Saul: Je kunt je overtuigingen veranderen!

Saul:
Je kunt je overtuigingen veranderen!

18 april 219 / door John Smallman

Audio

Als de mensheid eenmaal wakker is geworden, zullen de vele onderwerpen en problemen waarmee je momenteel wordt geconfronteerd, gemakkelijk en snel worden opgelost. Jullie zijn allemaal wezens met een enorme kracht en jullie hebben de creatieve vermogens om vanuit jullie collectieve gewaarzijn nieuwe ideeën naar voren te brengen, die jullie in staat stellen om de programma’s uit te voeren die aanvankelijk noodzakelijk zijn om alle vormen van armoede wereldwijd te verlichten: honger, dakloosheid, eenzaamheid, schaamte, schuldgevoel, apathie, machteloosheid, hopeloosheid. Begin dan met liefdevolle gemeenschappen te creëren in opbeurende en inspirerende omgevingen om de krotten en sloppenwijken te vervangen, waarin zo veel van Gods geliefde kinderen in een staat van permanente verarming leven.

Zoals je herhaaldelijk in herinnering wordt gebracht, zijn Allen Eén en dientengevolge zal wat iemand denkt of zegt, iedereen beïnvloeden. Zoals jij je steeds meer bewust wordt dat voor de mensheid en voor iedereen de enige weg vooruit – ongeacht hun ras, etniciteit, cultuur, kleur, geloofsovertuiging, geslacht en politieke overtuiging – is om liefdevol met alle anderen samen te werken in vriendelijke, bereidwillige en zinvolle discussies ten einde de vraagstukken en problemen, waarmee de mensheid geconfronteerd wordt, op te lossen. Neem je dagelijks voor lief te hebben, ongeacht wat er ook mag gebeuren. Het wordt al onmiskenbaar duidelijk dat er al prachtige veranderingen gaande zijn. De mensheid is al goed op weg naar ontwaken.

Al zo lang, als gevolg van het gevoel van scheiding dat iedereen voelt en ervaart, hebben mensen vaak bij zichzelf gedacht: “wat kan ik doen om de wereld te helpen veranderen en de problemen waarmee de mensheid en de planeet te maken hebben op te lossen?” Zij zinken dan weg in apathie, omdat ze geloven dat als gevolg van hun schijnbare onbeduidendheid in de algemene gang van zaken, dat er niets is wat ze zelf kunnen doen en dat op enige manier behulpzaam kan zijn, laat staan ​​gezien en erkend. Dit is een valse overtuiging! Je voortdurend voorgenomen intentie om lief te hebben wat er ook gebeurt, is buitengewoon krachtig, omdat je krachtig bent en jouw overtuigingen krachtig zijn. Daarom is het geloven dat er niets is wat je kunt doen – apathie – ook erg krachtig en creëer je blokkades, meestal onbedoeld, die de voortgang ernstig belemmeren.

Jullie moeten vertrouwen en geloven in jezelf en in je kunnen om positieve verandering in de wereld in gang te zetten, omdat je dat kunt. Velen zijn dat geloof in zichzelf aan het vestigen, wetende dat het zeer effectief en krachtig is. Bijna allemaal hebben jullie diepgewortelde overtuigingen, vaak vastgelegd in de kindertijd, die onder de oppervlakte van je bewuste gewaarzijn liggen en waarmee je je in het leven staande houdt. Jullie kennen allemaal mensen die meestal vrolijk en opgewekt zijn en anderen die het tegenovergestelde zijn. Je vraagt ​​je vaak af waarom dit zo is. Welnu, het is een gevolg van hun overtuigingen. En hoe sterker ze deze volgen of erop vertrouwen, hoe effectiever ze zijn, positief of negatief.

En als krachtige goddelijke wezens, kinderen van God, kunnen jullie je overtuigingen veranderen! Eerst moet je naar binnen gaan en tijd doorbrengen met nadenken over hoe jij je leven beleeft en wat jij over jezelf gelooft. Dan moet je de intentie hebben om wat je ziet als positieve overtuigingen te bekrachtigen en dat wat je als negatief beschouwt, te verwerpen. Het zal niet onmiddellijk gebeuren, hoewel je misschien wel heel veel ‘aha’-momenten hebt bij overtuigingen waarvan je niet wist, dat ze in je bewuste gewaarzijn waren genesteld. Je moet er dan voor kiezen om je dagelijks voor te nemen om de overtuigingen die je duidelijk niet dienen te veranderen of te verwijderen…. Ik kan het niet, ik wil het niet, ik hoef dat niet, wat zullen mensen zeggen? Dat ben ik niet, Ik ben altijd zo geweest en weet niet hoe ik mij kan veranderen, enz.? Deze nieuwe intenties moeten dagelijks worden herhaald, wanneer je voor het eerst wakker wordt, wanneer je overdag aan ze denkt en voordat je ‘s nachts gaat slapen. Het duurt maar een paar minuten en na een week of zo, misschien minder, begin je te bemerken dat je jezelf anders voelt, meer in vrede, meer jezelf en anderen accepterend en meer energiek.

Ingewortelde overtuigingen zullen niet meteen oplossen, gezien het immers vele jaren heeft geduurd om zich te vestigen. Dus wees niet ontmoedigd als je niet zo snel positieve resultaten ziet als je had gehoopt of verwacht. Neem je voor om je bewust te zijn van alle oordelen die je mentaal velt gedurende de dag. De meeste mensen doen dat in grote getale. Vraag jezelf af of ze je echt van dienst zijn, of dat ze je gewoon deprimeren, wanneer ze jouw overtuigingen die je al hebt bevestigen, dat mensen in het algemeen, of jijzelf, slecht zijn, gedachteloos, onattent, gek, gemeen, onaardig, enz. Als je de oordelen kunt erkennen en vervolgens degenen die je negatief hebt beoordeeld, vergeven, realiseer je dan dat ze, net als jij, problemen en vraagstukken in hun leven hebben, die hun vrede verstoren en bij hen angst en vrees veroorzaken. Neem je dan voor hen liefde en mededogen te sturen.

