Saul: Je menselijke dood is slechts een overgang terug naar volledig bewust gewaarworden.

Saul:
Je menselijke dood is slechts een overgang terug naar volledig bewust gewaarworden.

11 oktober 2018 / Door John Smalmann


Audio

Het ontwakingsproces van de mensheid is enorm versneld sinds we voor het laatst hebben gecommuniceerd. Zelfs in de reguliere nieuwsprogramma’s is het duidelijk dat er iets ongewoons gebeurt en dat het wereldwijd wordt ervaren. Ondanks de twijfels en het scepticisme van de nee-zeggers wordt de mensheid wakker! Binnen het tijdsbegrip, dat altijd aanwezig is in je dagelijkse leven, is er een goddelijk geplande reeks van gebeurtenissen die je naar je onvermijdelijke ontwaken leiden, naar het ervaren van de Werkelijkheid die God / Bron / Liefde is.

Jullie allen, en dit betekent allen, zonder enige uitzondering zijn goddelijke wezens, goddelijke creaties, voor eeuwig en voor eeuwig Eén met al het bewuste leven – en er is alleen bewust leven – en met de Bron van dat volledig ervaren bewustzijn. Het is altijd zo geweest en zal altijd zo blijven. Er was slechts een kort moment – schijnbaar eindeloze eonen in tijden geleden als je eraan denkt – toen een onwerkelijke droomtoestand blijkbaar, en slechts tijdelijk, het absoluut verbluffend mooie Wezen omhulde dat God zich als evenbeeld geschapen heeft.

Op dat moment splitste Gods geliefde Kind zich op in ontelbare individuele bewuste vormen en toen gebeurde het dat die vormen afscheiding en onvoorstelbare terreur voelden. De terreur werd onmiddellijk ontkend en begraven omdat het veel te pijnlijk was om te zien en te onderkennen. Zonder Bron / God / Liefde kon er geen leven zijn, alleen een extreem kort ogend leven in vorm gevolgd door verdelging. Dat concept, hoewel volkomen onwerkelijk en onmogelijk, verwoestte de geest van alle ontelbare individuen waarin God’s geliefde kind zich schijnbaar gesplitst had.

Het is die ravage, die terreur – hoewel in werkelijkheid nog al onwerkelijk – die nu opkomt in het collectieve bewustzijn van de mensheid om vrijgelaten te worden, waardoor Liefde – de enige Werkelijkheid – overvloedig in jullie harten vloeit en jullie allemaal vervult met onnoemelijke VREUGDE !

Als mensen gelooft de overgrote meerderheid van jullie, dat jullie je lichaam zijn en niets anders, en dat daarom, wanneer je die vormen in de dood aflegt, dit het einde van het leven voor jou zal zijn. Velen hebben inderdaad religieuze overtuigingen, maar het zijn alleen overtuigingen zonder ondersteunend bewijs, waardoor ze hopen dat ze na de dood naar een of ander hemels leven geleid worden. Maar diep in zichzelf hebben ze een grote angst voor de dood, het einde, het eindpunt van hun leven. Immers velen geloven dat onwerkelijkheid – het fysieke en materiële universum – de enige ware realiteit is, en dat Werkelijkheid – Liefde, Bron God, onwerkelijk is. Een dwaas idee in de geest van degenen die weigeren te accepteren dat het leven kort, zinloos en een gebeuren is, dat volledig eindigt bij de fysieke dood.

Je bent echter allemaal eeuwige en voor altijd blijvende wezens; je bent Zelf een bewustzijn dat grenzeloos en oneindig is. In tegenstelling tot het lichaam dat sterft wanneer het bewustzijn – jij – besluit verder te gaan. Je menselijke dood is slechts een overgang terug naar volledig bewust gewaarworden van die staat. Er is niets te vrezen en velen die Bijna Dood Ervaringen hebben gehad, bevestigen dit. Desalniettemin moet de angst, die je schijnbare scheiding van je goddelijke Bron in je geest heeft gevestigd en die keihard ingeworteld en uitgebreid werd gedurende de eonen, nu erkend worden als onwerkelijk en losgelaten. Je doet dit door je intentie te richten op het openen van je hart voor de Liefde die jou op elk moment van je eeuwige bestaan omhult en deze toe te staan ​​om die angst op te lossen.

Het is vergelijkbaar met je menselijke ervaringen als kleine kinderen met nachtmerries waaruit je in angst wakker werd, misschien luid gillend. Toen stormden je ouders naar binnen om je vast te houden en te troosten en om je te laten zien dat dit de realiteit was dat je in hun liefdevolle armen werd vastgehouden en getroost en het niet de nachtmerrie was waaruit je was ontwaakt. En wat een opluchting was dat! Veel van die nachtmerries in je kindertijd ontstonden als gevolg van heel oude, in je psyche begraven herinneringen aan het onwerkelijke maar angstaanjagende moment van scheiding van je Bron.

Om volledig te ontwaken en je bent al bezig met dit proces, is het noodzakelijk dat je die onwerkelijke verschrikkingen die je menselijk leven hebben geleid, ziet en loslaat. Verschrikkingen die inderdaad heel echt lijken wanneer je je identificeert met je lichaam en de pijn en het leed ziet en ervaart dat het kan ondergaan. Wanneer je Liefde in je hart toelaat en verwelkomt, zal elke pijn of elk leed dat je ervaart afnemen in intensiteit, terwijl het besef doordringt dat jijzelf inderdaad Eén bent met die alles omhullende Liefde.

De tijd is gekomen – het is altijd aanwezig geweest omdat er alleen het eeuwige moment van nu is – om jezelf te bevrijden van het ernstig beperkende geloof dat er alleen maar lichamelijkheid is, de wereld van vorm en materie. Ontwaak in het kennen van het absolute wonder van jouw ware aard, Eén met de Bron.

Met zoveel liefde, Saul.

https://johnsmallman.wordpress.com

vertaling Winfried