Saul: De tijdelijke keuze die je hebt gemaakt om scheiding te ervaren,………….. / 27 Januari 2020

 Saul:

De tijdelijke keuze die je hebt gemaakt om scheiding te ervaren,
staat op het punt om te worden teruggedraaid.

27 Januari 2020 / Via John Smallman

Audio:

De mensheid brengt de golf in beweging in de richting van haar moment van ontwaken en dit komt nu heel dichtbij. Laat je twijfels en zorgen los, want alles is goed. Je ontwaken, zoals je zo vaak is verteld, is onvermijdelijk! Het lijkt je dat je heel lang op deze prachtige gebeurtenis hebt gewacht, maar in werkelijkheid was het maar een moment, een ogenblik. Scheiding van de Bron heeft nooit plaatsgevonden. Het kon niet gebeuren, omdat er nergens plaats is om zich af te scheiden. Er is alleen de Bron het oneindige veld van Liefde waarin alles wat geschapen is zijn eeuwige bestaan in vrede en vreugde​​ heeft.

Echter, voor een moment, voor een heel klein ogenblik, stelde jij je afscheiding voor. Omdat je doordrenkt bent met de oneindige kracht van de Bron, leek wat jij je voorstelde tot werkelijkheid te komen, zodat het er nu op lijkt, dat je gevangen zit, verstrikt en geïmmobiliseerd bent in een groot universum van lichamelijkheid, van vorm. Het is volkomen onwerkelijk, hoewel het voor jou heel solide lijkt, omdat je in vorm altijd in contact staat met andere objecten in vorm: van de grond onder je voeten tot alles waarmee je in je dagelijkse leven omgaat.

Het leven lijkt erg fysiek te zijn, daar jullie lichamen een wisselwerking hebben met andere fysieke lichamen en objecten. Echter, als je goed let op je gevoelens, op je sensaties van bewustzijn of gewaarzijn, wordt het heel duidelijk, dat je niet je lichaam bent. Er is in je een weten, dat je kunt vertrekken van waar je lichaam fysiek is, bijvoorbeeld tijdens het zitten, wandelen, werken, autorijden. Op elk moment kan je geest ergens ver verwijderd zijn van de ruimte, waarin je lichaam aanwezig is. Je bent niet je lichaam, maar je beweegt het en manipuleert het, of delen ervan, door je het voor te nemen om dat te doen.

Wie is het dan, die die intentie bepaalt? Het is het gevoel van bewustzijn in je bewustzijnsveld, waardoor je weet dat je bestaat – je vermogen om je voor te stellen – en het is dat wat de beslissing neemt om te handelen naar wat jij je had voorgesteld.

In werkelijkheid ben je veel vrijer dan je denkt te zijn, maar je kiest ervoor beperkt te zijn door je lichaam. In de afgelopen decennia hebben veel mensen hun lichaam sneller en sterker kunnen maken, zowel fysiek als mentaal door middel van verschillende soorten training. De resultaten hiervan zijn te zien in de nieuwe records die worden neergezet in atletische en academische wedstrijden over de hele wereld. Niettemin zijn lichamen beperkend, omdat dit jouw intentie was dat ze dat waren. Echter, jullie zijn zelf niet beperkt, behalve voor zover je denkt dat je dat bent. En omdat de mensheid in het algemeen gelooft dat men begrensd, gebonden en beperkt is, is dat hetgeen wat mensen in het algemeen ervaren.

Wakker worden is de beperkingen loslaten en afschaffen en daarmee jezelf volledig bevrijden van alle begrenzingen of beperkingen. Je ware staat is er een van absolute en volledige vrijheid. En diep begraven herinneringen hieraan zijn wat je drijft om grenzen te verleggen; om meer uit het leven te halen dan voor mensen in vorm mogelijk lijkt. Velen bereiken een niveau van vrijheid, dat ver uitstijgt over wat hun ouders hebben ervaren. Ze zijn dan vaak blij om genoegen te nemen met dat hogere niveau van vrijheid. Anderen geloven, dat ze nooit het niveau van vrijheid kunnen bereiken, dat hun ouders hebben ervaren en baseren zich ongelukkig op dat lagere niveau. Sommigen geloven dat ze helemaal niet beperkt hoeven te zijn en brengen hun leven door met het verleggen van de grenzen van menselijke vermogens en vrijheden naar steeds hogere niveaus. Je individuele overtuigingen bepalen je beperkingen en die overtuigingen worden sterk beïnvloed door de collectieve overtuigingen van de cultuur en samenleving waarin je leeft.

