SAUL: Liefde In Actie Wordt Massaal Gedemonstreerd Over De Hele Planeet Aarde.

Liefde In Actie Wordt Massaal Gedemonstreerd Over De Hele Planeet Aarde.

Gechanneld door: John Smallman – 17 Januari 2023

Klik hier om te luisteren naar de audio clip.

Zoals jullie zo vaak en de laatste maanden steeds frequenter is verteld, verloopt het collectieve ontwaken van de mensheid precies volgens schema, zoals goddelijk bedoeld, en is het inderdaad nu heel, heel dichtbij. Om voorbereid te zijn om deze wonderbaarlijke gebeurtenis te omarmen, moet je niet vergeten om minstens eenmaal per dag rustig de tijd te nemen om gewoon te zijn, terwijl je de intentie hebt om een kanaal of doorgeefluik te zijn waardoor Gods liefde overvloedig door je heen kan stromen om elke mens die momenteel incarneert te omarmen. Ieder van jullie is geïncarneerd om dit op dit moment in het ontwakingsproces te doen, eenvoudigweg omdat jullie er grootmoedig voor hebben gekozen om te helpen de energie van Liefde die de planeet omhult, massaal aan te vullen. Jullie brengen het nu tot maximaal effect nu Liefde de mensen uit de droomstaat blijft halen of zelfs wakker schudt, het illusoire gevoel van afscheiding van jullie oneindig liefdevolle Bron.

Zoals jullie allemaal weten, is afscheiding onwerkelijk, het is een “spel”, en het spel is zeer bitter en verwrongen geworden omdat de angst die alle spelers ervaren terwijl ze ermee bezig zijn, volkomen ondraaglijk is geworden. Alle regels zijn overtreden doordat individuen, teams, groepen mensen, en ontgoochelde facties binnen regeringen en grote organisaties – van wie iedereen tijdens zijn menselijke kindertijd het zwaarst is getraumatiseerd – hebben getracht te “winnen” door gebruik te maken van elke uitvlucht waarvan zij denken dat die onvindbaar is en hen daardoor een enorm winnend voordeel oplevert. Dit is gedurende de eeuwen dat het spel loopt steeds weer geprobeerd, steeds zonder succes, en nu worden de regelbrekers onthuld en aangeklaagd. Het spel wordt nu verlaten, voorafgaand aan de totale beëindiging, nu mensen wereldwijd ervoor kiezen om te ontwaken tot het besef dat alleen Liefde echt is, en zich dan volledig met haar, hun eigen Ware Natuur, inlaten, en zo hun weg naar huis vinden, naar een innerlijke plaats of staat van bewustzijn waar zij zich weer één weten met Moeder/Vader/God. Het is werkelijk game over!

Velen van jullie horen al heel wat jaren dat het collectieve ontwaken van de mensheid zeer nabij is, zelfs op handen is, en beginnen ernstig te twijfelen aan de geldigheid van deze opbeurende berichten. Dat is heel begrijpelijk, want jullie worden door de media voortdurend gebombardeerd met afschuwelijke berichten over rampen en catastrofes overal ter wereld. Daarom wil ik jullie er nogmaals aan herinneren dat de enige echte tijd nu is. Het is heel moeilijk om te proberen de realiteit van het nu aan te pakken met de illusoire stroom van tijd, het wachten tot de tijd voorbij is voor een verwachte gebeurtenis – het einde van de werkdag, het einde van de universiteit, de voltooiing van een gebouw – dat een belangrijk aspect is van het leven in de materiële wereld. Toch is het heel belangrijk om te aanvaarden dat tijd illusoir is, en dat Gods goddelijke plan voor de thuiskomst van de mensheid precies op schema ligt, en dat het moment van de meest glorieuze voltooiing ervan bijna aangebroken is.

Tekenen van dit ontwaken, in jullie wereld van vorm, verschijnen met toenemende frequentie, nu grote aantallen massale onwaarheden die jullie zijn verteld worden ontrafeld, en op zoveel plaatsen worden gemeld. Omdat zo veel ervan zo lang als waarheid is aanvaard, hebben veel mensen er grote moeite mee te geloven dat zij zo bedrogen kunnen zijn door degenen die zij geleerd hebben te vertrouwen en te eren. Sterk aangehangen of ingesleten overtuigingen zijn voor mensen heel moeilijk in twijfel te trekken en vervolgens af te wijzen, omdat zij zich dan beschaamd of dom zullen voelen als zij erkennen dat zij zich zo volledig hebben laten misleiden. Toch gebeurt het wel degelijk op grote schaal. De waarheid kan niet eindeloos verborgen blijven – zij wordt altijd verborgen uit angst – zij zal altijd worden onthuld, en wanneer dat gebeurt ervaren mensen vaak een groot en onverwacht gevoel van opluchting, omdat het jullie ware aard is waarachtig te zijn, en waarheid is altijd in overeenstemming met liefde.

Ontwaken is de onveranderlijke bestemming van de mensheid, en dat is al zo vanaf het moment dat de keuze werd gemaakt om zich te manifesteren en zich bezig te houden met de illusie van afscheiding van Moeder/Vader/God. Jullie ontwaken is al gaande sinds de collectieve keuze werd gemaakt om afscheiding te ervaren, en in feite gebeurde dat vrijwel onmiddellijk, toen een groot aantal van jullie zich er onmiddellijk van bewust werd dat het geen goed idee was om te proberen afgescheiden te zijn. Zij, die bij jullie zijn gebleven terwijl jullie het spel speelden, zijn de drijvende kracht achter het ontwaken, omdat hun liefde voor jullie allen intens is, en zij hebben door de eonen heen met jullie gewerkt om jullie de weg naar huis te wijzen. Nu nadert hun werk zijn einde, nu grote aantallen zich beginnen te realiseren dat alleen Liefde echt is, en er daarom voor kiezen om alleen liefdevol met anderen om te gaan.

Tekenen van deze wonderbaarlijke realisatie zijn op vele gebieden te zien, bijvoorbeeld bij mensen met ziekten en handicaps, die zich op een prachtige manier gesteund weten terwijl zij het fysieke lijden en de ontmoediging voor het leven ondergaan waarmee deze persoonlijke kwesties hen voortdurend confronteren. Liefde in actie wordt over de hele planeet Aarde massaal gedemonstreerd, waardoor het verlangen en de intentie die zovelen nu koesteren om in de Werkelijkheid te ontwaken, krachtig wordt versterkt.

Op dit moment voltrekt jullie ontwaken zich prompt en snel, en is volledig onstuitbaar en onomkeerbaar. Jullie hebben ervoor gekozen, en ik kan dat woord niet sterk genoeg benadrukken – gekozen – om nu en zonder verder oponthoud te ontwaken, omdat jullie voortdurende ervaring van afscheiding, hoewel onwerkelijk, niet langer kan worden getolereerd, jullie hebben er zeer zeker genoeg van!

Bereid je daarom voor op ongebreidelde feestvreugde en festiviteit als je terugkeert naar Eenheid, en met onvoorstelbare verrukking het wonder herkent van wie je werkelijk bent. Het welkom van de myriaden van ons die enthousiast uitkijken naar dit moment van jullie ontwaken zal jullie allemaal verbazen en verrukken.

Met heel veel liefde, Saul.

Vertaling: wakkeremensen.org