Saul: Jullie zijn allemaal buitengewoon geliefd.

Saul:
Jullie zijn allemaal buitengewoon geliefd.

door John Smallman / 10 augustus 2018

Zoals zoveel kanalen jullie vertellen, beweegt de mensheid zich collectief heel snel vooruit naar het moment van ontwaken. En er zijn tekenen hiervan op veel plaatsen waar liefdevolle bezorgdheid en mededogen ontstaan ​​in discussies over de belangrijkste problemen die praktisch moeten worden opgelost om te voorkomen dat verdere, en mogelijk onherstelbare, catastrofale schade aan de planeet wordt toegebracht, wat kan leiden tot massa-uitsterving. De mensheid bevindt zich op een kantelmoment, een punt waarop het evenwicht moet worden hersteld, waardoor een geheel nieuwe manier van leven kan worden gestimuleerd en tot stand komen, die alle levensvormen eert. 

Er is geen scheiding en proberen te leven alsof scheiding echt is, terwijl we tegelijkertijd weigeren alle levensvormen te eren, is echt krankzinnig. Een groot deel van de mensheid ziet dit nu, maar er zijn nog steeds veel mensen met macht en invloed wiens enige agenda het is om hun posities te behouden, ongeacht de kosten. Het zijn meestal degenen waar de reguliere media veel aandacht aan besteden omdat ze krachtig en invloedrijk zijn. Desalniettemin zijn de dagen dat mensen als deze hun wensen arrogant konden opleggen op de ondergeschikte massa’s geteld, einde periode!
Jullie snelle beweging naar ontwaken is niet te stoppen en overal zijn er tekenen van, niet alleen op New Age en Spirituele websites. Er gebeuren momenteel gigantische en belangrijke veranderingen over de hele wereld, zelfs als de media zich richten op het melden van conflicten, rampen en de huwelijksproblemen van rijken en beroemdheden. Laat je hierdoor niet van de wijs brengen. Schenk aandacht aan Liefde waar je Het ook aantreft en dat hoeft niet zo moeilijk te zijn, omdat Het overal is. Het zit in jou! Liefde is realiteit, al het andere is afleiding.

Als mensen, levend in de wereld, zijn jullie lichamen de voertuigen, die je in staat stellen daar te zijn. Daarom moet jullie voor ze zorgen, ze eren en ze de genoegens en sensaties laten ervaren die hen vreugde brengen. Jullie voornaamste reden voor het leven op aarde is echter om spiritueel te evolueren door middel van de lessen die het leven als mens jullie biedt. En nu, in dit tijdperk van ontwaken, ben je hier om je lessen te voltooien – Haal je Finale – en om anderen te helpen ontwaken door te zijn en je ware aard te tonen, LIEFDE!

Jullie hebben onbeperkte hulp beschikbaar van je ondersteuningsteams in de spirituele rijken. Dus als twijfels, vrees of angsten jullie lijken te overspoelen, roep hen dan om hulp. Ze zijn constant beschikbaar om je oproepen 24/7 te beantwoorden en zullen dit onmiddellijk doen. Natuurlijk, wanneer jullie je overstelpt voelen, of alleen een beetje in problemen komen, zijn jullie ego’s meestal erg luidruchtig, terwijl ze proberen jullie ertoe te brengen je aandacht te richten op de kwesties die jullie ongemak of leed veroorzaken. Het kan dan heel erg moeilijk zijn om af te stemmen op de begeleiding, die wordt aangeboden vanuit de spirituele rijken door je intuïtie of door toevalligheden en synchroniciteiten.

