SAUL: God Gaf Jullie Alles Wat Hij Heeft En Is, Op Het Moment Van Jullie Schepping.

 

SAUL: God Gaf Jullie Alles Wat Hij Heeft En Is, Op Het Moment Van Jullie Schepping.

Gechanneld door: John Smallman – 31 januari

AUDIO:

Gods plan voor het collectief ontwaken van de mensheid ontvouwt zich PERFECT! Het werd precies op het moment gecreëerd dat je ervoor koos om afscheiding en onafhankelijkheid van Hem te ervaren, omdat Hij wist dat als je eenmaal zo’n toestand had ervaren, je onmiddellijk zou proberen terug te keren naar huis om opnieuw en voor altijd in Zijn goddelijke en oneindig liefdevolle Aanwezigheid te zijn.

De gedachte om je van Hem af te scheiden was krankzinnig, omdat Hij Alles Is, er is alleen God, en er is geen plaats, ruimte of mogelijke alternatieve omgeving buiten of buiten Hem. Je wist dat, en toch koos je ervoor om een onwerkelijke en illusoire bestaansstaat op te bouwen als een oefening in het gebruiken van je vrije wil, gewoon om te bewijzen dat je dat kon. Het leek een beetje (maar een beetje) op de tienerrebellie die de meeste mensenkinderen uiten als ze geloven dat ze NU volwassen worden! Je hebt natuurlijk oneindig veel meer macht dan menselijke tieners, want God gaf je Alles wat Hij heeft en Is op het moment van je schepping.

Door te proberen een omgeving te creëren die volledig afgescheiden was van je Bron – het oneindige energieveld van Liefde dat Moeder/Vader/God IS – gebruikte je in feite jouw vrije wil om afstand te nemen van God. Maar er is niet zoiets, als een plaats of ruimte dat op een afstand ervan is. Er is alleen God. Je was echter in staat om, gebruikmakend van de volledige vrijheid die een aspect is van je ware aard – Liefde – omdat die natuur volledig en onvoorwaardelijk vrij is, de onwerkelijke omgeving van wantrouwen, angst en haat te construeren die jullie allemaal hebben ervaren toen jullie in de mens waren. Jullie ZIJN God’s eeuwig geliefde kinderen, er zijn GEEN voorwaarden aan verbonden, julie zijn eeuwig omgeven door en omarmd door het Al, jullie altijd liefhebbende Vader, van wie afscheiding totaal onmogelijk is en in wie geen schande, oordeel of straf is. nooit. Maar je was in staat jezelf ervan te overtuigen dat je jezelf had afgescheiden, dat je daarom straf verdiende – nog een onwerkelijk aspect van de illusie – om dat te doen, en die staat van afgescheidenheid waarin je jezelf leek te bevinden was dan ook absoluut ANGSAANJAGEND!

God is Alles. Jullie zijn eeuwig één met God, en dat zijn jullie altijd geweest vanaf het moment dat Hij jullie schiep. Eén zijn met God voorziet in al jullie behoeften. In Zijn Aanwezigheid hebben jullie niets nodig, want de warmte, de troost, de vreugde, de Liefde die tot stand komt door Eén zijn, is een eeuwige en oneindige staat van volledige acceptatie en vreugde door de Vader van Zijn geliefde Zoon.

