Saul: Je liefdevolle aanwezigheid op aarde op dit moment in haar evolutie is geen toeval.

Saul:
Je liefdevolle aanwezigheid op aarde op dit moment in haar evolutie is geen toeval.

door John Smallman / maandag 4 maart 2019

Audio

De mensheid staat aan de vooravond van een enorme doorbraak in bewustzijn. Bewustzijn, dat nog niet doorgegeven nieuwe informatie over je voortdurende spirituele evolutie zal vrijgeven, in elk hart dat ervoor kiest om zich daarvoor open te stellen. Dit moment was onmiddellijk en goddelijk gepland toen je ervoor koos om de ervaring van afscheiding te ondergaan, omdat God, in Zijn oneindige Liefde voor jou meteen wenste, dat je de perfecte route zou hebben om uit de ervaring van afscheiding naar volledig bewustzijn van je Eenzijn met Hem, terug te keren. Zoals je zo vaak is verteld, is het je natuurlijke staat. En het is een staat waaruit je nooit bent weggegaan, ondanks al het schijnbare bewijs van het tegendeel.

Er is alleen de Ene. Alles wat schijnbaar gescheiden is van de Ene is een droom of een nachtmerrie, een onwerkelijke staat die je hebt uitgevonden en gebouwd om afscheiding te ervaren. In je opwinding om het te bouwen, ben je vergeten je jezelf een uitweg te bieden! Maar je altijd liefhebbende Moeder / Vader / God, zich realiserend dat je vergeten was om je zelf dit essentiële element te verschaffen in het spel dat je verkoos te spelen, deed dat onmiddellijk voor jou om ervoor te zorgen dat je niet verloren zou raken. Daarom ben je niet verloren of verlaten in een enorm universum dat volledig onbewust van je is. Je droomt er tijdelijk van dat dit het geval is, dat dit de realiteit is. Neem elke dag de tijd om naar binnen te gaan, naar je heilig innerlijk heiligdom waar Liefde verblijft, in afwachting van je acceptatie ervan. Het is essentieel voor je welzijn en voor je spirituele evolutie, die je leidt naar je ontwaken.

De fysieke omgeving, waarin je het leven in vorm als mensen ervaart, evolueert ook spiritueel, omdat deze, onnodig om te zeggen, één met jou is. Terwijl je intentie om liefdevol te zijn zich versterkt en intensifieert, worden je niet-fysieke interacties met je fysieke omgeving ook intensiever – Wanneer je tijd doorbrengt in meditatie of contemplatie met de bedoeling om liefde in je harten toe te laten, brengt dit genezing, vrede en liefde naar het gebied of energieveld rondom je menselijke vorm, hetgeen alle bewuste levensvormen beïnvloedt die er doorheen bewegen, evenals de planeet zelf. Jullie liefdevolle aanwezigheid op Aarde op dit moment van haar evolutie is niet toevallig of een gelukkige samenloop van omstandigheden. Het was zorgvuldig en liefdevol gepland voordat jullie echt je eeuwige wezen, je bewustzijn, ernstig beperkten en verhuisden naar de fysieke organismen die jullie nu herkennen als jullie menselijke lichamen.

Alle mensen die op Aarde zijn geïncarneerd, -en er zijn geen uitzonderingen-, alle nu geïncarneerde mensen zijn nu op aarde door hun eigen keuze om te helpen bij het ontwakingsproces. Als mensen, in een beperkt bewustzijn, die het grootste deel van de tijd vanuit hun egocentrische zelf werken, ontwikkel je jezelf spiritueel, zelfs als dit niet het geval lijkt te zijn. En terwijl je aandacht schenkt aan de behoeften van het mens zijn en zoveel mensen in pijn en lijden waarneemt, die weer anderen pijn en leed toebrengen, is het heel moeilijk voor je om te accepteren, dat absoluut iedereen echt zijn best doet! Je ego’s houden ervan om te oordelen, de schuld te geven, te veroordelen en jullie leren allemaal los te komen van je ego-gedreven houding en gedrag, terwijl je doorgaat met het versterken van je dagelijkse intentie om alleen maar te houden van wat er ook maar gebeurt.

