Saul: Jij, Ieder En Elke Mens In Vorm, Bent Een Goddelijk Geschapen Kind van God.

Saul: Jij, Ieder En Elke Mens In Vorm, Bent Een Goddelijk Geschapen Kind van God.

Gechanneld door: John Smallman – 6 Januari 2022

Zoals jullie heel goed weten, hoewel jullie het heel vaak vergeten terwijl jullie je dagelijkse menselijke leven leiden, zijn we allemaal Eén, er is geen afscheiding omdat afscheiding van het Ene onmogelijk is, het Ene is Alles.  En de mensheid ontwaakt nu uit het tijdperk van vergeetachtigheid in bewustzijn – bewustzijn van de Eenheid en ondeelbaarheid van Alles.

Dat groeiende bewustzijn kan zeer verontrustend zijn, omdat wat je als het normale dagelijkse leven had aangenomen niet meer lijkt te werken, dingen blijven verkeerd gaan, en een intens gevoel van onzekerheid – een onzekerheid die er altijd geweest is, maar verborgen of ontkend – leidt tot angst en vrees.  Zoals ik al vele malen heb opgemerkt, komt er veel “SPUL” naar boven dat erkend, bedankt en losgelaten moet worden, en deze lijst van “spul” lijkt misschien eindeloos te zijn.  Dit komt omdat het is toegenomen, ondanks dat het zo lang verborgen of ontkend is geweest, en nu wordt het – als gevolg van jullie collectieve keuze om te ontwaken – in jullie bewustzijn toegelaten en moeten jullie het aanpakken. 

Het is niet plezierig, maar het moet aangepakt worden zodat er ruimte in jullie harten is voor liefde om naar binnen te gaan als de ‘dingen’ – de blokkades voor Liefde – angst, boosheid wrok, haat en antipathie verdwijnen.

Het grootste deel van de mensheid heeft zich eeuwenlang alleen gevoeld, in de steek gelaten, afgescheiden, en dit heeft geresulteerd in een grote behoefte aan socialisatie, om deel uit te maken van een stam, een groep, een religieuze organisatie enzovoort, om dat gevoel van afgescheidenheid, dat onnatuurlijk is, te verlichten.  Jullie hebben collectief de keuze gemaakt om afgescheidenheid te ervaren, en zijn in feite gaan geloven dat jullie afgescheiden waren, en dit heeft jullie door de eeuwen heen enorm veel pijn en lijden bezorgd.  Het aansluiten bij groepen of het vormen van families om dat geloof te verlichten of weg te nemen kon niet en werkte niet, omdat jullie wisten dat de dood altijd zou komen om die relaties te beëindigen. 

En toch, in de kern van jullie wezen, hadden jullie het gevoel dat het leven niet kon eindigen in de dood, dat het een veel diepere betekenis moest hebben dan jullie dagelijkse leven deed vermoeden.  Velen minachtten degenen die in God en een hiernamaals geloofden en beweerden dat zij die dat geloof aanhingen gewoon te angstig waren om de realiteit te aanvaarden dat de dood terminaal was, maar die minachtenden begroeven in feite slechts hun eigen angsten ver onder het niveau van hun bewustzijn, angsten die een innerlijke beroering zouden hebben teweeggebracht die zij niet hadden kunnen vermijden aan te pakken.

Nu moeten allen, elke bewuste levensvorm, deze lang begraven of ontkende kwesties aanpakken die de ervaring van afscheiding mogelijk maakten.  Het gevoel van afgescheidenheid zal verdwijnen als deze kwesties worden aangepakt en liefdevol worden losgelaten.  Er is alleen Liefde, zoals jullie heel goed weten, maar jullie kunnen het voor jezelf verbergen door je bezig te houden met de ervaring van afgescheidenheid, waarin het lijkt alsof ieder van jullie een sterfelijk wezen is dat bijna constant met de dood wordt bedreigd. 

