Saul: Jullie hebben allemaal heel bewuste keuzes gemaakt om……… / 28-10-2019

 Saul:
Jullie hebben allemaal heel bewuste keuzes gemaakt om op dit moment te incarneren tijdens de spirituele evolutie van de mensheid.

28-10-2019 / via John Smallman

Audio:

Het Leven in Eenheid met de Bron is perfect, compleet en absoluut zegenrijk. Het leven gescheiden van de Bron – als het mogelijk zou zijn en dat is het beslist NIET – zou, wanneer het niet angstaanjagend was, saai en betekenisloos zijn, een verspilling van “tijd”. In feite zou het een voortdurende en eindeloze poging zijn om de met angst vervulde ramp van gescheiden te zijn van de Bron en van gelukzaligheid te ontkennen en te negeren, terwijl een angstaanjagend gevoel van eenzaamheid wordt ervaren, van verlatenheid en van gebrek aan LIEFDE.

Dus gedurende de aionen, nadat de basisbehoeften voor menselijk overleven waren vervuld, zochten mensen naar afleiding, op zoek naar iets om te doen! Iets om hen af ​​te leiden van het gevoel dat er iets ongelooflijk belangrijks ontbrak aan hun leven. Degenen met een voldoende ontwikkeld intellect bestudeerden de fysieke aardse omgeving onder hun voeten en de hemel erboven en bedachten religies en filosofieën, kunst en muziek om hun dagen te vullen met zinvolle activiteiten. Degenen die minder geneigd waren zich intellectueel te ontwikkelen, dat wil zeggen de overgrote meerderheid van de mensen, namen deel aan competitieve fysieke activiteiten die voor het grootste deel uitliepen op conflicten.

Dit inspireerde sommige van de intellectuelen om enkelen van hen die fysieke activiteiten beoefenden aan te moedigen om samen met hen de eenvoudige mensen te besturen. Degenen die geneigd zijn aan iedereen hun steun te geven die beloofden, dat zij hen zouden willen en kunnen voorzien in de basis basisbehoeften van het leven. Toen ontwikkelden zich stammen, clans en naties, en deze verschillende groepen vochten met elkaar om de macht, de autoriteit, het vermogen en het recht om de mensen te controleren.

Nu, ten slotte, heeft het collectief, de mensheid, JIJ, elk goddelijk geschapen kind van God, ervoor gekozen om een ​​einde te maken aan deze krankzinnige manier van leven als mens in vorm, die met behulp van oordeel, schuld, haat en conflict zijn geschillen oplost. Je bent je ervan bewust geworden, dat elk mens recht heeft op leven en recht heeft op de basisbehoeften, die mensen in vorm nodig hebben voor hun fysieke overleving. Bijgevolg, heel recent, in de afgelopen zes of zeven decennia, hebben steeds meer mensen in de meer technologisch geavanceerde en rijkere landen zich aangesloten bij organisaties die ernaar streven de wereldwijde armoede uit te roeien.

Je bent zeer succesvol geweest, maar er moet nog veel gebeuren. Er zijn namelijk nog steeds veel landen die worden beheerst door machtshongerige individuen, die een enorme onderdanige bevolking nodig hebben om krachtig te lijken, terwijl ze hun eigen ontkende gevoel van persoonlijke ontoereikendheid verbergen en onderdrukken, te weten hun gevoel van afscheiding. Dat gevoel van afscheiding, van verlatenheid is het resultaat van die tijdelijke beslissing om afscheiding van de Bron te ervaren, die jullie blijkbaar zo vele eonen geleden hebben gemaakt, maar die in werkelijkheid slechts een ogenblik geleden was en die eigenlijk nooit is gebeurd.

Omdat je zo krachtig bent als je Bron, Moeder/Vader/God/de Allerhoogste Intelligentie/Wijsheid, was je in staat een onwerkelijke illusoire omgeving te bedenken en op te bouwen, waarin je het spel van scheiding kon spelen in een omgeving die onbetwistbaar echt lijkt te zijn. Je menselijke lichamen, met hun vijf zintuigen, bevestigen voor jou de realiteit van de omgeving, waarin je leeft. En die omgeving is de afgelopen twee of driehonderd jaar enorm uitgebreid, naarmate je vermogen om het universum te bekijken en te verkennen is gegroeid met behulp van moderne wetenschap en de technologie die het heeft uitgevonden. Maar het blijft onwerkelijk! Alleen liefde is echt.

Omdat de intense behoefte van velen van jullie om voor je fundamentele menselijke overlevingsbehoeften te zorgen is afgenomen, ben je je bewust geworden van je onderlinge afhankelijkheid, van het feit dat al je prestaties afhangen van wederzijdse samenwerking tussen jou en anderen. Je ontdekte dat naarmate je meer van harte met elkaar samenwerkte, de resultaten die je wilde bereiken gemakkelijker en sneller tot stand kwamen. Je begon de vaardigheden te waarderen die anderen hadden en die het mogelijk maakten je intenties tot uitvoering te brengen. Door dit te ontdekken begon de liefde voor anderen te groeien en werd de angst en het wantrouwen vervangen waarin je anderen zo lang had vastgehouden. Liefde begon de basis te worden voor allerlei soorten relaties naarmate het vertrouwen in anderen groeide en werd gerespecteerd. Aanvankelijk was het op zeer kleine schaal, maar in de afgelopen decennia hebben liefde en vertrouwen de autoritaire regels en onbuigzame overtuigingen vervangen die veel relaties beheersten. Hierdoor konden mensen zichzelf zijn en vrij omgaan met hun inherente vaardigheden, in plaats van alleen te doen wat gezaghebbende figuren toestonden.