Jullie ego’s zullen in je worden geïntegreerd, zodat innerlijke conflicten oplossen, terwijl jij je steeds vaker bezighoudt met te leven vanuit liefde, in plaats vanuit angst. Overal om je heen zie je ego-gedreven houdingen en gedragingen. Omdat jij je daarvan bewust bent, ben je ook in staat je bewust te zijn van soortgelijk gedrag in jezelf en ervoor te kiezen om niet daarin betrokken te raken. Wanneer je jouw intentie om alleen liefdevol te blijven blijft intensiveren, is er steeds minder energie beschikbaar voor je ego’s om daar gebruik van te maken. Je ego heeft vrees en angst nodig om te handelen en wanneer je ervoor kiest om niet met angst en angst om te gaan, raakt hun energie op. Je vindt jezelf dan meer in vrede en bent in staat om te accepteren wat er gebeurt zonder oordeel of egoïstisch betrokkenheid en in plaats daarvan alleen liefde waar te nemen en te zenden om vreedzaam en geduldig om te gaan met wat er is gebeurd. Op deze manier beginnen jullie levens veel meer vloeiend en gemakkelijk te stromen, net als de levens van degenen met wie je omgaat.

Jullie zijn op Aarde om – liefdevol – met elkaar om te gaan, maar jullie zijn dit vergeten. Jullie ego’s hebben heel goed werk verricht door jullie ervan te overtuigen dat je voorzichtig en angstig moet zijn, omdat je nooit weet welke ramp je kan overkomen. Je moet op het ergste voorbereid zijn, omdat het de normale gang van zaken is. Natuurlijk, “normaal” gebeurt het niet. Maar vanwege je menselijke overtuigingen – in jou geïnstalleerd door jullie etniciteiten, culturen, religies, politieke en algemeen filosofische zienswijzen – wordt het wantrouwen aangemoedigd door degenen die anders lijken te zijn dan jij. Wanneer een ramp zich plotseling voordoet en toeslaat, oordeel jij negatief over jezelf, omdat je niet voorbereid was, of je speelt de rol van slachtoffer en geeft anderen de schuld, of God. Je ego’s zijn ongelooflijk bekwaam om zichzelf te rechtvaardigen en anderen de schuld te geven. En omdat de meeste mensen ego-gestuurd zijn in plaats van door liefde geleid, is er een enorme hoeveelheid schuld en schaamte om te delen

Nu wordt echter die schuld over het algemeen erkend als ernstig schadelijk voor relaties. Dus proberen velen er afstand van te doen, omdat ze beseffen dat dit de enige manier is om vrede in zichzelf te vinden en van daaruit om te beginnen met het vestigen van vrede over de hele wereld. Bijna iedereen is het erover eens dat er een betere manier moet zijn om harmonieus samen te leven op de planeet aarde. Iedereen wil vrede zodat zij en hun geliefden van het leven kunnen genieten – het leven is bedoeld om te genieten – zonder voor altijd op hun hoede te zijn voor het geval een gevaarlijke situatie zou ontstaan. De grootste moeilijkheid – die nu vrijwel overal wordt opgelost – is dat iedereen denkt dat hun weg de enige rationele manier is om vooruit te komen. Mensen beginnen nu over de hele wereld te discussiëren over zinvolle en niet-bedreigende manieren om de talloze kwesties en problemen, die de mensheid plagen, aan te pakken.

Wanneer mensen samenkomen om zinvolle, bedachtzame en rationele discussies te hebben, terwijl ze hun oordeelvormen en persoonlijke agenda’s achterwege laten bij de deur, treden verbazingwekkende resultaten op en doen zich kansen voor, die niet vooraf konden worden bedacht. Mensen zien elkaar als mensen – mensen die houden van zichzelf en vergelijkbare behoeften en verlangens hebben – en niet als protagonisten die niet te vertrouwen zijn, laat staan te ​​geloven. Dit gebeurt steeds vaker omdat de Tsunami van Liefde overal ter wereld wonderen blijft verrichten. De mensheid is KLAAR voor verandering en het gebeurt op dit moment. Dus neem je  dagelijks voor als je wakker wordt om alleen maar te houden van wat er ook maar gebeurt. Herhaal het voornemen de hele dag telkens wanneer je de gelegenheid hebt en opnieuw als je ’s nachts gaat slapen. Jullie beginnen je allemaal te realiseren, dat het echt buitengewoon effectief is en ik wil bevestigen dat dit zo is.

ER IS ALLEEN LIEFDE, DAAROM IS HET DE ENIGE WEG VOORWAARTS. Ga er daarom dagelijks mee aan de slag en sta toe dat het de wonderen verricht, die je nodig hebt om je problemen en conflicten op te lossen en al doende ook de planeet moge genezen en al de levensvormen die door liefde worden ondersteund.

Met zoveel liefde, Saul.

https://johnsmallman.wordpress.com

Vertaling Winfried