Die dreiging leidt en stuurt jullie een groot deel van de tijd terwijl jullie je dagelijkse leven leiden, terwijl jullie de kost verdienen om de eerste levensbehoeften voor jezelf en je geliefden te betalen, en vandaag de dag is dat meer het geval dan ooit tevoren.  Die dreiging houdt jullie dicht bij angst, wat resulteert in woede of een gevoel van hopeloosheid.  Die woede of hopeloosheid komt nu naar boven in het bewustzijn van ieder mens terwijl hij liefde en betekenis in zijn leven zoekt, terwijl die voorheen grotendeels werden ontkend en overdekt met een masker dat ieders innerlijke onrust verborg. 

Dit is niet langer mogelijk omdat ieder nu zijn eigen persoonlijke problemen onder ogen moet zien en ermee moet omgaan – woede, wrok, haat, onwaardigheid, schuld en schaamte – die belemmeren of verhinderen dat Liefde hun hart binnenkomt.  Het is een uiterst pijnlijke en verontrustende tijd, maar jullie gaan er heel snel doorheen omdat jullie collectief de Liefde hebben verkozen boven de onwerkelijkheid van de illusie of droom waarin jullie zo lang ondergedompeld zijn geweest.

Naarmate jullie collectieve ontwakingsproces intenser en sneller gaat, wordt ook de behoefte of vereiste voor jullie om dagelijks binnen in je heilige innerlijke heiligdom tijd door te brengen – mediterend, biddend ontspannend, of gewoon zijn – intenser.  Velen van jullie zullen merken dat jullie die onbegeleide tijd, die je misschien al jaren hebt gereserveerd voor je persoonlijke groei en vervulling, maar die je om uiteenlopende redenen niet altijd dagelijks hebt kunnen doorbrengen, zorgvuldig bewaken.  Nu moeten jullie jezelf eren en die privé-tijd elke dag opeisen, want het is een belangrijk aspect van jullie persoonlijke ontwakingsproces, en jullie hebben het gepland als een belangrijk onderdeel van jullie menselijke levenspad voorafgaand aan jullie huidige incarnatie.

Onthoud dat wanneer jullie tijd vrijmaken om de bovengenoemde redenen, jullie enorm krachtig zijn, en door dit te doen helpen jullie de hele mensheid om te ontwaken.  Jullie zijn allen geïncarneerd wetende dat de volledige intentie van jullie aanwezigheid op Aarde nu, vandaag, en elke dag van jullie huidige levenstijd, was om te helpen bij het ontwakingsproces.  Talloze andere dierbare zielen, die zich nog moeten herinneren dat zij goddelijke wezens zijn, vertrouwen op jullie aanwezigheid en op de liefdevolle energie die jullie uitdrukken en delen met de hele mensheid, louter door nu te incarneren.  Als je twijfels hebt over je waardigheid of je bekwaamheid voor deze goddelijke taak, ga dan naar binnen en vraag mij, Jezus, de Heilige Geest, of een van degenen in de spirituele rijken bij wie je regelmatig begeleiding zoekt, om je te helpen deze twijfels op te lossen, die volkomen en volkomen ongeldig zijn.

Jij, ieder mens in vorm, bent een goddelijk geschapen kind van God, volmaakt in elk opzicht, je bent alleen even deze absolute Waarheid over je zuivere en zondeloze identiteit vergeten.  Elk voelend leven is goddelijk geschapen om God vreugde te schenken, en zelfs niet één van hen kan daarin falen.  Jij bent Eén met de Ene in een permanente en eeuwige Heilige Relatie die nooit verbroken of beschadigd kan worden.  Verheug je in dit weten, vertrouw op dit weten, het is wie je werkelijk bent!  God houdt van je en aanvaardt je volledig en volkomen in elk moment van jouw oneindige bestaan, en diep in jezelf kun en zul je de goddelijk geplaatste zekerheid en bevestiging vinden van deze heilige en onbetwistbare Waarheid.  Ga gewoon naar binnen en sta Liefde, Moeder/Vader/God, Bron, het Al, dat ook Jij bent, toe om je te omarmen en te omhullen in de liefdevolle armen van de REALITEIT!  Wat een prachtige Openbaring voor jullie bij het binnengaan van het nieuwe jaar.

Met heel veel liefde, Saul

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org