Saul: Bereid jezelf voor op de vreugde, welke er aankomt. / 31 december 2019

Saul:
Bereid jezelf voor op de vreugde, welke er aankomt.

31 december 2019 / Via John Smallman

Vandaag, terwijljij je voorbereidt op het ingaan in een nieuw aards jaar, wil ik je eraan herinneren, dat er alleen LIEFDE is en kan zijn! Liefde is realiteit, is Moeder/Vader/God, is de Bron waaruit Alles Dat Is, voortdurend naar buiten stroomt en zichzelf op elk moment opnieuw omhelst, waardoor oneindige vreugde voor iedereen ontstaat.

Scheiding is een illusie en tijd is een belangrijk aspect van de illusie, want er is alleen NU. Er is geen vorig jaar, dit jaar of volgend jaar, er is NU. Alle ervaringen doen zich NU voor, zelfs herinneringen die je opnieuw beleeft doen zich NU voor. Dat is de reden waarom herinneringen zo intens kunnen zijn, want wanneer jij je ze herinnert, ervaar je ze NU opnieuw! Pijnlijke herinneringen moeten worden losgelaten en weggeworpen, omdat ze het nu moment voor je verpesten. Ze verpesten echter niet werkelijk, het is alleen zo, dat wanneer je ze terug in gedachten brengt, jij uit het NU vertrekt! Nu, is altijd met vreugde gevuld en vreugdevolle herinneringen kunnen Nu intensiveren, terwijl pijnlijke en treurige herinneringen Nu verbergen voor je bewustzijn en het vervangen door dromen of nachtmerries, waarin Vreugde totaal ontbreekt.

Vreugde is echt en is op elk moment voor jou beschikbaar, ongeacht wat er op dit moment voor jou als mens kan gebeuren. Vreugde ziet de schoonheid op elk moment en intensiveert deze en er is altijd schoonheid, op elk moment. Als mensen ervaar je dualiteit – goed/slecht, juist/ fout, schoonheid/lelijkheid – en kies je vervolgens het aspect, waarop jij je aandacht wilt richten. Dat is de reden waarom aardse gebeurtenissen en situaties sommigen vreugde brengen en anderen ellende.

Je kunt bijvoorbeeld een voetbalteam steunen. Wanneer ze een wedstrijd winnen, ben je blij en voelen de supporters van het andere team zich ellendig. Wanneer je team verliest, voel jij je ellendig en zijn de supporters van het andere team blij. Maar jezelf toestaan zich ellendig te voelen, omdat het team dat je steunt niet wint, is een keuze die je zelf maakt en niemand anders maakt deze voor jou. Dat is een eenvoudig voorbeeld om heel duidelijk aan te tonen, dat jij zelf de keuze maakt om blij of ellendig te zijn, want als je besluit een ander team te steunen, verandert je perceptie van wat je blij of ellendig maakt. Maar terwijl jij je leven leidt, lijken de keuzes die voor jou beschikbaar zijn meestal niet zo duidelijk en eenvoudig als zodanig.

In de Werkelijkheid zijn keuzes niet nodig, omdat Liefde, Vreugde en Creativiteit op elk moment soepel en constant stromen en het verbazingwekkende wonder, dat Werkelijkheid is, verder onthullen. De keuze om scheiding van de Bron te ervaren was een beetje als die van een menselijke tiener, die iets anders wilde doen dan het leven ervaren, zoals dit tot nu toe had plaatsgevonden: een tieneruitdrukking van onafhankelijkheid. Het duurde maar een ogenblik, MAAR, omdat God Zichzelf had gegeven toen Hij je schiep, had je dezelfde oneindige kracht, dezelfde goddelijke kracht om iets op je eigen houtje te maken, dat geheel anders leek te zijn dan de Bron.

Echter, er is niets anders dan de Bron. Dus raakte je verdwaald in een droomstaat, een illusoire staat die voor jullie, als mensen, volkomen echt lijkt. Zo is het niet! Je koos er echter voor om te geloven dat het echt was en daarom is het voor jou ook zo en zal het aan jou ook zo zich blijven voordoen, totdat je van gedachten verandert!

