Saul: Door rustig enige tijd in jezelf door te brengen, …………….

Saul:
Door rustig enige tijd in jezelf door te brengen, kom je in een staat van zelfacceptatie en vrede die je niet kunt vinden in de buitenwereld.

dinsdag 26 februari /door John Smallman

Audio

De Tsunami van Liefde wordt steeds sterker en intensiever naarmate meer en meer van jullie zich dagelijks voornemen en eraan vasthouden om alleen liefdevol te zijn, wat er ook maar gebeurt. Jullie zijn allemaal geïncarneerd om precies dit te doen. En jullie doen het en het heeft een heel wonderbaarlijk effect. Twijfel niet aan de doeltreffendheid van jullie voornemens. Zonder deze zou het ontwaken veel minder snel gaan. Dus zijn je voornemens echt een essentieel aspect van het collectieve ontwaken van de mensheid. Wanneer je je bewust wordt van wat je hebt bereikt, zal je verbaasd zijn en vervuld van ongekende vreugde. In feite zal je volledig wakker zijn geworden. Je bent teruggekeerd naar je natuurlijke en meest heilige staat, die van weten dat je Eén bent met en onafscheidelijk van God.

Scheiding is wat je verkoos te ervaren toen je het spel uitvond waarmee je schijnbaar gescheiden bent, alleen, in de steek gelaten en volledig losgekoppeld van de Bron. Zozeer zelfs dat je je niet bewust was dat er een Bron was waarvan je gescheiden was. En dus geloofde je dat je een klein, afgescheiden en onbeduidend wezen was in een omgeving vol met anderen, ook gescheiden en alleen zoals jezelf. En kennelijk gescheiden en daarom onbemind, ongewenst en niet gewaardeerd, dat veroorzaakte bij jou en veroorzaakt nog steeds, enorme pijn en lijden. Je zoekt verlichting in relaties, maar degenen met wie je relaties zoekt, ervaren ook afscheiding en het verlaten zijn en daarom verwachten ze van jou wat jij van hen verwacht. Wat je zoekt is Liefde en Liefde is wat je bent. Echter je bent je gewaarzijn hiervan volledig verloren en vergeten dat Liefde is wat je bent – hoewel Het in jou is – en dat jij en Liefde nooit gescheiden kunnen worden.

Als je dit niet weet, niet in staat bent dit te onthouden of je ervan bewust bent, zoek je wat eeuwig in je is ergens anders, waar het nooit kan worden gevonden. Het is als het verhaal van iemand die ’s nachts op de grond in de buurt van een straatlantaarn iets zoekt. Een voorbijganger vraagt ​hem of hij zoekt naar hetgeen hij verloren heeft in de buurt, waar hij het verloren heeft. Waarop de zoeker “Nee” antwoordt. De voorbijganger vraagt ​​hem vervolgens waarom hij daar zoekt, waarop de onderzoeker antwoordt “omdat het licht hier beter is.”

En, binnen de droom of de illusoire wereld, waar je het leven ervaart als een mens, lijkt het licht veel helderder. En er lijken veel wijze of behulpzame mensen te zijn die je kunnen helpen bij je zoektocht. Terwijl, wanneer je naar binnen gaat, vanwege de sluier of mantel van scheiding die je hebt getrokken tussen jezelf en Jezelf, lijkt het een erg donkere en lege plaats te zijn. Het meeste van wat je daarin ervaart zijn nachtmerries van schuld, schaamte en waardeloosheid, terwijl jouw ego de lege ruimte in die termen beoordeelt omdat er geen “heerlijke afleidingen” zijn – andere mensen – die vertellen hoe geweldig het is. Die kunnen alleen buiten jezelf gevonden worden, waar, als je enige wereldse erkenning hebt bereikt of verkregen, je waardering en acceptatie zult vinden. . . tijdelijk.

Lof en acceptatie van buitenaf is altijd tijdelijk, omdat naarmate de tijd voorbijgaat, anderen je prestaties vergeten of kwalijk nemen en hun acceptatie en waardering intrekken. En dan moet je opnieuw beginnen met zoeken.

Als je echter naar binnen gaat en geduldig zit in een staat, waarin je je geest hebt stilgezet, waardoor de “aanlokkelijke en bijna onweerstaanbare externe afleidingen” van de buitenwereld wegvallen, zal je steeds meer vrede vinden en een staat van zelfacceptatie. Realisatie of bewustwording zal neerdalen, dat je bent wie je bent en dat je dat niet kunt en in feite niet wilt veranderen. Je wilt gewoon die nachtmerries van persoonlijke onaanvaardbaarheid temperen of verdrijven, waarvan je ook ziet dat ze nu en dan door anderen naar jou terug gespiegeld worden. Door rustig je tijd door te brengen, kom je tot een staat van zelfacceptatie en vrede die niet kan worden gevonden in de buitenwereld, waar je bijna continu bezig bent met oordeel en schuld en met anderen die ook vluchten voor hun schaamtegevoel, onwaardigheid of onaanvaardbaarheid. En deze gevoelens zijn natuurlijk ongeldig, omdat je onveranderlijk volmaakt door God bent geschapen en derhalve zo blijft.

Als niet-ontwaakte mensen, die leven in en de droom / nachtmerrie van het leven in vorm ervaren, lijkt dat niet het geval te zijn. In deze staat heersen je ego’s schijnbaar oppermachtig. En hoe sterker ze lijken te zijn, des te meer lijken ze materieel te bereiken met succes in de wereld. En toch zijn jullie je allemaal bewust van velen die uit de gratie zijn gevallen en die niet langer gevierd of gewaardeerd, maar in plaats daarvan veracht worden. Hoe meer je buiten jezelf zoekt naar wat alleen vanbinnen ligt, des te extremer zal je uiteindelijke teleurstelling zijn

Wonend in de wereld van vorm, word je constant geconfronteerd met zijn schijnbare werkelijkheid en met alle kwesties en problemen van die staat. Het leven lijkt een constante en voortdurende strijd te zijn om te overleven en goedkeuring te verkrijgen. Maar zelfs degenen die roem en fortuin hebben bereikt, zoeken nog steeds verdere bijval, omdat ego’s onverzadigbare verlangens hebben die nooit bevredigd kunnen worden.

