Saul: Je maakt de mensheid wakker door Jezelf te zijn.

Saul: Je maakt de mensheid wakker door Jezelf te zijn.

door John Smallman – 18 September 2021

Audio:

Terwijl het collectieve ontwaken van de mensheid steeds dichterbij komt, intensiveer alsjeblieft je intentie om alleen maar liefdevol te zijn, wat er ook in je dagelijkse leven kan ontstaan. Dit zijn heel moeilijke tijden voor velen van jullie en daarom moeten jullie vaak – minstens één keer per dag – een beroep doen op jullie vrienden en jullie ondersteuningsteams in de spirituele rijken voor een krachtige spirituele energieboost, terwijl jullie het werk doen waarvoor jullie geïncarneerd zijn in deze tijd van massaal ontwaken.

Voor de overgrote meerderheid van jullie is de taak die jullie jezelf hebben opgelegd, het delen en uitbreiden van LIEFDE naar iedereen. Jullie zijn LIEFDE, het is jullie natuur om die uit te breiden en te delen, maar als mensen in vorm, die grotendeels de plannen zijn vergeten die jullie vóór jullie incarnatie hebben ontworpen om te volgen en te vervullen, lijkt dat vaak contra-intuïtief, wanneer jullie op zoveel plaatsen conflicten zien die moeten worden aangepakt en, blijkbaar, met geweld tot een oplossing moeten worden gebracht.

Jullie weten, diep in jezelf, dat wapengeweld nooit tot vrede leidt, hoewel het een korte wapenstilstand kan opleveren, waarin de strijdende partijen zich kunnen herbewapenen en herconfigureren om de meest effectieve weg vooruit te vinden.Maar natuurlijk komen ze nooit vooruit, omdat het alleen maar leidt tot of een broze patstelling, dan wel tot de totale vernietiging van de oppositie, die dan in de volgende generatie weer een leger of een politiek systeem zal opbouwen om degenen die hen eerder hebben verslagen te straffen en te verslaan. Het ontwakingsproces van de mensheid begon vrij recentelijk te versnellen toen grote aantallen mensen eindelijk werkelijk de totale zinloosheid van conflicten begonnen te begrijpen en begonnen in te zien dat een oorlog om oorlogen te beëindigen onmogelijk is.

Iedereen wil alleen maar geliefd zijn, maar vanwege het trauma, dat de overgrote meerderheid ervaart als ze volwassen worden, is het heel moeilijk voor hen geweest om hun vertrouwen te stellen in een omgang met anderen, waarin men zich alleen maar liefdevol gedraagt. Voldoende van jullie hebben nu echter de moed om je angsten onder ogen te zien en in Liefde verder te gaan in het besef, dat een aanval van welke aard dan ook in werkelijkheid een oproep tot Liefde is.  Stil, zacht en onbevreesd Liefde aanbieden aan iemand die boos is en mogelijk klaar staat om een conflict aan te gaan, is energetisch uiterst krachtig. Het is de enige weg voorwaarts en velen worden zich hiervan bewust.

Menselijkheid en vorm in een materiële omgeving zijn een uitvinding, een uiterst slim en goed ontworpen maar onwerkelijk middel, dat de Zoon van God, in een moment van waanzin construeerde om afscheiding van de Bron te ervaren, om vrijheid te ervaren van de ingebeelde onvrijheid die het geschapen zijn, in plaats van de Schepper te zijn, hem leek op te leggen. Maar, zoals jullie tot in het diepst van je wezen weten, toen jullie in Liefde uit Liefde werden geschapen, werden jullie absoluut geen beperkingen opgelegd. Jullie zijn eeuwig absoluut vrij van enige beperking van welke aard dan ook.

Toegeven dat je een enorme fout had gemaakt door te proberen je af te scheiden van de Bron om een vrijheid te verkrijgen die groter was dan de oneindige vrijheid waarmee de Bron je al eeuwig had gezegend en begiftigd, was een veel te beschamende bekentenis om te doen. Als gevolg daarvan ben je gedurende ontelbare eonen doorgegaan met het spelen van het spel van afscheiding door jezelf op te splitsen in ontelbare afzonderlijke en schijnbaar gescheiden wezens die afzonderlijke persoonlijke en totaal verschillende levens van elkaar ervaren.