Wakker worden is je collectieve geest veranderen en omdat je jezelf als gescheiden van elkaar ervaart, moet iedereen zijn individuele geest veranderen. Die verandering van gedachten gebeurt nu op dit moment en je kunt er overal het bewijs van zien, omdat liefde de conflicten en verwarring in de gedachten van veel mensen vervangt, zodat ze dan hun houding en hun gedrag veranderen. Dit leidt tot een collectieve verandering van perceptie, waardoor meer en meer liefdevolle ideeën en activiteiten zich kunnen manifesteren op de schijnbaar meest onwaarschijnlijke plaatsen op de planeet. Deze ideeën en activiteiten zijn levend van hoop, levend van enthousiasme en levend van opwinding, terwijl het voor de betrokkenen heel duidelijk wordt dat het leven vreugdevol kan en zal zijn.

Er zijn er nu nog maar weinigen die zich er totaal niet van bewust zijn, dat er wereldwijd enorme veranderingen plaatsvinden. Derhalve zijn velen op zoek naar informatie over wat er gaande is en waarom. En wat ze ontdekken is dat de mensheid wakker wordt. Ze blijven elkaar ontmoeten en nieuwe kennissen maken die ook wakker worden. Dit is echt een zeer inspirerende en opbeurende tijd, waarin je als een op de planeet Aarde geïncarneerd mens leeft.

Jouw taak, ieder van jullie die deze boodschap leest, is om je aandacht te richten op de positieve en opbeurende gebeurtenissen, die overal op de planeet plaatsvinden, in tegenstelling tot nauw en zeer aandachtig focussen, zoals velen doen, op de chaos, verwarring en conflicten die ook op de planeet zich voordoen. Deze laatste vinden al eeuwen plaats en bevinden zich nu in hun laatste fase van ontbinding, terwijl de Tsunami van Liefde steeds intenser over de planeet spoelt en daarmee de hele mensheid omarmt.

Het lijkt raar om zoveel te hebben dat goed en liefdevol is en zoveel dat conflict, wrok en bitterheid veroorzaakt, hetgeen tegelijkertijd schijnt plaats te vinden. Dit is het moment van verandering en om verandering voort te brengen, moet chaos en verwarring aanwezig zijn. In situaties van chaos en verwarring zal verandering optreden, omdat chaos en verwarring onvermijdelijk tot verandering leiden. Meestal leek het in het verleden alleen maar beter te worden – oorlogen waaraan een einde kwam en vrede die tot stand kwam – voordat de cyclus opnieuw begon met oorlogen van grotere krachtdadigheid die meer schade en lijden veroorzaakten dan voorheen.

Dit is niet wat er nu gebeurt. De mensheid wordt zich bewust van het besef, dat conflicten en de oorlogen die daaruit voortvloeien, zowel krankzinnig als volkomen onnodig zijn. Oorlogen komen voort uit een krachtige egoïstische behoefte om gelijk te hebben en de ander als fout aan te merken. De feiten van de situatie zijn nooit de kwesties waarover oorlogen worden uitgevochten. Oorlogen worden uitgevochten om de kwestie van trots! De trots van de autoriteiten die conflicten kiezen om aan te tonen hoe krachtig ze zijn. Maar conflict leidt altijd tot verder conflict als de verslagenen herstellen en ervoor kiezen zich opnieuw in te spannen hun gewonde trots te herstellen.

Dat soort trots, dat al eeuwenlang aanwezig is, is eindelijk erkend voor wat het is: een kinderlijke weigering om toe te geven dat het een fout heeft gemaakt door het volledig te ontkennen en de schuld van de hieruit resulterende schade aan iemand anders te geven. Met erkenning, in het besef hiervan, ontstaat de mogelijkheid voor verandering en wordt deze wijselijk en enthousiast omarmd door alle betrokkenen.

Dit wereldwijde besef of erkenning is het directe resultaat van zovelen die ervoor kiezen om lief te hebben, wat zich ook voordoet. Het is nu zo allesomvattend geworden dat het de volkeren van de wereld in staat stelt om absoluut verandering te eisen van degenen die werden gekozen om hen te dienen, maar die hun posities hebben misbruikt voor persoonlijk gewin. Het omslagpunt is voorbij, twijfels lossen op en de mensheid wordt wakker.

Bereid je voor op de vreugde die komt door je Licht hoog te houden en absoluut iedereen met liefde en respect te behandelen. Alleen dat doen is wat de veranderingen teweegbrengt waarop jullie allemaal hoopten en waarvoor jullie baden.

Met zoveel liefde voor jullie allemaal bij het aanbreken van dit aardse jaar, 2020.

Saul.

Vertaling Winfried

https://johnsmallman.wordpress.com/