Saul: Jouw ‘werk’ is liefdevol te zijn, wat er ook gebeurt.

Saul:
Jouw ‘werk’ is liefdevol te zijn, wat er ook gebeurt.

door John Smallman /17.10.2020

saul-audio-blog

Het ontwakingsproces van de mensheid gaat nu snel vooruit, omdat elke dag meer en meer mensen wereldwijd zich bewust worden van de essentiële noodzaak van grote veranderingen in de manier waarop mensen over elkaar denken – de vriend, onbetrouwbare ander, of vijand – en begrijpen dat allen, zonder enige uitzondering, net als zijzelf, de geliefde kinderen van God zijn. Dit beseffend en wetend zijn zij in staat om het oordelen, de afkeer en de afwijzing van anderen als afwijkend en verkeerd te laten gaan en in plaats daarvan naar hen te luisteren en met hen te discussiëren over zaken die opgelost moeten worden. Er zijn veel kwesties die de mensheid het meest succesvol kan oplossen als zij ervoor kiest om naar de meningen en overtuigingen van anderen te luisteren en deze te horen om zo een zinvolle discussie aan te gaan. Vergeet niet, er is grenzeloze liefdevolle hulp en begeleiding beschikbaar voor jullie van je support-teams in de spirituele sferen als je een beroep op hen doet en jezelf toestaat om ze te horen – je intuïtie – zonder te geloven in de ogenblikkelijke egoïstische geringschattende gedachte die zich voordoet: “dat zal nooit werken!”

Allen staan in verbinding met de Ene. Er is alleen maar een relatie omdat allen Eén zijn. De ervaring van afscheiding die je als mens in vorm ondergaat is onwerkelijk, hoewel je het als zeer reëel ervaart. Dat was de bedoeling waarmee het werd ontworpen. Wanneer je het gevoel hebt dat je een apart en klein individu bent in een uitgestrekt universum vol met ontelbare aantallen ‘anderen’, die jou niet zijn, dan voel je je angstig, alleen, onveilig, bedreigd door de uitgestrektheid waarvan je zo’n klein en onbeduidend vlekje of deeltje lijkt te zijn. En toch ben je in werkelijkheid die uitgestrektheid, omdat je er een relatie mee hebt. Die en jij zijn Eén.

Op dit moment, als je wakker wordt en nu er zoveel opkomt vanuit het ongeziene – het onbewuste deel van de collectieve geest in vorm – naar je individuele bewuste geest, hetgeen uiterst verontrustend, zo niet in sommige gevallen angstaanjagend is, is het niet verwonderlijk dat velen de uitersten van onzekerheid en verwarring voelen. Gedurende vele incarnaties en als gevolg van de aard van het spel van scheiding waarin de mensheid verwikkeld is, is er veel negatief karma opgebouwd door het menselijk collectief, eonen lang. Deze duikt nu op in het individuele bewustzijn van elke ziel om vergeven en bevrijd te worden. Het kan heel goed totaal vreemd lijken voor de persoon die het ervaart, omdat het niet uit de huidige levenstijd van het individu stamt en dus onherkenbaar is.

Jullie hebben er allemaal voor gekozen om op dit moment in het ontwakingsproces te incarneren om elkaar te helpen met deze machtige taak. Jullie wisten allemaal dat het moeilijk en pijnlijk zou zijn, maar jullie wisten ook dat jullie volledig gesteund zouden worden door God en door jullie spirituele ondersteuningsteams en dat jullie succes onvermijdelijk zou zijn. Er is niets veranderd! Maar vanwege het geheugenverlies dat gepaard gaat met het aannemen van de menselijke vorm, is dat weten, die zekerheid voor je verborgen. Soms lijkt het leven dat je leidt en het lijden dat je ondergaat oneerlijk, onrechtvaardig, heel realistisch, iets wat een liefhebbende God nooit zou laten gebeuren. Blijf jezelf herinneren aan de onwerkelijkheid van het spel, waarin je verwikkeld bent, de vermeende scheiding van God. Hierin speelt iedereen zijn rol, precies zoals gepland, om jouw ontwaken te bewerkstelligen. Ook al is het vaak moeilijk voor je om ervan overtuigd te blijven dat je collectieve ontwaken op handen is, wanneer je de verdeeldheid en de chaos in zoveel gebieden van de wereld observeert.

Hoewel het goed is om je bewust te zijn van de pijn en het lijden dat zo velen ervaren, zodat je ze liefde en genezing kunt blijven sturen – een zeer krachtige en effectieve gedachtevorm – laat je niet voortdurend afleiden door de kwaadaardige inhoud en de berichten over intens lijden waar de mainstream en sociale media- kanalen zoveel aandacht aan besteden. Als je dat doet, zoals je moet hebben gemerkt, verzwakken je energievelden, wat leidt tot depressies en een gevoel van hulpeloosheid, zelfs hopeloosheid.

Jullie zijn zeer machtige wezens! En jullie zijn precies waar jullie bedoeld zijn om het meest effectief en liefdevol te helpen bij het ontwaken van de mensheid. Wanneer je je concentreert op wat niet liefdevol is in de wereld, laat je je ego’s toe om je af te leiden van het werk, waarvoor je geïncarneerd bent om te doen. Dat ‘werk’ is om liefdevol te zijn wat er ook gebeurt, het loslaten van het oordelen en het veroordelen van anderen die zich op een gewetenloze manier gedragen en het sturen van Liefde naar iedereen om hen te helpen zich bewust te worden en te ontwaken in hun ware aard die identiek is aan die van jou . . . Het is Liefde!

Ga minstens één keer per dag naar binnen en het liefst nog veel vaker. Het hoeft maar voor een paar momenten te zijn wanneer jij je voorneemt om alleen maar liefdevol te zijn. Want als je dat doet intensiveer jij enorm de liefdevolle energie die door je heen stroomt en zich naar de hele mensheid uitstrekt (je hebt echt invloed op de hele mensheid). Hiermee verhoog je je frequentie en ook de frequentie van ontelbare anderen waarvan je je niet bewust bent. Dat is het ‘werk’ dat jij als geïncarneerde hebt te doen. Als jij jezelf daaraan herinnert, realiseer je je, dat het eigenlijk helemaal geen werk is, maar een zeer plezierige bezigheid, die jou vervult met vrede en tevredenheid, omdat je de goddelijke Wil doet. En dat weet je ook.

Met heel veel liefde,
Saul

https://johnsmallman.wordpress.com/

Vertaling Winfried