Saul: Iedereen wil alleen gezien worden als geëerd, gerespecteerd en geliefd.

Saul:
Iedereen wil alleen gezien worden als geëerd, gerespecteerd en geliefd.

17 Oktober 2019 / Via John Smallman

Audio

Het ontwakingsproces van de mensheid verloopt in versneld tempo en tekenen hiervan zijn duidelijk zichtbaar in de reguliere nieuwsmedia. Mensen hebben ervoor gekozen om de retoriek en beloften van politici en andere bekende figuren, die hun inzichten en meningen publiekelijk uiten, niet langer te accepteren, omdat het volkomen duidelijk is geworden, dat ze zinloos zijn. Degenen in gezagsposities of in hoge functies zijn grotendeels – er zijn enkele uitzonderingen – alleen geïnteresseerd in het handhaven of versterken van hun posities, omdat ze verslaafd zijn aan macht, in het bijzonder aan macht over anderen. De meerderheid van de wereldbevolking is echter niet langer bereid om hun macht weg te geven om anderen in staat te stellen over hun leven te beslissen. Zoals ik in mijn vorige bericht zei: niemand heeft het recht om je eigen soevereine autoriteit te negeren. En de mensheid toont nu aan, dat zij niet langer bereid is dit toe te staan.

Veranderingen, die onvermijdelijke en essentiële aspecten zijn van het ontwaken van de mensheid en van de voortdurende spirituele evolutie van de mensheid, vinden overal op jullie prachtige planeet steeds sneller plaats, naarmate meer en meer van jullie besluiten om wakker te worden en zich ervan bewust worden dat, als mensen in vorm, elk van je individuele levens een goddelijk doel heeft en dat dit alleen kan worden gerealiseerd door het individu dat dit individuele leven leeft en ervaart.

Een leven geleefd in angst, dat alleen wordt gedreven door de noodzaak om te overleven, is zinloos. En toch heeft de meerderheid van de mensen lange tijd geloofd, dat overleven het enige doel van het leven was met als gevolg, dat dit de manier werd waarop de meerderheid probeerde te leven. Maar die manier van leven is niet bevredigend geweest. Dat zou ook niet kunnen, omdat je zoveel meer bent dan de menselijke vormen waarmee jij je meestal identificeert – vormen die verouderen, vervallen en sterven. Jij bent alleen maar die goddelijke waarheid vergeten, door je eigen keuze, omdat je scheiding van de Bron wilde ervaren. Je wilde onafhankelijkheid ervaren, een staat van zelfredzaamheid en vrijheid, waarvan je tijdelijk dacht dat je die niet had – zoals de nieuwtestamentische gelijkenis van de verloren zoon. Net als in die gelijkenis wacht een extreem gelukkig einde op je tijdens het ontwaken in het besef dat je altijd één bent met de Bron in het eeuwige moment van Nu, waar je verblijft in oneindige vreugde.

De chaos, verwarring en het lijden, die nu door zo een groot deel van de mensheid worden ervaren, toont duidelijk aan, dat een door angst en overleving gedreven samenleving, waarin het lijkt alsof iedereen agressief concurreert om essentiële hulpbronnen die binnenkort uitgeput raken, alleen tot conflicten leidt en verder lijden. Deze chaos en verwarring brengt velen ertoe nieuwe manieren te zoeken om lokaal, nationaal en internationaal met elkaar om te gaan, zodat samenwerking de concurrentie vervangt. Dan zullen nieuwe ontwerpen en plannen worden gecreëerd, die iedereen de gelegenheid bieden om harmonieus samen te leven op Planeet Aarde – in bereidwillige onderlinge afhankelijkheid die de rechten en behoeften van allen erkent en eert -. Dit is de enige verstandige weg voorwaarts voor de mensheid. Grassroots-groepen -burgerinitiatieven- vormen zich overal met de intentie om in samenwerking met soortgelijke groepen elders, nieuwe en duurzame levensstijlen te creëren, die respect en zorg voor iedereen hebben en die een einde maken aan de voor de planeet schadelijke industriële activiteiten.

Het leven op planeet Aarde kan goed zijn voor iedereen. De jonge mensen van vandaag zijn degenen die dat mogelijk zullen maken. Ze zijn zich veel bewuster dan de oudere generaties van de essentiële behoefte aan verandering, zodat ALLEN wereldwijd in vrijheid en waardigheid kunnen leven. De oude overtuigingen die samenlevingen en culturen in ere hielden en die door veel van jullie wetten worden gevolgd en gehandhaafd, veranderen snel of worden weggegooid, omdat ze duidelijk laten zien, dat compassie hierin totaal ontbreekt.

Jullie zijn allemaal goddelijke wezens, jullie ware aard is Liefde en de realiteit daarvan wordt steeds duidelijker. Er is een groot aantal boeken, seminars en workshops beschikbaar die deze waarheid onderwijzen en mensen helpen die waarheid in zichzelf te vinden. Deze is er altijd geweest, maar vanwege de diepgewortelde overtuiging van de mensheid, dat zijn voortbestaan ​​afhankelijk is van wapens en verdedigingssystemen om zichzelf te beschermen tegen bekende en onbekende vijanden, is die waarheid ontkend of begraven onder het niveau van bewust gewaarzijn. Het wantrouwen, dat door dit geloof is aangemoedigd, heeft onvermijdelijk tot conflicten geleid.

