Saul: Je vindt vrede en zelfacceptatie wanneer de Liefde die je bent ontstaat in je gewaarzijn

Saul:
Je vindt vrede en zelfacceptatie wanneer de Liefde die je bent ontstaat in je gewaarzijn.

17 maart 2019 / door John Smallman

Audio-blog

De mate van verandering die wereldwijd optreedt in menselijke houdingen en gedragingen is werkelijk verbazingwekkend en is buitengewoon opbeurend en inspirerend om waar te nemen. In feite is het veel meer dan wonderbaarlijk, omdat meer en meer van jullie je bewust worden dat Liefde de enige zinvolle energie is waarmee je je kunt verbinden, wanneer je, wat je ook denkt, zegt of doet, iets in je dagelijkse menselijke activiteiten wil bereiken. Het effect dat jullie – en jullie aantal is uitgebreid – die consequent en dagelijks zich voornemen om alleen lief te hebben, wat er ook opkomt, is fantastisch. Voordat je incarneerde wist je dat je dit kon doen, maar je wist niet of je het zou doen, omdat de staat van geheugenverlies, waarin je glijdt terwijl je jezelf als mensen belichaamt, er net zo uitziet als opgesloten zijn in een hoogst versterkte gevangenis of correctionele faciliteit, eentje die volledig alle informatie van buitenaf blokkeert, die van belang kan zijn of die je kunt gebruiken. Je wist dat dit het geval zou zijn, maar je wist ook dat je over een enorme kracht beschikte als je je kon herinneren hoe je er toegang toe kon krijgen.

En velen van jullie hebben het zich nu herinnerd! Er is niets fysieks dat je moet doen. De muren, sluiers, schermen of zonneblinden die je ervaart als beperkingen van je vermogen om nieuwe ideeën en mogelijkheden te kennen of te bedenken, zullen gewoon oplossen, verdwijnen en uiteenvallen, terwijl je jouw bewustzijn toestaat zijn aandachtsveld uit te breiden. Het is gewoon een kwestie van volledig je hart openen voor Eénzijn, voor je natuurlijke bewustzijnsstaat, waarin kennis of informatie vrijelijk in je bewustzijn stroomt als intuïtief weten of leiding, precies wanneer je het nodig hebt of het zou kunnen gebruiken voor het hoogste goed van allemaal. Liefde dient altijd het hoogste goed, dus wanneer je het voornemen maakt en het vasthoudt om alleen maar lief te hebben, wat er ook maar ontstaat, ben je in feite Liefde die Zijn dienst aanbiedt op de manier die helemaal goed voor je is. Hoewel allen één zijn, opereert ieder van jullie tijdens het leven in menselijke vorm op een manier die voor jou als individu perfect is en die op dit moment precies biedt wat nodig is in de fysieke omgeving waarin jij je bevindt.

Jullie zijn allen, elk individueel mens, precies waar jullie op een bepaald moment moeten zijn, want dat is hoe jullie allen jullie leven hebben gepland met de begeleiding vanuit de goddelijke Wijsheid, voordat jullie incarneerden. In de staat van geheugenverlies, het is een belangrijk aspect van je menselijke toestand, is dat heel moeilijk voor je om je dat voor te stellen, te geloven of te begrijpen. Je ego’s willen geloven en willen dat jij dat gelooft, dat jullie kleine en onbetekenende wezens zijn in een omgeving van enorme omvang die zich van jou volledig onbewust is en blijft en die je nooit zult kunnen begrijpen, laat staan ​​dat jij je daarin veilig voelt. En omdat je lichamen gemakkelijk letsel en schade kunnen oplopen, hebben jullie ego’s jou en zichzelf grotendeels ervan overtuigd, dat dit is zoals de dingen zijn en dat je altijd met grote voorzichtigheid moet verder gaan om je overleving veilig te stellen tijdens de zeer korte menselijke levensduur die je lichaam aankan.

Jullie zijn je er allemaal van bewust dat het leven als een mens extreem kort is in verhouding tot de lengte van de tijd dat het universum bestaat. Dit is mede het gevolg van een bijna constante stroom van input van je ego’s over het onderwerp. Dit alles heeft de neiging je te doen geloven, dat je individueel praktisch van geen enkele betekenis bent in het grotere geheel der dingen – nog daargelaten of er een groter geheel van dingen is! Je ego’s willen voortdurend dat je naar hen luistert en zullen er alles aan doen wat in hun vermogen ligt om je aandacht vast te houden en om je houdingen, meningen en gedragingen aan te sturen. De meesten van jullie geloven dat je ego absoluut essentieel is voor je welzijn, omdat ze altijd op hun hoede zijn om bij het opduiken van de geringste aanwijzing tot een negatief oordeel of een aanstootgevende mening over jou door iemand in je directe omgeving, dit vast te leggen. En als je alleen bent, vullen ze je geest met herinneringen aan pijn en aanvaringen uit het verleden, die je hebt meegemaakt, zelfs van tientallen jaren geleden! Of ze presenteren je gedachten en ideeën over mogelijke toekomstige rampen die je zouden kunnen overkomen. En, natuurlijk, het zijn jullie ego’s die je vullen met het gevoel dat je behoefte hebt aan onmiddellijke bevrediging van wat ‘je hartje begeert – maar het is natuurlijk niet jouw hart dat die verlangens heeft, het zijn die van jouw ego’s.