Toen je schijnbaar naar die afgescheiden staat ging, was alles wat van jou was in de goddelijke Aanwezigheid verdwenen, dus natuurlijk was je doodsbang. Stel je even voor dat je een baby bent die aan de borst van zijn moeder zuigt en dan snel en plotseling wordt verwijderd van die volkomen veilige en warme plek. Welnu, de angst die je ervoer toen je ervoor koos om afgescheidenheid van God te ervaren, was oneindig veel groter. In angst splitste je een klein stukje van jezelf af en maakte het tot je ego. Het leek een beetje op het bange innerlijke kind dat zovelen van jullie als mensen hebben, en dat je verbergt, ontkent of negeert omdat je een volwassen en bekwaam wezen moet presenteren aan anderen die zelf hetzelfde doen. De behoefte om te doen alsof jullie sterke krachtige wezens zijn, is het verdedigingsmechanisme dat jullie ego’s hebben opgezet als een schild tegen de verschrikkingen van de wereld om je heen die op elk moment je fysieke lichaam kunnen beschadigen of vernietigen. Als mens hebben jullie een onderliggend en constant aanwezig gevoel van onveiligheid, en door de eeuwen heen hebben jullie organisaties opgebouwd waar jullie je bij kunnen aansluiten om jezelf tegen deze eindeloze gevaren te beschermen – tribale samenlevingen, naties, legers, gezaghebbende religieuze organisaties, politieke partijen, bedrijfsorganisaties, verzekeringsmaatschappijen, professionele sportteams, enz., enz.

Ten slotte, en zeer merkbaar gedurende de laatste paar decennia, zijn meer en meer van jullie zich bewust geworden van de krankzinnigheid van deze manier van leven, en dus werd de collectieve intentie om te ontwaken diep in ieder van jullie gegrepen, vaak, in feite meestal, onder het niveau van je bewuste menselijke bewustzijn. Daarom zie je nu overal ter wereld tekenen van dit wonderbaarlijke proces. Je moet er wel naar zoeken, want het is niet iets waar de MSM of sociale media en andere nieuws- of informatie-instellingen ook maar iets van hebben gemerkt. Ze leven van conflict en drama. Maar als je goed kijkt, zie je bevestigend bewijs van het collectieve ontwaken op een enorm aantal locaties op de planeet Aarde.

DE MENS IS AAN HET ONTWAKEN, en dit ontwaken is niet te stoppen. Het is een enorm en krachtig proces waarmee God jullie heeft voorzien op het precieze moment dat jullie de illusoire staat van afscheiding binnengingen – maar één moment geleden – en het nadert zijn meest glorieuze en wonderbaarlijke moment van bloei, van actualisering. Velen van jullie, die recent scherpe en vaak extreem onaangename emotionele stemmingswisselingen en sensaties van extreme angst en angst hebben ervaren, merken nu dat deze afnemen en zelfs worden vervangen door momenten van euforie. Sta jezelf toe deze zeer bevredigende tekenen dat je aan het ontwaken bent te accepteren en te eren. God is Liefde, God is Vreugde en diep van binnen hebben jullie dit altijd geweten. Sta jezelf nu toe je bewust te worden van deze goddelijke Waarheid en deze te omarmen, in plaats van naar jullie ego’s te luisteren en in te stemmen met hun overtuigende aandrang dat de dingen voortdurend erger worden en dat er een wereldwijde ramp of catastrofe op het punt staat zich te ontvouwen.

Je dagelijkse momenten, rustig en alleen, uitnodigend en liefde toestaand om je hart te vullen, blijven absoluut essentiële aspecten van je dagelijks leven. Zorg ervoor dat je tijd vrijmaakt voor deze regelmatige herverbinding met Moeder/Vader/God, omdat het je voortdurende intentie versterkt en opnieuw bekrachtigt om alleen lief te hebben wat er vandaag en elke dag opkomt. Gewoon zijn, zoals ik je al vaak heb verteld, is enorm en krachtig effectief om te helpen bij het ontwakingsproces van de mensheid. Jullie hebben hier allemaal voor getekend, en jullie aanwezigheid en intentie is onmisbaar, dus wees nu hier, wetende, zoals jullie doen, dat jullie meer dan ooit worden ondersteund door ons allemaal hier in de niet-fysieke rijken. Je BENT wakker en je brengt het menselijke collectief met je mee. Onderschat het belang van jullie aanwezigheid op aarde in menselijke vorm op dit moment niet, jullie zijn allemaal cruciale en onvervangbare elementen van het goddelijke plan voor het ontwaken van de mensheid zoals het zich nu ontvouwt.

Met zoveel liefde, Saul.

Vertaling: wakkeremensen.org