Dit is een tijd waarin de spirituele evolutie van de mensheid vlug versnelt, aangezien een gevoel van urgentie om je manier van doen te veranderen zich ontwikkelt naarmate je je scherper bewust bent geworden van de enorme schade, die het industriële tijdperk de planeet heeft toegebracht. De achteloze en slecht overwogen ontwikkeling van technologische vaardigheden, die vervolgens in praktijk werden gebracht zonder de tijd te nemen om het mogelijke nadeel hiervan te onderzoeken en de gevolgen van dat gebrek aan wijsheid, eisen nu dringend jullie aandacht en krijgen die.

Wees niettemin opgewekt, want je collectieve intentie om te ontwaken leidt je naar het gebruik van wijsheid en liefde in je relaties op elk niveau van de menselijke samenleving en de tekenen of bewijzen hiervan worden zeer uitvoerig vermeld. Laat je niet overtuigen door diegenen die in angst leven en die hun best doen om het in ruime mate te delen, dat een milieuramp op handen is. Ja, er zijn op veel plaatsen verwoestende en voortdurende bosbranden en overstromingen, maar ze hebben een essentieel reinigend effect dat duidelijk zal worden naarmate er een einde aan zal komen. Richt je aandacht in plaats daarvan op de vele en gevarieerde positieve veranderingen die mensen wereldwijd met succes ten uitvoer brengen ten voordele van de hele mensheid. Zoals je kunt zien, wordt je besef van de behoefte aan verandering op zoveel gebieden absoluut intenser en als gevolg daarvan wint de krachtige collectieve intentie om dit te realiseren aan kracht.

De New Age is in aantocht, kan niet worden voorkomen en zal steeds zichtbaarder worden naarmate de reinigende effecten van bosbranden en overstromingen zijn voltooid. Verbazingwekkende aantallen mensen doen prachtig werk in de gebieden die zijn getroffen door branden en overstromingen en lokale gemeenschappen, die onderdak en liefdevolle ondersteuning bieden aan mensen die dakloos zijn geworden, demonstreren op prachtige wijze Liefde in actie. Deze bereidheid om samen te handelen om degenen in nood te ondersteunen is nog nooit eerder in je geschiedenis op zo’n grote schaal opgetreden. Aangezien het zo effectief is en omdat het gevoel, het gevoel van liefde dat iedereen ervaart zo intens is in de daarmee samenhangende gemeenschappelijke banden, die zich op talrijke gebieden voordoen, wordt op een prachtige manier de perceptie van mensen gewijzigd over de ware betekenis van gemeenschappelijkheid.

De waanzin van de kleine verschillen – en de overgrote meerderheid van de verschillen tussen mensen of naties zijn klein – die zo lang een splijtzwam is geweest, worden eindelijk volledig als zodanig erkend. Zij zullen daarom niet langer worden gebruikt in zelfrechtvaardige verontwaardiging in het oordelen en veroordelen van anderen. Het keerpunt is bereikt naarmate meer en meer harten zich openen voor Liefde, waardoor angst verdwijnt, terwijl ze wederzijdse in samenwerking en vertrouwen de handen ineenslaan om een ​​einde te maken aan de onzinnige conflicten die eeuwenlang zoveel lijden voor de mensheid hebben veroorzaakt.

Lang voordat je werd geboren in je huidige leven – in de 20e en 21e eeuw van de moderne tijd – hebben jullie allemaal heel bewuste keuzes gemaakt om op dit moment te incarneren in de spirituele evolutie van de mensheid, omdat je zo enthousiast en liefdevol wilde helpen bij dit prachtige ontwakingsproces; deze keer gaan jullie je herinneren wie je echt en eeuwig bent. Gezien vanuit de niet-fysieke rijken moet het als zijnde geïncarneerd in menselijke vorm een heel opwindend tijdperk zijn nu de spelen die waaraan je hebt deelgenomen ten einde komen en ALLE spelers als winnaars worden uitgeroepen.

Blijf tijd doorbrengen in jezelf en open je harten geheel en volledig voor Liefde, hoe erg het je ook lijkt dat ze in het verleden zijn gekwetst. Door je open te stellen voor liefde en door van alles te houden wat zich in je leven voordoet, voeg je enorme kracht en intensiteit toe aan het ontwakingsproces. Het is de goddelijke Wil – en daarom ook die van jullie- dat de mensheid ontwaakt en die Wil is al bereikt. De sluiers of mantels of wolken die het voor jullie verbergen, vallen uiteen en lossen op. Stel je open voor de Liefde in je innerlijk, die wacht op jouw acceptatie ervan en geniet van de vreugde die het je brengt.

Met zoveel liefde, Saul

https://johnsmallman.wordpress.com/

Vertaling Winfried