Saul: De tijd van ruw, grof en krankzinnig materialisme is voorbij.

Saul:
De tijd van ruw, grof en krankzinnig materialisme is voorbij.

via John Smallman, 29 juni 2019

 audio

De mensheid staat op het punt wakker te worden, dat staat definitief vast! Je moet wakker worden en uit de droom/nachtmerrie/ illusie stappen, die je heeft aangemoedigd te geloven in afscheiding en in eindeloze deelname aan conflicten. De technologische vooruitgang in massale instant-communicatie wereldwijd in de afgelopen decennia, heeft het bewustzijn doen groeien van je wereldwijde onderlinge afhankelijkheid – niemand is een eiland – alsmede van de essentiële noodzaak tot een verandering in opvattingen en gedragingen om armoede uit te roeien en ware hoveniers te worden van jullie prachtige planeet aarde. Jullie rampzalige industriële gedragingen, die zoveel milieuschade hebben veroorzaakt, moeten worden beëindigd en vervangen door moderne technologieën – die direct beschikbaar zijn – die de aarde, jullie tehuis, met eerbied en liefdevol respect behandelen. Er is geen gebrek en de planeet is goed in staat om jullie allemaal te onderhouden als je weliswaar liefdevol en zorgzaam met haar wilt omgaan.

De tijd van ruw, grof en krankzinnig materialisme is voorbij. Het zal worden vervangen, omdat de jonge leden van de mensheid overal terecht verandering eisen, zodat er een duurzame manier van leven wordt geïntroduceerd die de planeet en alle levensvormen eert, terwijl tegelijkertijd begonnen wordt de enorme industriële schade van de laatste twee of drie honderd jaar te repareren. De schadelijke methoden van de industrie, die in de afgelopen decennia zijn geëscaleerd, moeten ophouden en de toxiciteit die ze hebben veroorzaakt, moet worden opgeruimd. De technologie om dit te doen is nu direct beschikbaar! Het werd achter gehouden door diegenen die ervoor kozen om zichzelf te verrijken, ongeacht de kosten voor de mensheid of voor de planeet. Echter de concepten worden nu op kleine schaal op verschillende gebieden uitgeprobeerd en toegepast, hetgeen zal leiden tot grootschalige planetair herleven en herstel.

Zoals je heel goed weet, heeft de mensheid de collectieve beslissing genomen om te ontwaken. Nu, als een direct gevolg van die beslissing komt er veel op in het bewustzijn van mensen dat al lang begraven, verborgen of ontkend is, omdat het veel te pijnlijk was om in bewust gewaarzijn vastgehouden te worden. In de kern zijn ingehouden en niet-erkende harde en bittere oordelen over anderen in feite zelfoordelen, die naar anderen worden geprojecteerd, ten einde de intense pijn te vermijden als je deze met je meedraagt- pijn zo intens dat het mensen ertoe kon brengen naar zelfvernietiging te verlangen.

Gedurende de eonen heeft dit de weg geëffend voor de huidige ontwikkeling van massavernietigingswapens om preventief te worden gebruikt om anderen aan te vallen, als degenen die ze bezitten zich ernstig bedreigd zouden voelen. Maar een aanval is altijd een aanval op het zelf, omdat er geen ander is. Dat verklaart waarom conflicten altijd leiden tot verdere conflicten, omdat het zelf herhaaldelijk met zichzelf in gevecht raakt om verkeerde dingen recht te zetten, waarvan het denkt dat het door anderen wordt aangericht. Dit is niets anders dan een continue feedbacklus die zichzelf voortdurend versterkt, totdat de waanzin wordt herkend en iemand ervoor kiest deze te verbreken of te beëindigen. Die herkenning heeft nu plaatsgevonden en heeft geleid tot vredesbewegingen en tot een toenemend aantal meditatie- of gebedsgroepen, die regelmatig samenkomen met dezelfde intentie, namelijk vreedzaam te leven door zich volledig af te stemmen op hun ware aard die Liefde is.

