Saul: De intense noodzaak om gelijk te hebben en anderen ongelijk te geven……………… / 25 april 2020

Saul:
De intense noodzaak om gelijk te hebben en anderen ongelijk te geven is een heel gewoon menselijk egoïstisch fenomeen.

zaterdag 25 april 2020 / Via J ohn Smallman

Saul Audio Blog

Op dit moment zijn de meeste mensen gefocust op of afgeleid door het aanhoudende en voortdurend geactualiseerde nieuws van de wereldwijde pandemie. Daarom zijn velen erg bezorgd en onrustig, omdat hun regeringen van hen eisen dat ze thuis of afgezonderd blijven, terwijl het Coronavirus over de hele wereld stroomt, wat voor velen ziekte en verdere angst met zich meebrengt. Het zal voorbijgaan, zoals epidemieën en pandemieën altijd doen. Echter, terwijl het aanwezig is, moeten jullie extra zorg dragen voor jezelf en zich bewust zijn van elke boodschap, die jullie lichamen je brengen om vervolgens de betekenis ervan bloot te leggen. Jullie lichamen zijn goed in staat om zich af te stemmen op de niet-fysieke gebieden om toegang te krijgen tot informatie, die jullie niet alleen via jullie rationele intellectuele denkprocessen kunnen verkrijgen. Dus neem rustig de tijd om te mediteren, of gewoon kalm te ontspannen ten minste eenmaal per dag. Het is essentieel voor je welzijn en door dit te doen zal je in staat zijn om toegang te krijgen tot die plek van rust en kalmte binnenin, je heilige innerlijke heiligdommen, waar de Liefde verblijft. Het is er altijd, wachtend om zich aan jullie te openbaren door middel van een warme omhelzing die jullie kunnen voelen, wanneer jullie je angstige “wat als?” gedachteprocessen loslaten of tot rust brengen en jullie harten zich openen om het te ontvangen.

Liefde is je natuur. Dus in deze tijd van algemene afzondering maak volledig en veelvuldig gebruik van de ongebruikelijke hoeveelheid vrije tijd die je beschikbaar hebt om verbinding te maken met de liefde. Juist dit is een zeer effectieve inactiviteit! Dit soort inactiviteit maakt het mogelijk om je bewustzijn van je Eenheid met God en met elk voelend wezen te intensiveren. Naarmate miljoenen mensen de intentie hebben om dit te doen, wordt het collectieve gevoel van onafscheidelijke onderlinge verbondenheid steeds bewuster. Mensen die nooit eerder de aanwezigheid van geliefden, familie of vrienden hebben kunnen voelen die niet fysiek bij hen aanwezig waren, beginnen dat nu te doen.  Aanvankelijk kan dit nogal schokkend of verontrustend zijn, omdat de overgrote meerderheid van de mensen gelooft dat dit vermogen een bijzonder geschenk is, dat alleen beschikbaar is voor een paar paranormaal begaafden en/of mediums.  Dit is zeker niet het geval. Elk voelend wezen heeft dit vermogen, maar slechts enkele mensen hebben het in zich laten groeien en ontwikkelen. Velen die het wel hebben meegemaakt in hun kindertijd tot de leeftijd van ongeveer zeven jaar en er met hun ouders of oudere broers en zussen over spraken, kregen te horen, dat ze zich dingen verbeelden. Dat het een illusie was, dat ze de goedkeuring van anderen nodig hadden om zich niet belachelijk te maken en dus sloten ze zich ervan af.

Maar natuurlijk is het de illusie, wat de meeste mensen elke dag ervaren in de materiële fysieke wereld van de vorm, waarin je je dagelijkse leven als mens beleeft.  Dit is niet de werkelijkheid! De werkelijkheid is Liefde, is Eenheid, is Moeder/Vader/God. Het is wat allen zoeken als ze gedesillusioneerd en teleurgesteld raken in het leven in vorm en in de bijna constante stress en spanning die het leven in vorm met zich meebrengt.

Het leven in vorm is altijd al moeilijk geweest, omdat vorm je creatieve vermogens heel erg beperkt. Het doet je tegelijkertijd geloven, dat je maar één leven in vorm hebt en dat dit het enige leven is dat je ter beschikking staat. Het leven is, net als de Realiteit, eeuwig, maar het leven in vorm is tijdelijk. En als je gelooft, zoals zoveel mensen doen, dat het werkelijk het enige leven is dat voor jou beschikbaar is, dan draagt ook dat enorm bij aan stress en angst. Zozeer zelfs dat het bij velen leidt tot een intense en eindeloze behoefte om alleen voor hun eigen ik te zorgen. Het aparte ik dat zij zelf geloven te zijn en ongeacht de gevolgen die de resulterende houdingen en gedragingen kunnen hebben op anderen of op de planeet. De geschiedenis van de mensheid is rijk aan voorbeelden van de gevolgen van dit geloof, omdat de mensen elkaar door de hele geschiedenis heen hebben opgejaagd, waardoor massale aantallen mensen enorme hoeveelheden totaal onnodig lijden hebben moeten doorstaan. In de loop der jaren hebben veel wijzen geprobeerd om mensen te overtuigen om alle anderen te eren en te respecteren. Echter, dat is over het algemeen niet gelukt, simpelweg, omdat angst mensen krachtig heeft aangemoedigd om mensen met verschillende politieke opvattingen, kleur, cultuur of, vooral tot voor kort, vanwege hun verschillende geloofsopvattingen of overtuigingen, af te wijzen, te verachten en vaak fysiek aan te vallen.

