Saul: Je bent altijd in Gods tegenwoordigheid, want ergens anders, is er niet!

Saul:
Je bent altijd in Gods tegenwoordigheid, want ergens anders, is er niet! 

Via John Smallman,

Saul: Audio Blog

Nu er dagelijks nieuwe informatie over corruptie op hoge plaatsen wordt vrijgegeven in het publieke domein, openen mensen zich veel gemakkelijker voor het idee, dat ze in principe hebben geslapen en gedroomd. En dat de “schaduwkant” van het menselijk collectief al eonenlang hard werkt om mensen tegen elkaar op te zetten door hun gevoel voor de verschillen tussen henzelf en anderen te intensiveren. En ook door hen ervan te overtuigen dat deze verschillen slecht zijn en hen kunnen schaden. Velen van jullie, met aantallen die dagelijks toenemen, beseffen dat deze verdeelde manier van denken moet veranderen. Zij worden zich bewust van de enorme creatieve mogelijkheden die je hebt als je goed en liefdevol naar elkaar luistert, zonder vooropgezette ideeën of negatieve oordelen. Een integratie van jullie licht- en schaduwkanten moet plaatsvinden, individueel en binnen de naties. Jullie beginnen dit te zien en door de intentie te hebben om alleen maar liefdevol te zijn, wat er ook maar gebeurt, maken jullie dit mogelijk. Dit is een perfecte reden om te vieren!

Je mag dan wel geloven dat het vieren in deze verwarrende en zeer verontrustende tijden totaal ongepast is. Echter, ik wil je eraan herinneren dat je door het vieren je levenskracht en je energieveld versterkt en je de stroom van Liefde in en door je hart intensiveert. Daardoor kan je veel gemakkelijker met de vreugde en de vrede in jezelf omgaan. Deze zijn altijd aanwezig, maar vaak genegeerd of vermeden, wanneer je je aandacht richt op de afleidingen van de nieuwsberichten en de sociale media. Ten gevolge van zoveel aandacht voor het negatieve bij zo velen gericht op “Wat gebeurt er als”, en daartoe door de huidige nieuwsmedia aangezet, wordt het algemene niveau van jouw energievelden verzwakt. Dat leidt tot angst, boosheid, depressie en een slechte gezondheid. Het vieren is essentieel, omdat het iedereen die deelneemt verheft en inspireert. Dit helpt je om je weg te vinden in het doolhof van verwarring dat de COVID-19 pandemie heeft veroorzaakt.

Jullie zijn allemaal geliefde kinderen van God, Die wil dat jullie leven in vrede en vreugde. Jullie, die momenteel ondergedompeld zijn in een droom of nachtmerrie waaruit jullie moeten ontwaken. Jullie zijn al aan het ontwaken. Op dit moment ervaren velen die verwarrende en vaak verontrustende toestand, welke zich vaak voordoet in de momenten voor het ontwaken. Dan lijkt het erop, dat jullie je in een vreemde en ongewilde plaats bevinden, van waaruit er geen uitgang lijkt te zijn. In feite is deze toestand de uitgang; het is het moment voorafgaand aan het ontwaken in de Werkelijkheid. Terwijl je het ervaart kan het oneindig lijken en dan, net als ochtendmist, zal het vervliegen, waardoor de Zon, de Liefde tevoorschijn komt.

Jullie zijn niet verloren en verlaten zwervertjes in een vreemd land. Jullie zijn de goddelijke kinderen van God die een droom hebben, waaruit jullie niet kunnen ontwaken. Meestal kan de droom – of nachtmerrie – je verleiden tot het geloof dat deze echt is. Dat is het niet! De werkelijkheid, waarin jij je eeuwige bestaan hebt, is een toestand, waarin je oneindige vrede en vreugde ervaart in elk moment, “NU”. Het is het enige moment, het eeuwige moment, waarop het hele bestaan zich voortdurend en zonder onderbreking afspeelt.

Vieren dus! Ga dagelijks naar binnen, naar dat heilige innerlijke heiligdom dat in ieder van jullie aanwezig is. Laat de Liefde, je ware aard, die altijd in je aanwezig is, je omhelzen. Het wacht alleen op jouw toestemming. Jouw toestemming betekent alleen maar, dat je elk negatief zelfoordeel over je waarde, je eigenwaarde moet opgeven. Jouw geloof dat je een zondaar bent zonder enige verdienste, of elk ander gevoel dat je zou kunnen overtuigen van je onwaardigheid om in de Aanwezigheid van God te zijn.

Je bent altijd in Gods Aanwezigheid, want “ergens anders” is er niet! Erken gewoon die goddelijke waarheid en accepteer met vreugde de goddelijke omhelzing, in plaats van haar angstig af te weren, wanneer je jezelf probeert te overtuigen van je onwaardigheid. Hoe kan welke schepping van God dan ook, onwaardig zijn aan Zijn Liefde? Dat is een onmogelijke toestand. Dus VIER in de goddelijke zekerheid, dat je elk geschenk dat Hij je wil geven, volledig waardig bent.

Velen van jullie die ouders zijn weten, dat je nooit de liefde voor je kinderen hen zou kunnen onthouden. Het is dus krankzinnig om je zelfs maar voor te stellen, dat God Zijn Liefde voor je achterhoudt. Sta open voor Zijn Liefde en sta jezelf toe om te ontwaken!

Met zoveel liefde, Saul.

https://johnsmallman.wordpress.com/

Vertaling Winfried