Wat nog steeds niet breed genoeg wordt onderkend, is dat vrede eerst moet ontstaan ​​binnen het individu, in het zelf. Te eisen dat anderen vreedzaam en respectvol zijn, terwijl ze er zelf niet in slagen zich los te maken van negatieve en harde oordelen over hen, is zelfvernietigend. Negatieve oordelen zijn altijd een weerspiegeling van niet-erkende negatieve zelfoordelen, die op anderen worden geprojecteerd. Ja, anderen gedragen zich op een manier die onvriendelijk en liefdeloos is, maar dat is slechts een weerspiegeling van hun eigen innerlijke beroering en zelfhaat. Treed zelfhaat in jezelf of in anderen met liefde tegemoet en alleen met liefde.

De weg vooruit is om dit te erkennen – in jezelf en in anderen – hoe pijnlijk het ook is om toe te geven schijnbaar vreselijke en onredelijke keuzes te hebben gemaakt en er vervolgens naar gehandeld te hebben. Vergeef dan jezelf en los het op door niet op die weg verder te gaan. Hierdoor krijg je een enorm gevoel van vrede, samen met de kracht om emoties van woede en wrok te voelen zonder ze op anderen over te brengen. In die ruimte wordt dan liefde gevonden, samen met een sterk verlangen om degenen te vergeven waarvan men gelooft dat ze jouzelf hebben gekwetst of beledigd.

Zoals zoveel wijze mensen je hebben geïnformeerd: er is alleen liefde, niets anders is werkelijk. Echter, wanneer gevoelens van bitterheid, wrok, behoefte aan restitutie of haat worden verkozen en gekoesterd, wordt liefde geblokkeerd, omdat wanneer je vasthoudt aan liefdeloze gevoelens, je gewoon niet kan liefhebben. De liefde is dan verborgen door de mist en verwarring die deze gevoelens oproepen. Je bewustzijn en aandacht zijn daar ten slotte geconcentreerd, uitsluitend daar, in die mist van verwarring. En in die verwarring van denken en waarnemen is het onmogelijk om de weg te zien naar een staat van blijvende vrede, zoals je geschiedenis duidelijk laat zien. Omdat jullie heel krachtige goddelijke wezens zijn, is datgene, waarop je je aandacht richt, precies wat je ervaart. Verander je focus en verander je ervaringen.

Wanneer je naar binnen gaat, naar die plaats waar vrede en liefde altijd aanwezig zijn om je stress te verlichten door te ontspannen en de zorgen en angsten te laten gaan, waarmee je leven vaak schijnbaar gevuld lijkt, reset je de intentie om alleen maar te houden van wat er ook maar ontstaat. Deze intentie moet regelmatig opnieuw worden ingesteld, omdat deze vaak wordt verplaatst of opzij wordt gezet wanneer zich een gebeurtenis of situatie voordoet die je angstig of beangstigend maakt. Door de intentie opnieuw in te stellen, laat je de niet-liefdevolle emoties die zijn ontstaan ​​daadwerkelijk los en het maakt je weer vrij om alleen maar lief te hebben. En wanneer je dit doet, voel je je zoveel beter, omdat je humeur is veranderd. Dit is de beste manier om een ​​slechte of ongelukkige stemming te wisselen voor die van vrede en tevredenheid. En als je in vrede bent, zal je energieveld anderen verwelkomen en aanmoedigen de vrede te voelen en op jou op een vredige manier te reageren.

Wakker worden is om naar je plaats van vrede te gaan en daar te allen tijde te blijven. Jezelf dus gelukkig en tevreden voelen omdat je Thuis bent! Je bent één met de Bron in plaats van te proberen jezelf te scheiden van die perfecte staat van zijn. Dan is het leven voortdurend vreugdevol en de kwesties waardoor je je gescheiden voelde, alleen, en verloren, bestaan niet meer.

Met zoveel liefde, Saul.

https://johnsmallman.wordpress.com/

Vertaling Winfried