Jullie zijn je terdege bewust van de grote verscheidenheid aan problemen die je ego onmiddellijk kan verzinnen om je onmiddellijke aandacht te trekken. In de praktijk zijn ze van weinig waarde, aangezien het hoogst onwaarschijnlijk is dat je één ervan zult ervaren. Je accepteert dit echter als een van de voorwaarden om te leven in gemakkelijk te beschadigen menselijke lichamen. En jullie hebben allemaal ervaringen gehad waar hun inbreng van onschatbare waarde was. Toch zou je het vooral leuk vinden als je minder direct op hen zou reageren, minder geneigd om te reageren op hun aandringen op reflexmatige reacties, waar je later vaak spijt van krijgt. Je ego’s maken deel uit van je echte, ware of hogere Zelf, maar ze zijn dat helemaal vergeten. En ze zijn ook het deel van jou, dat het gevoel van scheiding van de Bron ervaart en daarom van afgesplitst zijn van jou (hogere Zelf). Die ervaring, hoewel onwerkelijk, is angstaanjagend.

Er is alleen God, Bron, Liefde, het eeuwige energieveld waarin ALLES dat bestaat, heel de schepping, vervat zit in een oneindige en eeuwig liefhebbende omhelzing. Zelfs maar zich voorstellen dat je niet in die Aanwezigheid bent, is absoluut angstaanjagend, omdat er absoluut geen ergens anders is. Derhalve zou dat een staat van niet-bestaan ​​zijn, een toestand waarin je leven zou zijn beëindigd – voor altijd. Het is heel moeilijk voor je om je de verschrikking voor te stellen, die dit diep in jezelf opwekt, omdat het lijkt alsof je in het algemeen hebt geaccepteerd dat je als mens een leven van zeer korte duur hebt, dat van nature en normaal eindigt met de dood van je menselijk lichaam. En als je niet gelooft dat het leven eeuwig is en daarom gelooft dat één fysiek leven als mens alles is wat je krijgt, zet je jouw bewustzijn op slot voor de onaanvaardbare en onveranderlijke waarheid: de onvermijdelijkheid van jouw menselijke dood. Daarom leven velen met de schijnbare realiteit van hun eigen persoonlijke dood zo lang mogelijk te ontkennen.

Je leeft je leven van dag tot dag, ondergaat het dikwijls daarmee gepaard gaande geploeter en hoopt op iets beters en leukers in de toekomst, zoals een vakantie of een nieuwe en betere relatie. Je ego’s leven echter in bijna constante angst voor vele verschillende soorten onplezierige of pijnlijke gebeurtenissen die kunnen optreden, die ze gebruiken om alle gedachten aan de dood achter te verbergen, waaraan ze liever niet denken.

Maar, waar je echt op hoopt, is ontwaken uit de droom of nachtmerrie, waarin je leven als mens het enige leven lijkt te zijn dat je ooit zult hebben. Diep in jezelf is het absolute weten dat je inderdaad goddelijke wezens bent. Vanwege de ernstige beperkingen die het mens zijn oplegt, is dat weten echter uiterst moeilijk toegankelijk voor jullie. Het is wel degelijk toegankelijk als je jezelf de essentiële stilte en tijd gunt voor reflectie, contemplatie of meditatie, hetgeen massaal het geluid vermindert van de verstrooiingen die je ego je constant aanbiedt. In die stille tijd, zoals meer en meer van jullie die ervoor kiezen om op deze manier tijd door te brengen zich nu realiseren, vind je vrede en zelfacceptatie wanneer de Liefde die je bent naar boven komt in je gewaarzijn. Wanneer dat gebeurt, vallen je angsten weg, omdat in die stille ruimte je weten dat je Eén bent met God, Bron, Alles Dat Is, niet langer verborgen of ontkend kan worden en omdat de absolute macht van dat weten de beperkingen van je menselijke conditie oplost. En dat is de staat van verlichting die zo velen bewust zoeken, terwijl in feite, iedereen ernaar op zoek is, ook al zijn ze zich niet daarvan bewust..

Alle pogingen of streven naar iets meer in het leven, iets veel, veel meer, hoewel meestal door het ego aangedreven, komen van die nog steeds kleine stem van binnen, de Stem van de Heilige Geest, die je roept om te ontwaken. Het ego hoort en denkt dat iets van fysieke aard en aantrekkelijk voor je menselijke zintuigen datgene is, wat je nodig hebt. Het identificeert de Bron, waaruit dit verlangen voortkomt, totaal verkeerd. En, zoals jullie allemaal wel weten, is niets van de geneugten of genoegens die je als een mens ooit geniet, blijvend. Het zijn slechts tijdelijke afleidingen die een moment van voldoening schenken, die je verloren en teleurgesteld achter laten wanneer ze onvermijdelijk vervagen.

God, Liefde, Bron, de eenheid van eeuwig Zijn in de goddelijke Tegenwoordigheid is wat jullie allemaal zoeken en de weg naar Huis, naar die staat is altijd voor jullie beschikbaar geweest. Nu eindelijk, terwijl het collectieve ontwakingsproces zich voortzet, worden meer en meer van jullie zich ervan bewust dat “dit” is wat je zoekt. En jullie kiezen er nu voor om niet langer jullie Goddelijkheid te ontkennen, zich de eeuwige EENHEID met God te ontzeggen. Je hebt ervoor gekozen om te ontwaken.

Met zoveel liefde, Saul.

https://johnsmallman.wordpress.com/

Vertaling Winfried