Deze schijnbare verschillen – van etniciteit, cultuur, huidskleur, nationaliteit, religie, enz. – werden snel gebruikt, als gevolg van jullie ernstig beperkte bewustzijn van wie jullie werkelijk waren, als verdere hulpmiddelen om jullie ervan te overtuigen dat de staat van afscheiding werkelijk was. Je vond jezelf blijkbaar verdeeld of gescheiden van elkaar door die betekenisloze maar gemakkelijk te herkennen verschillen. Daarom leken gewone normale mensen gevaarlijke bedreigingen te vormen voor jou, voor elkaar!

Alle oorlogen beginnen wanneer een paar mannen – zelden vrouwen, is dat niet vreemd? – egoïstisch op zoek zijn naar macht voor zichzelf over anderen, besluiten de mensen in hun gemeenschappen ervan te overtuigen dat zij gevaar lopen gekwetst te raken of aangevallen te worden door mensen, die die egoïsten verkiezen te identificeren als vijanden – mensen die er anders uitzien of die anders zijn in hun gewoonten of levensstijl. De mensheid is nu eindelijk aan het ontwaken voor het feit dat degenen die een openbaar ambt nastreven, op enkele uitzonderingen na, sterk door hun ego gedreven narcisten zijn.

En toch, jullie egoïsten hebben alleen de macht die jullie verkiezen hen te geven. Niettemin kies jij – bijna iedereen in vorm – er heel vaak voor om jouw macht weg te geven, hetzij aan jullie eigen ego’s, dan wel aan de ego’s van degenen wier retoriek jullie verheft en inspireert. Dergelijke inspiratie is puur egoïstisch, een keuze om je macht weg te geven zodat je, zo geloof je, kunt ontsnappen aan de verantwoordelijkheid voor je gedachten, woorden en daden.

Gescheiden zijn, individueel zijn, menselijk zijn, is het aanvaarden van zelfopgelegde beperkingen van je persoonlijke en goddelijk voorbestemde soevereiniteit.  En wie is het zelf dat deze beperkingen oplegt? Het zijn jullie ego’s! Jullie ego’s – essentiële aspecten van de mens in vorm – leven voortdurend in angst, omdat zij geloven dat de staat van afgescheidenheid die het leven in menselijke vorm biedt echt is. Omdat zij daarom ook geloven dat dit menselijke leven dat zij ervaren, hun enige kans is om te laten zien wat voor machtige wezens zij zijn! Het beëindigen van hun bestaan op het moment van de fysieke dood beangstigt jullie ego’s. Zij zullen zich bezighouden met elke procedure of routine, waarvan zij denken dat die de dood zal overwinnen, of met de mensen en ziekten die de dood veroorzaken,

Ieder van jullie die deze of soortgelijke boodschappen uit de spirituele rijken leest, weet dat de dood slechts een verandering van toestand is, een ontwaken uit de illusie.  Niettemin, door de conditionering die het mens-zijn jullie allen verzekert, hebben jullie meestal twijfels over de Werkelijkheid, over de vraag of jullie werkelijk eeuwige wezens zijn en dus zijn jullie bang voor de dood.  Misschien niet voor julliezelf, maar jullie vrezen vaak de dood van geliefden, diegenen in jullie leven die jullie zin geven, een reden van bestaan en die jullie liefdevol steunen in jullie menselijke levens. En wanneer een van jullie dierbaren sterft, lijden jullie.

Dus nogmaals, ik dring er bij jullie op aan om elke dag de tijd te nemen om rustig alleen te zijn in jullie heilige innerlijke heiligdommen en de Liefde uit te nodigen om jullie daar te omhelzen. Door dit te doen kunnen jullie je herinneren en weten dat jullie werkelijk eeuwige wezens zijn, oneindig geliefd door God en aan wie nooit kwaad kan geschieden.

Wees daarom innerlijk in vrede en breng daardoor vrede en troost aan hen met wie je omgaat. Daarom zijn jullie in vorm op dit moment tijdens de spirituele evolutie of het ontwaken van de mensheid. Jullie doen allemaal een essentiële taak die niemand anders voor jullie kan doen en daarom is jullie aanwezigheid in vorm op dit moment onmisbaar. Jullie doen de mensheid ontwaken gewoon door Jezelf te zijn – ieder van jullie!

Met heel veel liefde, Saul.

Vertaling: Winfried – voor wakkeremensen.org