Saul: Het is absoluut noodzakelijk dat je jezelf liefhebt en eert.

Saul:
Het is absoluut noodzakelijk dat je jezelf liefhebt en eert.

via John Smallman / 18 mei 2020

Audio Blog 

We naderen de voltooiing of het eindpunt van het ontwakingsproces van de mensheid! Dat lijkt waarschijnlijk niet het geval te zijn vanuit jullie perspectief, aangezien de nieuwsmedia de ether en het internet overspoelen met meer verkeerde informatie over de wereldwijde pandemie, samen met nieuws over de daaruit voortvloeiende drama’s. De mensheid is echter op weg naar een nieuwe manier van leven die de manier, waarop jullie je tot elkaar verhouden, totaal zal veranderen, aangezien jullie perceptie van de zin van het leven als mens evolueert naar een spiritueel bewustzijn van het werkelijke doel van jullie leven als mens in vorm. De herinnering aan jullie ware aard keert terug en daarom zien jullie je mensenlevens in een compleet nieuw LICHT!

Het Licht van Liefde ontstaat in jullie bewuste gewaarwording en brengt het werkelijke doel van een menselijk leven in beeld, namelijk om jullie Ware Natuur te allen tijde te herkennen, te eren en uit te drukken. En, zoals jullie allemaal weten, is jullie Ware Natuur Liefde.  Wanneer je dit begint te doen, ook al voel je je in het begin misschien terughoudend om dit te doen, zal je jezelf vinden in de ontmoeting en interactie met anderen die dit ook doen. Dit bevestigt voor jou dat dit de enige zinvolle manier van leven is. Het wekt in jou zowel het vertrouwen, – dat wel is waar altijd aanwezig is maar niet wordt vertrouwd wegens het gevoel dat het zelfvertrouwen onveilig en onverstandig is -, alsook de moed om de intentie alleen liefdevol te zijn in elk moment in praktijk te brengen evenals de Liefde toe te staan je gedachten, woorden en daden te allen tijde te sturen.

Dit is wat Verlichting betekent. Het betekent niet dat je uit deze wereld weg bent en het intense gevoel ervaart van het oneindige veld van de goddelijke Liefde dat jouw omhult en omarmt, zoals gerapporteerd door velen die “Bijna dood ervaringen” hebben gehad, hetgeen natuurlijk volledig waar is. Het betekent dat je in de wereld leeft als mens in vrede met jezelf, wat er ook gebeurt en dat je niet wordt meegesleept in het drama dat anderen creëren vanuit hun sterke gevoelens van sympathie of afkeer van mensen, voedsel, activiteiten, organisaties en de overtuigingen en meningen die ze daaraan hechten. Het is een staat van vrij zijn van zorgen, bezorgdheid of angst voor wat anderen van je kunnen denken, omdat je weet wie je bent en met grote wijsheid ervoor koos voordat je incarneerde om te zijn wie je bent en het leven in dit moment te ervaren om de lessen te leren die het je biedt.

Vergeet niet, dat elk voelend wezen zonder uitzondering goddelijk is geschapen in Liefde en in Eenheid met de Bron, van Wie het nooit voor zelfs maar een ogenblik gescheiden is. Ontwaken is dit te weten en de Realiteit ervan te allen tijde te ervaren. Ja, er zullen dingen ontstaan die rommelig, onaangenaam en pijnlijk zijn, maar omdat je weet wie je werkelijk bent en die waarheid te allen tijde beleeft, zal niets dat zich voordoet je zodanig in de war brengen dat je er niet meer mee om kunt gaan en daardoor in een depressie of slachtofferrol terechtkomt. In plaats daarvan zal het zich voordoen als een uitdaging die welkom is, wetende dat het een van de lessen is die je op het script van je menselijke levenspad zet voordat je incarneert. Je zult het daarom met enthousiasme oplossen en daarbij een diep gevoel van voldoening bereiken.

Jullie zijn goddelijke wezens die een tijdelijke ervaring in vorm hebben, hoewel, wanneer het leven jullie onrechtvaardig of onvriendelijk lijkt te behandelen, het niet erg tijdelijk aanvoelt. Het leven is er gewoon, het is niet goed of slecht, behalve in je eigen persoonlijke beoordeling ervan. Het leven gebeurt, het leven ontvouwt zich, van moment tot moment als je in menselijke vorm het ervaart, terwijl je het spel speelt of de droom verzint die het leven in vorm aan je presenteert. Die momenten kunnen kortstondig lijken – een moment van intense vreugde of plezier – of eindeloos als je lijdt en of pijn hebt.  Een moment is slechts een moment, maar hoe je het ervaart is te danken aan de keuzes die je maakt – op dat moment!

