Saul: “Liefde dringt zich nooit op aan iemand”

Saul

“Liefde dringt zich nooit op aan iemand”

Gechanneld door: John Smallman – 1 Augustus 2021

Audio:

Hier in de spirituele rijken waken we liefdevol en enthousiast over jullie, terwijl jullie doorgaan met jullie snelle en onstuitbare vooruitgang naar jullie ontwaken, dat nu heel dichtbij is. Ja, de media berichten voortdurend over nieuws dat angst en onrust aanwakkert. Gebeurtenissen die meestal van collectieve karmische aard zijn en die volledig erkend en losgelaten moeten worden. Echter, de waarheid is, dat er wereldwijd ook veel gebeurt dat jullie verheft en inspireert, maar dat niet breed wordt uitgemeten. Dingen’ blijven in ieders bewustzijn opkomen, vaak pijnlijk, voor erkenning, vergeving en loslating en jullie doen allemaal geweldig werk, terwijl je in het heden omgaat met deze oude, pijnlijke, en afschuwelijk beschamende maar onwerkelijke bagage. Het is niet leuk en het is niet plezierig, maar het moet gedaan worden, zodat jullie je harten volledig kunnen openen voor Liefde. Jullie succes in het ermee omgaan en het volledig loslaten ervan is goddelijk verzekerd.

Jullie zijn nooit alleen! Alleen zijn, ook al voelt het misschien zo aan dat je alleen bent, is onmogelijk! Er is alleen Eenheid met de Bron, Moeder/Vader/God, Liefde.

Er is niets anders! Daarom, ontspan in je heilige innerlijke ruimte telkens wanneer je je bedreigd, afgewezen, ongezien, ongehoord, of verlaten voelt en open jouw hart voor de Liefde die daar huist. Liefde is altijd in je, wachtend op jou om haar te verwelkomen in je bewustzijn, in je Aanwezigheid. Liefde houdt van je, Liefde ben jij, maar je laat het meestal niet tot je bewustzijn toe, omdat je je onwaardig voelt, niet goed genoeg, een zondaar, iemand die niet wordt geaccepteerd en die niet beminnelijk is.

Dit gevoel komt voort uit een innerlijk gevoel van persoonlijke schaamte. Het wordt zo nodig ontkend en diep begraven. Het is een aspect van mens-zijn en afgescheiden zijn, dat volkomen onterecht is. Toch klamp je je er vurig aan vast, omdat je jezelf zo vaak vergelijkt met anderen, die je bekwamer, succesvoller, mooier, spiritueler of beminnelijker lijken dan jij jezelf gelooft te zijn. Laat je greep op die volkomen ongeldige overtuiging over jezelf los en over alle anderen die je op een soortgelijke manier hebt beoordeeld of nog beoordeelt.

JULLIE ZIJN ALLEMAAL, ZONDER ENIGE UITZONDERING, DE GELIEFDE KINDEREN VAN GOD. ALTIJD EN VOOR EEUWIG!

STOP MET JEZELF TOE TE STAAN ANDERS TE GELOVEN.

DAT DOEN IS NIET IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET DE WIL VAN GOD.

EN TOCH BIDDEN JULLIE: “VADER, NIET MIJN WIL, MAAR DE UWE GESCHIEDE.”

Alles wat jullie hoeven te doen is TOE TE LATEN en dan stroomt de Goddelijke Wil voortdurend door jullie heen, precies zoals God het bedoeld heeft. Jullie hoeven alleen maar ruim baan te maken. Velen die zich ervan bewust zijn dat zij op een spiritueel pad zijn – ieder mens is op een spiritueel pad – besteden onnoemelijk veel tijd aan intellectuele pogingen om Gods Wil voor hen te leren kennen en te begrijpen. Dat is tijdverspilling. Gewoon ZIJN en Liefde zal door je heen stromen, omdat het Gods Wil is. Het is werkelijk heel eenvoudig.

Ontspan je, accepteer jezelf, vergeef jezelf voor alle fouten en wandaden en sta jezelf toe om van jezelf te houden zoals je bent. God doet dat, op elk moment en zonder pauze of onderbreking. Jullie eren God door hetzelfde te doen.

Velen van jullie hebben kinderen van wie jullie zielsveel houden. Zelfs als jullie niet altijd liefdevol tegenover hen zijn, of sommige van hun houdingen en gedragingen afkeuren, houden jullie nooit op van hen te houden. Begrijp en accepteer daarom dat Gods Liefde voor jullie oneindig en onveranderlijk is. Maak dagelijks tijd en ruimte voor jezelf vrij om naar binnen te gaan, naar je heilige innerlijke heiligdommen waar Liefde wacht op jouw bereidheid om haar te ontvangen.

Liefde heeft oneindig geduld en zal zo lang wachten als nodig is op jullie bereidheid om op te staan en Haar uit te nodigen zich met jullie te verenigen in vreugdevolle Eenheid. Jullie bereidheid om Liefde in jezelf te verwelkomen kan niet blijvend worden tegen gehouden, omdat jullie wil en de Goddelijke Wil Eén zijn. De weerstand of blokkade die jullie in stand hebben gehouden, terwijl jullie een leven in vorm leiden. De gevoelens van onwaardigheid om de Goddelijke Aanwezigheid binnen te gaan zijn bezig op te lossen. Je kunt dit proces vertragen, maar waarom zou je?

Jullie bidden tot Moeder/Vader/God om liefde en vergeving en toch valt er niets te vergeven, omdat jullie eeuwig onvoorwaardelijk geliefd zijn, omdat Liefde onvoorwaardelijk is. Jij bent het die voorwaarden stelt – wanneer ik goed genoeg ben, wanneer ik ben opgehouden met zondigen, wanneer ik God eer in elk moment – omdat jij je onwaardig voelt. Maar absoluut niemand is Gods Liefde onwaardig.

Jullie hebben een vrije wil. Liefde legt of dringt Zichzelf nooit aan iemand op. Dus wanneer jullie kiezen en jezelf toestaan om Gods Liefde voor jou te aanvaarden, zal je Die ervaren, omdat Die nooit aan je is onthouden. Jullie zijn eeuwig in de Aanwezigheid van Liefde. Dus vergeef jezelf dat je je ertegen verzet hebt, dat je geweigerd hebt het te aanvaarden en open je hart en ontvang het onvoorstelbaar magnifieke en oneindige veld van Liefde, hetgeen is, Al Dat Is om je te omarmen en te omhullen . . . NU!

Met heel veel liefde, Saul.

Vertaald door: Winfried

voor: wakkeremensen.org