De laatste jaren is de krankzinnigheid van deze manier van leven echter voor bijna iedereen onontkoombaar duidelijk geworden. Toch lijkt het erop dat er geen manier is om een collectieve wil te creëren of te vestigen die je collectieve onderlinge afhankelijkheid erkent, respecteert en eert.  Ja, er hebben zich veel groepen gevormd en er zijn veel denktanks ontstaan om te discussiëren en na te denken over manieren om uit deze huidige waanzin te komen. Maar de verschillende ideeën over hoe we verder moeten gaan, hebben de neiging om veel verdeeldheid te zaaien.

Dit komt omdat mensen zo vaak gepolariseerd zijn vanwege de ‘wel-is, niet-is’ manier van rationeel denken die in bijna al jullie culturen is ingeworteld.  De intense behoefte om gelijk te hebben en de mening van anderen te veroordelen is een heel gewoon menselijk egoïstisch fenomeen. En, zoals jij die dit leest of luistert heel goed weet, is dit liefdeloze en extreem verdeeldheid zaaiende fenomeen vooral merkbaar bij degenen die een politiek ambt van welke aard dan ook nastreven en bij degenen die de belangrijkste gezagsdragers zijn in grote organisaties, van overheden tot industriële/zakelijke, alsook in educatieve en religieuze organisaties. Geen enkele organisatie is vrij van deels egoïstisch gedreven individuen, die er absoluut van overtuigd zijn dat ze altijd gelijk hebben!

Grote veranderingen zullen in de komende maanden plaatsvinden, wanneer mensen meer tijd hebben om naar hun eigen ingewortelde egocentrische houdingen en zelfsturende overtuigingen te kijken en deze werkelijk waar te nemen. Houdingen en overtuigingen die ze kunnen en gemakkelijk zullen zien en identificeren in anderen, maar waarvan ze zich niet bewust zijn of die ze niet willen erkennen in zichzelf. Het zijn deze essentiële veranderingen die zullen leiden tot een wijdverspreide ervaring die het Christendom bij talloze gelegenheden heeft gezocht, maar nooit heeft gevonden en die het “de Hemel op Aarde” heeft genoemd!

God is Liefde en jij – elk mens en elk voelend wezen – bent Eén met God.  Er is geen scheiding. Scheiding van de Bron is onmogelijk, omdat de Bron, Moeder/Vader/God, de Allerhoogste Intelligentie, de Goddelijke Wijsheid, de oneindig liefdevolle, medelevende en onvoorwaardelijke Aanvaarding van Alles wat bestaat is, Alles wat bestaat, levend in een staat van perfecte harmonie met zichzelf. Dat is de Hemel! Er is geen ergens anders.

Vanwege de collectieve keuze om afscheiding te ervaren, -een keuze die de Bron heeft gehonoreerd, omdat alles wat is geschapen volledig en volkomen vrij is om te zijn zoals het verkiest te zijn – heb je sinds eonen jezelf ervaren als afgescheiden van de Hemel.  Toch ben je in de Hemel in elk moment van je eeuwige bestaan. Echter, door die keuze lijkt het erop, dat je dat niet bent en de omgeving waarin je lijkt te leven ondersteunt die keuze volledig.

Daarom is dit een tijd om te VIEREN, omdat de mensheid uiteindelijk van gedachten is veranderd en haar keuze heeft teruggedraaid om het gescheiden zijn van de Bron, de Liefde, de Moeder/vader/God te ervaren. Daarom sta je op het punt om te onthouden en te weten dat je inderdaad in een staat van “de Hemel op Aarde” bent, aangezien vrede en harmonie door ieder van jullie omarmd worden en de schijnbare behoefte aan conflict en competitieve verdeeldheid, die de staat van scheiding schijnbaar gedurende eonen heeft geëist, gewoon wegvalt, waardoor ieder individu in ieder ander de oneindige Liefde, die alles is wat bestaat, kan herkennen.

Met zoveel liefde, Saul.

Vertaald door  Winfried