Jullie kennen allemaal mensen die bijna altijd vrolijk en enthousiast zijn over hun leven en anderen, die nooit gelukkig lijken te zijn, maar bijna altijd klagen over een of ander aspect ervan, of over een ander persoon. Beide types beleven de keuzes die ze voor zichzelf hebben gemaakt. De reden voor hun keuzes zijn meestal gebaseerd op levenservaringen die ze hebben opgedaan vanaf de vroege kinderjaren tot aan het huidige moment. In ieder geval hebben degenen die hebben geleden onder een overvloed aan onaangename of ernstig beledigende en schadelijke gebeurtenissen en relaties, je medeleven en liefde nodig, vrij van oordeel of schaamte. Zoals iedereen Eén is, heeft alles wat je denkt, zegt of doet invloed op jou en op degenen op wie je je gedachten, woorden of daden richt. Daarom heeft het absoluut geen zin om je bezig te houden met liefdeloos gedrag van welke aard dan ook – gedachten, woorden of daden – omdat je dan bezig bent om ze op jezelf te richten.

Wanneer je de bewuste keuze maakt om jezelf liefdevol, eerlijk en medelevend te behandelen, dan wordt het voor jou onmogelijk om anderen minder gunstig te behandelen. Het is daarom zeer, zeer belangrijk, in feite essentieel dat je jezelf liefhebt en eert. Grote aantallen mensen dragen een zware last van onwaardigheid, van liefdeloosheid. Dit wordt vaak uitgedrukt in afkeuring van anderen die meestal alleen maar fungeren als spiegels voor hen, omdat, vanzelfsprekend, jullie allemaal spiegels voor elkaar zijn. Wat je ziet in anderen is heel vaak een weerspiegeling van het zelf dat je aan hen presenteert. Liefde ervaart of ontmoet Liefde en haat roept haat op. Je hebt altijd de keuze hoe je denkt, spreekt of handelt, maar velen zijn zich niet bewust van dit feit, of kiezen ervoor om het te negeren en staan hun emoties toe om in de situaties waarin zij zich bevinden hun reacties en gedrag te bepalen. Degenen die voor Liefde kiezen zijn altijd veel gelukkiger en meer in vrede dan degenen die kiezen voor wat niet in overeenstemming is met Liefde.

Iedereen die niet liefheeft, roept in feite wanhopig om Liefde. Maar vaak zijn deze mensen zo vol met gevoelens van schaamte, onwaardigheid of zelfhaat, dat ze niet in staat zijn of het extreem moeilijk vinden om Liefde te accepteren wanneer deze aan hen wordt aangeboden. Ze kunnen duidelijk niet zonder hulp uit deze staat komen, maar totdat ze bereid zijn te erkennen dat hun problemen in hen liggen en ervoor kiezen om hulp te zoeken en te accepteren, dan is het enige en zeer effectieve wat je voor hen kunt doen, om ze stil, rustig en vreedzaam in je hart te houden, terwijl je hen Liefde stuurt, wanneer je aan ze denkt, of je hen herinnert.

Dus, om te herhalen, er is alleen maar Liefde, Moeder/Vader/God, Bron, met wie alle voelende wezens Eén zijn. Daarom is het sturen van Liefde naar een ander, het sturen van Liefde naar jezelf en dit is de reden waarom jullie op dit moment als mensen geïncarneerd zijn in het ontwakingsproces van de mensheid. Wees Liefde, druk Liefde uit, deel Liefde en geniet van de vrede en tevredenheid die dit je zal brengen als je de intentie hebt om dit onvoorwaardelijk te doen. Doe het dan daadwerkelijk wat je van plan bent, door het in de praktijk te brengen. Vaak stellen mensen een intentie vast, maar slagen er dan niet in deze uit te voeren, realiseren zich dat niet en vragen zich niet af waarom dit niet wordt bereikt.

Vertrouw op jezelf. Werkelijk vertrouw op jezelf en opereer vanuit de volheid van je persoonlijke integriteit, wanneer je Liefde naar iedereen stuurt, zonder enige uitzondering. Weet dat de reden, waarom je op dit moment geïncarneerd bent, is om de mensheid te helpen succesvol en op schilderende wijze door jullie collectieve ontwakingsproces heen te komen.

Met zoveel liefde, Saul.

https://johnsmallman.wordpress.com/

Vertaald door Winfried