Wanneer je bij het opkomen van negatieve oordelen er een regelmatige gewoonte van maakt om liefde en mededogen te sturen naar degenen waarover je oordeelt, dan zal je merken dat je eigen negatieve zelf-oordelen minder vaak naar boven komen en dat je veel meer zelf-accepterend wordt. Zelfacceptatie is essentieel, omdat je nooit iemand anders zult zijn dan wie je al bent. Als jullie eenmaal beginnen jezelf volledig te accepteren als spirituele wezens die een menselijke ervaring hebben, waarin lijden altijd voorkomt, zal je in staat zijn om enige afstand te nemen van jezelf (jouw ego) en je afvragen: “Wat is hier de les voor mij?” In eerste instantie hoeft er niets bij jou te gebeuren, maar met de toenemende oefeningen komen inzichten bij je naar boven, bijvoorbeeld: “Als ik boos ben, zijn andere mensen vaak boos of worden ook boos.” Je zou dan kunnen proberen de boosheid los te laten in plaats van het te uiten. In het begin zal dit moeilijk zijn, omdat woede een krachtige emotie is, maar als je er een eindje vanaf kunt blijven staan, zal je ontdekken dat je een keuze hebt om het te uiten of niet. Wanneer je ervoor kiest om het niet te uiten, voel je je mogelijk ontkracht of depressief vanwege de mogelijk volgende gedachte: “Ik had hem gewoon moeten kunnen vertellen wat ik van hem vind!” Maar terwijl je oefent en je woede niet uit, zal je groeien in een gewaarzijn, dat je gevoelde behoefte daaraan zal verzwakken, totdat je je realiseert dat het loslaten van je boosheid je zal helpen om je vrediger te voelen. En als je het toch uit en er later spijt van krijgt, verontschuldig je dan, indien mogelijk, bij de persoon in kwestie, maar vergeef vooral jezelf, in plaats van jezelf uit te schelden omdat jij je zelfbeheersing verloren hebt.

Zoals hierboven opgemerkt, zijn jullie spirituele wezens die een menselijke ervaring hebben. Daarom moet je leren omgaan met de problemen die het mens-zijn met zich meebrengt. Dus herinner jezelf eraan dat het allemaal lessen zijn op je pad van spirituele evolutie. Hoe verder je kunt komen in het jezelf accepteren en vergeven, des te gemakkelijker zal je merken dat je in staat bent om anderen te vergeven en te accepteren. Echt waar, hoewel het vaak niet zo lijkt, iedereen, en er zijn geen uitzonderingen, doet zijn best. Je weet niet en kunt niet weten wat anderen hebben meegemaakt. Wel, je weet het misschien, maar je zult het niet precies ervaren hebben zoals zij dat deden. Daarom moet je ze wat speling geven. (Ik heb het hier niet over mensen die zo extreem beschadigd zijn dat ze anderen pijn doen en misbruiken en die zeker een soort van opsluiting nodig hebben om anderen te beschermen, terwijl ze ook diep medelevende hulp ontvangen.) De meesten van jullie hebben tenslotte wel iemand meegemaakt die jou wat speling heeft gegeven, toen jij je hebt gedragen op een manier die minder dan echt passend was. Je was hen waarschijnlijk hoogst dankbaar, toen ze dat deden.

Iedereen is één, en daarom is het volkomen logisch om anderen te eren, te respecteren en te helpen, die eigenlijk individuele reflecties of aspecten van jezelf zijn. Wat je anderen aanbiedt, bied jij je jezelf aan. Jullie hebben allemaal ervaren dat als je vriendelijk of liefdevol met iemand omgaat, zelfs op bijna onmerkbare manieren, jij vervolgens een vergelijkbare reactie kreeg. Hetzelfde gebeurt met woede. Wat je aanbiedt of uitstraalt, wordt altijd geretourneerd. Liefde aanbieden brengt of sticht vrede, terwijl oordeel vellen of in woede uitbarsten bijna altijd tot conflicten leiden.

Het ontwaken omvat het eren en respecteren van alle anderen. God eert, respecteert en houdt van jullie allemaal, zonder uitzondering. Hij weet dat je op elk moment je best doet. Betekent dit dat je niet in jezelf moet kijken naar je overtuigingen en motivaties om te zien of ze kunnen worden verbeterd? Nee, natuurlijk niet, omdat jullie als mensen op Aarde je lessen worden aangeboden, die je hebt gekozen om te leren. Tijdens dit proces, ben je spiritueel aan het evolueren. Maar terwijl dit een voortdurende en vaak veeleisende taak is, houdt alsjeblieft van jezelf en accepteer jezelf, want als je dat doet, voel jij je optimistisch en bemoedigd. Dit leidt ertoe, dat jij je in het leven op je gemak voelt en het omgaan met vraagstukken en problemen minder veeleisend of stressvol wordt. En wanneer je zo leeft, is het buitengewoon gunstig voor degenen met wie je op enigerlei wijze contact hebt. Jullie hebben er allemaal voor gekozen op dit moment te incarneren om te helpen bij het ontwaken van de mensheid. Wanneer jij je op je gemak voelt en in vrede met jezelf leeft, voelen anderen het en worden ze zelf geholpen op hun pad naar ontwaken. Zichzelf liefdevol en medelevend behandelen is een grote hulp voor iedereen in het ontwakingsproces van de mensheid.

Met zoveel liefde, Saul.

https://johnsmallman.wordpress.com/

Vertaling Winfried