SAUL: Jullie Zijn Allemaal Geïncarneerd Met De Intentie Om Te Zijn; Om De Hele Mensheid Lief Te Hebben.

 

SAUL: Jullie Zijn Allemaal Geïncarneerd Met De Intentie Om Te Zijn; Om De Hele Mensheid Lief Te Hebben.

Gechanneld door: John Smallman – 12 maart 2023

Terwijl jullie collectieve ontwaking steeds dichterbij komt – ja, ik weet dat jullie er moe van worden mij zo vaak te horen praten over de nabijheid ervan! – blijf de Liefde die ieder van jullie is vasthouden, delen en uitbreiden, gewoon door te zijn.  Het is niet nodig om iets te doen, hoewel als iemand van jullie intuïtief geleid wordt – NIET egoïstisch gedreven – om activisten voor vrede te zijn, breng dan de liefde die je bent naar bijeenkomsten van die aard, en neem de intentie om die vrij en zonder onderscheid te verspreiden onder iedereen die aanwezig is.  Dat doen is buitengewoon krachtig en effectief, zoals velen van jullie zich al hebben gerealiseerd.  Jullie zijn LIEFDE, en jullie delen en breiden die uit door je kwetsbaar op te stellen, door gewoon jezelf te zijn.  Jullie zijn geïncarneerd met de bedoeling te ZIJN; de hele mensheid lief te hebben en het ontwakingsproces in hoge mate te ondersteunen, en dat is wat jullie met het meeste succes doen.

Het wachtspelletje – dat begon toen de collectieve beslissing om afscheiding te ervaren werd uitgevoerd, in jullie tijd, eonen geleden – loopt snel ten einde.  De mensheid is ziek en moe van het illusoire leven dat het in vorm zijn met zich meebrengt, samen met de beperkingen die het lijkt op te leggen aan hun individuele soevereine door God gegeven creatieve vermogens, plus het endemische lijden en de pijn die over de hele wereld alomtegenwoordig zijn.  Daarom is het collectieve besluit om te ontwaken uiteindelijk genomen en uitgevoerd.  Het gaat razendsnel en kan niet worden afgeremd, laat staan gestopt of teruggedraaid.  Jullie ZIJN aan het ontwaken, en als je goed oplet, kun je de tekenen daarvan zelfs op schijnbaar de meest onwaarschijnlijke plaatsen zien.  Werkelijk nergens op Aarde is het onwaarschijnlijk dat het ontwaken zal plaatsvinden, want de keuze en beslissing om te ontwaken was een collectieve beslissing waarbij de hele mensheid betrokken was, ongeacht etniciteit, nationaliteit of religieuze of politieke overtuiging.  Ontwaken is je lot en je bestemming, het is Gods Wil voor jou, en allen die momenteel incarneren hebben de genereuze en liefdevolle keuze gemaakt om nu te incarneren om machtig te assisteren in het proces dat deze massale en wonderbaarlijke gebeurtenis tot vervulling brengt.

Laat daarom alle twijfels los waaraan je je misschien vastklampt – angst om er in de ogen van anderen dom uit te zien, of om zelf overmand te worden door angst als er niets prachtigs gebeurt – want je ontwaken is Gods Wil, daarom kan of zal er niets misgaan.  Het goddelijke plan voor de mensheid, voor hen die het spel van afscheiding spelen, vloeit perfect naar zijn mooiste en onvermijdelijke voltooiing.  De vreugde die jullie te wachten staat, gaat jullie voorstellingsvermogen volkomen te boven, omdat jullie voorstellingen alleen worden geleid door wat jullie je materialistisch kunnen voorstellen als gelukkige en vreedzame bestaansvormen als door vorm beperkte wezens, terwijl de werkelijke mogelijkheden voor vrede en vreugde die de kinderen van God kunnen kiezen te ervaren, oneindig en zonder enige beperking zijn.  Het is een staat van oneindige en eindeloze vrijheid om met totale spontaniteit en zonder enige terughoudendheid te creëren, omdat Liefde, jullie natuurlijke en eeuwige staat, jullie elk voortdurend en enthousiast aanmoedigt om jezelf steeds weer op de meest briljante wijze uit te drukken als de individuele en gevarieerde manifestaties van Moeder/Vader/God die jullie elk zijn.  De vreugde die jullie elk zullen brengen aan Moeder/Vader/God en aan al jullie zusters en broeders wanneer jullie ervoor kiezen jezelf volledig uit te drukken, zoals jullie waarlijk en eeuwig zijn, zal nooit ophouden jullie te verbazen en te verrukken.  Jullie zijn in Liefde geschapen, vanuit Liefde, als oneindig creatieve uitdrukkingen om iedereen onophoudelijk te verblijden, en dat is wat jullie op het punt staan te doen.

Jullie zijn in vreugde geschapen voor de vreugde van allen.  Die staat waarin jullie zijn geschapen is voor altijd onveranderlijk, omdat het jullie ware staat is, de staat waarin jullie zijn geschapen voor oneindige vreugde.  Als mensen in vorm lijkt het onmogelijk dat dit het geval zou kunnen zijn, want als het waar zou zijn, hoe zou een oneindig liefhebbende Moeder/Vader/God jullie dan ooit kunnen toestaan de pijn te ervaren en te lijden die het mens-zijn met zich meebrengt.  Voor jullie extreem beperkte menselijke geesten is het helemaal niet logisch.

Dus zoeken jullie levenslang naar de werkelijke zin van het leven, weigerend de schijnbare onvermijdelijkheid en zinloosheid te aanvaarden van een tijdelijk bestaan dat eindigt in vernietiging, uitroeiing en, tenslotte, uitroeiing.  En natuurlijk is dat betekenisloze doel dat zich aan zovelen voordoet, niet het doel van het leven en kan dat ook nooit zijn.  Het leven is een eeuwig geschenk van God, om voor eeuwig en volledig van te genieten.  Wanneer het besef tot een ziel doordringt dat de dood geen terminale gebeurtenis is, maar in plaats daarvan een zeer wonderlijke transformatie, komt een groot gevoel van vrede in de plaats van de bijna constante toestand van angst en bezorgdheid waaraan velen gewend zijn geraakt.

Dat besef begint nu naar voren te komen in het bewustzijn van allen die verdrinken in twijfel en angst – twijfel en angst die zij hebben genegeerd, ontkend en vervolgens begraven onder hun niveau van normaal menselijk bewustzijn – en het brengt hun een onwennig gevoel van vreugde waarvoor geen reden lijkt te bestaan.  Het voelt goed, maar waarom?  Omdat zij ontwaken in hun natuurlijke staat, een staat van zijn die zij nooit eerder hebben kunnen bereiken.

Dus, zie jullie dagelijkse stille tijd niet over het hoofd, het is een essentieel onderdeel van jullie ontwakingsproces.  Met alle afleidingen waarmee anderen met wie je regelmatig omgaat en de sociale en MSM je presenteren, is het maar al te gemakkelijk om te vergeten of afgeleid te worden van het naar binnen gaan.  Je weet dat het zinvol is, want als je die stille tijd alleen doorbrengt en Moeder/Vader/God uitnodigt je hart te vullen, en Haar dat toestaat, stroomt je hele dag altijd veel soepeler.  Eer jezelf, neem tijd vrij, ongeacht alle andere verplichtingen die je dag je oplegt, en zorg er zo voor dat je dag stroomt in overeenstemming met Liefde, in plaats van je dag te beladen met stress en bezorgdheid.

Met heel veel liefde, Saul.

Vertaling: wakkeremensen.org