Nu is het tijd om die ongeldige en beperkende overtuigingen los te laten. Overtuigingen die je verankeren in het verleden, in vroegere herinneringen aan beperkingen, die veiligheid en zekerheid lijken te bieden. “Ik kan dat onmogelijk doen, wat zouden mensen ervan denken?” “Ik zou nooit kunnen leren hoe dat te doen nu ik zo vastzit aan mijn manier van doen.” “De manier waarop ik mijn leven leef, werkt voor mij, dus waarom zou ik het willen veranderen?” Beperkende overtuigingen zijn als sluiers of schermen, die voorkomen dat je de enorme mogelijkheden ziet die het leven je biedt, omdat je, uit angst, weigert ze in twijfel te trekken door die sluiers en schermen te openen en naar buiten te kijken.

Vaste en onbetwiste overtuigingen zijn zelfopgelegde grenzen, die verder bijdragen aan de basisbeperkingen, die een belangrijk aspect zijn van in vorm zijn als mens. Deze zijn het gemakkelijkst te zien in anderen, die religieuze overtuigingen, economische opvattingen, filosofieën of politieke overtuigingen aanhangen, die verschillen van de jouwe, terwijl deze vaak zeer moeilijk in jezelf te zien zijn. De egoïstische en angstige behoefte om gelijk te hebben, waarmee zovelen zijn besmet, heeft de mensheid geleid tot vicieuze conflicten over de aionen. Conflicten die eindeloze pijn en lijden veroorzaken voor een groot aantal mensen en die nooit leiden tot een oplossing van de problemen, die schijnbaar in de eerste plaats tot deze conflicten hebben geleid.

Ervaring wordt opgedaan, wanneer misstappen of fouten worden gemaakt en de reden daarvoor wordt onderzocht en begrepen. Er zijn dagelijks talloze situaties waarin dit gebeurt. Een van de lessen die steeds opnieuw wordt geleerd is, dat mensen nu eenmaal fouten en vergissingen begaan. Leren waardoor deze worden veroorzaakt en vervolgens stappen ondernemen om herhaling te voorkomen, leidt tot wijsheid. Helaas, voornamelijk ten gevolge van angst, worden gebrekkige of oneerlijke oordelen vaak geveld in pogingen om anderen de schuld te geven voor fouten die zich voordoen en om de schuld te verschuiven van de verantwoordelijken naar die anderen, zodat wordt voorkomen dat men zelf te schande wordt gezet en gestraft.

In de afgelopen decennia is veel vooruitgang geboekt bij het begrijpen van de redenen voor menselijke fouten en zijn er nieuwe wetten en richtlijnen geïntroduceerd om fouten te verminderen en, waar mogelijk, te voorkomen. Als er echter fouten worden gemaakt, zijn de verantwoordelijken – vaak mensen op het hoogste managementniveau van de betrokken organisatie – bijna altijd gevuld met angst en ontzetting en zij zullen bijna elke vorm van uitvlucht aanvoeren om te voorkomen dat ze verantwoordelijk worden gehouden.

De weg vooruit is om de manier te veranderen waarop fouten worden behandeld, zodat de verantwoordelijken waarheidsgetrouwe rapporten kunnen indienen over wat er is gebeurd in de wetenschap, dat ze liefdevol worden bijgestaan ​​in het omgaan met het gevoel van ontzetting en schuldgevoel, dat zich binnen in hen voordoet ten gevolge van hun fout. Dit zal enorm helpen om verdere gebeurtenissen van soortgelijke aard te voorkomen

Als criminele nalatigheid of criminele intentie de oorzaak van de gebeurtenis is, moeten de verantwoordelijken uiteraard ter verantwoording worden geroepen en moeten dan, nadat een volledig onderzoek heeft plaats gevonden, de liefdevolle steun krijgen, die nodig is om hen in staat te stellen de misleidende overtuigingen te veranderen, die hen ertoe brachten zich te gedragen zoals ze deden.

Onthoud, jullie zijn allemaal – en er zijn absoluut geen uitzonderingen – geliefde kinderen van God: perfect, precies zoals je bent geschapen. De tijdelijke keuze die je hebt gemaakt om scheiding te ervaren, staat op het punt om te worden teruggedraaid, zodat je wakker wordt. Tot die tijd is het essentieel dat je dagelijks de intentie hebt om alleen lief te hebben in je gedachten, woorden en daden. Als je dat doet, heeft jouw intentie invloed op de hele mensheid. De hele mensheid wordt dan krachtig geholpen om zich af te keren van angst, oordeel en schuld en over te gaan naar een liefdevolle manier om met volledige liefde en respect met elkaar om te gaan, net zoals God dat doet. Dit is een essentiële stap op je weg naar ontwaken. Het is ook de manier waarop Moeder/Vader/God, Bron, Liefde, altijd in wisselwerking staan ​​en zich verbinden met de hele schepping. Het is hoe je het leven zult ervaren, wanneer je ontwaakt. Zo zal eeuwige vreugde je omhelzen en omhullen.

Met zoveel liefde, Saul.

Vertaling Winfried

http://johnsmallman.wordpress.com/