SAUL: Eeuwenlang was liefde vrijwel onbekend bij mensen.

SAUL:
Eeuwenlang was liefde vrijwel onbekend bij mensen.

5 februari 2018  / door John Smallman

Hier in de spirituele rijken waken wij over jullie met vreugde terwijl het ontwakingsproces van de mensheid zich blijft ontvouwen, precies als goddelijk gepland. Bedenk dat wij allemaal één zijn. Daarom beïnvloedt alles wat we denken, zeggen of doen de rest, en hier in de spirituele rijken bieden wij jullie constante aanmoedigingen en liefde om jullie ontwakingsproces te ondersteunen, terwijl jullie allemaal de intentie hebben om te ontwaken en lief te hebben in elke moment, ongeacht wat er gebeurt. Samen zijn we de mensheid aan het wakker maken, er is absoluut geen kans dat het menselijke collectief zich zal omdraaien en weer in slaap zal vallen, omdat het collectieve besluit om te ontwaken onomkeerbaar is.

Dus als je leest, hoort of slecht nieuws ziet, denk er dan aan en blijf liefdevolle gedachten en intenties houden voor elk bewust wezen, wetende dat wat je doet enorm krachtig is. Je kunt een idee krijgen van je kracht wanneer je naar binnen gaat naar je heilige innerlijke heiligdom, waar liefde woont, en je hart volledig opent om het te ontvangen. Wanneer je dat doet, zul je Gods liefhebbende omhelzing voelen. Het is extreem tastbaar en je zult de warmte ervaren als Zijn Liefde voor jou en Zijn Vrede, die open harten vult, en je overtuiging bevestigen dat Zijn eeuwige Welwillendheid altijd bij je is.

Eeuwenlang was liefde vrijwel onbekend bij mensen, omdat het spel van afscheiding waarin ze bezig waren een spel van overleving was – lichamelijke overleving – en om hun overlevingskansen te versterken, ontkenden ze liefde en omhelsden ze fysieke en intellectuele krachten. Het resultaat, zoals jullie geschiedenis heel duidelijk maakt, is eindeloos conflict en verraad geweest.

Een klein aantal mensen begon zich een paar duizend jaar geleden bewust te worden van de waanzin van deze manier van leven en daarom begonnen ze de wijsheid van liefdevolle samenwerking te onderwijzen. De lessen die ze leerde, door liefdevol te leven, waren langzaam  om enige echte impact te maken, toen ongeveer vijfhonderd jaar geleden de dingen begonnen te veranderen toen steeds meer liefdevolle zielen de hypocrisie en corruptie in de kerk van Rome begonnen te verwerpen. Als gevolg hiervan trad de Reformatie op, en sindsdien – hoewel oorlogvoerende facties conflicten blijven veroorzaken, en de Inquisitie werd opgericht met zijn dogmatische agenda afgedwongen door foltering en executie – begonnen mensen zich overal bewust te worden van Liefde.

Hoewel de massale diefstal van land in Amerika, Afrika en Australië, en de daaropvolgende onteigening van de inheemse volkeren nooit kan worden gerechtvaardigd, hebben degenen die Europa ontvluchtten en op zoek waren naar betere levens uiteindelijk een veel menselijker stel regels ontwikkeld om in te leven. Dit leidde in eerste instantie tot de wetten die de slavernij verbieden, en vervolgens tot wetten die de rechten van arbeiders, vrouwenrechten, raciale rechten en nog veel meer regelden. In het verlengde daarvan hebben miljoenen in de afgelopen veertig of vijftig jaar hun harten geopend voor liefde en toegestaan ​​dat het hun leven en hun acties leidde.

Nu stroomt de kracht van Liefde over de planeet en leidt tot enorme veranderingen in houding en gedrag. Natuurlijk is er nog steeds veel conflict dat opgelost moet worden, omdat mensen met vaste en onbuigzame overtuigingen elkaar in alle delen van de wereld veroordelen en afkeuren, maar tot heel, heel recent werd aangenomen dat dit vrij normaal gedrag was, omdat verschillende groepen of naties zichzelf beoordelen als goed en alle anderen als fout en een krachtige correctie nodig zouden hebben. Nu wordt echter al dit geweld en deze haat als nooit tevoren blootgelegd en velen doen geweldig werk om hieraan een einde te maken.

