SAUL: Jullie Hebben Er Moedig En Liefdevol Voor Gekozen Om Het Leven In Vorm Opnieuw Te Ervaren.

 

SAUL: Jullie Hebben Er Moedig En Liefdevol Voor Gekozen Om Het Leven In Vorm Opnieuw Te Ervaren.

Gechanned door: John Smallman – 4 maart 2023

Jullie zijn allemaal op Aarde en incarneren op dit moment omdat jullie er allemaal voor gekozen hebben mee te werken aan het grote ontwaken dat op handen is. Niemand is hier per ongeluk, dus zelfs degenen van wie je denkt dat ze het ontwaken vertragen of verhinderen, volgen in feite doelbewust hun weg naar het ontwaken, hun eigen weg en die van de mensheid. Zoals jullie kunnen zien, uit wat er op vele plaatsen wordt gerapporteerd, is er veel pijn en lijden dat door velen wereldwijd buitensporig wordt ervaren. Wat er gebeurt is dat oude angsten, woede, wrok en haatgevoelens die mensen eeuwenlang hebben ontkend en geweigerd hebben te erkennen, nu in het bewustzijn van velen komen – die misschien niet eens betrokken zijn geweest bij wat er lang geleden is gebeurd – zodat ze geëerd kunnen worden …. Ja, geëerd! …bedankt voor de lessen die ze aangeboden hebben, en vrijgelaten worden. Als je er zelf niet bij betrokken bent, richt je empathische aandacht dan niet onnodig op die plaatsen of mensen. Wees je ervan bewust, stuur hen liefde, maar besteed geen tijd aan je voor te stellen hoe afschuwelijk het voor hen moet zijn, want dat vreet je energie en vermindert het effect van je liefdevolle intentie om krachtig te helpen bij het ontwaken. Die lessen hadden allemaal een doel, namelijk mensen de waanzin van conflicten te laten zien. Dit werd destijds niet erkend, en daarom komt het nu aan het licht om te worden vergeven en losgelaten, zodat er geen belemmeringen of hindernissen overblijven die de vrije stroom van Liefde op Aarde in de weg staan.

Liefde, zoals jullie allemaal weten en dus redelijkerwijs niet kunnen twijfelen, is de enige Werkelijkheid! Jullie zijn Liefde. Dat komt omdat Moeder/Vader/God, Bron, Opperste Wijsheid – of welk woord of welke uitdrukking jullie ook gebruiken om onze goddelijke Schepper te benoemen – Liefde is, en jullie zijn uit Liefde geschapen. Liefde is jullie Bron en dus zijn jullie er altijd Eén mee, jullie zijn er net zo identiek aan zoals een waterdruppel is voor de oceaan. Er is geen andere mogelijkheid.

Sindsdien hebben jullie jezelf ervan overtuigd dat dit – het materiële universum, dat enorm is in verhouding tot jullie individuele omvang als mensen in vorm – de enige werkelijkheid is, en daardoor hebben jullie de ware Werkelijkheid, de absolute oneindige uitgestrektheid van LIEFDE waarin jullie je eeuwige bestaan hebben, voor jezelf verborgen gehouden, door het te gebruiken als sluier of schild waarachter jullie jezelf hebben geplaatst, met oogkleppen op en onziend. Ontwaken, zoals de mensheid aan het doen is, is het verwijderen en oplossen van dit kortstondige scherm dat jullie er momenteel van weerhoudt jezelf te kennen zoals je werkelijk bent, Gods goddelijke nakomelingen die voor altijd in Zijn oneindig liefdevolle Aanwezigheid verblijven.

Ontwaken is jezelf kennen, en als mensen in vorm hebben velen van jullie levenslang gezocht naar Liefde … voor jezelf! Nu, eindelijk, heeft het menselijk collectief zich verenigd als één in relatie met zichzelf – de meesten van jullie zijn zich niet bewust van deze essentiële, briljante en zeer recente samensmelting – om het ontwakingsproces voor allen op spectaculaire wijze te voltooien. Dit is werkelijk een verbazingwekkende en opwindende tijd om als mens in vorm op Aarde te zijn. Zoals ik jullie vaak heb gezegd: niet één van jullie, niet één mens onder de miljarden van jullie is hier toevallig of per ongeluk. Jullie hebben er allemaal voor gekozen om hier nu te zijn om deel te nemen aan en massaal bij te dragen aan het proces, en jullie slagen er magnifiek in om het te verwezenlijken.

Herinner jezelf er regelmatig aan – ieder van jullie – dat je inderdaad een goddelijke wezen bent, permanent en met veel vreugde in de Aanwezigheid van Moeder/Vader/God. Jij en God zijn Eén, en zijn daarom volkomen en volledig onafscheidelijk van Haar, zelfs voor de kortste momenten. Dit wetende, zo diep in jezelf, omarm en eer je jezelf, en laat elk gevoel of geloof los waaraan je je misschien vastklampt en dat je wil doen geloven dat je een onwaardige zondaar bent, of op enigerlei wijze te schandelijk, te onfatsoenlijk, of te beschamend om er zelfs maar aan te denken met je goddelijke en hemelse Vader om te gaan. Hij heeft jullie geschapen, en als jullie vader is Zijn liefde voor jullie onophoudelijk. Zijn wil is dat jullie jezelf volledig accepteren, net als Hij, en volledig en vreugdevol in vrede zijn in Zijn Aanwezigheid, die jullie eeuwige Thuis is. Elk gevoel van schaamte of onwaardigheid waaraan iemand van jullie zich misschien onbewust vastklampt, is even onwerkelijk als de illusoire omgeving waarin jullie je als mensen in vorm bevinden.

Jullie zijn nu geïncarneerd omdat jullie er elk afzonderlijk voor hebben gekozen het trauma te ondergaan waarvan jullie wisten dat het bij jullie iets zou veroorzaken, om zo liefdevol te helpen bij het ontwaken van de mensheid en van jezelf. Jullie hoefden hier niet te zijn, jullie hadden heel mooi kunnen helpen vanuit de niet-fysieke sferen, maar jullie kozen er moedig en liefdevol voor om het leven in vorm opnieuw te ervaren vanwege de kracht van Liefde die jullie allemaal zijn. Zoals jullie heel goed weten, deelt Liefde altijd onbeperkt en onvoorwaardelijk met al het gevoelsleven. Het feit dat jullie op dit moment als mensen op Aarde aanwezig zijn, toont inderdaad heel duidelijk de Liefde aan die jullie allemaal zijn, ook al krijgen jullie, opnieuw vanwege de beperkingen die een leven in vorm jullie oplegt, geen echt besef van de prachtige wezens die jullie ongetwijfeld allemaal zijn.

Zorg ervoor dat jullie dagelijks diep in jezelf tijd doorbrengen in jullie heilige innerlijke heiligdommen, en terwijl jullie daar zijn, kunnen jullie jezelf opnieuw bevestigen dat jullie inderdaad de mooiste en heiligste goddelijke wezens zijn die op superieure wijze helpen bij het collectieve ontwaken waaraan ook jij deelneemt. Jullie zijn allen eeuwig en zeer geliefd door jullie goddelijke Moeder die jullie overlaadt met Zegeningen terwijl jullie zo prachtig de taken vervullen die jullie kozen te ondernemen voordat jullie incarneerden.

Jullie komen thuis!

Met heel veel liefde, Saul.

Vertaling: wakkeremensen.org