Saul: Je zult je compleet, heel, voldaan, volmaakt voelen.

Saul:
Je zult je compleet, heel, voldaan, volmaakt voelen.

19 oktober 2021 / Gechanneld door John Smallman

AUDIO:

Terwijl de mensheid verwachtingsvol wacht op het collectieve ontwaken – voor elk individu in zijn dagelijks leven – wees je ervan bewust dat het NU gebeurt!  Kijk om je heen, observeer de grote aantallen mensen die zich veel vrediger en liefdevoller gedragen dan je gewend bent te zien. Dit gebeurt omdat jullie allemaal de intentie hebben en vasthouden om alleen maar liefdevol te zijn, wat er ook gebeurt in je eigen dagelijks leven.  Ieder van jullie brengt persoonlijk, individueel en collectief het ontwaken over aan de hele mensheid, ook al ontvang je waarschijnlijk geen positieve persoonlijke feedback om je voortdurende twijfels weg te nemen of de mensheid werkelijk in het proces van ontwaken is. Twijfels die voortdurend worden geactiveerd of versterkt door jullie onophoudelijke en groeiende bewustzijn van de enorme hoeveelheid lijden die zovelen wereldwijd ondergaan en waarover voortdurend wordt bericht in de publieke media

De oude manieren zijn beëindigd, het lijden waarvan jullie je niet anders dan bewust kunnen zijn, loopt ten einde, omdat alle oude karmische ‘dingen’, die al geruime tijd bestaan, bijna allemaal zijn erkend, bedankt en losgelaten. Jullie natuurlijke en eeuwige staat van zijn – LIEFDE – omarmt jullie en stroomt nu veel vrijer door jullie heen dan op enig moment in de lange geschiedenis van het aardse bestaan van de mensheid. Het weten van jullie Eenheid, waarin al het voelende leven besloten ligt en omarmd wordt, dringt elke dag door tot het bewustzijn van een groeiend aantal mensen wereldwijd, nu zij gaan beseffen en begrijpen dat allen onafscheidelijk en eeuwig met elkaar verbonden zijn.

Het is werkelijk een geestverruimend besef!  Het is een nieuw bewustzijn van de waarheid dat alles wat iemand denkt, zegt of doet van invloed is op al het voelende leven; en al het leven heeft gevoel.  Er is alleen maar energie – God, Bron, Liefde, Alles, Eén – en wanneer het ervaren wordt als lichamelijkheid weet dan dat zelfs rotsen of stof niet verstoken zijn van energie, niets is dood, er is geen dode materie. Onthoud dat het spel waarin je verwikkeld bent – droom of nachtmerrie zo je wilt – onwerkelijk is, ondanks de schijnbare werkelijkheid terwijl je leven in vorm ervaart, leven ervaart dat schijnbaar gescheiden is van de Bron.

Het ervaren van het leven gescheiden van de Bron is slechts een kortstondig avontuur of beproeving, ook al lijkt het al eonen aan de gang te zijn, met tijd als een essentieel aspect van deze onwerkelijke staat van bestaan. Wanneer je ontwaakt, zoals je onvermijdelijk zult doen, wanneer je de vrije wilskeuze maakt om dat te doen, zal het zijn alsof afscheiding – lichamelijkheid – nooit heeft bestaan en dat heeft het natuurlijk ook niet.  Dat is iets wat heel moeilijk voor jullie te bevatten is, omdat jullie, door te kiezen voor afscheiding, ervoor kozen je niet bewust te zijn van je ware aard, één met en eeuwig in de Aanwezigheid van het Ene.

De vreugde die jullie zullen ervaren wanneer jullie ontwaken gaat het vermogen van woorden of taal om dit te beschrijven, of van jullie voorstellingsvermogen om dit te bevatten, volledig te boven. Want wakker zijn is één zijn, compleet, jezelf kennen zoals je werkelijk bent – Liefde, Eén met Moeder/Vader/God, altijd – en zonder ook maar de geringste mogelijkheid van een moment van onbewustheid hiervan, want er is absoluut niets anders.

Ontspan je daarom, want alles is eeuwig goed. Omdat het Gods Wil voor je is om dat te doen, om eeuwig in een staat van absolute vrede te verkeren, niet afgedwaald van het wetende bewustzijn van je Eenheid met de Bron. Jullie onbewustheid van Gods Wil is een belangrijk aspect van de droom van afscheiding waarmee jullie je hebben ingelaten en jullie ontwaken eruit. De tekenen van dit massale collectieve ontwaken kunnen overal worden gezien als jullie je twijfels maar willen loslaten en de afleidingen waarmee jullie ego’s jullie bijna voortdurend confronteren.

Jullie ego’s zijn de bronnen waardoor jullie angsten en twijfels ontstaan en de overgrote meerderheid daarvan zijn “wat als”-scenario’s die zich nooit voordoen.  Concentreer je aandacht er dus niet op, maar laat ze gewoon gaan, wetend, zoals je doet als je jezelf toestaat aandachtig te zijn voor je gedachten die opkomen, dat het slechts afleidingen zijn die je aandacht volstrekt onwaardig zijn. Vergelijkbaar met de voortdurende stroom reclame waarmee de publieke media voortdurend programma’s onderbreekt waarnaar je kijkt of luistert op de media.

Het in stand houden van de droom van onwerkelijkheid in je bewustzijn als essentieel voor je veiligheid en overleving, zoals het grootste deel van de mensheid al eonen doet, is wat je ervan weerhoudt te ontwaken. Het is een beetje alsof je ervoor kiest om alle afleveringen van een televisieserie achter elkaar te bekijken, zonder pauze. Je raakt volledig betrokken bij en maakt deel uit van het zich ontvouwende drama. Als het dan eindelijk afgelopen is, ben je helemaal leeg, uitgeput en vraag je je af waarom je in vredesnaam al die tijd hebt doorgebracht in een toestand van hersenloze afleiding. Misschien voel je je schuldig en schaam je je ook omdat je zoveel tijd hebt verspild.

Ik kan jullie verzekeren dat wanneer jullie uit de illusie ontwaken, er absoluut geen gevoel van schuld, schaamte of verspilde tijd zal zijn, want, zoals jullie al zo vaak is verteld, er is geen schuld, geen schaamte en geen tijd! Er is alleen NU, REALITEIT, een staat van eeuwige vreugde waarin je voortdurend aanwezig bent en je bewust bent van je eeuwige Eenheid met de Bron.  Je zult je compleet, heel, vervuld, volmaakt voelen, want dat is Wie Je bent. Er zullen geen twijfels of onzekerheden zijn om je af te leiden van het volledige bewustzijn van deze wonderbaarlijke en schitterende staat van zijn, want Het is Alles wat Is.

Met zoveel liefde, Saul.

Vertaling Winfried- voor wakkeremensen.org