Saul: Het goddelijke welkom, dat jullie allemaal wacht, zal jou onmiddellijk uit al je angsten, zorgen, pijn en lijden verlossen.

Saul:
Het goddelijke welkom, dat jullie allemaal wacht, zal jou onmiddellijk uit al je angsten, zorgen, pijn en lijden verlossen.

17 augustus 2019 /Door John Smallman

Audio

Wereldwijd vinden er enorme veranderingen plaats als een essentieel aspect van het ontwakingsproces van de mensheid. Dit moment in je spirituele evolutie was gepland op hetzelfde moment dat je ervoor koos om een ​​droomomgeving te construeren waarin je aan het spel van scheiding kon meedoen. Op het moment van je schepping door God werd je begenadigd met al Zijn Kracht, Wijsheid en Intelligentie, zodat je in eeuwige vreugde Eén met Hem zou zijn. Desalniettemin koos je ervoor om een ​​onwerkelijke droomwereld te bouwen, waarin je met je goddelijke gaven kon spelen op de manier, waarop menselijke kinderen er vaak voor kiezen om zich een wereld voor te stellen, waarin ze vrij zijn van het toezicht door hun ouders, totdat ze voedsel, slaap of geruststelling nodig hebben. Op dat moment eisen ze onmiddellijk de onverdeelde aandacht van hun ouders op!

Dat is de toestand, waarin de mensheid nu terecht is gekomen. Steeds meer van jullie proberen om je Eén te weten en één te zijn met je hemelse Vader. Het is deze zeer grote toename van het aantal mensen dat goddelijke geruststelling zoekt en dat je voortstuwt door het ontwakingsproces naar het moment van ontwaken in het volledig bewust besef van het feit, dat je er nooit van gescheiden bent, je natuurlijke staat.

Er is een geweldig welkom voor je gereed gemaakt, dat je absoluut zal verbazen wanneer je je weer volledig en volledig bewust wordt van wat Gods oneindige liefde voor jou eigenlijk betekent en in die staat het – op dit moment – volstrekt ondenkbare wonder ervaart, evenals de vreugde en het geluk ervan. Het goddelijke welkom dat op jullie allemaal wacht zal onmiddellijk jou van al je angsten, zorgen, pijn en lijden verlossen, terwijl het je bewuste gewaarzijn terugbrengt naar de ervaring van de onsterfelijke en onuitputtelijke vreugde en totale gelukzaligheid, die door in de aanwezigheid van Liefde te zijn, op elk moment worden verstrekt.

Het is buitengewoon moeilijk voor jullie om de goddelijke en onveranderlijke waarheid te accepteren dat, ongeacht hoe onwaardig jij je ook voelt voor Gods liefde, dit gevoel van onwaardigheid volledig ongeldig is. Het doet er niet toe wat je hebt gedacht, gezegd of gedaan, waarvan je denkt dat het verkeerd, zondig of op een andere manier niet in lijn is met de goddelijke Wil. Niets kan je relatie met God veranderen, omdat die relatie voor altijd onveranderlijk is. Je bent op elk moment Eén met God. Indien je dat niet zou zijn, zou je niet bestaan. Het is precies datgene wat mensen in vorm zijn vergeten. Echter je vergeetachtigheid verandert er niets aan. En God weet dat je Hem zult herinneren en de enorme liefde zult ervaren, waarin Hij je voor eeuwig vasthoudt.

Er is geen reden voor schuld of schaamte of voor enig gevoel van onwaardigheid van jouw kant, omdat alles wat je als reden daarvoor kunt beschouwen, volkomen onwerkelijk is, een deel van de nachtmerrie die je hebt ervaren. Als je diep in jezelf keert, zal je te weten komen en de zekerheid vinden, dat er alleen God, liefde, Bron is en dat je daar een eeuwig en onafscheidelijk deel van bent.

Een essentieel aspect van jouw ontwakingsproces – en dat van de mensheid – is jouw dagelijkse bezoek aan je heilige innerlijke plaats van volledige en totale veiligheid, je toevlucht of heiligdom, waar liefde altijd wacht om je te verwelkomen en te omhelzen. Je bent geschapen uit liefde en daarom ben je liefde, maar door vorm aan te nemen als een mens, heb je je bewustzijn van deze goddelijke en onveranderlijke waarheid afgesloten: de waarheid dat jij en God één zijn.

Door je ontwakingsproces te voltooien en gezien je dit absoluut niet kunt vermijden, ontwaak je volledig. Dat betekent dat je jezelf kent zoals je echt en onveranderlijk bent: altijd Eén met de Bron, die Liefde is en die volledig houdt van elk aspect van zijn glorieuze Zelf, zonder enige uitzondering.

Wat ik je vertel, waar ik je aan herinner, is het feit dat Realiteit, God, Bron, Liefde, Eén en Hetzelfde is, dat er absoluut niets anders is, hetgeen betekent dat er nergens anders is. Er valt derhalve niets te vrezen. Er is geen goddelijk oordeel, er is geen straf voor “zonden, fouten of nalatigheden”, omdat ze onwerkelijk zijn en niet hebben plaatsgevonden. Je bent voor altijd veilig in de liefdevolle omhelzing van Moeder/ Vader / God, die het goddelijke energieveld is, die “Alles dat Is” omvat en ondersteunt.

Het ogenschijnlijke bestaan ​​van pijn, lijden en conflict is slechts een voorbijgaande nachtmerrie, een onwerkelijke staat. Deze zal door zijn feitelijke onwerkelijkheid zonder sporen oplossen, wanneer het briljante Licht van vreugde en gelukzaligheid, wat jullie allemaal zijn, je zacht en prachtig in volledige en extatische waakzaamheid zal brengen. Extase is goddelijk, jij bent goddelijk, daarom is extase je ontwaakte staat.

Met zoveel liefde, Saul.

https://johnsmallman.wordpress.com/

Vertaling Winfried