Onthoud, wanneer je gestrest bent, pauzeer, neem een ​​paar diepe ademhalingen en keer dan naar binnen naar je plaats van innerlijke vrede. Neem de tijd en sta toe, dat de intensiteit van de situatie waar je mee te maken hebt wordt verlicht, alvorens je spreekt of actie onderneemt. Jullie hebben allemaal, zonder uitzondering, wel eens op een bepaald moment in haast gesproken of actie ondernomen, waarvan je op dat moment of later spijt kreeg. Emoties kunnen extreem krachtig zijn, soms zelfs zo dat jij je er volledig mee identificeert, als zijnde jou zelf. Dat zijn ze niet. Het zijn aspecten van het mens-zijn die van onschatbare waarde kunnen zijn, maar ze hebben geen controle over jou en dat mag ook niet. Je kunt ze laten rennen, net als kleine kinderen, en ze kunnen, net als kleine kinderen, uit de hand lopen. Houd van ze en eer ze, terwijl je ze toestaat en aanmoedigt om de rol te vervullen waarvoor ze zijn gemaakt: om diepe, zinvolle gevoelens te verschaffen. Bedenk evenwel, dat ze niet rationeel zijn en dat ze niet losgelaten mogen worden zonder jouw verstandelijk overzicht.

Op dit moment komen bij mensen veel dingen naar boven, die eeuwenlang werden verborgen of ontkend. En veel ervan brengt zeer pijnlijke herinneringen met zich mee die hun emoties sterk beïnvloeden. Zo zie je persoonlijke explosies van woede die alle perken te buiten gaan. Dit “spul” komt naar de oppervlakte om te worden vrijgegeven, zodat alle blokkades voor Liefde oplossen. Als het je overkomt geef jezelf een “time-out”, in plaats van je eraan over te geven. Als je dat doet, voel jij je in de steek gelaten, teleurgesteld, bedrogen en de kans ontnomen jouw gelijk hebben te bewijzen. Later kan dat gevoel er nog steeds zijn, maar veel minder intens en dan zal je blij zijn dat je jezelf in bedwang hebt gehouden in plaats van dat je misschien verwikkeld bent geraakt in een onnodig en pijnlijk conflict. Toch kan je ego je suggereren dat je erop in had moeten gaan en dat je waarschijnlijk gewonnen zou hebben. Echter niemand wint wanneer er een conflict is, omdat onenigheid gewoonlijk tot meer conflict leidt.

Jullie zijn allemaal de geliefde kinderen van de Bron, Moeder / Vader / God, de Allerhoogste Wijsheid, de Allerhoogste Intelligentie, Wiens Liefde voor jou volledig en totaal voorbij gaat aan jouw vermogen om het te bevatten. Besteed aandacht aan de vele rapporten van diegenen die Bijna Dood Ervaringen (BDE’s) hebben gehad, omdat zij u prachtige inzichten kunnen en zullen geven in het wonder dat Liefde is dat zij persoonlijk hebben ervaren. Ieder van jullie is zonder uitzondering goddelijk voorbestemd om de Liefde even intens en even vreugdevol te ervaren als zij. Door dagelijks naar binnen te gaan, naar je heilige altaar of innerlijke heiligdom, kun jij ook een idee krijgen van de enormiteit van de Liefde waarin je permanent en eeuwig omsloten bent. Maar in de menselijke vorm kun je onmogelijk iets van de volheid van Liefde ervaren, omdat je lichaam dan zou desintegreren.

Je hebt je lichaam op dit moment nodig omdat je ervoor koos om op Aarde te dienen om je lessen te voltooien en om veel anderen te helpen bij hun ontwakingsproces. Dit is een keuze waarvoor jij ten zeerste wordt geëerd. Je voortdurende volharding tegenover de grote moeilijkheden die er waren of nu in je leven zich voordoen, wordt volledig begrepen en enorm gerespecteerd door diegenen onder ons die zo liefdevol over jullie waken vanuit de spirituele rijken. Je zou het kunnen vergelijken met het kijken naar je eigen kinderen of kleinkinderen die afstuderen, en dan de wereld in trekken om hun plaats in te nemen om te helpen bij het ontwaken van de mensheid. Veel van hen doen echt precies dit. Waarlijk, alles is goed. Er is alleen Liefde. En het woord ‘alleen’ is absoluut niet te vergelijken met de oneindige uitgestrektheid van Liefde. Jullie zijn allen geliefd zonder grenzen.

Met zoveel liefde, Saul.

https://johnsmallman.wordpress.com/

Vertaald door Winfried