Saul: Je bent nooit gescheiden geweest van Liefde.

Saul:
Je bent nooit gescheiden geweest van Liefde.

19 mei 2019 / door John Smallman

Audio

Wij allen – Vader/ Moeder/ God, allerhoogste Intelligentie, goddelijke Wijsheid, heel de schepping die niet in een (stoffelijke) vorm is – (een onvoorstelbaar groot aantal!) – kijken met blije en enthousiaste opwinding toe, terwijl jouw moment van ontwaken steeds dichterbij komt. En ja, ik hoor je terwijl je opnieuw je twijfels en je irritaties uit, omdat we je al heel lang vertellen dat je ontwaken staat te gebeuren. En voor velen van jullie lijkt het erop dat er niets aan de hand is. Je twijfels en irritatie, zelfs intense woede, nemen toe. Dit is volkomen begrijpelijk, omdat het voor mensen in een (stoffelijke) vorm extreem moeilijk is om toegang te krijgen tot het goddelijke informatieveld, waar aankondigingen en bulletins met betrekking tot dit meest magnifieke evenement regelmatig worden geplaatst. Je bent dus afhankelijk van de gechannelde berichten die worden ontvangen en gedeeld door degenen die zijn afgestemd om ze te ontvangen. Vanzelfsprekend vind je dat minder dan geheel bevredigend. Je vertrouwen wordt op goddelijke wijze getest, zoals je wist dat het zou gebeuren. Jullie waren het allemaal met elkaar eens, omdat je absoluut wist dat alles goed zou komen. En je zult niet teleurgesteld worden.

Hier in de niet-fysieke gebieden begrijpen wij je ongeduld en je ontgoocheling. Je ontwaken gaat helemaal over deze laatste ervaring – je ontgoocheling! Dat wil zeggen dat je wordt bevrijd van de illusie. Jij bent, evenals ieder van jullie, een goddelijke wezen die een ervaring heeft in vorm, als mens. Jullie hebben er allemaal voor gekozen om dit te doen, wetend hoe diep je herinneringen aan de Realiteit verborgen zouden zijn, terwijl je het leven als een mens onderging. En hoewel je ervoor had gekozen om als zodanig in de menselijke geschiedenis te incarneren om deel te nemen aan dit meest wonderbaarlijke ontwakingsgebeuren, het is niettemin zeer verontrustend voor jou, zoals het is voor de hele mensheid om te observeren en zelfs betrokken te zijn bij de chaos, conflicten en verwarring, die zich momenteel wereldwijd voordoen.

Maar diep van binnen, blijft niettemin je geloof standvastig en onwrikbaar, ondanks je twijfels. Het is dit ongelofelijk vertrouwen dat je ertoe heeft aangespoord om te incarneren op dit punt in het proces van ontwaken – het is al lang aan de gang in menselijke termen – om diegenen krachtig te helpen die schijnbaar absoluut geen notie hebben wat er aan de hand is en evenmin enig idee van de onuitsprekelijke vreugde die jullie allemaal te wachten staat.

Je geloof, je kracht en de liefde die je hart vervult en die je zo graag deelt, is essentieel voor het ontwaken. Het ondersteunt zo velen, van wie jij je totaal onbewust bent, op manieren die jou zouden verbazen. Echt, je bent enorm geëerd en gerespecteerd hier in de Werkelijkheid, de status of plaats waaruit niemand van jullie ooit is vertrokken. Je bent je niet bewust dat je constant en liefdevol door de Werkelijkheid wordt omhuld vanwege de beperkingen die het menszijn je oplegt.

Echter, door stevig vast te houden aan je eigen meest krachtige intentie om te ontwaken – een zeer krachtige intentie die iedereen bezit, maar waarvan men zich meestal niet bewust is of die men zich niet herinnert – en zelfs als je die intentie niet mondeling meedeelt aan iemand anders, dan nog verzeker ik je, dat het wordt gecommuniceerd en gedeeld op zeer diepe niveaus. Het is ook de reden waarom er op dit moment voor zoveel mensen zoveel verontrustende ‘dingen’ ontstaan. En velen van jullie, ik weet het, voelen zich zeer eenzaam, omdat het lijkt alsof er niemand is, of dat er praktisch niemand is, met wie je zelfs maar een klein deel van je visie op het ontwaken kunt delen.

De uitdrukking ‘de eindtijden’ is veel aangehaald, omdat mensen zich steeds meer zorgen maken om en bezorgd zijn over de toestand van de wereld en de richting waarop deze lijkt af te stevenen. Maar het zou veel passender zijn om te verwijzen naar “de duisternis die aan het glorieuze licht van de dageraad voorafgaat”. Het ontwaken is een ‘aanbreken’, een weten dat opkomt in het bewustzijn van de mensen, dat er alleen liefde is, gevolgd door de vreugdevolle erkenning van deze goddelijke waarheid. De kracht van liefde om alles om te smelten of op te lossen dat niet perfect in lijn hiermee is, zal je verbazen, wanneer de dageraad aanbreekt. Als dan het meest briljante licht in je bewustzijn stroomt, dat geen schuilplaats overlaat aan de duisternis, laat het je zien welke prachtige goddelijke wezens jullie allemaal zijn.

Bitterheid, haat, oordeel, schuld en de intense, egoïstische behoefte om straf opgelegd en straf uitgevoerd te zien, hetgeen zonder meer leidt tot eindeloze conflicten, dat alles zal gewoon wegvallen en desintegreren als mensen hun hart openen voor de immense kracht van Liefde. Je bent nooit gescheiden geweest van Liefde. Echter Liefde legt zich niet op, het dwingt niets af, het schrijft niets voor, het oefent geen controle uit, het is er gewoon. Wanneer het niet langer wordt geweigerd of buitengesloten, omdat jij je niet waardig voelt voor Zijn Aanwezigheid in jou en in plaats daarvan openlijk wordt verwelkomd in je hele hart, dan zal Liefde je vullen met een gevoel van ontzag en verwondering dat jij je mogelijk niet kunt voorstellen. De vreugde van onvoorwaardelijke acceptatie die Liefde iedereen biedt – zowel heiligen als zondaars, want jullie zijn allemaal heiligen en zondaars – zal je absoluut verbazen.

Ik vraag je daarom om VOLLEDIG jullie Harten te OPENEN. Zij waren eeuwenlang in angst gesloten en zijn geslonken door gebrek aanvoedingsstoffen. Sta hen toe onbeperkt en eindeloos te expanderen, terwijl Liefde hen opnieuw vervult met de hele schepping. In ieder van jullie is het Al; je bent dit feit en de Werkelijkheid tijdelijk vergeten en hebt het uit het oog verloren. Er is alleen maar het Ene. Jij bent Eén en in de tegenwoordigheid van het Ene is er slechts oneindige vreugde. Dus, vier de onvermijdelijkheid van je ontwaken. Laat je twijfels en angsten los en weet, zoals je diep in jezelf doet, dat alles goed is, dat alles altijd goed is en dat je er gewoon niet genoeg aandacht aan hebt besteed.

Met zoveel liefde, Saul.

https://johnsmallman.wordpress.com/

Vertaling Winfried