Laat jullie niet ontmoedigen door de presentaties van het mainstream media-nieuws die een totaal vertekend beeld geven van wat er echt op Aarde gebeurt. Ja, er is slecht nieuws, maar het is maar een klein deel van wat er feitelijk gebeurt als de Tsunami van Liefde naar binnen stroomt en elk hart vervult dat ervoor kiest om zich ervoor open te stellen. Zoals ik hierboven opmerkte, voel je, wanneer je je hart opent voor liefde, Zijn tegenwoordigheid, en die tegenwoordigheid is troostend, kalmerend, vredig en verwelkomend. Daarom is het echt de moeite waard om zo nu en dan een paar minuten te nemen om de verbinding met je wereldse activiteiten te verbreken terwijl je naar binnen gaat en jezelf nieuw leven inblaast door je onbreekbare goddelijke verbinding aan te gaan.

Echt, die is onbreekbaar! Jullie zijn eeuwig één met de Bron, de levenskracht die op elk moment van je bestaan ​​door je heen stroomt en die je bewustzijn, je gewaarzijn, activeert en het is onmogelijk voor je om er ooit van afgesloten te zijn. Jullie kunnen weigeren het te erkennen, jullie kunnen Zijn bestaan ​​ontkennen, jullie kunnen het negeren, niettemin blijft het jullie Bron van leven. Leven, bewustzijn, is niet iets dat jullie fysieke lichaam levert, het is de oorzaak van jullie fysieke lichaam, en wanneer het zich terugtrekt, sterven ze en vallen uiteen – stof tot stof en as tot as. Jullie niet, jullie zijn onsterfelijk, zoals jullie zullen merken wanneer je “sterft”.

Dood is slechts een overgang van de fysieke vorm naar de spirituele rijken, en wanneer het zich voordoet, zal je liefdevol worden begroet en verwelkomd door vele dierbaren die voor jou zijn overgegaan en door je persoonlijke gids of mentor. Het zal inderdaad een vreugdevolle gelegenheid zijn. Het is absoluut niet nodig om er bang voor te zijn, omdat het slechts een indicatie is dat jouw reis is voltooid en dat jou aankomst Thuis reden voor een feest zal zijn. Je zult je aardse leven herzien en zult hoogstwaarschijnlijk verbaasd zijn ​​over de goede dingen die je voor anderen hebt gedaan terwijl je je er helemaal niet bewust van was. Geen enkel mensenleven is ooit een verspilling of  verspilt geweest, het goede komt er altijd uit voort. Wat je je als slecht of onaanvaardbaar herinnert, zal gezien worden in de context waarin het plaatsvond, je zult beseffen dat je een aantal fouten hebt gemaakt en je zult jezelf vergeven als je je schuldgevoel of schaamte loslaat.

Het leven van een mens is moeilijk, en tijdens het ontmoeten ervan komen jullie veel tegen wat jullie af zal leiden van jullie vooraf geplande pad, en die afleidingen kunnen zeer aanlokkelijk zijn, jullie in dwaling brengen en weg van jullie beoogde liefdevolle pad. Omdat jullie uit liefde werden geschapen, is het onmogelijk dat jullie je leven als mensen zouden leiden zonder je ooit in te laten met enige liefdevolle gedachten, woorden of activiteiten, die anderen hulp, medeleven of liefde brengen. Liefde is jouw natuur, en hoezeer het ook mag lijken dat jij je tijdens je aardse leven volledig liefdeloos hebt gedragen, is dit nooit het geval, iedereen die een mensenleven heeft geleid, heeft op een bepaald moment tijdens het leven positief de liefde tot uitdrukking gebracht. Omdat jullie uit liefde worden geschapen, kunnen jullie het helemaal niet uit jullie leven hebben gesloten omdat de sluier of mantel die jullie lijkt af te scheiden van de Bron heel dun, en erg poreus is.

God houdt van al zijn kinderen, en ze zullen allemaal naar huis terugkeren naar Hem en naar een groots en feestelijk welkom. Zonder zelfs een van hen zou Hij onvolledig zijn en het is onmogelijk dat God onvolledig is. Dus laat alle angsten of twijfels over jullie waardigheid om naar huis te gaan los, omdat God op jullie komst wacht met een gretige verwachting. Het was jullie eigen keuze om deel te nemen aan het spel van afscheiding en voor de daaropvolgende strijd om te overleven, en nu hebben jullie ervoor gekozen terug te keren, en dat doen jullie ook.

Met heel veel liefde, Saul.

Bron: https://johnsmallman.wordpress.com

vertaling: wakkeremensen