich een enorme hoeveelheid ruimte in ieder van jullie – ruimte die nu bijna volledig in beslag wordt genomen door ongezonde en angstige “wat als” gedachten, die je onnodige stress en angst bezorgen, in plaats van dat de ruimte wordt gevuld met Liefde, als je het toestaat.

Zoals alle gechannelde boodschappen van geliefden in de spirituele sferen en ook de oproepen van diegenen onder jullie die zeer gevorderd zijn op het pad van de spirituele evolutie, voortdurend herhalen: Liefde is de levenskracht, het energieveld dat continu, overvloedig en zonder onderbreking door de hele schepping stroomt. Niets dat is geschapen gaat ooit verloren, houdt ooit op te bestaan, want de goddelijke Schepping is God die zich eeuwig uitbreidt en zichzelf deelt in oneindige vrede en vreugde met alles wat Hij voor alle eeuwigheid heeft geschapen. Er is niets om bang voor te zijn, want er is alleen en eeuwig Liefde, Moeder/Vader/God, het goddelijke Veld waarin alles wat bestaat eeuwig aanwezig is. Verder of daarbuiten is er niets.  Er is niets anders of erbuiten; er is alleen God van wie geen enkele bewuste entiteit of bewustzijnsveld ooit gescheiden kan worden, want wat er ook was, is of zal worden geschapen, is van nature Eén met de Bron.

Als mensen wordt je bewustzijn van deze goddelijke Waarheid beperkt door je eigen individuele keuzes om afscheiding van de Bron te ervaren als onderdeel van het menselijk collectief. Er is niemand die in vorm is die er niet persoonlijk voor gekozen heeft om in vorm te zijn. Je bent in vorm om lessen te leren, die alleen geleerd kunnen worden terwijl je het leven in vorm ervaart. Degenen onder jullie die dit, of andere liefdevolle gechannelde boodschappen lezen, hebben er ook voor gekozen om op dit moment in vorm te zijn om te helpen bij het ontwakingsproces voor het collectief, waarvan jullie natuurlijk allemaal individuele en essentiële onderdelen zijn. Tegelijkertijd zijn jullie onafscheidelijk en onafgebroken Eén met de Bron.

Het is dus duidelijk dat er geen ongelukken gebeuren. Allen zijn in vorm door hun eigen persoonlijke keuze. Het gevolg daarvan is dat allen uit de illusie of het spel van het bestaan in vorm zullen ontwaken om zichzelf weer voor altijd als goddelijke wezens te kennen in de Aanwezigheid van Degene met Wie ze Eén zijn, als ze daarvoor kiezen. Dat is de aard van de vrije wil. En iedereen zal die keuze maken omdat het onmogelijk is om voor altijd in een droom- of illusoire toestand te blijven die onwerkelijk is. Het onwerkelijke bestaat niet, het is dan ook onmogelijk om daar te blijven!

Jezelf kennen als Eén is je goddelijke bestemming. Het is onvermijdelijk. Maar, zoals al duidelijk is gemaakt, jullie maken ieder voor zich keuzes over hoe jullie de volledige onwerkelijkheid van de afscheiding willen ervaren. En jullie zijn altijd volledig vrij om die keuzes te veranderen. Jullie ego’s willen jullie laten geloven dat jullie bestaan als mens in vorm aan jullie is opgelegd door God, of door de omstandigheden van de chemische evolutie die plaatsvond na de “Big Bang”. De Big Bang, waarvan de moderne wetenschap gelooft dat dit het moment was waarop het Universum zoals je het ervaart zich begon te vormen. Het is slechts een aspect van de ervaring van afscheiding van de Bron, waarvoor je zowel collectief als individueel hebt gekozen om er aan deel te nemen.

Nu heeft de mensheid er collectief voor gekozen om te ontwaken. De eerste tekenen daarvan zijn duidelijk zichtbaar nu toenemende aantallen van jullie contact maken, fysiek, psychisch of elektronisch, met anderen die er, net als jullie, voor hebben gekozen om te ontwaken en dat ook doen. De Tsunami van Liefde blijft zich intensiveren. Er is op dit moment niemand in vorm die niet wordt aangespoord tot een eigen persoonlijk ontwaken. Dit kan verontrustend zijn voor hen die niet bewust op zoek waren naar een spirituele betekenis in hun leven, omdat het een gevoel wekt dat ze misschien hun leven hebben verspild als het besef doordringt dat het leven veel, veel meer is dan het lijkt te zijn, zolang de focus alleen op de materiële aspecten in vorm blijven gericht.

De taak die je met grote wijsheid en vooruitziendheid op je hebt genomen, voordat je in dit huidige menselijke leven incarneerde, word je nu in je dagelijkse leven gepresenteerd en is onmiskenbaar. Het is om alleen maar liefdevol te zijn, wat er ook maar gebeurt en met wie je ook omgaat. Diep in je hart weet je dit wel, maar door het egoïstische verweer dat je in jezelf hebt opgebouwd, voel je ook dat alleen liefdevol zijn je openstelt voor verraad, pijn en lijden. En ja, je zult degenen tegenkomen die je willen vertellen dat het krankzinnig is om alleen maar liefhebbend te zijn, evenals anderen die zullen profiteren van je liefdevolle vriendelijkheid. Toch hebben jullie de beslissing genomen om te allen tijde liefdevol te zijn voordat jullie incarneerden. Wanneer jullie die intentie nu dagelijks bevestigen, dan zal je vastberadenheid sterker worden en zullen jullie steeds vaker geconfronteerd worden met Liefde, omdat de mensheid ontwaakt en de aard van de mensheid Liefde is.

Dus, ondanks alle ogenschijnlijke tegenslagen die jullie tegenkomen, ga door met het dagelijks instellen van deze intentie, alsook op elk moment van de dag dat jullie twijfels ervaren. Maak er een punt van om elke gelegenheid te vieren wanneer jullie deze liefdevolle intentie of dit doel in een ander tegenkomen, want het zal ook een liefdevolle herinnering zijn en jullie aandacht vestigen op het feit dat de mensheid inderdaad ontwaakt.

In deze feestperiode, waarin het geven van geschenken en het dank betuigen wijdverbreid zijn, intensifieer nu je intentie om liefde in praktijk te brengen. Weiger ook om defensief of in boosheid te reageren op een onverwachte, ongerechtvaardigde al of niet lichte belediging. Herinner jezelf eraan dat “veel gedoe” nog steeds ontstaat in het bewustzijn van velen die er eerder in geslaagd zijn om de pijn en boosheid van oude trauma’s te ontkennen, te negeren of te begraven. Stuur ze stilletjes de liefde, wetend, zoals je dat doet vanuit je eigen ervaringen, dat dingen die ontstaan intens verontrustend kunnen zijn als lang begraven emoties ontsnappen, schijnbaar oncontroleerbaar, waardoor mensen worden gedreven om te handelen uit extremen van angst of woede.

Liefde is alles wat bestaat en is altijd en louter onvoorwaardelijk. Vergeef daarom iedereen zonder uitzondering – met jezelf erbij – voor wat er ook maar niet overeenkomend met liefde naar boven komt. Je weet immers dat het naar jullie ontwaken leidt als massale bevrijding van oude trauma’s de ruimte vrijmaken om de Liefde binnen te laten en alles te omhelzen.

Met zoveel liefde, Saul.

https://johnsmallman.wordpress.com/

Vertaald door Winfried