In werkelijkheid wil iedereen alleen gezien worden als geëerd, gerespecteerd en bemind. Echter, eeuwenlang is dat verlangen ondergeschikt gemaakt aan de ogenschijnlijk veel dringender door angst aangedreven behoeften om te overleven. Liefde en angst kunnen niet naast elkaar bestaan. Echter, als mensen in vorm, denken de meeste van jullie dat ze dat wel kunnen en dat je kunt houden van degenen die je vrienden zijn, je familie en die van je etnische, religieuze, politieke of culturele overtuiging, terwijl je haat of veracht hen, die anders lijken te zijn dan jij. Maar in deze omstandigheden is de liefde voorwaardelijk. Wanneer een van degenen van wie je houdt – een persoon, een team, een groep, een organisatie – zijn overtuigingen of meningen verandert en dan het niet met je eens is, of je op een andere manier voor de voeten loopt, kan die “liefde” veranderen in haat!

Deze duidelijke verschillen tussen jullie zijn te vinden in groepen over de hele wereld waar mensen zich identificeren met “mijn” familie, “mijn” vrienden, “mijn” school, “mijn” team, “mijn” werkgever, “mijn” kerk, “mijn ”land enz. Zich emotioneel identificeren met een groep geeft een gevoel van verbondenheid, gezien en geaccepteerd te worden. Daarentegen wordt het onderliggende gevoel – dat praktisch ieder mens ervaart – van niet goed genoeg zijn, niet volledig acceptabel zijn, niet lief zijn dan naar buiten toe geprojecteerd op de groepen, waarop het voornaamwoord ‘mijn’ niet van toepassing is, waardoor ze vijanden worden die moeten worden bestreden en verslagen.

De waanzin van dit soort geloof wordt nu algemeen erkend. Niettemin zijn er nog steeds velen, die deze overtuigingen zeer stevig vasthouden en die blijkbaar nog niet klaar zijn om zich serieus en eerlijk te ondervragen. Deze overtuigingen zijn zozeer een onderdeel van hun persoonlijke identiteitsgevoel dat ze zichzelf zouden vernietigen door ze in twijfel te trekken of te veranderen. Ze hebben zoveel interne niet-erkende pijn, waardoor ze intens persoonlijk lijden en ze absoluut tot gelijkgestemde groepen moeten behoren, zodat ze de angst die het met zich meebrengt naar buiten kunnen projecteren in woede naar groepen anders dan zijzelf. Het is voor hen een essentiële manier om te voorkomen dat ze de intense pijn in zichzelf toegeven en voelen.

Terwijl ze door het leven gaan, zullen ze gebeurtenissen en situaties tegenkomen die ertoe leiden om hun aandacht naar binnen te trekken en zich bewust te worden van en open te staan ​​voor hun lijden, zodat het genezen kan worden. Echter, totdat zij zelf bereid zijn naar binnen te kijken, is het enige dat anderen kunnen doen, zich bewust te zijn van hun pijn en zich voornemen hen liefde te sturen. Dat is niet de politieagent spelen! Het vasthouden aan het voornemen om liefde naar een ander te sturen, is een van de meest krachtige en effectieve manieren waarop je hem kunt helpen, ook al heb je er misschien geen idee van. In de afgelopen decennia hebben velen deze intentie zich dagelijks gesteld en het heeft wereldwijd een enorm effect. Er zijn veel meldingen van mensen die zwaargewond zijn geraakt door compassie en vergeving te bieden aan degenen die hen hebben gekwetst, waardoor beide partijen worden genezen.

Onthoud, LIEFDE is jouw essentie, het is wie je bent. LIEFDE is alles dat bestaat. Je kunt het Moeder / Vader / God, Goddelijke Wijsheid, Allerhoogste Intelligentie, Bron noemen of elk ander woord of zin die voor jou werkt. Maar er zijn natuurlijk geen woorden, die ergens in de buurt kunnen komen om de werkelijkheid te beschrijven of te definiëren, waarin al het leven zijn eeuwige en vreugdevolle bestaan ​​heeft.

Wanneer je echter naar binnen gaat, naar je heilige innerlijke heiligdom, waar liefde op elk moment van je eeuwige bestaan ​​woont, kun je toegang krijgen tot het diepe innerlijke weten dat je één bent met de Bron. Dit voor het eerst ervaren is ongelooflijk opbeurend en een ervaring, die je kracht geeft en je absoluut zekerheid verschaft over je eeuwige goddelijke natuur als Eén met Alles Dat Bestaat. Het bevestigt op de meest positieve manier voor jou, dat ER GEEN SCHEIDING IS.

Ontwaken is zich bewust worden van deze goddelijke waarheid, Terwijl dat in je gebeurt zal alles dat niet volledig op één lijn ligt met Liefde gewoon wegvallen. Als je volledig wakker en volledig bewust bent, zal je niet in staat en niet bereid zijn om overtuigingen, emoties of gevoelens, die onwerkelijk zijn te behouden of vast te houden. Terzelfdertijd zal het Licht van goddelijke Liefde door jou naar buiten schijnen en zich uitstrekken naar alle anderen en hen gelijkelijk omarmen, omdat jullie allemaal die anderen zijn.  En toch zijn er natuurlijk geen anderen. Dit beseffen is inderdaad reden om te vieren!

Met zoveel liefde, Saul.

https://johnsmallman.wordpress.com

Vertaling Winfried