En natuurlijk moet je jezelf eraan blijven herinneren dat je niet je ego bent. Jullie zijn goddelijke wezens, perfect gemaakt zoals God en voor altijd onveranderlijk.

Je ego is als een zelf, gescheiden van jezelf, het deel dat vrees en angst ervaart en het probeert het altijd te verlichten. Wanneer het ego angst of angst ervaart, is het constant aan het oordelen over zichzelf of anderen om na te gaan, of sommige woorden of acties gebruikt moeten worden om anderen zijn genialiteit te tonen of om zich te beschermen tegen aanvallen. In die staat verwacht het altijd te worden aangevallen. Het ego is daarom altijd zeer op zijn hoede en let op bedreigingen voor zijn eigen veiligheid. Dit is een zeer stressvolle en energie opzuigende manier van leven.

Als je echter volledig gefocust bent op een activiteit, hobby of tijdverdrijf (wat alleen maar creatief zou kunnen zijn, zonder echte fysieke actie) die je leuk vindt om te doen en waarin je weet dat je competent bent, is je ego ontspannen en niet-veroordelend. Dit lijkt erg op het zijn in een meditatieve of contemplatieve staat. Dat is waarom meditatie en contemplatie zo heilzaam zijn. In die ontspannen staat van zelfacceptatie is het ego stil, waardoor je de Stem namens God kunt horen die altijd bij je is, in staat en bereid om je de hulp en begeleiding te bieden die je nodig hebt om een ​​gevoel van zelfacceptatie te behouden, ten alle tijden.

Zelfacceptatie is essentieel voor je welzijn. Het is jouw natuurlijke staat, waarin je geen goedkeuring van iemand hoeft te vragen en waarin je in staat bent en van plan bent, alleen lief te hebben, wat er ook maar gebeurt. In die staat erken je dat als iemand je aanvalt, het een zeer duidelijke aanwijzing is dat die persoon lijdt en zich tot jou wendt vanuit een gevoel van angst of ontoereikendheid. Dan, vanuit je plaats van vrede, kan je in stilte medeleven en liefde aanbieden – de helende energie die overvloedig door je heen zal stromen als je het gewoon toestaat. Je ego echter oordeelt en veroordeelt iedereen die aanvalt en moedigt dus conflict aan in plaats van vrede, omdat het van drama en aandacht van welke aard dan ook houdt.

Dagelijkse perioden doorgebracht rustig alleen, vrij van de afleidingen waarmee je drukke mensen bestaan je voor altijd confronteert, zijn absoluut essentieel voor je welzijn. Vooral nu, omdat alle kwesties die genegeerd of ontkend werden door het menselijk collectief, nu ​​in je bewustzijn oprijzen – kennelijk een bedreiging voor jullie gezond verstand en veiligheid –en die moeten worden losgelaten. Dat is alles wat nodig is -LOSLATEN. Veel tijd besteden aan het ontdekken van de ontstaansreden, hun bron, is onnodig en afleidend. Erken gewoon wat ernaar boven komt, wees dankbaar dat het in je bewustzijn komt en kan worden losgelaten en laat het liefdevol los, wetende dat het doel dat nu is bereikt, deel uitmaakte van je ontwakingsproces.

Wanneer je deze kwesties loslaat, -sommige daarvan kunnen pijnlijke herinneringen teweegbrengen – vergeef dan en vergeef hen die ze blijkbaar hebben veroorzaakt, inclusief jezelf. Het leven als mens brengt je een reeks lessen, waarvan je sommige ziet en leert, waarvan je sommige negeert of weigert, terwijl anderen in het geheel niet tot je bewustzijn doordringen. Het zijn allemaal stappen op je pad Huiswaarts, je ontwaken tot zich bewust worden van je eenheid met God en dientengevolge met al het bewuste leven. Ze zijn niet bedoeld om je te vullen met schuld of schaamte wanneer je jouw ondernomen acties herinnert of uitspraken die niet liefdevol waren. Zij maken allemaal deel uit van het spel van scheiding. Ja, ze leken heel echt. Sommigen doen dat nog steeds – en ze waren vaak erg pijnlijk. Je hebt ze echter niet langer nodig, omdat jullie allemaal hebben gekozen – ook al ben je je daar misschien niet bewust van – om uit het spel, de droom, te ontwaken in Werkelijkheid, Eenzijn, Liefde. Hier is er geen oordeel, schuld, schaamte of eis tot teruggave. Er is alleen volledige en volkomen onvoorwaardelijke aanvaarding van ieder van jullie, door ieder ander, terwijl je elkaar erkent als het Ene Geliefde Kind van God.

Om jullie eraan te herinneren: er is alleen liefde. Liefde is echt. En er is niets buiten het oneindige gebied van schepping, dat liefde is, omdat het alles omvat en omhelst. En natuurlijk is er niets daarbuiten. Je bent geliefd ver buiten je vermogen – als mens – om je dat te verbeelden of voor te stellen. Wees daarom ontspannen in de zekerheid van je absolute en eeuwige perfectie, waardigheid en geliefdzijn en bedenk dat je zult weten dat je één bent met en eeuwig onafscheidbaar van de Bron. Daarom. verheug je en vier het.

Met zoveel liefde, Saul.

https://johnsmallman.wordpress.com/

Vertaling Winfried